Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Bohuslav, J.
2.
BP
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČR
Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
3 / 4
Maduda, M.
Skřivánková, E.
Pražák, D.
3.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Meitner, J.
8.
DizP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.BP
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
2 / 2
10.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
12.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DizP
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy2 / 2
14.
DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
16.
DizP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DPEfektivnost mechanických způsobů regulace plevelů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
20.
BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
22.
DizP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.DizP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
24.
DizP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
26.
DizPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Mezera, J.
27.
DP
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / ----
28.
BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Lukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
32.
DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
33.DizP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
DizP
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy
1 / --
35.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
37.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
39.
BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DizP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
42.
DizPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAF
Podrobnosti témy
1 / --
43.DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
44.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti témy
2 / --
Hlavinka, P.
Strnad, V.
45.BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
46.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
47.
BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / 2 Nepustilová, L.
48.
DizP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / --
49.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy1 / --
50.
DP
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
51.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
52.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
53.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DizP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
55.DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
60.
BP
Porovnání množství rostlinných zbytků u různých plodin
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
61.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
62.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
64.
DP
Produkce biomasy podsevových plodin v kukuřici
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
DP
Produkce kukuřice při pěstování s podsevovýmí meziplodinami
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
67.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
2 / -- Mazel, P.
Kuličková, P.
68.
BP
Regulace plevelů v ekologickém zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
71.
DPStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
72.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.
DizP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
74.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
DPTrendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.
BP
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
DizP
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změnyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
78.DPVariabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšeniceKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.BPVariabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
81.
DP
Vliv agrotechnických faktorů na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-FYTO
N-ZS-AE
N-ZS-VSE
N-FYTO-F
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
DP
Vliv agrotechnických faktorů na výnos zrna obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
N-FYTO
N-ZS
N-FYTO-F
N-ZS-VSE
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.DizP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
84.DizP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / 1--
85.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Svobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
89.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
90.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
91.
BP
Vliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantáží
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fází
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
93.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
94.
DPVliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
95.
DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy1 / 2 Pavlík, J.
96.
DP
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
97.
DizP
Vliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zapleveleníSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.BPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Pavlus, T.
99.DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnosNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
100.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
101.
DP
Vliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdy
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.DP
Vliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenem
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
103.
BPVliv způsobu hospodaření na stabilitu půdních agregátů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 2 Káňa, D.
Bělehrad, J.
104.
DizP
Volné téma
Žalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFPodrobnosti témy3 / --
105.
DP
Volné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
3 / --
Šusliková, B.
Kročil, M.
Halgoš, S.
106.BPVolné témaKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
107.DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
108.
DizP
Volné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
109.
DizPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / 1--
110.
DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
DizP
Volné téma
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
2 / -- Širůček, P.
Horniaček, I.
112.
DizPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Caleb, M.
113.DizPVolné témaSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy2 / -- Vrtílek, P.
Kintl, A.
114.DizPVolné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
Podrobnosti témy2 / -- Opoku, E.
Montagová, H.
115.
DizP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
DizP
Vyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--AFPodrobnosti témy1 / --
117.DP
Vyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
118.
BPVyhodnocení aplikace morforegulátorů při pěstování jarního ječmene
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti témy1 / 1
119.
DP
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
120.
DP
Vyhodnocení efektivnosti aplikace morforegulátorů při pěstování ozimé pšenice
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.
DP
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Vyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescence
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
123.DizP
Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
124.DPVyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.DP
Vyhodnocení vlivu agrotechnických zásahů na stabilitu půdních agregátů
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
126.
DP
Vyhodnocení vlivu struktury porostu na kvalitu zrna jarního ječmene
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
127.
BPVyužití bezpilotního průzkumu pro hodnocení heterogenity půdy a porostů v precizním zemědělstvíSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DizP
Využití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu suchaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
129.
DP
Využití technologie přesného setí při zakládání porostů ozimé řepkySmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
130.
BP
Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. století
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.DizP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělství
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.BP
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
133.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
134.
BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
135.DP
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--