Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
2.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
BP
Zadržování vody v krajině na příkladu vybraného katastrálního územíDeutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
4.BPZahrádkářské kolonie v Brně na Kraví hoře - historie, současnost, vizeÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Zahradně-architektonická tvorba Ivara Otruby do roku 1989 na území současné České republiky
Zámečník, R.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
BP
Zahradně-architektonická tvorba Otakara Kuči do roku 1989 na území současné České republikyÚstav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.BPZahradní terapieSotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Zahrady rodinných domů, jako specifický biotop pro faunu a flóru
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
DPZahrady u rodinných domů jako součást systému zeleně sídlaÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fogadová, D.
10.BPZahrady v Litomyšli
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.DPZahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
14.
BP
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holináchÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
15.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holuša, O.
16.
DP
Zakládání a analýza demonstračních objektů přírodě blízkého hospodaření v NP Šumava
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BPZákladní fyzikální vlastnosti benzinuÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
18.BP
Základní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Základní fyzikální vlastnosti bionaftyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
BP
Základní fyzikální vlastnosti brzdové kapalinyKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
21.
BP
Základní fyzikální vlastnosti chladicí kapaliny
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.
BPZákladní fyzikální vlastnosti motorové nafty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BP
Základní učební dokumentace na SŠDanielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
--
ICVPodrobnosti tématu2 / -- Neudertová, M.
Jansová, P.
24.
BPZáklady programování CNC strojů - frézka KX3Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
25.
BP
Zakořeňování a aklimace regenerantů dřevin
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
26.
DP
Založení agrolesnického pozemku na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.BPZaložení floristické obchodní jednotkyJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rozinková, M.
28.
BP
Založení plantáže trnovníku akátu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
BP
Zámecká obora v Lysicích: minulost-současnost a budoucnost
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
30.
BP
Zaměstnanecké benefity ve vybrané účetní jednotce
Formanová, L.Ústav účetnictví a daní (PEF)B-HPS
B-HPS-F
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hlaváčková, M.
31.
BPZaniklá sídla Moravy a SlezskaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Příhoda, J.
32.
DP
Zaniklá sídla Moravy a SlezskaVavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
33.
BP
Zásady zakládání, pěstování a obnovy ochranných lesních pásů.
Rajnoch, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kollár, M.
34.
DP
Zasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemena
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.DPZastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti …. Mrkva, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4--
36.
BP
Zastoupení mastných kyselin u speciálních potravinářských druhů olejů (lněný, konopný, mandlový, sezamový, arganový)Lacková, Z.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sisrová, J.
37.
BP
Zastoupení mastných kyselin u běžně používaných potravinářských druhů olejů (řepkový, slunečnicový, kokosový, palmový, olivový)
Lacková, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
BP
Zastoupení živin v potravě drobných zemních savcůÚstav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
39.DisP
Zástupci č. Erysiphaceae na okrasných rostlinách a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
BPZáškoláctví na střední škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
41.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juran, D.
42.
BP
Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
44.DPZavedení dobrovolného nástroje environmentální politiky v praxiAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
45.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.BPZavedení SPC do výrobního procesuDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP--ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
48.DPZávěsný nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Závislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometru
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
DP
Závislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkáchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DisP
Závislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
BPZávislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometruÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
53.
DP
Zdanění a účtování kryptoměnSemerád, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.BPZdanění práce robotů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.
BP
Zdaňování příjmů fyzické osoby - závislá činnost
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fialová, T.
56.
BP
Zdaňování tabákových výrobků
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BP
Zdravotní aspekty konzumace hroznů a hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIZ--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BPZdravotní poruchy související s chybami ve výživě kamelidů (lamy, alpaky, velbloudi)Pavlata, L.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP KřtinyPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
61.DPZdravotní stav dřevin rodu Sorbus v semenném sadu u obce TetčiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firemŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
64.BP
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
65.
BPZeleň a mezoklimata města BrnaRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
DPZeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologieRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Ballayová, K.
67.DP
Zelená infrastruktura postindustriálního města
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gajdoš, J.
68.
BP
Zelená infrastruktura v rozdílných typech krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
DPZelená infrastruktura v územním plánováníSedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
70.DP
Zemědělská půda v systémech zeleně sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
71.
BPZemědělská půda v Evropě - vývoj, současnost a perspektivaHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
72.
BPZemědělská půda v kontextu ochrany přírody a krajiny na území CHKO Moravský krasBalková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Češek, F.
74.
DPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
DPZero knowledge plagiarism detectionÚstav informatiky (PEF)N-EM
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.DPZhodnocení arboristických pěstebních zásahů ve vybraném objektu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DisP
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
78.
DP
Zhodnocení ekonomické stránky hospodaření lesního majetku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
79.
BP
Zhodnocení externalit využívání krajiny pro rekreaci
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
80.
BP
Zhodnocení fenologických pozorování v bukovém porostuSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.
