Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Validace materiálového modelu kořenového systémuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
2.
DP
Vápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradace
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2--
3.
DisP
Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změny
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
4.
DP
Variabilita DNA uvnitř imunitních oblastí genomu u zástupců koňovitých
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
--
AF
2 / --
5.
DP
Variabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšeniceKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AF0 / 1--
6.
BP
Variabilita podkorunových srážek ve smrkovém porostu v závislosti na výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF1 / 1 Pavlištová, H.
7.
BPVariabilita vlhkosti půdy v porostech rychle rostoucích dřevin Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
MENDELU
0 / 1
--
8.
DPVariabilní čalouněný sedací nábytekÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI
N-NI
N-DSGN
N-DI-DI
N-NI-NI
N-DSGN-DSGN
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
9.
DPVariabilní sedací nábytekÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-DI
N-DSGN
N-NI-VTN
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
10.DP
Vazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdy
Záhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
11.
BP
Vegetace úhorů jižní MoravyJiroušek, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
----
--
AF0 / 3
--
12.
BP
Vegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
13.DPVegetativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
14.DPVelikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
15.
BP
Velikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AFprohlížet0 / 3--
16.DisPVelikost kořenového systému rostlin ve vazbě na výnos a kvalitu produkce obilovinStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-EOP
--
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
17.
BP
Venkovní mobiliář: lavičky, stoly, orientační tabule atp.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
18.
DP
Venkovské brownfieldy ve vybraném regionu
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
0 / 2--
19.
DP
Venkovský cestovní ruch ve vybraném mikroregionuVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RV--
AF
0 / --
--
20.
DP
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countries
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
0 / 1
--
21.
ZP
Verifikace modelu vlhkostního namáhání dřeva smrkuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
22.
ZP
Verifikace numerického modelu kmitání dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
23.
BP
Verifikace vybraných parametrů vodní bilance odhadované modelem SoilClim pomocí experimentálních měření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
24.
DisP
Vertikální cenové transmise
Syrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM----PEF1 / -- Drábek, M.
25.
BP
Veřejná prostranství malého měřítka jako důležitá součást systému zeleně měst
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA----
ZF
prohlížet
1 / --
26.
BP
Veřejné povědomí o dřevostavbách v ČR ve vazbě na státní podporu.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF0 / 3
--
27.
BP
Veřejné prostory na venkově
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFprohlížet
0 / 1
--
28.
BP
Veřejné prostory na venkově
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
29.DPVesnice, zaniklá ve 20. stoletíVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
--
AF
prohlížet1 / 3
30.
BP
Věšák pro mateřské školyÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 2
31.
DisP
Vhodnost dvouděložných rostlin pro zatravnění ovocných sadů a vinohradů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
----AFprohlížet
0 / --
--
32.
DisP
Vhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu Rhinantus
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
--
AF
0 / --
--
33.
DP
Vibrační vlastnosti broskví
Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
prohlížet
0 / --
--
34.
BPVinařství a vinohradnictví v PolskuÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1--
35.BPVinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
1 / 1
Boukalová, P.
36.
BPVírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocinárstvo v Českej republike
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
37.BP
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
Kiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
38.BPVitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmeneÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
2 / 2
Mikovič, M.
Nortmann, N.
39.
DisP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Středa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO----
AF
prohlížet
2 / --
40.
DP
Vitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce ječmene
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
41.
DisPVitalita osiva, její heritabilita a vliv na kvalitu produkce pšeniceStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
--
AF
0 / ----
42.
DP
Vize pro Bratislavu - Tvorba veřejných prostorů
Krejčí, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
43.
BP
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese datÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / --
--
44.BP
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 2
--
45.
BPVizualizace umístění dřevostavby v terénu v obci ... v prostředí software ArchiCAD a Artlantis.Matějík, M.
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
0 / 3
--
46.
BP
Vizuální gramotnost generace Z zaměřená na sociální sítěDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
B-EM-ME
SBMM
PEFprohlížet0 / --
--
47.BP
vlastní téma
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / --
--
48.
DisP
vlastní témaGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO
--
--
LDF
0 / --
--
49.
DisP
Vlastní témaŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Rousová, A.
50.
DP
Vlastní témaMikita, T.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 5
--
51.
BP
Vlastní téma
Ústav techniky (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
52.
BPVlastní témaMikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDF
0 / 5
--
53.
BP
Vlastní téma
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet
0 / --
--
54.
DP
Vlastní témaNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
55.
DP
Vlastní témaAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LSNI
--
LILDFprohlížet
0 / --
--
56.
BP
Vlastní téma
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESN
--
LES
LDF
prohlížet0 / --
--
57.
DP
Vlastní téma
Valtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
--
--
LDF
0 / --
--
58.
BP
Vlastní téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)B-KRAJN
B-KRAJ
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
59.
DisP
Vlastní téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL--
--
LDF
prohlížet1 / -- Petrov, M.
60.
DisP
Vlastní téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL--
--
LDF
prohlížet0 / ----
61.
DisP
Vlastní téma
Drápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
62.
DisPVlastní témaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFprohlížet0 / ----
63.
DisP
Vlastní téma
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
3 / --
Nevrkla, P.
Zvěřina, L.
Kotek, T.
64.
DisP
Vlastní téma
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
prohlížet0 / 1--
65.DisP
Vlastní téma
Mikita, T.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
D-AGI
--
--
--
--
LDF
1 / 2
Žižlavská, N.
66.
DisP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
67.
DisP
Vlastní téma
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--LDF0 / 3--
68.DPVlastní témaKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / --
--
69.
DisPVlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFprohlížet
1 / 4
70.
DisP
Vlastní téma
Habrová, H.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet1 / --
71.DisPVlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet
0 / --
--
72.
DisP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
--
D-DI-TZD
--
--
LDF0 / 1--
73.
DisP
Vlastní téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
74.
DisP
Vlastní téma
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
75.DisPVlastní témaÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
--
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
76.
DisP
Vlastní téma
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDF0 / --
--
77.
