Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BPA custom topicValtera, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
3.
DP
A decision support system for customers
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
4.
DizP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DizP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DizPAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BP
Active employment policy instruments in a firm
Dušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DizP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Smetanová, M.
13.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Mitrová, A. M.
14.
DizPAgrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klimaŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
BPAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
Zapletal, M.
18.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorechZdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
20.DPAktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kliková, G.
21.
DizPAleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Klepárník, R.
22.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno VyvlečkováÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
25.DizP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / --
--
27.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.BPAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Doubková, E.
29.
DizP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
DizP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
31.
BPAnalysis and evaluation of questionnaireÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.DPAnalysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.BPAnalysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
35.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
37.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
38.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
39.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKPZF
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dostálová, A. D.
41.DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DizP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI----
PEF
Podrobnosti témy0 / 2
--
43.
DizP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
45.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
46.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
47.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPAnalýza a predikce lokálních struktur DNAÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti témy1 / -- Harag, J.
50.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
51.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Slimařík, D.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
54.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
55.
DizP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
56.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
DizP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
58.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyÚstav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
59.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
60.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Švecová, K.
61.BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
62.
DP
Analýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mitrová, V.
64.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
65.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
67.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
68.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy
1 / 1
69.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
71.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipalityÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
72.DizP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DizPAnalýza IADF u jehličnatých dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
74.BP
Analýza image střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměÚstav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.BPAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
79.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
80.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 4
--
81.
DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
82.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
83.
DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Ondrejčík, R.
84.DizP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO--AF
Podrobnosti témy
1 / -- Smutný, L.
85.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
87.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
88.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
89.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Koluchová, L.
90.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
91.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
92.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy2 / 2
93.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
94.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DizP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DizP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
98.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Ústav techniky (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
100.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
101.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
104.BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.DizPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šeda, V.
106.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
108.BP
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČR
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukru
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
110.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
112.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažeraDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.DizPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceÚstav techniky (LDF)D-TTLP----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
116.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
117.BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
118.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 5
--
119.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
120.
DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
123.
DizP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Marek, M. V.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
124.BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
125.BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 3
--
126.BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
127.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
128.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
130.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
131.DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
132.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
133.
BP
Analýza sil působící na automobilÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Bednář, Š.
134.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 5
135.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
136.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
137.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
138.
ZP
Analýza spojovací lamely Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
139.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
140.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2
--
141.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
142.DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
143.
DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
144.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AFPodrobnosti témy0 / 5
--
145.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
146.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
147.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
148.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
149.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
150.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
151.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
152.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
153.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
154.
DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
155.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
156.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
157.
DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
158.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
159.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
160.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.
DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
163.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
164.
BP
Analýza učebnice odborného předmětuOddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
165.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
166.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Ústav plánovania krajiny (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
167.
BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
168.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
169.DizPAnalýza vícerozměrných obrazových dat v roboticeFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.DizPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--AF
Podrobnosti témy
1 / --
171.DizPAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
172.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
173.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
174.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
175.BPAnalýza vybrané komoditní vertikályBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
176.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
178.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
2 / 3
180.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
181.
BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--AFPodrobnosti témy0 / --
--
183.
DizP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Meitner, J.
184.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Totek, J.
186.DizPAnalýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
187.
BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
188.BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
189.
BP
Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1
CEITEC MENDELU (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
190.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
191.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.DizPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
193.DizPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
194.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horníček, M.
195.
DizPAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
196.
DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
197.
BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsÚstav informatiky (PEF)B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2
--
198.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
199.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
200.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
201.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
202.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
203.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
204.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
205.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
206.DPAnonymita v informační doběÚstav informatiky (PEF)N-SI--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
DizP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
208.
DizPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM--AF
Podrobnosti témy
1 / --
209.
BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TP--AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
210.DPAntioxidanty v bylinných čajíchÚstav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
211.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
214.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
215.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
216.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZFPodrobnosti témy1 / 1
217.BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
218.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZEI
N-ZEI-ABY
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
219.
DizP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
220.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
221.
DizPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřiceLošák, T.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
222.DizPAplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
223.
DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéruTauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
224.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
225.
DizPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníÚstav informatiky (PEF)D-SI
D-SI-EI
--PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
226.DizPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
227.
BPAplikace informatiky při řešení ekonomických problémůHaluza, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
228.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
229.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy1 / 1
230.DizP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
231.DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
232.
DizP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR--AFPodrobnosti témy0 / --
--
233.
DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1
234.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZIN-ZI-RZT
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
235.
DizP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS----
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Trost, D.
Kašpar, V.
236.
DizP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
----AFPodrobnosti témy0 / 1--
237.DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Benada, L.
Ústav financí (PEF)
--
----PEFPodrobnosti témy
2 / 1
238.
DizP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
239.
DPAplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
240.
BPAplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.DP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
242.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.DizPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
244.DizPApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNAN
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
246.
DizP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
248.
DizPAquaponic vegetable productionPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
249.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a rybPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
250.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.
BP
Arabsko-izraelský konfliktÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
252.
BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
BP
Architektonická studie - Krajiny soudobého českého industriáluKrejčí, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
254.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy1 / 1
255.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
257.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--NVAV
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2 Brimusová, L.
258.BPAroklimatická rajonizace vinné révyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
259.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
261.
DPArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EMN-EM-ME-AJ--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
262.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníOddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
263.DPAsociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
265.
BP
Aspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
266.
BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
267.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
--ICVPodrobnosti témy1 / 1 Lupač, M.
268.DizPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
269.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
270.DPAudio-Video nábytek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
271.BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
272.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
273.BPAutodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
274.
DizP
Automated machine learningDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA----
PEF
Podrobnosti témy0 / 3
--
275.DPAutomatic categorization of customer requestsDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 5--
276.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
277.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavkůÚstav informatiky (PEF)
N-SI
----PEFPodrobnosti témy
0 / 5
--
278.DizP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.DizP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.
DP
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.
DizPAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
282.
BP
Automatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
283.
BP
Automatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
284.
DizP
Automatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
285.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
286.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
287.
BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
------ICV
Podrobnosti témy
2 / 2 Houserová, J.
Charuzová, K.
288.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 2
--
289.BPAutorita v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 2 Zavadilová, D.
290.
BP
AUTOSAR
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--