Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTA decision support system for customersDařena, F.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 5
--
2.DisTA methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
3.
BT
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
4.
DisT
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
5.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME----FFWTprohlížet
0 / 1
--
6.BTActive employment policy instruments in a firm
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
0 / 1
--
7.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
--
FFWT0 / 1--
8.BTAdaptace města Brna na změnu klimatuFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
FA
prohlížet
0 / 1
--
9.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
--ILEprohlížet
1 / 1
Kamenská, Z.
10.BTAgilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
11.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ILEprohlížet
0 / 1
--
12.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech RepublicDepartment of Silviculture (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
prohlížet
1 / --
Mitrová, A. M.
13.
DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
0 / --
--
14.
BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Department of Landscape Management (FFWT)
------FFWTprohlížet0 / 2--
15.
DTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
--
----FFWT0 / 2--
16.
BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
--
ILE
0 / ----
17.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
ILEprohlížet
0 / --
--
18.
DTAktuální a potenciální vegetace na úhorechDepartment of Plant Biology (FA)----
--
FA1 / --
19.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBE
prohlížet1 / 2
20.
DisT
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)D-LAD-LA-LA
--
FH
1 / 1
Klepárník, R.
21.
DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA
0 / 1
--
22.
BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA
prohlížet0 / 2--
23.
BTAlergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno VyvlečkováDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD--
FH
1 / 1
24.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
0 / 1
--
25.
DTAlocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
26.
DT
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
27.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH1 / --
28.BTAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
1 / 1
Doubková, E.
29.
DisT
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP
--
--FAprohlížet
0 / --
--
30.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM--FFWT0 / ----
31.
BTAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
32.DTAnalysis of contract cheating market in selected countryDepartment of Informatics (FBE)
C-EMAJ
----
FBE
0 / --
--
33.
DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
34.BT
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
35.
DT
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
36.
BT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
37.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
38.DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
39.DTAnalytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
prohlížet1 / 1
40.DTAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEC-HE-MAMHP
--
FH
0 / 1
--
41.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--FA
0 / 2
--
42.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguDepartment of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
43.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Department of Informatics (FBE)
D-SED-SE-EI
--
FBE
0 / --
--
44.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE----FFWT
1 / 2
45.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT0 / 3
--
46.
BT
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Trenz, O.Department of Informatics (FBE)B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Borák, M.
47.
DT
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuDepartment of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
48.
DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI--FBE0 / 1--
49.
DT
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Farana, R.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
1 / --
50.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet0 / 5
--
51.BTAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
52.BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
------FRDIS0 / 1--
53.
DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA0 / 1
--
54.
DT
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 3
--
55.DisT
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FAprohlížet
0 / --
--
56.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet0 / ----
57.
DisTAnalýza efektivního využití tuhých biopalivDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
0 / --
--
58.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
59.BT
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDIS
0 / 2
--
60.
DT
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Bartošová, L.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----
FA
0 / 1--
61.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FBEprohlížet
0 / --
--
62.
DT
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT0 / 2--
63.
BT
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Department of Informatics (FBE)------
FBE
prohlížet1 / 1 Mitrová, V.
64.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
65.DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWT0 / 2--
66.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
67.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
0 / 2
--
68.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
1 / 1
69.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Urban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
0 / 1--
70.
DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--FFWT
0 / 2
--
71.
DT
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
72.
DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
73.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA----FFWT
0 / --
--
74.
BT
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
--ILEprohlížet
0 / --
--
75.
BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS0 / 2
--
76.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet0 / ----
77.
BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)------FRDIS0 / 2
--
78.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
79.
DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
80.BTAnalýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDIS0 / 4--
81.DTAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceDepartment of Engineering (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / --
--
82.
DT
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
83.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / ----
84.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
--
FA1 / --
85.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1--
86.
DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
87.
DT
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
88.
BT
Analýza nabídky keřů na českém trhuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH1 / 1
89.BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
90.
DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
91.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM--
FA
0 / 2--
92.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
2 / 2
93.
BTAnalýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
1 / 1
94.
DT
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
0 / 1
--
95.DisTAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
0 / 1
--
96.
DisTAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
97.
