Přehled vypsaných témat - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / ----
2.DPAnalýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Švecová, K.
3.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / ----
4.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
6.DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu1 / -- Meitner, J.
7.DisPClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABCAFPodrobnosti tématu0 / ----
8.BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Holzmannová, K.
9.DPDetekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
10.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
11.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
12.DisPDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / 2--
13.DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DisPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
15.DisPEfektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
17.BPEnergetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
18.BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
20.DisPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
21.DisPFenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
22.DisPHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
24.DisPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu1 / -- Mezera, J.
25.DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
26.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
27.BPChoroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPMapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělstvíLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
30.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
31.DisPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
32.DisPMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu1 / -- Hlaváčová, M.
33.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
34.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
35.BPMikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologiiTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
36.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / -- Lokaj, L.
38.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
39.DisPModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
40.DisPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / ----
41.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
42.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
43.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
44.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Strnad, V.
45.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
46.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
47.BPMožnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Nepustilová, L.
48.DisPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / ----
49.BPMožnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Šmoldas, R.
50.DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
51.BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
52.DisPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
53.DisPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
55.DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.DPParametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.DPParametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
58.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Chrást, S.
59.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
60.BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
61.DPPorovnání produkce biomasy u různých odrůd čirokuSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
63.DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
64.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
65.BPRacionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu2 / -- Vrána, O.
Mazel, P.
66.BPSledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
67.BPSrovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
68.DPStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
69.BPStanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
70.DisPStudium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřiceSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
71.BPTechnologie pěstování kukuřice ve dvouřádcíchSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.BPTermíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
73.DPTrendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
74.BPTvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
75.BPUplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČRSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Pešl, J.
76.DisPVariabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změnyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti tématu0 / ----
77.DPVariabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšeniceKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
78.BPVariabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
79.BPVerifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měřeníTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
80.DisPVliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vodyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
81.DisPVliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vodyKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
82.BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
83.BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČRSvobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
84.BPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
85.DPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
86.DPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
87.BPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
88.BPVliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantážíTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
89.DPVliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fázíBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
90.DPVliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fázíBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
91.DPVliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
92.DPVliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinouKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 2 Pavlík, J.
93.DPVliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
94.DPVliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřiceSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
95.DisPVliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zapleveleníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AFPodrobnosti tématu0 / ----
96.DPVliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zapleveleníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
97.BPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdyNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / -- Niederhafner, K.
98.DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnosNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
99.DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
100.DPVliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdyNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
101.DPVliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenemKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Jedlička, F.
102.DPVliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilninSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
103.DisPVolné témaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu3 / -- Jurečka, F.
Kyselová, I.
Kostková, M.
104.DPVolné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu3 / -- Coufal, V.
Pernicová, N.
Halgoš, S.
105.BPVolné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
106.DisPVolné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / 2--
107.DisPVolné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.DisPVolné témaHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / 1--
109.DisPVolné témaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
AFPodrobnosti tématu1 / -- Bednařík, M.
110.DisPVolné témaSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu2 / -- Horniaček, I.
Širůček, P.
111.DisPVolné témaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu1 / -- Caleb, M.
112.DisPVolné témaSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu1 / -- Vrtílek, P.
113.DisPVolné témaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AFPodrobnosti tématu2 / -- Opoku, E.
Montagová, H.
114.DisPVolné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
115.DisPVyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšeniceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti tématu1 / -- Šimor, J.
116.DPVyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšeniceKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
117.DPVyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
118.DPVyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v NěmeckuKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
119.DPVyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescenceKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
120.DisPVyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu0 / ----
121.DPVyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
122.DisPVyužití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu suchaKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti tématu0 / ----
123.BPVztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. stoletíTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
124.DisPZískávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělstvíSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPRAFPodrobnosti tématu0 / ----
125.BPZjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
126.BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
128.DPZpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémůLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--