BP
Zhodnocení fyzikálního a chemického stavu půdy pozemků obhospodařovaných zemědělským podnikem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-VS
B-AGB-FY
--
--
AFPodrobnosti tématu2 / --
82.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v předmýtní těžběNeruda, J.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
BP
Zhodnocení kvality práce harvestoru v mýtní těžbě
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bambuškar, I.
84.
DisP
Zhodnocení mléčné užitkovosti u vybraných plemen a kříženců ovcí.Kuchtík, J.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)D-ZOO
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
85.DisP
Zhodnocení nové introdukce dubů (Quercus L.) na území České republiky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
86.
DP
Zhodnocení obsahu vybraných kovů a polokovů v lokalitě historické těžby železných rudÚstav chemie a biochemie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
BP
Zhodnocení plemene Duroc
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
88.BP
Zhodnocení plnění cílů udržitelnosti ekonomik
Litzman, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
89.
BP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.DP
Zhodnocení populace vybraného druhu dřeviny na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DisPZhodnocení potenciálu terroir v okrajových oblastech pěstování révy vinnéPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Zhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkách
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
93.
DP
Zhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
94.BPZhodnocení přírůstového potenciálu borovice lesní na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.
BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kotásková, M.
96.DP
Zhodnocení public relations aktivit v lesnictví v České republice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
97.
BP
Zhodnocení revitalizace - volné téma
Oppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
98.
BP
Zhodnocení sanačních a rekultivačních prací na vybrané lokalitěHybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.
DPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná územíSvátek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.BPZhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
BPZhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
BP
Zhodnocení stávajícího stavu třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích
Kotovicová, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
103.DPZhodnocení stavu a kvality půd pařezinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
BP
Zhodnocení účinnosti chemické asanace skládek dříví
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
BP
Zhodnocení účinnosti stromové injektáže v managementu klíněnky jírovcové
Martinek, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
106.BP
Zhodnocení účinnosti vybrané kořenové čistírny odpadních vod
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Pátková, M.
107.
DP
Zhodnocení úspěšnosti obnovy dřevinných vegetačních prvků zámeckého parku v Lednici
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
----ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
108.
BP
Zhodnocení vybrané skupiny strojů a jejich technologického uplatnění v LH na základě využití rozboru dostupných informačních pramenů.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
109.
BP
Zhodnocení výnosových parametrů vybraného sortimentu konzumních odrůd brambor na dvou různých lokalitách.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-AGB-FY
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
110.
DP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.BP
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
112.
BPZhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitěGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.DPZhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
BP
Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území Demonstračního objektu porostů v převodu na nízký a střední les na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
115.
BP
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.DPZhodnocení vývoje květinových výsadeb ve vybraném objektu s kulturně-historickou hodnotou.Martinek, J.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
117.BP
Zhodnocení vývoje produkce a vývozu biopotravin v ČR
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
118.
BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitěPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
119.
BPZhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hubTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
BPZhodnocení zdravotního stavu jasanů se zaměřením na výskyt nekrózy jasanůl Chalara fraxinea na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
DP
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiáluHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BP
Zhodnocení způsobu nakládání s odpadem ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
123.
DisP
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělstvíSmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
124.
ZP
Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
125.
BP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Trlica, O.
126.
DP
Zjištění dynamiky šíření dřevokazných hub ve kmeni
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
127.DP
Zjištění objemu a dynamiky vývratových struktur pozemním laserovým skenováním
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DP
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
129.
BP
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
130.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
131.
BP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
DP
Zjišťování obsahu vody v pletivech sadebního materiálu
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
134.
DP
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
135.DPZjišťování resistence přípravků na ochranu rostlin na predátory generalisty (pavouky, škvory a slunéčka)Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
136.
BPZkoušení účinnosti fungicidního přípravku nového složení vůči dřevomorce domácíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DP
Zkvalitnění (inovace) marketingového plánu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
138.
BP
Zmapování možností využití molekulárně-dynamických výpočtů pro úlohy mechaniky dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
139.BPZmapování současného využití bylin při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
140.
BP
Zmapování současného využití růží při tvorbě vegetačních prvků v intravilánu sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
141.BPZmapování současného využití růží při tvorbě vegetačních prvků v intravilánu sídelVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.BP
Zmapování současného využití trvalek při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídel
Vilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
4 / 3
Sedláček, M.
Slavík Golešová, T.
Tomková, S.
Zábojníková, B.
143.
BPZměna fyzikálních vlastností půdy způsobená pojezdem zemědělské technikyŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
B-ZS-PT
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Jaroš, J.
144.BP
Změna kvality humusu vlivem aplikace různých dávek kompostu do půdy
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
DP
Změna měrné hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostu
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.BP
Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
147.BP
Změna osevního postupu zemědělského podniku v čase a jeho potenciální vliv na půdní prostředí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-AGB
B-ZS
B-AGB
B-ZS-PUO
B-AGB-VS
B-ZS-AE
B-AGB-FY
--
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Pecinová, K.