DisP
Vlastní téma
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF0 / ----
78.DisP
Vlastní téma
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DID-DI-TZD--
LDF
prohlížet0 / 5
--
79.
DisPVlastní témaÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
--
--
LDF0 / 3--
80.DisP
Vlastní téma
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDFprohlížet
3 / --
Bamwesigye, D.
Klein, P.
Doli, A.
81.
DisP
Vlastní téma
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDFprohlížet2 / 2
82.DisPVlastní témaKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
D-DI
--
D-DI-TZD
--
--
LDF
2 / --
83.DisPVlastní témaÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
--
LDF
prohlížet0 / --
--
84.DisPVlastní témaŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
prohlížet
1 / --
Fernandez Arias, P.
85.
DisP
Vlastní téma
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
86.
DisP
Vlastní témaVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
0 / --
--
87.
DP
Vlastní téma
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / --
--
88.
DP
Vlastní témaKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / ----
89.BPVlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / --
--
90.
BPVlastní témaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / --
--
91.
DisP
Vlastní témaKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
prohlížet
2 / --
Jurek, V.
Kománek, M.
92.
DisP
Vlastní téma
Habrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet1 / -- Lengálová, K.
93.
DisP
Vlastní téma
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
4 / --
94.
DisP
Vlastní téma.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOPD-EOP-AZO--
AF
1 / 4
Khum, W.
95.
DisPVlastní téma na problematiku zajíce polního podpořené projektem.Ernst, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
prohlížet1 / 1 Korcová, J.
96.DisPVlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektemErnst, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-MYSL
--
LDF
0 / 1
--
97.
BP
Vlastní téma řešící aktuální téma v chovu zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESN
B-LES
--
B-LES-LES
LES
--
LDF0 / --
--
98.BPVlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výrobyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
99.
DP
Vlastní téma z oblasti přidružené lesní těžby a výroby
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
100.
BP
Vlastní téma z oblasti stromolezení
Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARBO
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
0 / --
--
101.
BP
Vlastní téma z oblasti využití textilních lan v LH a příbuzných oborech
Nevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2--
102.BP
Vlastnosti plodů slivoní v období zrání
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
ZTKPZFprohlížet0 / --
--
103.
DisP
vlastnosti výplńovýc pryskyřic
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI
D-PTNB
--
--
--
--
LDF
1 / 2
104.BP
Vliv podmínek skladování lepených materiálů na bázi dřeva na pevnost lepených spojů
Tesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDF
0 / 3
--
105.
BPVliv podmínek skladování lepených materiálů na bázi dřeva na pevnost lepených spojůTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
--
--LDF0 / 3
--
106.DP
Vliv abiotických stresových faktorů (sucho, zasolení, vysoká teplota) na unicelulární řasy.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
1 / --
107.
DisP
Vliv aditiv na tokové vlastnosti potravin a potravinářských surovin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
prohlížet0 / --
--
108.
BP
Vliv agroekologických podmínek na výnos pšenice ozimé
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
109.
DP
Vliv agroekologických podmínek na výnos zrna u pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--
110.
DP
Vliv agrotechnických faktorů na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-FYTO
N-ZS-AE
N-ZS-VSE
N-FYTO-F
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
111.DP
Vliv agrotechnických faktorů na výnos zrna obilnin
Dryšlová, T.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
N-FYTO
N-ZS
N-FYTO-F
N-ZS-VSE
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
112.
DisP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-EOP
D-FYTO-OPR
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
113.DisP
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
--
--AFprohlížet0 / 1--
114.BP
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 1
--
115.
BPVliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
116.DPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastnostíBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF0 / 4--
117.
BPVliv aktivace biouhlu na změnu půdních vlastností
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 4
--
118.
BP
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------
AF
0 / --
--
119.
BP
Vliv antropogenní činnosti na kvalitu humusových látek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
120.
DP
Vliv antropogenních faktorů na změnu půdních vlastností na příkladu zvoleného územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------
AF
prohlížet0 / ----
121.
DisP
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
122.
BP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnostiBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
123.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na biologické vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
124.
BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
0 / 2
--
125.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na chemické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF0 / 2--
126.BPVliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
127.
DP
Vliv aplikace biouhlu do půdního prostředí na stabilitu půdních agregátů
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
128.
BPVliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážekBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
0 / 2
--
129.
DPVliv aplikace biouhlu na zásobu vody v půdním prostředí a změnu půdních vlastností při úbytku srážek
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet0 / 2--
130.BP
Vliv aplikace hnojiv a pěstované plodiny na půdní vlhkost
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
131.
BP
Vliv aplikace hnojiv na vybrané chemické vlastnosti půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-ZS
B-AGB
B-AGB
B-ZS-AE
B-AGB-VS
B-AGB-FY
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
132.
ZPVliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS Hanušovice
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
133.DP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčice
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / --
--
134.
BP
Vliv aplikace hnojiva SAM na výnos a kvalitu nažek slunenčiceÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet
0 / --
--
135.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnosti
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 2--
136.DP
Vliv aplikace organické hmoty na biologické vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AF0 / 2--
137.BP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v ornici
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
prohlížet0 / 2
--
138.
DP
Vliv aplikace organické hmoty na obsah C a N v orniciBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AFprohlížet
1 / 2
139.
DisP
Vliv aplikace organické hmoty na strukturu a chemické vlastnosti huminových kyselinÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--AF
0 / --
--
140.DPVliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátůBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 2
--
141.
BP
Vliv aplikace organické hmoty na vodostálost půdních agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
142.
BP
Vliv aplikace půdních pomocných látek na chemické parametry půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------
AF
0 / 3
--
143.DisPVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF0 / 1
--
144.
BP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
0 / 1
--
145.DisPVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZFprohlížet
0 / 1
--
146.
BP
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
147.DisPVliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půd
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDF
0 / 1
--
148.
BPVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
149.
DP
Vliv aplikovaného biouhlu na biologickou aktivitu půdy a růst vybraných zemědělských plodin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
150.
