Summary of topics offered - Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Žalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic
0 / --
--
2.DTAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
5.DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPPFA
Details of topic
0 / --
--
6.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABCFA
Details of topic
1 / --
7.DisT
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / ----
8.
BTDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic
1 / 2
Holzmannová, K.
9.
DT
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Klem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / --
--
11.
DT
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
12.DisTDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic0 / 2--
13.
DT
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
14.DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
15.
DisT
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1
--
16.BT
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
17.
BTEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
18.
BT
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
19.
BT
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Bartošová, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
20.
DisT
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / --
--
21.
DisT
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
22.DisT
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Křen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FADetails of topic0 / 1--
23.DT
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / 2--
24.
DisT
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP
FA
Details of topic
1 / --
25.
DT
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
26.
BT
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Svobodová, E.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
27.BTChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1--
28.
BT
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
30.
DT
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
31.
DisT
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFA
Details of topic
0 / --
--
32.
DisT
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABCFADetails of topic
1 / --
Hlaváčová, M.
33.
BT
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
34.
BT
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Lukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
35.
BT
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
37.BT
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
38.
DT
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
39.DisT
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
40.
DisT
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
41.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic0 / ----
42.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
43.
DT
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
44.BTMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
1 / --
Strnad, V.
45.BT
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FADetails of topic
0 / --
--
46.
BTMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / --
--
47.
BT
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Lukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2 Nepustilová, L.
48.
DisT
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / ----
49.
BT
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
Šmoldas, R.
50.
DT
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 3
--
51.BT
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
52.
DisT
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
53.
DisTOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / 1
--
54.
DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
55.
DisT
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPPFADetails of topic
0 / 1
--
56.DTParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FADetails of topic0 / 1
--
57.
DT
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
58.BTPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
59.
DT
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
60.
BT
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
62.DTPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
63.
DT
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
64.DT
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Lukas, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
65.
BT
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----MENDELU
Details of topic
1 / -- Mazel, P.
66.
BT
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
67.
BT
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
68.
DT
Stanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic0 / --
--
69.
BT
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazu
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
70.DisT
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
0 / --
--
71.
BT
Technologie pěstování kukuřice ve dvouřádcíchDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1--
72.
BT
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic0 / --
--
73.DT
Trendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČR
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
74.
BT
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
75.
BT
Uplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČR
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
76.
DisT
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změnyTrnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
--
FADetails of topic
0 / --
--
77.
DT
Variabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšeniceKřen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
78.
BTVariabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
80.
DisT
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-EEP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic
0 / 2--
81.DisTVliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vodyKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP--
FA
Details of topic0 / 1--
82.BTVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
83.
BT
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
84.
BTVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
85.
DT
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
86.DT
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
88.BTVliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantážíDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
89.
DT
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fází
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
----
FA
Details of topic
0 / ----
90.
DTVliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
91.
DT
Vliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
92.DTVliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinouKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2
93.
DT
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě Neudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
94.
DT
Vliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
95.DisT
Vliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zaplevelení
Smutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PM
D-PM
D-PM-PM
D-PM-PM
FA
Details of topic
0 / --
--
96.
DT
Vliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zaplevelení
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
97.
BTVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
98.
DT
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnosNeudert, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FADetails of topic0 / --
--
99.
DT
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí
Neudert, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
100.
DT
Vliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
101.
DTVliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenemKlem, K.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FA
Details of topic
1 / 1
102.DT
Vliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilnin
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----FA
Details of topic
0 / 1--
103.
DisT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
3 / -- Jurečka, F.
Kyselová, I.
Kostková, M.
104.
DT
Volné témaKlem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / --
105.
BT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
106.
DisT
Volné téma
Křen, J.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPPFA
Details of topic
0 / 2--
107.
DisT
Volné téma
Křen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PP
D-PP-GPP
FA
Details of topic0 / 2--
108.DisTVolné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEPD-EEP-ABC
FA
Details of topic0 / 1--
109.
DisT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
0 / --
--
110.
DisT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PM
D-PP
D-PM-PM
D-PP-GPP
FA
Details of topic
2 / --
Horniaček, I.
Širůček, P.
111.
DisT
Volné téma
Žalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
FA
Details of topic
1 / --
Caleb, M.
112.DisT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PM
D-PP
D-PM-PM
D-PP-GPP
FA
Details of topic
1 / -- Vrtílek, P.
113.DisT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FA
Details of topic
2 / --
Opoku, E.
Montagová, H.
114.
DisT
Volné téma
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPPFADetails of topic
0 / --
--
115.
DisTVyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšenice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
--FA
Details of topic
1 / --
Šimor, J.
116.DT
Vyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšenice
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
FA
Details of topic
0 / 1
--
117.
DT
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinLukas, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
118.
DT
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Vyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescenceKlem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
120.
DisT
Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Klem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP
D-PP-GPP
D-PP-GPP
FA
Details of topic0 / --
--
121.DTVyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilninKřen, J.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1
--
122.
DisT
Využití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu sucha
Klem, K.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
123.
BT
Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. století
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
124.
DisT
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělstvíSmutný, V.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPPFADetails of topic
0 / --
--
125.
BT
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----MENDELUDetails of topic
0 / --
--
126.
BT
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
127.BTZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)B-AS
--
FA
Details of topic0 / 1
--
128.DT
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--