Přehled vypsaných témat - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | Ch | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu
1 / --
Bohuslav, J.
2.
BP
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČRDryšlová, T.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / 4
Maduda, M.
Skřivánková, E.
Pražák, D.
3.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
8.
DisP
Climate change impacts, adaptation or mitigation - OPEN TOPIC
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABCAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BPDetekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Dubravec, M.
Holzmannová, K.
10.
DP
Detekce napadení ječmene listovými chorobami pomocí termálního zobrazování
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
11.DPDetekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
12.
DP
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostemFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.DisPDopady, adaptace a zmírnění změn klimatu - Volné témaTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
14.
DPDopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČRTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
15.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DisP
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Efektivnost mechanických způsobů regulace plevelůÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
18.
BPEnergetická analýza produkčního procesu polních plodin Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
19.
BP
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.BPExperimentální metody sledování vodní bilance v krajině Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
21.
BP
Fenologické modely a jejich využití (rešerše)Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
22.
DisP
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
23.
DisP
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescenceKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.
DisP
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DisPHodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mezera, J.
27.
DP
Hodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Choroby rostlin, u nichž se dá očekávat posun ve výskytu v očekávaných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPManagement posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Lukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
33.
DisPMetody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
35.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
37.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
39.
BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
40.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiKlem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
41.DisP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.DisP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Dížková, P.
43.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
44.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
2 / -- Hlavinka, P.
Strnad, V.
45.BPMožnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
46.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Lukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Nepustilová, L.
48.
DisP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
49.BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Šmoldas, R.
50.
DPNávrh systému pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlinLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
51.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPRAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
53.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.
DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
56.DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
60.
BP
Porovnání množství rostlinných zbytků u různých plodin
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
61.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Produkce biomasy podsevových plodin v kukuřici
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
DP
Produkce kukuřice při pěstování s podsevovýmí meziplodinami
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.DPProstorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
2 / --
68.
BP
Regulace plevelů v ekologickém zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
71.
DPStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
72.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
73.
DisPStudium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DP
Trendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
76.BP
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.DisP
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.
DPVariabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
Variabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
80.
BP
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Vliv agrotechnických faktorů na vybrané půdní vlastnostiDryšlová, T.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-FYTO
N-ZS-AE
N-ZS-VSE
N-FYTO-F
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
82.
DP
Vliv agrotechnických faktorů na výnos zrna obilnin
Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)N-FYTO
N-ZS
N-FYTO-F
N-ZS-VSE
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
83.
DisP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
84.
DisP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BPVliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
87.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
89.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
91.BPVliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantáží
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1
--
92.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fázíBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
93.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fázíBartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
94.DPVliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
95.
DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinou
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 2
Pavlík, J.
96.
DPVliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
97.DisPVliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zapleveleníSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
98.
BP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
99.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnos
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
101.
DP
Vliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.DPVliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenemKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1
103.BP
Vliv způsobu hospodaření na stabilitu půdních agregátů
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
2 / 2
104.
DisP
Volné témaŽalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu3 / -- Kyselová, I.
Kostková, M.
Jurečka, F.
105.
DP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Šusliková, B.
Halgoš, S.
106.
BP
Volné téma
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
107.
DisP
Volné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.DisPVolné témaKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti tématu0 / 1
--
110.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
112.
DisP
Volné téma
Žalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
113.DisPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
114.
DisP
Volné téma
Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
AF
Podrobnosti tématu
2 / -- Opoku, E.
Montagová, H.
115.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.
DisP
Vyhodnocení interakce vlivu zvýšené koncentrace CO2, sucha a dusíkaté výživy na strukturu porostu a výnos ozimé pšenice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO--AFPodrobnosti tématu
1 / --
117.
DP
Vyhodnocení agrotechnických faktorů ovlivňujících zakládání porostu, zdravotní stav a tvorbu výnosu ozimé pšenice
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bajerová, R.
118.
BP
Vyhodnocení aplikace morforegulátorů při pěstování jarního ječmeneÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
119.
DP
Vyhodnocení bezpilotního průzkumu pro inventarizaci stavu porostů zemědělských plodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
120.
DP
Vyhodnocení efektivnosti aplikace morforegulátorů při pěstování ozimé pšenice
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
121.
DP
Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DP
Vyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescence
Klem, K.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
123.
DisP
Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-GPP
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
DP
Vyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DP
Vyhodnocení vlivu agrotechnických zásahů na stabilitu půdních agregátů
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
126.
DP
Vyhodnocení vlivu struktury porostu na kvalitu zrna jarního ječmeneKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
127.
BPVyužití bezpilotního průzkumu pro hodnocení heterogenity půdy a porostů v precizním zemědělstvíSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DisP
Využití metod spektrální odrazivosti a termálního zobrazování pro detekci stresu suchaKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
129.
DP
Využití technologie přesného setí při zakládání porostů ozimé řepky
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
130.BP
Vztah mezi klimatickou variabilitou a vybranými charakteristikami agrosystémů na jižní Moravě v průběhu 20. století
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DisP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělstvíSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.BPZjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
133.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DPZpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémůLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--