DP
Vliv atributů stanoviště, druhové a prostorové struktury lesa na běžný periodický přírůst porostů v převodu na les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 2
--
151.
BP
Vliv barev na chování uživatelů sociálních sítíDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)
B-EM
B-EM-ME--PEF
0 / --
--
152.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
153.
BP
Vliv biologické ochrany (hnízdní podpory dravců a sov) na populační dynamiku drobných savců
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)B-KRAJ
B-LESN
B-KRAJN
B-LES
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
154.DPVliv biologické ochrany (hnízdní podpory dravců a sov) na populační dynamiku drobných savců
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LSNI
N-LI
N-KI
N-KJNI
N-EUFOR
N-EUFO
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
155.DP
Vliv biologických aditiv na kvalitu siláží z mechanicky upraveného vlhkého zrna kukuřice
Doležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
156.
DisP
Vliv biosložky na fyzikální a mechanické vlastnosti paliva
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--AFprohlížet
0 / --
--
157.BPVliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / 1--
158.
DP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
159.
BP
Vliv biotechniky sadby na růst kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
160.
BP
Vliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtiny
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 5
--
161.BPVliv biouhlu na klíčení spor mykorhizních hub.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
162.
DP
Vliv biouhlu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátu
Stroblová, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
163.
DisP
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusemČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Bureš, M.
164.
BP
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EMB-EM-ME--
PEF
0 / --
--
165.
BP
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFprohlížet0 / 1
--
166.
DP
Vliv certifikovaného řeziva FSC a PEFC na prodejnost produktů KVH/BSH
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-SNBD
N-TMZD
--
--
--
--
LDF
0 / 1--
167.BP
Vliv COVID-19 na cestovní ruch v Krkonoších
Štumpf, P.Ústav managementu (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Derner, M.
168.DisPVliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--ZF0 / 1
--
169.
DisPVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
170.DisPVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet0 / 1
--
171.
DP
Vliv doplňkových zařízení k rekuperačním jednotkám na celkovou kvalitu vzduchu.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
0 / 3
--
172.
BP
Vliv drobných savců na obnovu dřevin
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
B-LESN
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
173.DP
Vliv drobných savců na obnovu dřevin
Ústav ekologie lesa (LDF)N-KJNI
N-LSNI
N-EUFOR
N-KI
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
174.
BP
Vliv drobných savců na obnovu lesa v Orlických horách
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF0 / --
--
175.
DisP
Vliv druhové skladby evropských lesů na mikroklimaMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
176.
DisP
Vliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / ----
177.
DisP
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
178.DPVliv ekologického zemědělství na regionální rozvojSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
179.
DisP
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFprohlížet0 / --
--
180.
BPVliv expozice svahu na růst přípravného porostu a podsadeb jedle a bukuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / ----
181.
BP
Vliv faktorů na přístrojové metody nedestruktivního testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV----
MENDELU
0 / 5--
182.
BP
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
183.
DP
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
184.DPVliv finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity na ekonomiku lesních majetků dle velikosti a typu vlastnictvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDF0 / ----
185.DP
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
1 / 1
Pitra, M.
186.
DP
Vliv glomalinu na vodostálost agregátů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
2 / --
187.
DPVliv historických vývratů na vertikální distribuci skeletu v lesní půdě
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
188.BP
Vliv historických vývratů na vertikální distribuci skeletu v lesní půdě
Valtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
189.
DP
Vliv hloubkového kypření nadměrně zhutněné půdy pod travními porosty na jejich produkci
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
190.
BP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušceÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDF0 / 2
--
191.DP
Vliv hloubky upevnění extenzometru na naměřené hodnoty posunutí a deformace při tahové zkoušce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
192.
BP
Vliv hnojení fosforem na kvantitaivní a kvalitativní ukazatele slunečnice roční (Helianthus annuus, L.)
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZEI
B-AGB
B-RL
B-FYTO
B-ZS
B-TP
B-ZOO
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
AF
0 / ----
193.BPVliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-ZS-AE
--
--
AF0 / 2
--
194.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
195.
BP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
196.
DP
Vliv hospodaření a chemizace na přirozené predátory škůdcůKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet
0 / 2
--
197.
BP
Vliv hospodářských zásahů na biodiverzitu vybraných modelových skupin živočichů
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 5
--
198.
DP
Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
LDF0 / 1--
199.
DP
Vliv chemického složení lepidel na kvalitu výrobků z lignocelulózových biomateriálů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-NI
N-STAV
N-SNBD
N-TMZD
N-NI-NI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF0 / 2--
200.
BP
Vliv chemického složení lepidla na kvalitu lepeného spojePaschová, Z.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TVN
B-SNBD
B-NAB
B-TMZD
B-STAV
--
--
B-NAB-TVN
--
B-STAV-STAV
VYR
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
201.
BP
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonale
Sotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / --
Schildová, L.
202.
DisP
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Ústav financí (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
203.
BP
Vliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčných řas
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / --
--
204.
DisP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Ústav ekonomie (PEF)D-EAM--
--
PEF
0 / 2--
205.
DP
Vliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicí
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
206.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
207.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivit
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM--PEF
0 / 1
--
208.BP
Vliv intenzity ošetření na výnos tritikale
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
AFprohlížet
0 / --
--
209.
BP
Vliv klima a lokálního managementu na složení kořisti pavouků v ovocných sadech
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
210.
DP
Vliv klima a lokálního managementu na složení kořisti pavouků v ovocných sadech
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
AF
prohlížet
0 / --
--
211.
DP
Vliv klima na potravní preference agrobiontních pavoukůPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
212.
BP
Vliv klima na potravní preference agrobiontních pavouků
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / --
--
213.
DisPVliv klimatické změny na rostlinyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet0 / 1--
214.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Svobodová, E.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
0 / 1
--
215.
BP
Vliv klimatických podmínek na životní cyklus škůdců v ČR
Svobodová, E.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
216.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
217.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rostlinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
218.
