Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DizP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DizP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--