Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / 1
--
3.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / ----
6.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy
1 / --
Meitner, J.