Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
A decision support system for customersDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA--
--
PEF
0 / 5
--
2.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA--
--
PEF0 / 1--
3.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / 1
--
4.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF0 / --
--
5.DisPAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----
LDF
0 / 1
--
6.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
7.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
0 / 1--
8.
BP
Adaptace města Brna na změnu klimatuFukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
AF
0 / 1
--
9.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP----ICV1 / 1
10.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
11.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
0 / 1
--
12.
DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO--
--
LDF1 / --
13.
DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AFprohlížet
0 / --
--
14.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 2
--
15.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDF0 / 2--
16.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVprohlížet
0 / --
--
17.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
ICV0 / --
--
18.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Zdražílková, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
------AFprohlížet1 / -- Smetanová, S.
19.
DPAktuální problémy českého zdravotnictvíÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFprohlížet1 / 2
20.
DisP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--ZF
1 / 1
Klepárník, R.
21.DPAleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1--
22.
BPAleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
23.BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFprohlížet
1 / 1
24.
DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forestsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--LDF
0 / 1
--
25.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
26.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinyÚstav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
27.DPAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
1 / --
Bureš, M.
28.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
29.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
30.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
0 / --
--
31.
BP
Analysis and evaluation of questionnaireÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
32.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
0 / --
--
33.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF0 / 1
--
34.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
35.DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--PEFprohlížet0 / 1--
36.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS0 / --
--
37.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
38.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
39.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZFprohlížet
1 / 1
40.
DPAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZFprohlížet
0 / 1
--
41.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 2
--
42.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.Ústav informatiky (PEF)D-ARI--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
43.DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / --
--
44.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
1 / 2
Nop, P.
45.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
46.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF1 / 1
47.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
48.DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)N-IIN-II-ARI
--
PEF
0 / 1
--
49.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
1 / --
50.BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
51.BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
52.BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 1
--
53.
DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
54.DPAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AFprohlížet0 / 3--
55.
DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
56.BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
57.
DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFprohlížet0 / ----
58.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
59.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
60.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AF
0 / 1
--
61.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
62.DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
63.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEFÚstav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Mitrová, V.
64.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
0 / 2
--
65.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
0 / 2
--
66.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
67.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
68.BPAnalýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
1 / 1
69.
DP
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--AFprohlížet0 / 1--
70.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
71.
DPAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
72.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF0 / 1--
73.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA--
--
LDF0 / --
--
74.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
------
ICV
prohlížet
0 / --
--
75.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS0 / 2
--
76.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvkůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
77.BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
78.
DP
Analýza konstrukčního spoje
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
79.
DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
80.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 4--
81.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
82.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 1
--
83.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
84.DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
--AF
1 / --
85.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
86.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
87.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
88.BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFprohlížet1 / 1
89.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)------ZFprohlížet1 / 1 Koluchová, L.
90.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
91.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO--
AF
prohlížet0 / 2
--
92.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet2 / 2
93.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1
94.
DPAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
95.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
96.
DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
97.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF0 / 2--
98.DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
99.
DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-BO-BMO
--
AF
0 / 2--
100.
BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
101.
BP
Analýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fondu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
102.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
103.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
104.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
105.DisPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
1 / 1
Šeda, V.
106.DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
0 / 1
--
107.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NABB-NAB-TVN
--
LDF0 / 1
--
108.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuÚstav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
109.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 1
--
110.DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
111.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
112.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
113.DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN----
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
114.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
115.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 5
--
116.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / 5
--
117.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
118.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
119.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 2
--
120.DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Marek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AFprohlížet0 / ----
121.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
122.
BP
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
123.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
124.DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 2
--
125.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
126.
BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
127.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
128.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
129.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
130.
BP
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AFprohlížet1 / -- Bednář, Š.
131.
BPAnalýza sil působící na automobilČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF0 / --
--
132.
BP
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 5
--
133.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
134.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
135.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Horák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFprohlížet
0 / 1
--
136.
ZP
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF0 / ----
137.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / 6
--
138.
BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----MENDELU
0 / 2
--
139.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
140.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
141.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
142.BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
0 / 5
--
143.
BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF0 / 2--
144.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
0 / 5
--
145.
BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
146.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
147.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / ----
148.BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / ----
149.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
150.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----LDF
0 / --
--
151.
DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
0 / --
--
152.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
153.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
0 / 2--
154.DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--
AF
prohlížet
0 / 1
--
155.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
156.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF0 / 2
--
157.
DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním leseÚstav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
0 / 1
--
158.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystémuJanouš, D.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--
AF
0 / --
--
159.
DP
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1--
160.DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
161.DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
162.
BP
Analýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV
2 / --
163.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF0 / 2
--
164.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
Jagošová, K.
165.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
166.DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
prohlížet0 / 1--
167.
DisP
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
168.DisPAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
1 / --
169.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
0 / 1
--
170.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
171.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
172.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
173.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 3
--
174.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / --
--
175.BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
176.BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
177.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
1 / 3
178.DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TON-TO-TMO--
AF
prohlížet
0 / 1
--
179.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
180.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFprohlížet
0 / --
--
181.
DisPAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AF1 / --
182.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
183.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
184.
DisPAnalýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
185.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
MENDELU
0 / 2
--
186.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--AF0 / 1
--
187.
BP
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Kozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AF
0 / 2
--
188.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--AF
0 / 2
--
189.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
190.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
prohlížet1 / 1
191.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFprohlížet1 / 1
192.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
0 / --
--
193.
DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
194.
BP
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
0 / 2--
195.BPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
196.
DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
197.
DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
0 / --
--
198.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
199.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
200.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
201.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
202.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
203.DPAnonymita v informační doběÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
204.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
--
AF
0 / --
--
205.
DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM--AFprohlížet
1 / --
206.
BPAntioxidanty v bylinných čajíchÚstav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
0 / 3
--
207.
DP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
--
AF
prohlížet0 / 3
--
208.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
209.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 2
--
210.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
211.BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Votava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AFprohlížet0 / 3--
212.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AF0 / 2
--
213.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----
ZF
1 / 1
214.BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / --
--
215.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABY--AFprohlížet
0 / 1
--
216.
DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet0 / 1--
217.
DPAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
218.
DisPAplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
219.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----
LDF
0 / 1
--
220.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
0 / 2
--
221.
BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--LDFprohlížet0 / --
--
222.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF0 / ----
223.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI----PEF0 / 1--
224.
BPAplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
0 / 2--
225.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1
--
226.BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
227.DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AF0 / ----
228.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZFprohlížet
0 / 1
--
229.DisPAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF0 / ----
230.
DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školáchFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
1 / 1 Prokop, L.
231.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF0 / 1--
232.DisPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
----AFprohlížet
2 / --
Trost, D.
Kašpar, V.
233.DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
234.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
2 / 1
Sychra, J.
Frýbort, L.
235.DisPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
236.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF0 / 1--
237.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF0 / ----
238.
DPAplikace založené na blockchainuÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / ----
239.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPAJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
240.DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDFprohlížet
1 / 2
Michal, J.
241.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA--
PEF
0 / ----
242.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Sochor, T.Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
SNAN
PEFprohlížet
0 / 1
--
243.
DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
244.BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
245.DisPAquaponic vegetable productionÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
0 / 2
--
246.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / --
--
247.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
248.
BP
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
249.BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
250.BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
1 / 1
251.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
252.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFprohlížet
0 / 1
--
253.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
1 / 2
254.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
0 / 2
--
255.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
256.
BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
257.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
258.BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet1 / 2
259.DP
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Knoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
0 / 1
--
260.DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB--
AF
prohlížet
0 / 2
--
261.
BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
262.BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
263.
BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV--ICV1 / 1
264.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
----
LDF
prohlížet0 / 2
--
265.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF0 / 2
--
266.DP
Audio-Video nábytek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN
--
--
LDF
0 / --
--
267.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / 5
--
268.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 2--
269.
BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
270.
DisP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF0 / 3
--
271.
DP
Automatic categorization of customer requests
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----
PEF
0 / 5--
272.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
273.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Ústav informatiky (PEF)
N-SI--
--
PEF
0 / 5
--
274.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
0 / 1
--
275.
DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS----
AF
0 / 1
--
276.
DPAutomatizace povrchového kalení
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZSN-ZS-AD--AFprohlížet
0 / 1
--
277.DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL----
LDF
prohlížet0 / 2--
278.BPAutomatizované sledování konkurenceÚstav informatiky (PEF)B-SI----
PEF
prohlížet0 / 5
--
279.
BP
Automatizované sledování konkurenceÚstav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
0 / ----
280.DisP
Automatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 3
--
281.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
282.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
283.
BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVprohlížet2 / 2 Houserová, J.
Charuzová, K.
284.
BPAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICVprohlížet
1 / 2
285.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
286.
BP
AUTOSAR
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
prohlížet
0 / 1
--