Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
A custom topic
Valtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)F-EXC
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
A decision support system for customers
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5
--
3.
DisT
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA----FBEDetails of topic
1 / 1
4.
BT
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Novák, P.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
5.
DisT
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
----
FFWT
Details of topic0 / ----
6.DisTAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Active employment policy instruments in a firm
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
8.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
9.BTAdaptace města Brna na změnu klimatuFukalová, P.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)B-AEG
B-AEG
B-AEG
--
--
--
SBAE
SBVAES
SBPUOP
FA
Details of topic
0 / 1--
10.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Agilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
12.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Department of Silviculture (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
14.
DisT
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-EEPD-EEP-ABC--FA
Details of topic
1 / --
15.BTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
16.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
17.BTAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
--
ILEDetails of topic0 / ----
18.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
19.
DT
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Zdražílková, M.Department of Plant Biology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / --
Smetanová, S.
20.
BT
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
21.DT
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBE
Details of topic
1 / 2
Kliková, G.
22.
BT
Aktuální stav EZ a produkce biopotravin v ČRDryšlová, T.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--
FA
Details of topic
3 / 4
23.
BT
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabaritu
Pelcová, P.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
24.
BT
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
25.
DT
Akviziční proces obchodní korporace (Dominika Nováčková - vlastní téma)
Kyncl, L.Department of Law and Social Sciences (FBE)C-EM--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
26.DT
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Vavrouchová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Landgráf, M.
27.
BT
Aleje a stromořadí v malých městech Jihomoravského krajeVavrouchová, H.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
28.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forestsKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
29.DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
30.
DT
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
31.BT
Alternativní investice na trhu nemovitostí
Toman, P.Department of Finance (FBE)B-F
B-EPA
--
B-EPA-F
--
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
32.
BT
Alternativní systémy ustájení prasnicNevrkla, P.Department of Animal Breeding (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
33.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / -- Bureš, M.
34.
DisTAmniová membrána, její struktura, funkce a využití v současných biotechnologiích
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
D-AP----
FA
Details of topic0 / ----
35.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
36.BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Jadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Analysis of contract cheating market in selected countryFoltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic0 / --
--
38.
DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
39.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterpriseDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 2--
40.DT
Analysis of human behaviour using cell phone data
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--FBEDetails of topic0 / 1--
41.
BTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
42.DTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
43.
DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
44.
DT
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--
NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1 Prokop, J.
45.
DT
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
46.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
47.DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA
Šťastný, J.Department of Informatics (FBE)D-ARI----
FBE
Details of topic
0 / 2
--
48.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
50.DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
51.
DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--FFWT
Details of topic
0 / 3--
52.BT
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
53.DTAnalýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuTrenz, O.Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic0 / 1--
54.
DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNAŠťastný, J.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
55.
DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
56.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
57.
DT
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním leseNezval, O.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
58.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
59.
BTAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
60.
DT
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
61.DTAnalýza dlouhodobého měření na klimatologické stanici s využitím metadat
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 3--
62.
DisTAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / --
--
63.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Plhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
64.
DisTAnalýza efektivního využití tuhých biopalivDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
65.BT
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžby
Staněk, L.
Department of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
66.
BT
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Staněk, L.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
67.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
68.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
69.
BT
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
70.
DT
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Bartošová, L.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
----FADetails of topic0 / 1--
71.BTAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
72.
DTAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
73.BTAnalýza formální úrovně závěrečných prací na PEFRybička, J.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
74.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
75.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
76.
DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
77.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
78.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic1 / 1
79.
DisT
Analýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.
DT
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířatUrban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
C-AP
C-AP-AB--
FA
Details of topic
1 / 1
81.
DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
82.DTAnalýza hospodaření vybrané municipalityDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
83.DTAnalýza chování spotřebitelů na trhu dřevostavebHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-SNBD----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
84.DisTAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
85.DisTAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
86.BTAnalýza image střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
----
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
87.
BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
88.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvkůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
89.BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / 2--
90.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
91.
DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
92.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 4
--
93.DT
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
95.BTAnalýza morfologie kořene mutantů v drahách odpovědí na stres endoplazmatického retikula
CEITEC MENDELU (FA)
B-AGB
B-AGB
B-MBI
B-AGB
B-AGB-PP
B-AGB-MBB
--
B-AGB-PB
--
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
96.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT-WT
--FADetails of topic1 / -- Smutný, L.
97.DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
98.
DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Department of Engineering (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
99.
BT
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátů
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
100.
BT
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------FHDetails of topic
1 / 1
Folwarczna, A.
101.
BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
102.
DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
103.
DTAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTM--FADetails of topic0 / 2
--
104.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)B-RMGM----
FH
Details of topic
0 / 2--
105.DT
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
106.
DisTAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
107.
DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
108.
DT
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
109.
DTAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Department of Engineering (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
110.
DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WB-WBM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
111.
BTAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
112.BTAnalýza podmínek pro vynětí půdy za zemědělského půdního fonduDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
113.BTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
114.
DT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
115.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
116.
DT
Analýza procesu Národního lesnického programuVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
117.
BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
118.
DTAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
119.
BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
120.DisTAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
121.
BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
122.DTAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
123.
BT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
124.
DT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
----MENDELUDetails of topic0 / --
--
125.BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 5
--
126.
DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
127.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
128.
BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
129.
BT
Analýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
130.DisTAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic0 / ----
131.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
132.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
133.
BT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
134.DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 2
--
135.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
136.
BT
Analýza rozvojových problémů Asie
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
137.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
138.BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
139.
DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 2
--
140.
BT
Analýza sil působící na automobilČermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
Details of topic1 / -- Bednář, Š.
141.
BTAnalýza sil působící na automobilČermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
142.
BT
Analýza složení KO se zaměřením na využitelné složky
Kotovicová, J.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
143.
BT
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složkyAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
144.BT
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
145.BT
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
146.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
147.
BT
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 6
--
148.
BTAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
149.BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
150.
DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
151.DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
152.
BT
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
153.BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
154.
BTAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5--
155.BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
156.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Department of Social Studies (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
157.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / ----
158.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
159.DTAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
160.
BT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
161.DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
162.DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
163.
DT
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE--FA
Details of topic
0 / 1
--
164.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
165.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
166.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v terestrickém ekosystému
Janouš, D.
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC--FADetails of topic0 / --
--
167.
DT
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Trnka, M.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)--
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
168.
DT
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
169.
BT
Analýza učebnice odborného předmětuDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
--
ILE
Details of topic
2 / -- Brhlová, M.
Aulichová, T.
170.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 2
--
171.BTAnalýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinuŽallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
172.BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
173.
DT
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
174.
DisT
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FADetails of topic1 / -- Černý, P.
175.
DisT
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
176.
DT
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)C-TIMS
C-WE
C-NI
C-SNBD
C-TIMS-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
177.DTAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
178.BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
179.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
180.BTAnalýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWTDetails of topic
1 / 2
181.BT
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 3--
182.
BT
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
183.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
184.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
185.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
186.
DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTM--
FA
Details of topic
0 / 1
--
187.
BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
188.DisTAnalýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PP
D-PP-GPP--
FA
Details of topic
0 / --
--
189.
DisT
Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníkyDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic1 / --
190.BTAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
191.
DisT
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
192.BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
193.
BT
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
--
FA
Details of topic0 / 1--
194.
BT
Analýza vývoje krajiny vybraného území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----FADetails of topic
0 / 2
--
195.BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
--
FADetails of topic
0 / 2
--
196.
BT
Analýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřeva
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-SNBD
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
197.
DisTAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
198.
DisT
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Surovcová, K.
199.
BTAnalýza změn struktury krajiny s využitím digitalizace mapových podkladů
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
B-AS
B-AS
B-AS-AE
B-AS-LCS
--
--
FA
Details of topic1 / 1 Horníček, M.
200.DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / --
--
201.
DTAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
202.
BT
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
203.
