Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV0 / ----
2.
BPZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV0 / 2--
3.
BP
Zadržování vody v krajině na příkladu vybraného katastrálního územíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------
LDF
0 / 2--
4.
BP
Zahrádkářské kolonie v Brně na Kraví hoře - historie, současnost, vize
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
5.
BP
Zahradně-architektonická tvorba Ivara Otruby do roku 1989 na území současné České republiky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF0 / 2--
6.BP
Zahradně-architektonická tvorba Otakara Kuči do roku 1989 na území současné České republiky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 2
--
7.
BP
Zahradní terapieSotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
prohlížet
1 / 1
Vaňková, M.
8.
BP
Zahrady v Litomyšli
Mrázová, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA--
--
ZF
1 / 1
9.BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
10.DP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
11.
DP
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
12.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
--
ICV
1 / 1
Holuša, O.
13.DP
Zakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP Šumava
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
14.BP
Základní fyzikální vlastnosti benzinu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
prohlížet1 / 2
15.
BP
Základní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 2--
16.
BP
Základní fyzikální vlastnosti bionaftyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
17.
BP
Základní fyzikální vlastnosti brzdové kapaliny
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet
0 / 2
--
18.
BP
Základní fyzikální vlastnosti chladicí kapaliny
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 2--
19.
BP
Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF0 / 2--
20.
BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
2 / --
21.
BP
Zakořeňování a aklimace regenerantů dřevin
Ústav biologie rostlin (AF)B-Z--
--
ZF
0 / 1
--
22.
DP
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
23.
BP
Založení floristické obchodní jednotky
Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--ZFprohlížet
1 / 1
24.BP
Založení plantáže trnovníku akátu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
LES
LDFprohlížet0 / --
--
25.
BP
Zámecká obora v Lysicích: minulost-současnost a budoucnost
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-RSZ--
--
ZF
1 / 1 Němcová, Š.
26.
BP
Zaměstnanecké benefity ve vybrané účetní jednotce
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--PEF1 / 1 Hlaváčková, M.
27.
BP
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 2
28.
DP
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
0 / 3
--
29.
BP
Zásady zakládání, pěstování a obnovy ochranných lesních pásů.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--ZF1 / 1
30.DPZasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemenaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
31.
DP
Zastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Mrkva, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 4
--
32.
BP
Zastoupení mastných kyselin u speciálních potravinářských druhů olejů (lněný, konopný, mandlový, sezamový, arganový)Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
1 / 1
Sisrová, J.
33.
BP
Zastoupení mastných kyselin u běžně používaných potravinářských druhů olejů (řepkový, slunečnicový, kokosový, palmový, olivový)Lacková, Z.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / 1 Kvisová, I.
34.
BPZastoupení živin v potravě drobných zemních savcůČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-KRAJN
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
35.
DisP
Zástupci č. Erysiphaceae na okrasných rostlinách a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--AF0 / --
--
36.
BP
Záškoláctví na střední škole
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
prohlížet0 / 1--
37.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
1 / 1
38.BP
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
0 / 1
--
39.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
40.DP
Zavedení dobrovolného nástroje environmentální politiky v praxi
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 2
--
41.
DPZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEI
--
ICVprohlížet0 / 2--
42.
BP
Zavedení SPC do výrobního procesu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
43.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
--
ICV
prohlížet0 / 1--
44.
DP
Závěsný nábytek
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
45.DPZávislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometruÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
46.
DP
Závislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkách
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
47.
DisP
Závislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladováníKřivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
48.
BP
Závislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometruKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
49.
DP
Zdanění a účtování kryptoměn
Semerád, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF0 / --
--
50.
BP
Zdanění práce robotů
Ústav účetnictví a daní (PEF)B-HPSB-HPS-F--
PEF
0 / 1
--
51.
BP
Zdaňování příjmů fyzické osoby - závislá činnost
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFprohlížet
1 / 1
Fialová, T.
52.
BPZdaňování tabákových výrobkůDavid, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
53.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVprohlížet
0 / 1
--
54.
BPZdravotní aspekty konzumace hroznů a hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
0 / 1--
55.BP
Zdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
56.
DP
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 3--
57.
DP
Zdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce Tetčice
Májek, T.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1--
58.BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
59.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácnostíKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
0 / 1
--
60.BPZefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEF
0 / 1
--
61.
BP
Zeleň a mezoklimata města BrnaÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF0 / 2
--
62.
DP
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologie
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Ballayová, K.
63.
DP
Zelená infrastruktura postindustriálního města
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
1 / 1
64.
BP
Zelená infrastruktura v rozdílných typech krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
----ZF0 / 2--
65.DP
Zelená infrastruktura v územním plánování
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
0 / 1
--
66.DP
Zemědělská půda v systémech zeleně sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZFprohlížet0 / 1--
67.BP
Zemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektiva
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
0 / ----
68.
BPZemědělská půda v kontextu ochrany přírody a krajiny na území CHKO Moravský kras
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--LDF
0 / 1
--
69.BPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
Češek, F.
70.
DP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MT--
AF
0 / 1--
71.
