Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
BPAnalýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
6.BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy1 / 2 Šťastná, R.
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Lupač, M.
8.BPAutodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
9.
BPAutorita učitele na středních školáchOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
Houserová, J.
Charuzová, K.
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 2
Horáková, L.
11.BPAutorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BP
AUTOSAR
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíOddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
15.
BP
Digitální technologie ve vzděláváníŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
3 / 4
Lipowski, D.
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BPDružicové lokalizační systémyOddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
18.BPEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
20.
BPEnvironmentální vzdělávání studentů středních školOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Kubíková, Z.
22.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.BP
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
25.
BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 2--
27.
BPInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
29.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BPKlima a vztahy na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
32.
BPKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
34.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyOddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Komunikace ve středoškolské tříděOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
36.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
38.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy2 / 2 Hofman, J.
Musil, M.
41.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Brudňáková, M.
42.
BP
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
44.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
46.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.BPMotivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
48.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
Kršková, R.
49.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
50.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 3
--
51.BPMožnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
53.BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
54.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověOddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
55.BP
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy1 / 3
56.
DPOptimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cykluOddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitPavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
59.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
60.
BPPedagogická evaluace v prostředí středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 3--
62.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy
1 / 1
Klanicová, L.
63.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Plevová, M.
65.BPProblematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
Baďurová, T.
Ghisi, K.
66.BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětůAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
69.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
BPPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy1 / 1
71.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
72.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
73.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.
BPRizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4
76.BPRozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
78.
BPŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
80.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicíchZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
81.
BPSebekontrola studentů středních škol a její souvislostiPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
83.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
84.BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.BPSpolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
86.BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
87.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
88.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Mrhačová, M.
89.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / ----
90.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
91.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
92.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
Paulusová, N.
93.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy1 / 2
94.BPSyndrom vyhoření u učitelů středních školOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy1 / 4
95.
BP
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
BPŠikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
97.
BP
Školní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy2 / 4
98.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.BPTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.BP
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Barnišin, Ľ.
101.
BPVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
102.
BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
103.
DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
DP
Využití metod řízení rizik v praxi
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
105.
BPVyužití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
106.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 4
--
107.BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Žižkovská, D.
108.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
109.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
5 / -- Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
110.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICVPodrobnosti témy1 / 3
111.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
3 / --
112.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
113.
DPVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
114.BP
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Holuša, O.
118.
BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
Neudertová, M.
Jansová, P.
119.BP
Záškoláctví na střední škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Juran, D.
121.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
122.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
123.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
125.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětuDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy3 / -- Vojtek, M.
Hlavica, R.
Fidrmuc, S. J.
126.BPZpůsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy0 / 2--
127.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
128.BPZvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Říhová, L.
129.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
130.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
131.
BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
132.
BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--