BT
Anamorfózy a jejich použití v zahradní tvorbě
Šamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LAA
B-LSA
--
B-LSA-LA
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
204.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
205.DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
206.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / ----
207.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
208.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
209.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
210.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 2
--
211.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
212.DT
Anonymita v informační době
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBEDetails of topic0 / ----
213.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
Details of topic
1 / -- Chodáková, K.
214.
DisT
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Kalhotka, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-FT
--
--
FA
Details of topic0 / ----
215.
DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
216.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
217.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 2
--
218.
BT
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
219.
BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 2
--
220.
BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FHDetails of topic1 / 1
221.
BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
----
FH
Details of topic
0 / 1--
222.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / --
223.
DT
Aplikace agroenvironmentálních opatření v konkrétním podniku
Středová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AGE
C-AGE-ABU
--
FA
Details of topic
0 / 1--
224.
DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic0 / 1--
225.
DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
226.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
227.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruTauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWTDetails of topic1 / 2 Bastlová, I.
228.
BTAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
229.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
230.
DisTAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-ARI----FBEDetails of topic1 / 1 Rouš, R.
231.BT
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Department of Informatics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
232.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 1--
233.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
234.
DisT
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
FADetails of topic0 / --
--
235.
DT
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
236.
DisTAplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdyDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
D-PP
D-PP-GPP
--
FA
Details of topic0 / ----
237.BT
Aplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentu
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEDetails of topic1 / 1 But, A.
238.
DT
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
239.
DisTAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
----FADetails of topic2 / -- Trost, D.
Kašpar, V.
240.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS----
FA
Details of topic0 / 1--
241.
DT
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
2 / 1 Sychra, J.
Frýbort, L.
242.
DTAplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
243.DT
Aplikace založené na blockchainu
Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / --
--
244.
BT
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
245.BT
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
246.
BT
Aplikační možnosti aditivních technologií
Šustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / --
Krejčí, O.
247.
DisTAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
248.
DisT
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBE
Details of topic
0 / ----
249.
DT
Application of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
SNAN
FBE
Details of topic1 / 1
250.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
251.
BT
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAJedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
252.
DisT
Aquaponic vegetable productionPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--FHDetails of topic
0 / 2
--
253.
BT
Aquaponie pro produkci rostlin a rybPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / ----
254.BT
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
255.
DT
Arabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)------FRDISDetails of topic0 / --
--
256.
BT
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
257.
DTArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic0 / 1
--
258.
BT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FHDetails of topic0 / 2
--
259.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 2
--
260.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN
--
NVAV
FH
Details of topic1 / 2 Brimusová, L.
261.
BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
262.
DTArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Department of Business Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME-EN
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
263.BTAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
264.
DT
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Urban, T.Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)C-AP
C-AP-AB
--FADetails of topic
2 / 2
265.
BTAspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
266.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
--
ILE
Details of topic
1 / 1
267.DisTAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
268.DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
269.
DTAudio-Video nábytekMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
270.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
271.BTAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
272.
BT
Autodiagnostika učitele střední školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP--
--
ILEDetails of topic0 / ----
273.
DisT
Automated machine learning
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
274.DT
Automatic categorization of customer requests
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
Details of topic0 / 5--
275.
DT
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
276.DT
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Department of Informatics (FBE)
C-SE--
--
FBEDetails of topic
0 / 5
--
277.
DT
Automatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnostiKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
278.
DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
279.
DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výroby
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
--FADetails of topic0 / 1--
280.
DT
Automatizace povrchového kalení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--FA
Details of topic
0 / 1--
281.
DisT
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
282.BTAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5
--
283.
DisT
Automatizované strojové učení
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
D-SE
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 3
--
284.DTAutomatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
285.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
286.
BTAutorita učitele na středních školáchDepartment of Social Science (ILE)--
--
--ILE
Details of topic
2 / 2 Houserová, J.
Charuzová, K.
287.
BTAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILE
Details of topic1 / 2
288.
BTAutorita v kontexte strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)
--
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
289.
BTAUTOSAR
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB--ILE
Details of topic
0 / 1
--