Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
A custom topic
Valtera, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
A custom topic
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DP
A decision support system for customers
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
4.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
7.
DisPAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.BPActive employment policy instruments in a firmÚstav ekonomie (PEF)B-EMAJB-EMAJ-MEAJ
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kamenská, Z.
11.
BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
12.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
13.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
14.DisP
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
15.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
16.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)------ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
18.BPAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
20.
DPAktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti tématu1 / 2 Kliková, G.
21.DisPAleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
22.
DP
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BP
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského kraje
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
24.BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FTB-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
27.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DPAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / --
29.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Martinková Kuchyňková, H.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Doubková, E.
30.
DisP
Amniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiíchSláma, P.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
34.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
36.DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
37.
BPAnalysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DPAnalytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávŠnurkovič, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Prokop, J.
41.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštůÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 2--
43.DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
44.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu0 / --
--
45.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----LDFPodrobnosti tématu1 / 2
46.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
47.BPAnalýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
48.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.
DPAnalýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / --
51.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
52.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Analýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadatStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
56.
DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
57.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.
DisPAnalýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
59.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
60.BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
DP
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní MoravyBartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.BPAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
64.
BPAnalýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mitrová, V.
65.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
68.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
1 / 1
Kalmusová, S.
70.
DPAnalýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
71.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
73.
DisP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
74.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Analýza image střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
76.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
79.
DP
Analýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
80.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
81.BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 4--
82.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
83.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.
DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Smutný, L.
86.DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
88.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Folwarczna, A.
90.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
91.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
92.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
93.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
2 / 2
Skalníková, D.
Cichrová, M.
94.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dědová, I.
95.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DP
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firměÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
99.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
101.
BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
102.BPAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
104.DPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
107.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NABB-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
109.
BP
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČRÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
BPAnalýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukruSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
111.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.BPAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
113.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
116.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
117.
DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
118.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
119.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
120.DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
121.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
124.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
126.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3--
127.BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
129.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
130.
BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
131.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
133.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
134.
BP
Analýza sil působící na automobilČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
135.BPAnalýza složení KO se zaměřením na využitelné složkyKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5
--
136.
BP
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
138.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.ZP
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.
BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
141.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
142.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
143.
DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
144.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
146.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
147.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
148.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
150.DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
152.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
153.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
154.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
155.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
156.DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
157.
DP
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
159.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
160.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Janouš, D.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.DPAnalýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
164.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
165.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
166.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
167.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
168.
BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
169.
DPAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
170.DisPAnalýza vícerozměrných obrazových dat v roboticeFarana, R.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.
DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
172.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
DPAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
174.BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
176.BPAnalýza vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
177.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
178.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 3
Přichystal, L.
181.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
182.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
183.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
184.
DisP
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Meitner, J.
185.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
187.DisPAnalýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
190.BPAnalýza vývoje krajiny vybraného územíKozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AFPodrobnosti tématu0 / 2--
191.
BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
192.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
193.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Surovcová, K.
194.
BP
Analýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Horníček, M.
195.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
196.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
197.
BP
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
198.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
199.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
200.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
201.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
202.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
203.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
204.BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
205.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.
DP
Anonymita v informační době
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
207.DisP
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
208.DisPAntimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Chodáková, K.
209.BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
210.
DP
Antioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
211.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
212.BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
213.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
214.BPAplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
215.
BP
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
216.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bačkovský, R.
217.
BP
Aplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
218.
DP
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podnikuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZEIN-ZEI-ABY--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
221.
DisP
Aplikace digestátu k meziplodinám při pěstování silážní kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
222.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
223.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
224.BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
225.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)D-SI
D-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
226.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)D-ARI----PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
227.
BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Haluza, P.Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
228.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
229.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
230.
DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
231.DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
DisP
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
233.
DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1 Prokop, L.
234.DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
DisPAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Trost, D.
Kašpar, V.
236.DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
237.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Benada, L.Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
2 / 1
Sychra, J.
Frýbort, L.
238.
DisP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
239.DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.BPAplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
241.
DPAplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / ----
242.BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
244.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Ústav informatiky (PEF)D-SIA
D-SIA-EIA
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
245.DPApplication of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
N-SIA-EIA
SNANPEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
246.
DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
248.
DisP
Aquaponic vegetable productionÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZID-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
249.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
250.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
251.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
252.BPArcheologie v zahraděWilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
253.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
254.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
255.
DPArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
256.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Brimusová, L.
257.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / 2--
258.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Kanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
260.DPArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
261.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
262.
DP
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v maseÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
DP
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
264.
BP
Aspekty moderných dřevostavebSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Čiháček, M.
265.
BPAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
266.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV--ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Lupač, M.
267.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
268.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
269.
DP
Audio-Video nábytek
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
270.
BPAukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
271.
BPAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
272.
BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
273.
DisP
Automated machine learning
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
274.
DP
Automatic categorization of customer requests
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
275.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5--
277.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
278.DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
DP
Automatizace povrchového kaleníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.DisPAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
281.BP
Automatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
282.
BP
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
283.DisP
Automatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
284.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
286.
BP
Autorita učitele na středních školáchAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu2 / 2
287.BPAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
288.
BPAutorita v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
289.
BP
AUTOSAR
Čupera, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--