DP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyBartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
0 / 1
--
219.
BP
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní MoravyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
220.DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TO
N-TO-TMO--AFprohlížet
1 / 1
221.DP
Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlin
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AFprohlížet
0 / 1
--
222.
DP
Vliv kompostu na rozvoj mykorhizní symbiózy u salátu
Stroblová, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
223.BP
Vliv konfigurace terénu a lokální variability půdních podmínek na vodní bilanci topolových plantáží
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------MENDELU0 / 1--
224.
DP
Vliv konstrukce pilového kotouče na energetické poměry při podélném řezání dřeva
Ústav dřevařských technologií (LDF)
------LDF
0 / 1
--
225.
DPVliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorových souprav.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
226.
DP
Vliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorů
Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
227.
DisPVliv konstrukce vozidla na jeho provozní parametry
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet0 / --
--
228.
DP
Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
229.DisPVliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistenceAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--AFprohlížet
0 / --
--
230.
DP
Vliv krajinné struktury na výskyty populací škvorů v sadech
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
AF
prohlížet
0 / --
--
231.
BP
Vliv krajinné struktury na výskyty populací škvorů v sadech
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
AF
0 / ----
232.
DisP
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
233.DisP
Vliv krmných aditiv na biochemické ukazatele krve koní
Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZ--
AF
2 / --
234.
DP
Vliv kůrovcové kalamity na ekonomiku lesních majetkůLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3
--
235.BP
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1--
236.
BP
Vliv kvality kulatiny a vhodnost pořezových schémat pro výrobu sortimentu KVH/BSH
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
237.
BP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patraÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
238.
DP
Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Šebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3--
239.
DPVliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného územíJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)M-KI
M-LIN
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
240.
BPVliv lesního managementu (agrolesnictví) na predační tlak herbivorního hmyzu.Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
241.
DisPVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
242.DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
243.
BP
Vliv makroekonomického prostředí na ekonomickou situaci firemÚstav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
244.DisPVliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
245.DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
246.DisP
Vliv městské a příměstské zeleně na stabilizaci teplotního režimu města / Airborne imaging spectroscopy in assesment of urban ecosystem‘s thermal properties
Zemek, F.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI--
--
LDF
0 / 2
--
247.DisP
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
prohlížet0 / 1--
248.DPVliv mikroklimatu na termíny vybraných rostlinných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AFprohlížet0 / ----
249.
DP
Vliv mikroklimatu na termíny vybraných živočišných fenologických fází
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / ----
250.
DP
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víněPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Šulík, M.
251.
BP
Vliv moderních půdních přípravků na odrůstání semenáčků smrku ztepilého
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 1
--
252.DPVliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
253.
DPVliv modulované hladiny cytokininů na odolnost rostlin při působení sucha za různých teplotních podmínekNovák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
--
AF
1 / 1
254.
DisPVliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA----ZF
0 / 1
--
255.DPVliv mulčování na kořenový systém kostřavy červenéKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
256.
DisP
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF0 / ----
257.
DP
Vliv nanočástic na rostliny
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
Dolanská, L.
258.
BP
Vliv nanostrukturových modifikací pracovních elektrod na jejich elektrochemické chování
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
0 / --
--
259.
DP
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
260.
BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního v oblasti Doupovských horÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
261.BPVliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / --
--
262.
DP
Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky japonského v oblasti Doupovských horÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
----
LDF
0 / --
--
263.
DisP
Vliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Ústav financí (PEF)D-EAM
--
--
PEF
prohlížet1 / 1 Baková, K.
264.
DisP
Vliv nejistoty na výnosnost aktivÚstav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet1 / 1
265.
DisP
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podniků
Ústav managementu (PEF)
D-EAM
----
PEF
prohlížet
0 / 2
--
266.
BP
Vliv nizké teploty na klíčivost a vzcházení čiroku
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-RL
B-AGB
--
--
--
--
AF0 / 1
--
267.
DP
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet1 / 1
268.
BP
Vliv obalu produktu na chování spotřebitele
Kubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
B-EM
B-EM-ME--PEF1 / 1 Szewieczková, A.
269.
BP
Vliv odklonu vláken od řezané plochy na příjem kapaliny u dřeva smrku
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
B-DREV
B-TMZD
B-STAV-STAV
--
B-DREV-DREV
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
270.
DisPVliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF0 / 1--
271.
BP
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
VAV
ZF0 / 1--
272.
DP
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
273.DP
Vliv odporové síly vzduchu na spotřebu paliva vozidla
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-ZS
N-TO-TMO
N-ZS-PT
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
274.
BPVliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšeniceSmutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------AF0 / ----
275.
DPVliv odrůdy a podmínek pěstování na porůstání zrna u pšeniceSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
276.
ZP
Vliv orientace spojovací sponky vůči anatomickým směrům ve dřevě na výslednou pevnost spojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
0 / --
--
277.BPVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / --
--
278.
DisP
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----
ZF
prohlížet1 / 1 Budínová, D.
279.
BP
Vliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 2--
280.DP
Vliv parametrů kořenového systému na produkci biomasy v různých vláhových podmínkách
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
281.DisPVliv pastevního využití porostů v marginálních oblastech na jejich botanické složení a nutriční hodnotuVeselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AF
0 / --
--
282.DPVliv pěstitelských postupů na diverzitu plevelů ve vybraných polních plodinách
Ústav biologie rostlin (AF)
----
--
AF
8 / --
Kubík, T. J.
Burian, J.
Kubínek, M.
Turek, K.
Kocourek, M.
Kováčiková, M.
Kollár, M.
Borovička, R.
283.
BP
Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-VS
--
--
AF
1 / --
Arencibia, A.
284.
DP
Vliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilninÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF
0 / 1--
285.
BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
286.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
287.DisP
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
288.
BP
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF0 / 1
--
289.
BP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
prohlížet0 / 1--
290.
BP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
prohlížet
0 / 1
--
291.
DP
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
292.
