Přehled vypsaných témat - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forestsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF0 / 1
--
2.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
3.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
4.DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
5.DisPAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--LDF0 / 1
--
6.DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / 2
--
7.DisPDendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
8.
DisPDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----
LDF
prohlížet0 / ----
9.
DisP
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----LDFprohlížet
0 / --
--
10.
DisP
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Drápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
0 / ----
11.DisP
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF0 / ----
12.
DisP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFprohlížet0 / ----
13.
DP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
14.BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
0 / --
--
15.
DP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
16.
DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 2--
17.
BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
18.
DP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
19.
DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
20.
DisP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / --
--
21.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
22.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
0 / ----
23.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
prohlížet
0 / 1
--
24.
DisP
Individual topic
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDFprohlížet0 / 2--
25.DisPIndividuální témaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL--
--
LDF
0 / 2
--
26.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
27.
DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / ----
28.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDF
0 / 5
--
29.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 3
--
30.BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
31.
DisP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Král, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF0 / 1
--
32.
DisP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF0 / 1
--
33.
DisP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
----
LDF
prohlížet0 / 1
--
34.
DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF0 / 1
--
35.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Cibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
36.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
37.
DP
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký les
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
38.
DP
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
39.DP
Návrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLA
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
40.
DP
Návrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
41.
DP
Obnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
42.
DisP
Odhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesů
Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
43.
DisP
Odhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadůDrápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
44.
DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
45.
DP
Optimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2--
46.
DisP
Optimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / 1
--
47.
BP
Ověření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
48.
BP
Ověření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologie
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
49.
DP
Ověření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizace
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
50.
DisP
Pařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF0 / ----
51.
DisP
Personal topicDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDFprohlížet
0 / --
--
52.
DisP
Personal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
53.
DisP
Personal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--LDF
0 / --
--
54.
BP
Porovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
55.DP
Porovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrný
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
56.
DP
Possibilities of plantation areas expansion monitoring using Sentinel satellite images
Vahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO
--
--LDF0 / 1--
57.
BP
Produkce břízy v pařezině
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
58.
DP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenovinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
59.
BP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenovinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / --
--
60.
DPProdukčně - ekonomický model hospodaření v nízkém leseKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
61.
BP
Přírůstový potenciál stromů během převodu na les výběrný a les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
0 / 3
--
62.DP
Reakce dubového výstavku na uvolnění koruny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
63.
BP
Reakce dubového výstavku na uvolnění korunyKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
64.
BP
Reakce přírůstu na vyvětvování kmene třešně ptačí
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
65.DisPReakce tloušťkového přírůstu výstavků ve fázi převodu na střední les
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
66.DisPRozbor a návrh optimálního zastoupení smrku v lesích ČR jako základu adaptací na změny klimatuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
67.
BP
Rozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
68.
DP
Rozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
69.
DP
Rozvoj modelu výhledů těžeb hospodářských lesů České republikyKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LSNI
--LI
LDF
prohlížet
0 / 1
--
70.
DP
Sestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP Křtiny
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / --
--
71.
DP
Spatial data in the Czech Republic and foreign countries in relation to forestry - comparison of their availability and quality
Vahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFO--
LDF
0 / 1
--
72.
BP
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
73.DP
Srovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických dat
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 2
--
74.
BP
Srovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských států
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 2--
75.
DP
Srovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrný
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
76.
DP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
77.
BP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF0 / --
--
78.
BP
Srovnání různých modelů morfologické křivky kmene
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
79.
BP
Srovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
80.
DP
Srovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
81.
BP
Srovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizace
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
82.BPSrovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
83.
DPSrovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLAAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / 1
--
84.BP
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
85.DPStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
86.DPStanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefony
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
87.
DPStatistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesa
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
88.DPTechnologie elektronického sběru lesnických dat – využití elektronických verzí pomůcek a návrh racionalizace běžných postupů HÚL s využitím těchto pomůcekAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2--
89.
DisP
Těžební úprava strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
90.
DP
The modeling of stump sprouting in coppice forests by classification and regression trees
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
91.
BP
Tvorba mapy Dykových školek na území ŠLP pomocí bezpilotního prostředku
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
92.BP
Tvorba modelu historického objektu (stavby) z dat laserového skenování, případně obrazových dat
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-STAV
--
--
LDF
0 / --
--
93.
BP
Tvorba 3D modelu jeskyně na základě dat získaných ručním skenerem ZEB Horizon
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
94.
BPvlastní témaKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
95.
DPVlastní témaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet
0 / --
--
96.DisPVlastní témaKlimánek, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDFprohlížet0 / ----
97.
DisP
Vlastní téma
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDF0 / --
--
98.
DisPVlastní témaDrápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
99.DisPVlastní témaAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDFprohlížet0 / --
--
100.DisP
Vlastní téma
Mikita, T.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
D-AGI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
101.
DP
Vliv atributů stanoviště, druhové a prostorové struktury lesa na běžný periodický přírůst porostů v převodu na les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
102.
DisP
Vliv městské a příměstské zeleně na stabilizaci teplotního režimu města / Airborne imaging spectroscopy in assesment of urban ecosystem‘s thermal propertiesZemek, F.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
----LDF
0 / 2
--
103.
DP
Vyhodnocení škod zvěří na síti trvalých zkusných ploch na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
104.
BP
Vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů pomocí spektrozonálních dat pořízených bezpilotním letounem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
105.DPVyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů pomocí spektrozonálních dat pořízených bezpilotním letounemPatočka, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
106.
BP
Vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt stavby nebo krajinných úprav v prostředí programu Kokeš nebo Microstation
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-ARB
B-KRAJ
B-LES
B-STAV
B-LES
B-ARB-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-STAV-STAV
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
107.
BP
Vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt stavby nebo krajinných úprav v prostředí programu Kokeš nebo MicrostationCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
0 / 2
--
108.
BP
Vyhotovení účelové mapy vybraného území pro potřeby pozemkových úprav na základě předem připravené kódovací tabulkyCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / --
--
109.
DPVýskyt a vývoj vybraných dynamických informací o stavu lesa v ČRKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
110.
BP
Výskyt a vývoj vybraných informací o stavu lesa v ČR
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
111.
DP
Výtvarnice hlavních dřevin porostů v převodu na les výběrný a jejich srovnání s lesem pasečnýmKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / 4--
112.
BP
Vytvoření 3D modelu jeskyně Býčí skála z dat pozemního laserového skenování pro potřeby CHKO Moravský krasCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ--
--
LDF0 / ----
113.
DP
Využití geoinformačních analýz a hydrologického modelování pro tvorbu (úpravu) povodňového plánu obceVahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI----
LDF
0 / 5--
114.BPVyužití GIS pro inventarizaci veřejné zeleně vybraného územíCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------
LDF
0 / --
--
115.
BP
Využití mapových serverů a mobilních technologií v lesnictvíPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet
0 / 1
--
116.
DP
Využití mobilních technologií a mapových serverů pro kontinuální lesní hospodářské plányPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
117.BP
Využití pozemního laserového skeneru pro rekonstrukci zvoleného stavebního objektu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet0 / --
--
118.DisP
Využití strojového učení pro efektivní zpracování dat pozemního/UAS laserového skenování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
119.DisP
Vývoj modelů objemu stromu a biomasy z dat NIL
Drápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / --
--
120.
DPZhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
121.
BPZhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF0 / ----
122.DP
Zhodnocení stavu a kvality půd pařezin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
123.DPZhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
124.
BP
Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
125.
BPZpracování geodetické dokumentace jako podklad pro návrh trasy lesní odvozní cestyCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--