DT
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
98.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / ----
99.
DT
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WB-WBM
--
FA
0 / 2
--
100.BTAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceDepartment of Silviculture (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
101.
BT
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
--
--
FA
prohlížet0 / 2
--
102.BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT0 / --
--
103.DTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / --
--
104.
BT
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / --
--
105.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWT
1 / 1
106.DTAnalýza procesu Národního lesnického programu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / 1--
107.BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--FFWTprohlížet
0 / 1
--
108.
DT
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuDepartment of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
109.
BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
110.
DisT
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
111.
BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
112.DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
113.BTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTprohlížet
0 / 2
--
114.
DT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEN----
MENDELU
0 / --
--
115.
BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 5--
116.
DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 5
--
117.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
118.
BTAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
119.BTAnalýza rentability provozu odvozní soupravyDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 2
--
120.
DisT
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Department of Forest Ecology (FFWT)D-EEP----FAprohlížet0 / ----
121.
BTAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet
0 / 3
--
122.
BTAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 3
--
123.
BT
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS0 / 2
--
124.
DTAnalýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
125.
DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 2
--
126.
BT
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
127.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS0 / 2--
128.BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
129.
DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
130.
BT
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
1 / -- Bednář, Š.
131.
BT
Analýza sil působící na automobilČermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FAprohlížet
0 / --
--
132.
BT
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--MENDELU0 / 5
--
133.BTAnalýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FA
0 / 1
--
134.
BT
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
135.BTAnalýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
136.Final thesis
Analýza spojovací lamely
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
137.BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 6
--
138.BTAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
139.
BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2--
140.
DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
0 / 2
--
141.
DT
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
142.
BT
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionuKotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FAprohlížet
0 / 5
--
143.
BTAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
144.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
0 / 5
--
145.
BT
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)------
FRDIS
0 / 1
--
146.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
------FRDISprohlížet0 / ----
147.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / --
--
148.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS0 / --
--
149.DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS0 / --
--
150.
BTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
prohlížet0 / ----
151.DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)M-FEN--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
152.
DTAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
153.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
154.DTAnalýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA0 / 1
--
155.DTAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
156.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
157.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
158.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC
--
FA
0 / --
--
159.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionechTrnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
160.DT
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
161.
DTAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
162.
BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
B-SP
----
ILE
2 / --
163.DTAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
164.
BT
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
1 / 1 Jagošová, K.
165.
BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWT
0 / 3
--
166.
DT
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
prohlížet0 / 1
--
167.
DisT
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
0 / 1
--
168.
DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
--
FA
1 / --
169.DisT
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
170.
DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet0 / 2--
171.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2--
172.BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
173.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 3
--
174.
BT
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet
0 / --
--
175.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Redlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
176.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
0 / 1
--
177.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
prohlížet
1 / 3
178.
DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTM
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
179.
BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
180.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Trnka, M.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP--
FA
prohlížet0 / --
--
181.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--FAprohlížet1 / -- Meitner, J.
182.
BTAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
183.BTAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
184.DisTAnalýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1--
185.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
186.BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--
FAprohlížet
0 / 1
--
187.
BTAnalýza vývoje krajiny vybraného územíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)------
FA
prohlížet0 / 2--
188.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČRDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
--
FA0 / 2
--
189.
DisT
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
190.
DisT
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT1 / 1 Surovcová, K.
191.
BT
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Mašíček, T.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FAprohlížet
1 / 1
192.
DisT
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
0 / --
--
193.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT0 / ----
194.
BT
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
195.BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
196.
DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
197.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
198.
BTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
0 / --
--
199.
BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2--
200.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWT
0 / 2
--
201.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2
--
202.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
203.
DT
Anonymita v informační době
Přichystal, J.Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
204.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FAprohlížet
1 / --
Chodáková, K.
205.DisTAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
----FA0 / --
--
206.
BT
Antioxidanty v bylinných čajích
Klejdus, B.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-FTB-FT-FT--FA
0 / 3
--
207.
DT
Antioxidanty v bylinných čajích
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)C-FTC-FT-FQS
--
FAprohlížet
0 / 3
--
208.DTAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
209.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
210.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
211.