DisP
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů
Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ--AFprohlížet
0 / --
--
293.DPVliv podzimních a jarních termínů výsevů trávníkových druhů na jejich vývojÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----MENDELUprohlížet0 / 1--
294.DisP
Vliv pohybu měnových kurzů na konsolidované účetní výkazy sestavené podle IFRS v podmínkách V4
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-EAM
--
--
PEF0 / 1
--
295.
BP
Vliv pojivové báze tavných lepidel na tepelnou oodolnost lepeného spoje Tesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
MENDELU
0 / ----
296.
BP
Vliv politického cyklu na veřejné rozpočty na municipální úrovni ve vybraném krajiMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
297.DPVliv polutantů na mikrobní aktivitu půdy oživené organickým hnojivemHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AFprohlížet0 / --
--
298.DP
Vliv pomocné půdní látky na růst dřevin v kontejnerech
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZF
0 / --
--
299.
DisP
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnověUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
--
LDF
prohlížet0 / ----
300.DP
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AFprohlížet1 / 1
301.
DP
Vliv povrchové aplikace hnoje na změnu botanického složení travních porostů.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AFprohlížet1 / 2
302.
DP
Vliv povrchové aplikace chlévského hnoje produkci a kvalitu píce travních porostů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
303.ZP
Vliv povrchové úpravy na dynamické vlastnosti dřevěné desky
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
304.DP
Vliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnosti
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDF0 / --
--
305.DPVliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----MENDELU0 / ----
306.
BP
Vliv predosevni pripravy a doby vysevu na kvalitu semenacku douglaskyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 1--
307.
BP
Vliv primárních značek ba bákupní chování spotřebitele generace Z
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
----
PEF
1 / 1
308.DisP
Vliv prokořenitelného objemu půdy v urbanizovaného prostředí na stabilitu a vitalitu stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--LDF1 / 1 Klimešová, A.
309.
BP
Vliv průmyslové revoluce "Industry 4.0" v kontextu řízení lidských zdrojů
Stojanová, H.Ústav managementu (PEF)
B-EAM
--EBLZPEF
0 / 2
--
310.
DP
Vliv předúpravy ocelového povrchu na mechanické vlastnosti antikorozních systémůVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
0 / --
--
311.
DP
Vliv přetlaku za ohybu na dynamické vlastnosti deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
312.BPVliv převodu lesního tvaru na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / --
--
313.
BP
Vliv přídavku ligninu na pevnost lepeného spoje PVAC a MUF
Tesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
314.
DP
Vliv přídavku ligninu na pevnost lepeného spoje PVAC a MUF
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / 2--
315.DPVliv přídavku ligninu na pevnost lepeného spoje PVAC a MUFTesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
316.
DP
Vliv přídavku ligninu na pevnost lepeného spoje PVAC a MUFÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
317.DisPVliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
--
--
AF0 / ----
318.
BP
Vliv přímých a nepřímých dotačních instrumentů spolufinancovaných ze zdrojů EU na finanční výkonnost konkrétního podnikuVavřina, J.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
--
--
--
PEF
0 / --
--
319.
DPVliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznůSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
320.
DP
Vliv příspěvků dle NV 30/2014 na ekonomiku lesních majetků dle velikosti a typu vlastnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF0 / --
--
321.
DP
Vliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský krasČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
322.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
--
AF
0 / 1--
323.
BPVliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stavPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
0 / 1
--
324.
DP
Vliv reaktivního dusíku na výživu fosforem v různých porostechRotter, P.Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1
--
325.
DisP
Vliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových soupravÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS----
AF
1 / --
326.
DP
Vliv regulační hydrauliky na výkonnostně-ekonomické parametry traktorové soupravy
Šmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
327.DP
Vliv rozmístění živin v půdním profilu na konkurenci mezi plevely a plodinou
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet1 / 2 Pavlík, J.
328.
DPVliv různé formy dusíku na hmotnost kořenové fytomasy kostřavy červené a jílku vytrvaléhoKnot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
329.
BP
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet
0 / 1
--
330.
DP
Vliv různého vstupu dusíku a aplikace organické hmoty do půdy na biologickou aktivitu půd v porostech pšenice.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
331.DP
Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
0 / --
--
332.BPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoréÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 2--
333.DPVliv různých biotechnik podsadeb na odrůstání kultur buku lesního a jedle bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
334.DisPVliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zaplevelení
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-RL
D-RL-RL
D-RL-RL
--
--
AF0 / ----
335.
DP
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
0 / 2
--
336.
DP
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živin
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
337.
BPVliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdyNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
1 / --
Pavlus, T.
338.DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na jejich strukturu a výnos
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
339.
DP
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
340.DPVliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdy
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AF
prohlížet
0 / --
--
341.
DP
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu DaphniaŠorf, M.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)N-ASE
N-ZS
N-ZOO
N-ASE-GA
N-ZS-AE
N-ZOO-ZO
--
--
--
AF
0 / 1
--
342.DPVliv řešení komunikace na bezpečnost provozuPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS-AD
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
343.
DP
Vliv seřízení tříbodového závěsu na ekonomiku orebních souprav.Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
prohlížet0 / ----
344.
DP
Vliv silážního aditiva na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné siláže
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
M-ZEIM-ZEI-VS
--
AFprohlížet0 / ----
345.
BPVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
346.
DPVliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
347.
DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztrátyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / 2
348.DisP
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
1 / 1 Helmová, T.
349.
DisP
Vliv složení směsí pro brojlery na složení těla a organoleptické vlastnosti masa
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AFprohlížet
0 / --
--
350.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
351.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Pražáková, M.
352.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
353.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve Finsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
354.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDF0 / 1--
355.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Rumunsku.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
356.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
357.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu cesmínovitého (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
358.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
359.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu dubu portugalského (Quercus faginea Lam.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
360.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1--
361.DPVliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
362.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
0 / 1--
363.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Rumunsku.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
364.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
365.DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) ve Finsku. 2019
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
366.
DP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
367.
