Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
2 / 1 Tichá, L.
Štěrbová, N.
2.
BT
Klima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
Šíbl, V.
3.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
Ryšán, S.
4.
BTKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
5.BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE0 / ----
6.
BTKomunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet1 / 1
7.BT
Komunikace ve středoškolské třídě
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE1 / 1 Janštová, N.