Prehľad vypísaných tém - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | E | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DizP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
3.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DizP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.DizPAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
7.
DizP
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.DizP
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DizP
Development of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
10.
DizP
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.DizPEstimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DizPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
13.
DP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
14.
BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
17.
BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
18.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
20.DizP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
21.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
22.
DP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
23.
DPImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DizP
Individual topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
25.
DizP
Individuální témaKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
28.DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 5--
29.
DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
30.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
31.
DizP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DizPMapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
33.
DizP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Král, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
37.
DP
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký les
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední les
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Návrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřeviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
41.
DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
42.
DizP
Odhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizP
Odhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
45.
DP
Optimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádra
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
46.DizPOptimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Ověření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
BPOvěření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.
DP
Ověření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
50.DizPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
DizP
Personal topicDrápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
52.
DizP
Personal topicKlimánek, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DizP
Personal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.BP
Porovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
55.
DPPorovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrnýÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti témy0 / ----
56.
DP
Possibilities of plantation areas expansion monitoring using Sentinel satellite images
Vahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Produkce břízy v pařezině
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
58.
DP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenovinyKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
59.BP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenoviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DPProdukčně - ekonomický model hospodaření v nízkém lese
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
61.
BPPřírůstový potenciál stromů během převodu na les výběrný a les trvale tvořivý na ŠLP KřtinyKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
62.
DP
Reakce dubového výstavku na uvolnění korunyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
63.BP
Reakce dubového výstavku na uvolnění koruny
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
BP
Reakce přírůstu na vyvětvování kmene třešně ptačí
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
DizP
Reakce tloušťkového přírůstu výstavků ve fázi převodu na střední les
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
66.DizP
Rozbor a návrh optimálního zastoupení smrku v lesích ČR jako základu adaptací na změny klimatu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
67.
BPRozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.DP
Rozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.DPRozvoj modelu výhledů těžeb hospodářských lesů České republiky
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LSNI
--LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.DPSestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
71.DPSpatial data in the Czech Republic and foreign countries in relation to forestry - comparison of their availability and quality
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.BP
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DPSrovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických dat
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.BPSrovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských státůKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
75.
DP
Srovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrný
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DPSrovnání produkce vybraných typologických jednotekKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.BP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Srovnání různých modelů morfologické křivky kmeneÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.BP
Srovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
80.DPSrovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.BP
Srovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizace
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
82.
BP
Srovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostuAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.DPSrovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLA
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
85.DP
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
86.
DP
Stanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefonyAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.DPStatistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesaKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
88.DPTechnologie elektronického sběru lesnických dat – využití elektronických verzí pomůcek a návrh racionalizace běžných postupů HÚL s využitím těchto pomůcek
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
89.
DizP
Těžební úprava strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
90.
DPThe modeling of stump sprouting in coppice forests by classification and regression treesAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
91.
BP
Tvorba mapy Dykových školek na území ŠLP pomocí bezpilotního prostředku
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
92.
BP
Tvorba modelu historického objektu (stavby) z dat laserového skenování, případně obrazových datCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
93.
BPTvorba 3D modelu jeskyně na základě dat získaných ručním skenerem ZEB HorizonÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
94.
BPvlastní témaKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DP
Vlastní téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
DizPVlastní témaKlimánek, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
DizP
Vlastní témaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DizP
Vlastní téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
99.
DizP
Vlastní témaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
DizP
Vlastní téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
D-AGI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
101.DP
Vliv atributů stanoviště, druhové a prostorové struktury lesa na běžný periodický přírůst porostů v převodu na les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.
DizP
Vliv městské a příměstské zeleně na stabilizaci teplotního režimu města / Airborne imaging spectroscopy in assesment of urban ecosystem‘s thermal properties
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
103.
DP
Vyhodnocení škod zvěří na síti trvalých zkusných ploch na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.
BP
Vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů pomocí spektrozonálních dat pořízených bezpilotním letounem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.DP
Vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů pomocí spektrozonálních dat pořízených bezpilotním letounem
Patočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
106.
BP
Vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt stavby nebo krajinných úprav v prostředí programu Kokeš nebo Microstation
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-ARB
B-KRAJ
B-LES
B-STAV
B-LES
B-ARB-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-STAV-STAV
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
107.BP
Vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt stavby nebo krajinných úprav v prostředí programu Kokeš nebo Microstation
Cibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
108.
BP
Vyhotovení účelové mapy vybraného území pro potřeby pozemkových úprav na základě předem připravené kódovací tabulky
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
109.
DP
Výskyt a vývoj vybraných dynamických informací o stavu lesa v ČR
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
110.
BP
Výskyt a vývoj vybraných informací o stavu lesa v ČRÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
DP
Výtvarnice hlavních dřevin porostů v převodu na les výběrný a jejich srovnání s lesem pasečnýmÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
112.BPVytvoření 3D modelu jeskyně Býčí skála z dat pozemního laserového skenování pro potřeby CHKO Moravský krasCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
113.
DP
Využití geoinformačních analýz a hydrologického modelování pro tvorbu (úpravu) povodňového plánu obce
Vahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
114.
BP
Využití GIS pro inventarizaci veřejné zeleně vybraného územíCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
BP
Využití mapových serverů a mobilních technologií v lesnictví
Patočka, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
DP
Využití mobilních technologií a mapových serverů pro kontinuální lesní hospodářské plány
Patočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
117.BP
Využití pozemního laserového skeneru pro rekonstrukci zvoleného stavebního objektu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
118.
DizPVyužití strojového učení pro efektivní zpracování dat pozemního/UAS laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.
DizP
Vývoj modelů objemu stromu a biomasy z dat NIL
Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.
DP
Zhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.
BP
Zhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
122.
DP
Zhodnocení stavu a kvality půd pařezinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
123.DPZhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
124.BPZhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
125.
BP
Zpracování geodetické dokumentace jako podklad pro návrh trasy lesní odvozní cesty
Cibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--