BP
Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu smrku ztepilého (Picea abies (L.) H. Karst.) v Rumunsku.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
0 / 1
--
368.BP
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-HPSB-HPS-F
--
PEF
0 / 2
--
369.
DisP
Vliv stanovištních a klimatických podmínek na výskyt minerálních látek v porostech Mohelenské hadcové stepi.
Veselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--AFprohlížet0 / --
--
370.DisP
Vliv stanovištních podmínek a intenzity využívání pastevních porostů na složení jejich polysacharidického komplexu
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AF
0 / --
--
371.
DP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
372.BP
Vliv stanovištních podmínek na úspěšnost síje břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
373.BP
Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / --
--
374.
DisP
Vliv stárnutí účinných fungicidních látek na jejich účinnost vůči dřevokazným houbám
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
375.DPVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--MENDELU0 / --
--
376.
DPVliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenemKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
1 / 1
377.
DP
Vliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
378.
BPVliv stresu suchem na opadavý dub portugalský (Quercus faginea Lam.) a stálezelený dub cesmínovitý (Quercus ilex L.) v národním parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1 Adamčík, V.
379.DisP
Vliv stresu suchem na variabilitu příčných rozměrů a distribuci jarních cév v kmeni dubu
Vavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
0 / --
--
380.
DisP
Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--LDFprohlížet0 / 1--
381.DisPVliv struktury krajiny na efektivitu arborikolních pavouků v biologickém boji proti škůdcům ovocných dřevinPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
----LDFprohlížet0 / 2
--
382.
BP
Vliv stupně přirozenosti lesních ekosystémů na biodiverzitu živočišné složky
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 5--
383.
DP
Vliv stupňovaných dávek fosforu na výnos a kvalitou hrachu setého
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF1 / -- Olšanský, J.
384.BPVliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
385.BP
Vliv sucha na trávníkové porosty
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
386.
DP
Vliv sucha na vybrané charakteristiky jílku vytrvalého a kostřavy červenéKnot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / ----
387.DPVliv sucha na vybrané charakteristiky kostřavy rákosovité a lipnice luční
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
388.BP
Vliv syntetických pyrethroidů při asanaci kůrovcové dříví na společenstva saproxylických brouků (Coleoptera) v Hrubém Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
389.
BPVliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podnikuPoláchová, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
390.
BP
Vliv šířky a pozice korního můstku na hojení ranÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
391.DisP
Vliv těhotenství na spotřební chování žen
Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM
--
--PEF
1 / 1
392.DisPVliv technického stavu na vybrané parametry vozidel
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
393.BPVliv technologických postupů na obsah biogenních aminů ve víněÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / 1
394.
DP
Vliv technologických procesů výroby nábytku na emisní zatížení VOC látkami
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-VN--LDFprohlížet0 / 1--
395.
DisP
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnostiÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF0 / 1
--
396.DisPVliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
397.
BP
Vliv tepelného zpracování na změnu fázových struktur v materiálu
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
0 / --
--
398.BP
Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-DREV
B-LES
B-ARB-ARB
B-DREV-DREV
B-LES-LES
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
399.
DisPVliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Vrbová, L.
400.
DisP
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF0 / 1
--
401.DisP
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1--
402.
DP
Vliv těžby a přibližování v tropických oblastech na poškození stojících stromů
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF0 / 1
--
403.
DP
Vliv těžby a přibližování v tropických oblastech na půdní profil
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF0 / 1
--
404.
BPVliv těžkých kovů na vodní organizmy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
405.
DP
Vliv třídění brambor na změny jejich technologické kvality.Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AF
0 / 2--
406.
DP
Vliv typu a věku znovuzalesnění na interakci mezi pavouky a jejich kořistí v tropických lesích ThajskaMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
407.BPVliv typu a věku znovuzalesnění na interakci mezi pavouky a jejich kořistí v tropických lesích Thajska
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
408.
ZP
Vliv udrzby dřevin v okolí silničních komunikací na skákavku Pseudicius encarpatus (Araneae, Salticidae)
Hula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / ----
409.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
0 / 1
--
410.
BP
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
ICV
prohlížet0 / ----
411.
DP
Vliv úpravy osiva metodou iSeed na klíčivost
Knot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet
1 / 1
412.DPVliv vápnění travních porostů na změnu půdních vlastností a produkci píceÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
--
AFprohlížet
0 / --
--
413.
BP
Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES----
LDF
0 / 2--
414.
BP
Vliv vermikompostu na klíčení spor mykorhizních hub.
Stroblová, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
0 / 1
--
415.
DisP
Vliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..
Ústav plánování krajiny (ZF)D-KA----ZFprohlížet1 / 1
416.
DisP
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
417.
BP
Vliv vlhkosti dřeva na energetické parametry obráběníÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD----
LDF
prohlížet
0 / --
--
418.BPVliv vlhkosti dřeva na velikost řezné síly při obrábění masivního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--LDFprohlížet
1 / --
419.
ZPVliv vlhkosti na rychlost šíření zvuku ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
420.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--
MENDELU
0 / 3--
421.
DP
Vliv vlhkostních napětí na vlastní frekvence desky
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
--
MENDELU0 / 3
--
422.
DP
Vliv vodní eroze na vybrané půdní vlastnosti (řešitelka: Pavla Kučerová)
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------AFprohlížet0 / ----
423.
BP
Vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----
AF
0 / 1--
424.
BP
Vliv vrcholových predátorů na lesní ekosystémy
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
1 / 1 Křipský, T.
425.
DP
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM--
--
PEF0 / 1--
426.
DP
Vliv vybraného velkého zemědělského podniku na venkovskou obec
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RV
--
AF
0 / 1
--
427.
DisP
Vliv vybraných bioklimatologických činitelů na užitkové vlastnosti a chování zvířat
Chládek, G.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AF0 / --
--
428.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
--
--
AFprohlížet0 / ----
429.BP
Vliv vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitou produkce révy vinné
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--ZFprohlížet0 / ----
430.
DP
Vliv vybraných prvků agrotechniky na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
431.