BT
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA0 / 3--
212.
BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
0 / 2
--
213.
BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FHprohlížet
1 / 1
214.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / --
--
215.
DT
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuStředová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)C-AGE
C-AGE-ABU
--
FAprohlížet0 / 1
--
216.
DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA
0 / 1
--
217.
DT
Aplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
218.
DisT
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
219.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD----FFWT
0 / 1
--
220.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
----FFWT
0 / 2
--
221.
BT
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
----FFWTprohlížet
0 / --
--
222.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.Department of Informatics (FBE)D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / --
--
223.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Department of Informatics (FBE)
D-ARI----FBEprohlížet
0 / 1
--
224.BT
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Department of Informatics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
225.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
FFWT
prohlížet0 / 1--
226.
BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
0 / 1
--
227.DisT
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Adam, V.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FA
prohlížet0 / ----
228.DTAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--FHprohlížet0 / 1
--
229.DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP--FAprohlížet
0 / --
--
230.
DT
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Farana, R.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
1 / 1 Prokop, L.
231.DTAplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FHprohlížet0 / 1
--
232.
DisT
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS----
FA
prohlížet2 / --
233.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
234.
DT
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhyBenada, L.
Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet2 / 1 Sychra, J.
Frýbort, L.
235.
DisT
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT0 / 1
--
236.
DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
237.
DT
Aplikace založené na blockchainu
Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
238.
BTAplikace založené na blockchainu
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
239.
BT
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Jedlička, P.Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
240.DisT
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG----FFWT
1 / 2
241.DisT
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBEprohlížet
0 / --
--
242.DTApplication of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SIAC-SIA-EIASNAN
FBE
0 / 1
--
243.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
244.
BT
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1
--
245.
DisT
Aquaponic vegetable productionPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 2
--
246.BT
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / ----
247.BTArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
248.
DTArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / --
--
249.
BT
Archeologie v zahraděWilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
250.BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
1 / 1
251.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
252.
DT
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
0 / 1
--
253.
BT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FH
0 / 2
--
254.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN
--
NVAVFH1 / 2 Brimusová, L.
255.
BT
Aromatické látky v bílých vínechHorák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH0 / 1
--
256.BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
257.
DTArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN--
FBE
0 / 2--
258.
BT
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníDepartment of Social Science (ILE)
--
--
--ILEprohlížet1 / 2
259.
DT
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-APC-AP-AB--FA0 / 1--
260.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Urban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB
--
FA
0 / 2
--
261.
BT
Aspekty moderných dřevostavebDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTprohlížet
1 / --
262.
BT
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
263.BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ILE
1 / 1
Lupač, M.
264.
DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
0 / 2
--
265.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT0 / 2
--
266.
DT
Audio-Video nábytek
Maňák, H.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN--
--
FFWTprohlížet0 / ----
267.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
0 / 5
--
268.
BT
Australská „ovčí“ kampaň
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 2
--
269.BTAutodiagnostika učitele střední školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
--ILE0 / --
--
270.DisT
Automated machine learning
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
----FBE
0 / 3
--
271.
DT
Automatic categorization of customer requests
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--
FBE
prohlížet0 / 5--
272.
DT
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT0 / 1
--
273.
DT
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SE----
FBE
prohlížet0 / 5--
274.DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM
--
--FFWT
0 / 1
--
275.
DisT
Automatizace logistických procesů zemědělské výrobyDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--
FA
0 / 1
--
276.
DT
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
277.
DisTAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
278.
BT
Automatizované sledování konkurenceDepartment of Informatics (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
279.
BT
Automatizované sledování konkurence
Department of Informatics (FBE)
B-SE
--
--
FBE
0 / 5
--
280.
DisT
Automatizované strojové učeníDařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-ARI
D-SE
--
--
--
--
FBE
0 / 3
--
281.
DT
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / ----
282.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
283.
BTAutorita učitele na středních školáchDepartment of Social Science (ILE)
--
--
--
ILE
2 / 2
284.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILEprohlížet
1 / 2
285.BTAutorita v kontexte strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)----
--
ILE
prohlížet0 / 2
--
286.
BT
AUTOSAR
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB--
ILE
0 / 1
--