Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy0 / ----
2.
DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Janouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
4.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / --
7.DizPClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
Holzmannová, K.
9.
DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
10.
DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DizPDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
BP
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
17.
BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
20.
DizP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / --
--
21.
DizP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AFPodrobnosti témy0 / --
--
22.
DizP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DizP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Mezera, J.
25.
DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
26.
BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.DizPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DizP
Metody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy
1 / --
Hlaváčová, M.
33.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
35.BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
DizP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DizPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
42.
DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
43.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
44.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
Strnad, V.
45.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
46.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / ----
47.BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Lukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2 Nepustilová, L.
48.DizP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
50.
DP
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
51.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
54.
DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy0 / --
--
55.
DizP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Hlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
61.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
63.DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
65.BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
66.
BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
67.BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.DP
Stanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupu
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazu
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
70.
DizPStudium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřiceSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
BP
Technologie pěstování kukuřice ve dvouřádcích
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
73.DPTrendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
BP
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.BP
Uplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČR
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.DizP
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změny
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
77.
DP
Variabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
78.
BP
Variabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.DizP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
81.
DizP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
85.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
88.
BP
Vliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantáží
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
89.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fází
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
91.
DP
Vliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinou
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
93.
DP
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
94.
DP
Vliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřice
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DizP
Vliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zaplevelení
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AFPodrobnosti témy0 / --
--
96.
DP
Vliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zaplevelení
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnos
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
100.
DP
Vliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / ----
101.DP
Vliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jedlička, F.
102.
DPVliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
103.
DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy
3 / --
104.
DP
Volné téma
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy1 / -- Halgoš, S.
105.BP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
106.
DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.
DizP
Volné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy0 / 2--
108.
DizP
Volné témaHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.DizP
Volné téma
Žalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
DizPVolné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
2 / --
111.
DizP
Volné téma
Žalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy
1 / --
112.DizPVolné témaSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy1 / --
113.
DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AFPodrobnosti témy2 / -- Opoku, E.
Montagová, H.
114.
DizPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DizP
Vyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšeniceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy
1 / --
116.DPVyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšeniceKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DPVyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / 2
--
118.
DP
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.DP
Vyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescence
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.
DizP
Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.
DP
Vyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.DizPVyužití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu suchaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
123.
BP
Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. století
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.DizP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělství
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
125.
BPZjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
126.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
128.
DPZpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--