BP
Vliv výchovných zásahů a struktury mladého dubového porostu na jeho vývojní
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
432.
DisP
Vliv výstavby a provozu SINGLETRAIL Moravský kras na poškození okolních dřevin
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFprohlížet
0 / 1
--
433.
BP
Vliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
434.
BP
Vliv výživy dojnic na složení mléka.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
--
--
AF
0 / 1
--
435.DP
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
1 / 1
Mikulášková, B.
436.
BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionuSmetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
437.
DP
Vliv zákona o distribuci pojištění v oboru pojišťovnictví (Adéla Filipová - vlastní téma)
Kyncl, L.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM----PEF
1 / 1
Filipová, A.
438.
DisP
Vliv zastoupení hlavních evropských druhů dřevin na dynamiku jejich růstuMatula, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FPT
--
--
LDF
0 / 1--
439.
DisP
Vliv zatravnění půdy a rozorání travních porostů na obsah organické hmoty v půdě a na rizika pro životní prostředí
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AFprohlížet
0 / --
--
440.
BP
Vliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MCR--PEFprohlížet
1 / 1
Dubanych, O.
441.
DisP
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznůPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF0 / 1
--
442.
DPVliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČRÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1--
443.
BPVliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofaunyKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / --
--
444.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
445.
DP
Vliv zemědělského podniku na krajinu - případová studie Suchdol nad Odrou
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
prohlížet0 / 1
--
446.
BP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
447.
DP
Vliv zjednodušení geometrie kmene na jeho mechanickou odezvuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
448.
DisP
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylinRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)D-ZI
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
449.
DP
Vliv změny klimatu na pěstování révy vinné
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----NVAVZFprohlížet1 / 2 Smýkalová, Z.
450.
BP
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 1
--
451.
DisP
Vliv způsobu hospodaření na chemismus půdy a stabilitu agroekosystémuPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--
AF
prohlížet
0 / --
--
452.
BP
Vliv způsobu hospodaření na stabilitu půdních agregátů
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AFprohlížet2 / 2 Káňa, D.
Bělehrad, J.
453.
BPVliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštuPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
454.
DisP
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody suchaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet
0 / --
--
455.
BP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
456.
DP
Vliv zvěře na generativní a vegetativní obnovu v porostech v převodu na střední a nízký les
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
457.
DP
Vliv zvěře na zmlazení dřevin ve zvláště chráněném území na ŠLP Křtiny.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)M-LIN
--
--LDF0 / --
--
458.DP
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
Nováková, L.
459.
BP
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
0 / 2
--
460.
DPVlivy působící na udržitelnost ekonomikÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF0 / 1
--
461.
BP
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
462.
DP
Vnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiZáboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Chládková, M.
463.
BP
Vnitroblok Jiráskova - Veveří - Jana Uhra v Brně - vize krajinářského řešení
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
464.
DP
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)--
--
--
PEF
1 / 1
465.BPVnitřní kontrolní systém, interní audit a jejich význam pro externí ověření účetní závěrky
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEFprohlížet0 / 1--
466.
DPVoda ve městě v kontextu současných klimatických změnSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
0 / 1--
467.BPVoda ve městě v kontextu současných klimatických změnSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
B-RSZ
--
--
--
--
ZFprohlížet0 / 2--
468.BP
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZF2 / 2
469.
DP
Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------
AF
0 / 1
--
470.DisPVodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
471.
BP
Vodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídel
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF0 / 1--
472.BP
Voľná téma
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZF
0 / 2
--
473.
DisP
Volné po dohodě s vedoucím práce
Havlíček, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOOD-ZOO-OZ
--
AF5 / -- Langová, L.
Novotná, I.
Němcová, P.
Chrást, V.
Zemanová, M.
474.
BP
Volné táma
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / 1
--
475.DisPvolné témaVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--AF
1 / --
476.BPvolné témaKopel, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
477.BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
1 / 3
Hendrychová, K.
478.
BP
volné témaVaculovičová, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3--
479.
DPvolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
480.
DPvolné témaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
1 / 3
481.
BP
volné téma
Vaculovičová, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet
1 / 1
482.BPvolné témaÚstav chemie a biochemie (AF)------AFprohlížet
2 / 3
Burešová, M.
Popadincová, H.
483.
DP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1 Zahálka, M.
484.
DP
volné téma
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--NZZFprohlížet1 / 1 Poppek, S.
485.
DisP
volné téma
Tomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
486.DisP
volné téma
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
1 / 1 Dundálková, L.
487.
DP
volné téma
Damec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFprohlížet
0 / 1
--
488.
DisP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
--
--
AF
prohlížet1 / --
489.
DisP
volné témaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
--
--
AF
0 / --
--
490.DisP
volné téma
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-VOZP
D-VOZP-STRB
--
AF
0 / ----
491.DisPvolné témaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-VOZP
D-VOZP-BOMI--AF6 / -- Dufková, H.
Kameniarová, M.
Luklová, M.
Berka, M.
Kopecká, R.
Berková, V.
492.DisP
volné téma
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP----
AF
prohlížet
6 / --
Kučera, J.
Šrámek, J.
Svejkovská, A.
Karásek, P.
Pochop, M.
Brychta, J.
493.DisPvolné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
--AFprohlížet0 / --
--
494.
DisP
Volné téma
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
--
D-CHE-ZCH
--
--
AF
prohlížet
7 / --
495.
BP
Volné téma
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
1 / 10
Ničová, V.
496.
BP
Volné témaDoleželíková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFprohlížet
1 / --
497.
BP
Volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)------AFprohlížet3 / 2 Bartošíková, L.
Jeřábková, L.
Závadská, R.
498.DP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3--
499.
DPVolné témaSedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
500.
DP
Volné téma
Marková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF0 / 2--
501.
DP
Volné témaKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFprohlížet1 / 1
502.DPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
1 / 1
Mičková, K.
503.
BP
Volné téma
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
prohlížet2 / 3
504.BPVolné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
0 / 3
--
505.
