Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti tématu1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
4.BPAnalýza image střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / -- Aulichová, T.
Brhlová, M.
6.BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lupač, M.
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
Charuzová, K.
Houserová, J.
10.BPAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
Zavadilová, D.
12.BP
AUTOSAR
Čupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Pavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
15.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hájková, D.
17.BP
Družicové lokalizační systémy
Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
20.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních školOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.BPFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
23.
BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Richter, J.
26.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
27.
BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pecháčková, M.
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
29.
BPKázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 1
Tichá, L.
Štěrbová, N.
30.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ryšán, S.
32.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1 Rousová, A.
35.
BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Janštová, N.
36.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 2 Keňo, R.
37.BPMarketingový mix v prostřední středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
38.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu1 / 1
39.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Svadbík, P.
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu
2 / 2
Musil, M.
Hofman, J.
41.BP
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1
42.BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
46.BPMotivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vopálenská, L.
47.BPMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
Kršková, R.
48.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Debrecíni, N.
49.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 3
--
50.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
51.BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověOddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
3 / 3
Motyčková, P.
Husková, M.
Jelínková, L.
55.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVPodrobnosti tématu0 / 1--
56.BPOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
BPPedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
60.BPPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
61.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
62.
BPPrevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyPavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
65.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
66.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětůOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
67.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / --
68.BPPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.BPPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti tématu
2 / --
Stejskalová, V.
Marková, V.
70.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / -- Nemetz, D.
71.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Rizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
74.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
76.BPŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
79.
BPSebekontrola studentů středních škol a její souvislostiOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
80.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
81.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
83.
BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
84.BPSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / -- Kalinová, V.
Stejkora, D.
86.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mrhačová, M.
87.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
1 / --
Pavlíková, M.
88.BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
89.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 2
90.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paulusová, N.
91.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 2 Najkerová, D.
92.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 4
93.
BP
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
94.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Šimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4 Machurková, J.
Poláková, R.
95.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
96.BPTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
BP
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
98.
BP
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
99.
BPVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
100.DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
101.DPVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
102.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
103.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 4--
104.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
105.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu5 / --
107.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
6 / 3
Smrčková, K.
Minaříková, K.
Musilová, A.
Zoubková, J.
Balabánová, V.
Sedláková, Z.
108.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu3 / -- Divišová, M.
Kráčmarová, R.
Hájková, N.
109.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
111.BPVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
113.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
Zetková, A.
114.
BPZájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
115.
BP
Základní učební dokumentace na SŠDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu2 / --
116.
BP
Záškoláctví na střední školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BPZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juran, D.
118.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
119.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.BPZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
122.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětuOddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu
3 / --
123.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
124.
BPZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Říhová, L.
126.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
128.BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
129.
BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
130.BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--