Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Švecová, K.
3.DizPAnalýza možností modifikace agrosystémů podle nových dotačních pravidelKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Meitner, J.
8.DizPAplikace pokročilých statistických metod na časové řady toků látek a energie ve vybraných typech ekosystémůŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
9.DizPBilance energie, živin a organické hmoty při alternativním využívání fytomasyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
10.BPDatabáze energetických ekvivalentů pěstebních opatření a vstupů požívaných při pěstování polních plodinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
12.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
17.BPEfektivnost různých technologií získávání energie z fytomasyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
19.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
20.BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
22.DizPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
23.DizPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-GPP, D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
25.DizPHodnocení stavu porostů obilnin jejich spektrálními charakteristikami a tvorba agronomických doporučení pro lokálně cílené hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
26.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
27.DizPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy1 / -- Mezera, J.
28.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
29.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
33.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
34.DizPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
35.DizPMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Hlaváčová, M.
36.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
37.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
38.BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
40.BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Lokaj, L.
41.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DizPModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
43.DizPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
44.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
45.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
46.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
47.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
48.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení zemědělského suchaHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
51.BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
52.DizPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
54.BPMožnosti využívání meziplodinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
56.BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
57.DizPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
58.DizPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
59.DPParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Chrást, S.
62.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
67.DizPProdukce CO2 v půdě lesních ekosystémůŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
68.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
69.BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Vrána, O.
70.BPSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPSpektrální charakteristiky porostu obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPSrovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPStanovení "management zón" pro diferenciaci pěstitelských opatření v precizním zemědělství Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
74.DPStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
75.BPStanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
76.BPStav EZ a produkce biopotravin v jednotlivých regionech.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 6--
77.BPStav EZ a produkce biopotravin v jednotlivých regionech.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 4--
78.DizPStudium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřiceSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
79.BPTechnologie pěstování kukuřice ve dvouřádcíchSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPTermíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
81.DPTrendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
82.BPTvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPUplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČRSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Pešl, J.
84.DizPVariabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změnyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
85.DPVariabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšeniceKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPVariabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
87.DizPVariabilní aplikace hnojiv k polním plodinám na základě komplexní bilanční analýzy živinKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
88.BPVerifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měřeníTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
94.BPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Gošová, K.
95.BPVliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantážíTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPVliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fázíBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
97.DPVliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fázíBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
98.DPVliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPVliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
100.DPVliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinouKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
101.DPVliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
102.DPVliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřiceSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
103.DizPVliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zapleveleníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RLD-RL-RLAFPodrobnosti témy0 / ----
104.DPVliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zapleveleníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
105.BPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdyNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / -- Niederhafner, K.
106.DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnosNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
107.DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
108.DPVliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdyNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
109.DPVliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenemKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy1 / 1 Jedlička, F.
110.DPVliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilninSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
111.DPVliv vybraných agrotechnických faktorů na půdní prostředí.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
112.DPVliv vybraných agrotechnických faktorů na půdní prostředí.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
113.DPVliv vybraných agrotechnických faktorů na výnosy zrna obilnin.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
114.DPVliv vybraných agrotechnických faktorů na výnosy zrna obilnin.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
115.DizPVodní režim lesního porostuŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
116.DizPVolné témaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy3 / -- Jurečka, F.
Kyselová, I.
Wimmerová, M.
117.DPVolné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy3 / -- Coufal, V.
Pernicová, N.
Halgoš, S.
118.BPVolné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
119.DizPVolné témaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABC, D-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
120.DizPVolné témaSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO, D-RLD-FYTO-OPR, D-RL-RLAFPodrobnosti témy1 / -- Širůček, P.
121.DizPVolné témaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy1 / -- Caleb, M.
122.DizPVolné témaSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO, D-RLD-FYTO-OPR, D-RL-RLAFPodrobnosti témy1 / -- Vrtílek, P.
123.DizPVolné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-GPP, D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
124.DizPVolné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
125.DizPVyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšeniceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy1 / -- Šimor, J.
126.DPVyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšeniceKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPVyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
128.BPVyhodnocení metod pro zjišťování dopadu pesticidů na životní prostředíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPVyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v NěmeckuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPVyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v NěmeckuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
131.DPVyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
132.DizPVyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-GPP, D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
133.DPVyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
134.DPVyužití dálkového průzkumu Země k odhadu výnosů zemědělských plodinHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / ----
135.DizPVyužití gradientů vegetačních a chlorofylových indexů pro diagnostiku struktury porostu a výživného stavu ozimé pšeniceKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
136.DizPVyužití gradientů vegetačních a chlorofylových indexů pro diagnostiku struktury porostu a výživného stavu ozimé pšeniceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-GPP, D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
137.DizPVyužití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu suchaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOAFPodrobnosti témy0 / ----
138.DizPVyužití podkorunové eddy kovarianční metody pro zpřesnění stanovení čisté ekosystémové produktivityŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
139.BPVztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. stoletíTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
140.DPZhodnocení trendu vývoje struktury plodin v ČRKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
141.DizPZískávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělstvíSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
142.DizPZískávání podkladů a tvorba aplikačních map pro diferencované zpracování půdy a variabilní setíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
143.BPZjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
144.DizPZměna druhového spektra plevelů při různých způsobech hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OCHR, D-FYTO-OPRAFPodrobnosti témy0 / ----
145.BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPZpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPZpracování vybraného tématu v oblasti ekologické produkce.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
149.DPZpracování vybraného tématu v oblasti ekologické produkce.Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)AFPodrobnosti témy0 / 4--