Přehled vypsaných témat - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
0 / ----
2.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
0 / 1
--
3.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFprohlížet0 / --
--
4.
DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
0 / 1
--
5.DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFprohlížet0 / --
--
6.
DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
prohlížet1 / --
7.DisPClimate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPICÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABC
AF
0 / ----
8.
BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazováníKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
1 / 2
9.
DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
0 / 2
--
10.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
11.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / ----
12.
DisP
Dopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné téma
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AFprohlížet0 / 2
--
13.
DP
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
0 / 1
--
14.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínkyKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet0 / ----
15.DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / 1
--
16.
BP
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU0 / --
--
17.
BP
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
18.
BP
Experimentální metody sledování vodní bilance v krajině
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
0 / 1--
19.
BPFenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFprohlížet
0 / --
--
20.DisPFenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
prohlížet
0 / --
--
21.
DisP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
0 / --
--
22.
DisP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
0 / 1
--
23.
DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF0 / 2--
24.
DisP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
prohlížet1 / --
25.
DP
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
26.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
prohlížet
0 / 1
--
27.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkáchSvobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFprohlížet
0 / 1
--
28.
BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF0 / 1
--
29.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
30.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
0 / ----
31.
DisPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPRAFprohlížet
0 / --
--
32.DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AFprohlížet1 / --
33.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
0 / 1
--
34.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 3
--
35.BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
36.
DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
prohlížet0 / --
--
37.BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
prohlížet0 / --
--
38.DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
39.DisPModelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
40.
DisP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
0 / --
--
41.
DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
42.
DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / --
--
43.DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
44.BPMožnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
1 / -- Strnad, V.
45.
BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
46.
BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
47.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF1 / 2 Nepustilová, L.
48.
DisPMožnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
AF
0 / ----
49.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU1 / --
50.
DP
Návrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
0 / 3
--
51.
BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
0 / 1
--
52.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
53.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
0 / 1--
54.
DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
prohlížet0 / ----
55.DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / 1
--
56.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AFprohlížet
0 / 1
--
57.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
58.BPPěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
0 / 1
--
59.DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
60.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
61.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
62.DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
0 / 1
--
63.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU0 / 1--
64.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF0 / 2--
65.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUprohlížet
1 / --
Mazel, P.
66.
BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
67.BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilance
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
68.
DP
Stanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupu
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
prohlížet0 / --
--
69.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
70.
DisP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AF
0 / --
--
71.
BP
Technologie pěstování kukuřice ve dvouřádcích
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF0 / 1--
72.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
0 / --
--
73.DP
Trendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFprohlížet0 / 2
--
74.
BP
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
0 / 1--
75.
BPUplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
76.
DisP
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změnyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AF
prohlížet0 / --
--
77.
DP
Variabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšenice
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
78.BPVariabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU0 / 1--
79.BPVerifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měřeníTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----MENDELU0 / 1
--
80.DisPVliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vodyKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AF
prohlížet0 / 2--
81.DisPVliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vodyKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP--
AF
prohlížet0 / 1
--
82.BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
83.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Svobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
84.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
0 / 1
--
85.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
86.DPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
87.BPVliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1
--
88.
BPVliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantážíTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU0 / 1--
89.
DPVliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fázíBartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
90.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
91.
DPVliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
92.
DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFprohlížet1 / 2 Pavlík, J.
93.DP
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
94.
DP
Vliv různého zrpacování půdy na výnos kukuřiceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
MENDELU
0 / ----
95.
DisP
Vliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zapleveleníSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AFprohlížet
0 / --
--
96.
DP
Vliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zaplevelení
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
97.
BP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdyNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
98.
DPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnosNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
99.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFprohlížet
0 / --
--
100.DPVliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdyNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
0 / --
--
101.DPVliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenemKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
1 / 1
102.
DP
Vliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilnin
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
103.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF3 / -- Jurečka, F.
Kyselová, I.
Kostková, M.
104.
DP
Volné téma
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF1 / --
105.BPVolné témaKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
106.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF0 / 2--
107.
DisP
Volné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
0 / 2
--
108.DisPVolné témaHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
AF
prohlížet
0 / 1
--
109.DisPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AF
0 / ----
110.DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AFprohlížet
2 / --
111.
DisP
Volné téma
Žalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAF
1 / --
Caleb, M.
112.
DisP
Volné témaSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
1 / --
113.DisPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF2 / --
114.DisPVolné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
0 / ----
115.
DisPVyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšeniceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
--
AF1 / -- Šimor, J.
116.
DP
Vyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
117.
DP
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodin
Lukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
0 / 2
--
118.
DP
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
119.
DPVyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescenceKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
120.
DisP
Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
0 / ----
121.
DP
Vyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilninKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
122.
DisP
Využití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu sucha
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AF0 / ----
123.
BP
Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. stoletíTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1
--
124.
DisP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
prohlížet0 / --
--
125.
BP
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
MENDELU
prohlížet0 / ----
126.
BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--AF0 / 1--
127.BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS--AF0 / 1
--
128.
DP
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1
--