Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAF
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy1 / --
7.
DizPClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
8.
BP
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 2
9.
DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DP
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
14.DizPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
15.
DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
18.
BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DizPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DizP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
DizP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DizP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti témy
1 / -- Mezera, J.
25.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Svobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Svobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
30.
DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
31.DizPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
32.
DizP
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Hlaváčová, M.
33.BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
34.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
35.
BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
36.DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
37.
BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DizP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
40.
DizP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
44.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
45.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
46.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
47.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
Nepustilová, L.
48.
DizPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy
1 / --
Šmoldas, R.
50.
DP
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
51.
BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DizPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
53.DizPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / ----
55.
DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / 1--
56.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
58.
BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
59.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
61.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
63.
DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
65.
BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
66.BPSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.DP
Stanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazu
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.DizP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
BP
Technologie pěstování kukuřice ve dvouřádcích
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
72.
BPTermíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.DPTrendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
74.
BP
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BPUplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
76.DizP
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
77.
DP
Variabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšenice
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.BP
Variabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DizP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
81.
DizP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
86.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
87.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Vliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantáží
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
89.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
90.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fázíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
91.
DP
Vliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilnin
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinouKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
93.
DP
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
94.
DP
Vliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DizPVliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zapleveleníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
DPVliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zapleveleníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnosÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
100.DPVliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdyNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFPodrobnosti témy0 / --
--
101.
DP
Vliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
102.
DP
Vliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilnin
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
103.DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy3 / --
104.
DP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
1 / --
Halgoš, S.
105.
BP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
106.DizP
Volné téma
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.
DizP
Volné téma
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
108.
DizP
Volné témaHlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
109.
DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
DizP
Volné témaSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy2 / -- Horniaček, I.
Širůček, P.
111.
DizP
Volné téma
Žalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABKAF
Podrobnosti témy
1 / --
Caleb, M.
112.DizP
Volné téma
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
1 / --
113.
DizP
Volné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
Podrobnosti témy
2 / -- Montagová, H.
Opoku, E.
114.
DizPVolné témaKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DizP
Vyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšeniceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti témy
1 / --
116.
DP
Vyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšeniceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DP
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
118.
DP
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
119.DPVyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.
DizPVyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazováníÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.DPVyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilninKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DizPVyužití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu suchaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
123.BPVztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. stoletíTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
124.
DizPZískávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělstvíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
125.
BP
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
126.
BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
127.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--