Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Hlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--