148.
DPZměna půdních poměrů po kalamitním rozpadu mladých porostů smrkuValtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
N-LSNI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
149.DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
150.BP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
151.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
152.
DP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPFÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
153.
DPZměna respirační aktivity v ornici kambizemí vlivem aplikace digestátuPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva borovice vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva buku vlivem klimatu
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
156.
DisP
Změna struktury a vlastností dřeva dubu vlivem klimatuGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
DisPZměna struktury a vlastností dřeva smrku vlivem klimatu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hubÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
BP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.DisP
Změny akustických a mechanických vlastností dřeva živých stromů vlivem působení dřevokazných hub
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
D-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
162.
DisP
Změny akustických a mechanických vlastnsotí dřeva vlivem působení dřevokazných hubTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
163.
BP
Změny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
164.BPZměny fenologických fází zemědělských plodin a volně rostoucích druhů (BP Reserse)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.BP
Změny fyzikálních parametrů a látkového složení peckového ovoce v průběhu dozrávání
Němcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
ZTKP
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
166.
BPZměny fyzikálních parametrů a látkového složení plodové zeleniny v průběhu dozráváníNěmcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIZ
--
ZTKPZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
DisP
Změny chemického složení a senzorického vnímání ve vínech z vybraných odrůd při zrání v dřevěných sudech v kontextu časuMichlovský, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZID-ZI-Z--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
168.
BPZměny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad HanouErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.DPZměny látkového složení jádrového ovoce v průběhu zrání
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIN-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
170.
DP
Změny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
171.
BP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB--LDFPodrobnosti tématu1 / 2
172.
DP
Změny stability odumírajících a odumřelých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
173.
DPZměny struktury nepravé kmenoviny ponechané samovolnému vývoji po 50 letech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
174.
BP
Změny synuzie a populační hustoty drobných zemních savců v závislosti na věku porostu, druhovém složení a zakmeněníÚstav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.
DP
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
------
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubátová, M.
176.
BP
Změny velikosti a plodnosti dospělců vybraných druhů tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) během doby jejich výskytu v rámci vegetační sezóny
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
177.
DisP
Změny vlastností těsta a kvality chleba a běžného pečiva po přídavku pseudocereálií a vlákniny
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
178.
DisP
Změny vlastností těsta a kvality chleba a běžného pečiva po přídavku pseudocereálií a vlákniny
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
179.
DP
Změny vybraného venkovského regionu po roce 1990
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
180.BPZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociOddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
181.
DP
Znalostní management
Přibyl, M.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.DPZohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoruSvoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
184.
BP
Zoologické zahrady a expozice v krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-KA
B-ZKA
B-ZKA
B-ZAKA
--
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-MZKU
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
185.
DP
Zoologické zahrady jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / ----
186.
BP
Zooplankton vybraného zájmového území
Šorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZOO
B-ZS
B-ZOO-ZO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
187.BPZpracování a využití potravinářského odpaduVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šťavíková, P.
188.
BP
Zpracování geodetické dokumentace jako podklad pro návrh trasy lesní odvozní cesty
Cibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
189.
BP
Zpracování obrazu a strojové viděníOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
190.
DP
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
191.
DP
Zpracování projektové dokumentace vybrané polní cesty
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
192.BP
Zpracování sekundárních produktů výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
------
ICV
Podrobnosti tématu
3 / --
194.
BP
Zpracovat postup montáže nových kastlových oken do historických objektů
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
BP
Zpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupu
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
196.DisPZpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbách
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
197.
DisP
Zpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbách
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
199.
DP
Způsoby měření fyzikálních vlastností obvodové stěny na bázi dřeva.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
200.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
BPZpůsoby nakládání s odpadním papírem získaným tříděným sběrem v obcích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hejč, P.
202.
BP
Způsoby použití retardantů při pěstování záhonových a balkónových rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BP
Způsoby použití vybraných regulátorů růstu u kultury Pelargonium peltatumSotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
204.
BP
Způsoby použití vybraných regulátorů růstu u kultury Pelargonium peltatum
Sotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
DP
Ztráty dřevní suroviny při jejím zpracování a možnosti jejich snižování
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.
DisP
Zveřejnění v oblasti výzkumu a vývoje u farmaceutických a chemických firem
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSD-HPS-F--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
207.
BPZvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
208.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
209.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
210.
BP
Zvláště chráněná území a předmět a cíl ochrany
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
211.
DP
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Sochor, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
BP
Zvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
DisP
Zvýšení produkčního potenciálu brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.
DisP
Zvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdy
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--
AF
Podrobnosti tématu2 / -- Rakušan, D.
Boturová, K.
215.
BP
Zvyšování odolnosti zeleniny k stresovým faktorům
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
216.
DP
Zvyšování odolnosti zeleniny ke stresovým podmínkám
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
1 / --
Stašková, N.
217.DP
Zvyšování řezných rychlostí u třískového obrábění
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--