Přehled vypsaných témat - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Žalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
2.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAF
Podrobnosti tématu
1 / --
Meitner, J.
7.
DisP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABC
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
8.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
9.DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.DisPDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
13.DP
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DisPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DisPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
17.
BP
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
18.
BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.
DisP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
21.DisP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
22.
DisP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
23.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DisP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu1 / -- Mezera, J.
25.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
26.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
31.
DisP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hlaváčová, M.
33.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
35.BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
37.
BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
38.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DisP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DisP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / ----
41.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
Strnad, V.
45.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
46.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
48.
DisP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
Šmoldas, R.
50.DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
52.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
54.
DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
55.DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.DPParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BP
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
59.
DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
60.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
64.DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
65.BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
Mazel, P.
66.
BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.
BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.DPStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / --
--
69.BPStanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
70.
DisP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
71.BPTechnologie pěstování kukuřice ve dvouřádcích
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
73.
DP
Trendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
BPTvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Uplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.DisPVariabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změnyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.DPVariabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšeniceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
BP
Variabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
79.
BP
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DisPVliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vodyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
DisP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
83.BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
BPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
86.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BP
Vliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantážíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
91.
DP
Vliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilnin
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinou
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
93.
DP
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
94.DPVliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřiceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
95.DisP
Vliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zaplevelení
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.
DP
Vliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zapleveleníSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.BPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
98.DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnos
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
99.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
DP
Vliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.DP
Vliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenem
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jedlička, F.
102.
DP
Vliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilninSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
DisP
Volné témaŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAF
Podrobnosti tématu
3 / -- Jurečka, F.
Kyselová, I.
Kostková, M.
104.DPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Halgoš, S.
105.
BP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
107.
DisP
Volné téma
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.DisP
Volné téma
Hlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu2 / --
111.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Caleb, M.
112.DisP
Volné téma
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Vrtílek, P.
113.DisPVolné témaKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
114.
DisP
Volné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DisP
Vyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Šimor, J.
116.
DP
Vyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšenice
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.DP
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
118.
DP
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DP
Vyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescence
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
120.
DisP
Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
DP
Vyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
122.DisP
Využití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu sucha
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
123.
BP
Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. století
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DisP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
BP
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
126.BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
127.BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DP
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--