DP
Zero knowledge plagiarism detectionFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
72.BP
Zhodnocení efektivity lovu zvěře na naháňkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
prohlížet
0 / --
--
73.
DisP
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
0 / ----
74.DP
Zhodnocení ekonomické stránky hospodaření lesního majetku
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 3
--
75.
BP
Zhodnocení externalit využívání krajiny pro rekreaci
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
76.BP
Zhodnocení fenologických pozorování v bukovém porostu
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LESN
B-LES
--
B-LES-LES
LES
--
LDFprohlížet0 / 1
--
77.
BP
Zhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikemŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-AGB-FY
--
--
AFprohlížet
2 / --
78.
BPZhodnocení kvality práce harvestoru v předmýtní těžběNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
79.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžběNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
1 / --
80.DisPZhodnocení mléčné užitkovosti u vybraných plemen a kříženců ovcí.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO----
AF
prohlížet
0 / --
--
81.DisPZhodnocení nové introdukce dubů (Quercus L.) na území České republiky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
82.
DP
Zhodnocení obsahu vybraných kovů a polokovů v lokalitě historické těžby železných rud
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFprohlížet0 / ----
83.
BP
Zhodnocení plemene Duroc
Nevrkla, P.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
----AF0 / --
--
84.
BP
Zhodnocení plnění cílů udržitelnosti ekonomikLitzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 2--
85.
BP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
86.
DP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
87.
DisP
Zhodnocení potenciálu terroir v okrajových oblastech pěstování révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF0 / 1
--
88.
DP
Zhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
89.
BPZhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
90.BPZhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF
1 / 1
Kotásková, M.
91.
DP
Zhodnocení public relations aktivit v lesnictví v České republice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 3
--
92.
BP
Zhodnocení revitalizace - volné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
93.
BPZhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitěHybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--MENDELU0 / --
--
94.
DP
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU0 / --
--
95.BPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Svátek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / --
--
96.BPZhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
--
--LDF0 / 1--
97.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcíchKotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 5
--
98.
DP
Zhodnocení stavu a kvality půd pařezin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
99.
BP
Zhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dříví
Kašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
100.BP
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové
Martinek, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
1 / 2 Takáč, A.
101.BP
Zhodnocení účinnosti vybrané kořenové čistírny odpadních vod
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AF1 / --
102.DPZhodnocení úspěšnosti obnovy dřevinných vegetačních prvků zámeckého parku v Lednici
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ----
ZF
prohlížet
0 / --
--
103.
BP
Zhodnocení vybrané skupiny strojů a jejich technologického uplatnění v LH na základě využití rozboru dostupných informačních pramenů.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
104.BPZhodnocení výnosových parametrů vybraného sortimentu konzumních odrůd brambor na dvou různých lokalitách.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB
B-AGB-FY
--
AF
0 / 1
--
105.
DP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / --
--
106.
DPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFprohlížet
0 / --
--
107.BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARBO
B-LESN
B-LES
B-ARB
--
--
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
108.
BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
109.
DP
Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
110.BPZhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
111.
BP
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
--
--
PEF
prohlížet0 / --
--
112.
DP
Zhodnocení vývoje květinových výsadeb ve vybraném objektu s kulturně-historickou hodnotou.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--ZF1 / 1
113.
BP
Zhodnocení vývoje produkce a vývozu biopotravin v ČR
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF0 / 1--
114.
BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitěPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
115.BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hubÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
116.
BP
Zhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
117.DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiálu
Houšková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / 1
--
118.
BP
Zhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF0 / 3
--
119.
DisP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělství
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
0 / ----
120.
ZP
Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
121.
BP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF
1 / 2
122.
DPZjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeniPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF0 / 2
--
123.
DP
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
124.
DP
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
125.
BPZjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
126.
BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
127.
BPZjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 1--
128.
DP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1
--
129.
BP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LESN
B-KRAJ
B-KRAJN
B-LES-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LES
--
--
LDF0 / 1--
130.
DP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-KJNI
N-LI
N-LSNI
N-KI-KI
--
N-LI-LI
--
--
--
--
LI
LDF
prohlížet0 / 1--
131.
DP
Zjišťování resistence přípravků na ochranu rostlin na predátory generalisty (pavouky, škvory a slunéčka)
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
132.
DP
Zkvalitnění (inovace) marketingového plánu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----
LDF
0 / 1--
133.
BP
Zmapování současného využití bylin při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
MENDELU
0 / 3
--
134.BPZmapování současného využití růží při tvorbě vegetačních prvků v intravilánu sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKAB-ZKA-SZ--ZF
0 / 1
--
135.
BP
Zmapování současného využití růží při tvorbě vegetačních prvků v intravilánu sídelÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
prohlížet0 / --
--
136.
BP
Zmapování současného využití trvalek při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídel
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFprohlížet4 / 3
137.
BP
Změna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
B-ZS-PT
--
--
--
--
AF
1 / --
138.
BP
Změna chování firem způsobena pandemií covid-19Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
B-EM
B-EM-MO
SBMOPEFprohlížet1 / 1 Machatková, P.
139.
BPZměna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AF
0 / 1
--
140.
DPZměna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostuZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AFprohlížet
0 / 1
--
141.BP
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
142.
BP
Změna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředíŠimečková, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS-PUO
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
--
--
--
--
AFprohlížet
1 / --
Pecinová, K.
143.
DP
Změna půdních poměrů po kalamitním rozpadu mladých porostů smrkuÚstav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
N-LSNI
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
144.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
145.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
146.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet0 / ----
147.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
148.
DP
Změna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátu
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
149.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatu
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
150.DisP
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
0 / 1
--
151.DisPZměna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDF0 / 1
--
152.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
0 / 1
--
153.
DisPZměny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
154.BP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
155.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
D-DI
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
156.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDF
0 / 2
--
157.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hub
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
158.BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZS--
--
AF
0 / 1
--
159.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse) Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)B-ZS----
AF
0 / 1
--
160.
BP
Změny fyzikálních parametrů a látkového složení peckového ovoce v průběhu dozráváníNěmcová, A.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--ZTKPZFprohlížet0 / 1
--
161.BP
Změny fyzikálních parametrů a látkového složení plodové zeleniny v průběhu dozrávání
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIZ--ZTKPZF0 / 1
--
162.
DisPZměny chemického složení a senzorického vnímání ve vínech z vybraných odrůd při zrání v dřevěných sudech v kontextu časuMichlovský, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
163.BPZměny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad HanouÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
164.
DP
Změny látkového složení jádrového ovoce v průběhu zrání
Šnurkovič, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFprohlížet1 / 1 Barašová, V.
165.
DP
Změny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálůVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
166.
BP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARB
--
LDF
1 / 2
Švec, K.
167.
DP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
168.
DP
Změny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
169.BP
Změny synuzie a populační hustoty drobných zemních savců v závislosti na věku porostu, druhovém složení a zakmenění
Čepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LESN
B-KRAJ
B-KRAJN
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
170.
DPZměny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemiiRyglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)------
PEF
prohlížet1 / 1
171.
BP
Změny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezóny
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
172.
DisPZměny vlastností těsta a kvality chleba a běžného pečiva po přídavku pseudocereálií a vlákninyHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
0 / --
--
173.
DisP
Změny vlastností těsta a kvality chleba a běžného pečiva po přídavku pseudocereálií a vlákniny
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM--
AF
2 / -- Kouřilová, V.
Ovchynnikova, O.
174.
DP
Změny vybraného venkovského regionu po roce 1990
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AFprohlížet
0 / 3
--
175.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet0 / 2
--
176.
DP
Znalostní management
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
177.DPZohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoruSvoboda, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
0 / 1
--
178.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--PEFprohlížet0 / 1--
179.
BP
Zoologické zahrady a expozice v krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
B-ZKA
B-ZKA
B-ZAKA
--
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-MZKU
--
--
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
180.
DP
Zoologické zahrady jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF0 / --
--
181.BP
Zooplankton vybraného zájmového území
Šorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
182.BP
Zpracování a využití potravinářského odpadu
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF1 / 1 Šťavíková, P.
183.BP
Zpracování geodetické dokumentace jako podklad pro návrh trasy lesní odvozní cesty
Cibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / --
--
184.
BP
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / ----
185.
DP
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémůLukas, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
186.
DP
Zpracování projektové dokumentace vybrané polní cesty
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
187.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV3 / -- Vojtek, M.
Hlavica, R.
Fidrmuc, S. J.
188.
BP
Zpracovat postup montáže nových kastlových oken do historických objektů
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV--
LDF
0 / 1
--
189.DisPZpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbáchÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--
LDF
prohlížet0 / ----
190.
DisP
Zpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbách
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 1
--
191.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICVprohlížet
0 / 2
--
192.DP
Způsoby měření fyzikálních vlastností obvodové stěny na bázi dřeva.
Sviták, M.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
193.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP----ICV
0 / 1
--
194.BPZpůsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcíchStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet1 / 1
195.BPZpůsoby použití retardantů při pěstování záhonových a balkónových rostlinÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
196.
BP
Způsoby použití vybraných regulátorů růstu u kultury Pelargonium peltatumSotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / 1--
197.
BP
Způsoby použití vybraných regulátorů růstu u kultury Pelargonium peltatumÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
198.
DP
Ztráty vznikající při zpracování dřevní surovinyHunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-TMZD
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
199.DisPZveřejnění v oblasti výzkumu a vývoje u farmaceutických a chemických firemSvoboda, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
200.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet
1 / 1
201.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
202.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV0 / 2
--
203.
BP
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
204.DPZvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítíchSochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
205.BPZvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorůVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
206.DisPZvýšení produkčního potenciálu brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
207.
DisP
Zvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
2 / --
208.
BP
Zvyšování odolnosti zeleniny k stresovým faktorůmPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
209.
DP
Zvyšování odolnosti zeleniny ke stresovým podmínkám
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF1 / -- Stašková, N.
210.
DPZvyšování řezných rychlostí u třískového obrábění
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
0 / 2--