BP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
506.BP
Volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--AF2 / 3 Straka, J.
Nováček, T.
507.
DPVolné témaDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
1 / 2
Ulver, M.
508.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet
6 / 10
Šamaj, M.
Musilová, K.
Matuška, V.
Dřínovská, G.
Havlová, R.
Zhelezko, D.
509.
DP
Volné témaSzturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 2
Luskač, J.
510.
BP
Volné téma
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
511.
DPVolné téma
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
512.BP
Volné téma
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
513.
BP
Volné témaMarková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
514.
DPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
515.BP
Volné téma
Středová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
516.
BP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 3
--
517.DPVolné témaRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
prohlížet
2 / --
Jankovský, V.
Birgusová, E.
518.
DPVolné témaVoběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
519.
DP
Volné téma
Heger, Z.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
520.BPVolné témaRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
prohlížet
2 / 3
521.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet1 / 1 Pilátová, A.
522.
DP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
3 / --
523.BP
Volné téma
Vršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1 Bečicová, T.
524.
DPVolné témaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF
0 / 2
--
525.
BP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
prohlížet2 / 3 Karpíšková, M.
Krajčíková, K.
526.
DPVolné témaSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AFprohlížet
0 / 3
--
527.
DPVolné témaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
528.
DP
Volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFprohlížet0 / ----
529.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF1 / 2 Rusová, L.
530.DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
1 / 4
531.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFprohlížet0 / --
--
532.BPVolné témaRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / --
--
533.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
534.
DP
Volné témaSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
535.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
536.
BP
Volné téma
Jansová, E.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF1 / 1 Nekudová, P.
537.
DP
Volné téma
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------
AF
0 / 3
--
538.
BP
Volné téma
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
prohlížet
0 / 2
--
539.BPVolné téma
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZF0 / 1
--
540.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF2 / 2
541.
BP
Volné témaVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet
1 / 1
Kopuncová, E.
542.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF0 / --
--
543.
BPVolné témaRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF1 / -- Tobek, F.
544.
BP
Volné téma
Hermanová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
prohlížet0 / --
--
545.
DP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 2
546.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet3 / 3 Pirochtová, K.
Balycheva, M.
Bednářová, J.
547.
BP
Volné téma
Šipoš, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
AF
0 / 3
--
548.
DP
Volné témaTauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DI
N-DESGN
N-DSGN
N-NI
N-TMZD
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF0 / 3--
549.
BP
Volné téma
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-TVN
B-DESGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
550.
DP
Volné témaSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDF
0 / --
--
551.BPVolné téma
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDFprohlížet0 / ----
552.
DP
Volné téma
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--ZF
0 / 1
--
553.
BP
Volné téma
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
554.
DisP
Volné témaHrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
555.
DisPVolné témaTauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
556.
DisP
Volné téma
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
1 / 3
557.
DisP
Volné téma
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AFprohlížet0 / 2
--
558.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--AFprohlížet0 / 2
--
559.
DisPVolné témaÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AFprohlížet0 / 1
--
560.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
561.DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
--
AF
0 / 1
--
562.
DisP
Volné téma
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet0 / ----
563.DisPVolné témaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-EOP
D-EOP
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
D-ZS-OH
D-ZS-TAM
--
--
--
--
--
AF
0 / 2
--
564.
DisP
Volné téma
Cerkal, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
--
--
AF
0 / --
--
565.
BP
Volné téma
Bukovská, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-Z
B-ZIZ
B-ZI
B-Z-Z
--
B-ZI-VIN
--
Z
--
ZF
0 / 1
--
566.
DisP
Volné témaZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP--
--
AF
0 / 1--
567.
DisP
Volné témaGregor, T.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZM
--
AF
1 / 1
568.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
569.
DisP
Volné téma
Bezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
570.
DisP
Volné téma
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
prohlížet
2 / --
571.
DisP
Volné témaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
----
AF
prohlížet
0 / 4
--
572.
DisP
Volné téma
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AFprohlížet
1 / --
Paťha, V.
573.
BPVolné témaÚstav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
1 / 3
574.
DisP
Volné téma
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 1
--
575.
DisP
Volné témaKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
0 / 1
--
576.
DisP
Volné téma
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
577.
DisP
Volné téma
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
578.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
0 / 3--
579.
DP
Volné téma
Michálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AF
0 / --
--
580.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZB--AFprohlížet
0 / 1
--
581.
DisP
Volné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
----
AF
0 / --
--
582.
DisP
Volné témaSuchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
----AFprohlížet
4 / --
Klűglová, D.
Skopalová, G.
Gaudníková, J.
Kopr, D.
583.
DisPVolné témaKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 2--
584.DisP
Volné téma
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
585.DisP
Volné téma
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
586.
DisPVolné téma
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN----LDFprohlížet0 / 4
--
587.DisP
Volné téma
Svoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
----LDF
2 / 5
Hrabec, M.
Matoušková, P.
588.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
--
--
AF
0 / --
--
589.
DisP
Volné téma
Pelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
prohlížet0 / --
--
590.
DisP
Volné téma
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--
LDF
0 / --
--
591.
DisPVolné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF3 / -- Bitner, K.
Smutný, R.
Martínez Barroso, P.
592.DisPVolné témaVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-AKE
--
--
--
AF
0 / --
--
593.
BPVolné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF1 / 4
594.DisP
Volné téma
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
prohlížet
3 / --
Brychtová, M.
Kupská, M.
Hemr, O.
595.DisP
Volné téma
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-AKE
--
AF2 / --
596.
DisPVolné témaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--
AF
23 / --
597.
DisP
Volné téma
Nedomová, Š.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TP
D-TPO-ZZM
--
--
--
AF3 / -- Ondrušíková, S.
Blšáková, L.
Mešťánek, M.
598.
DisPVolné téma
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM--AFprohlížet
1 / --
Vávrová, R.
599.DisPVolné témaBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF3 / 4 Tomášová, G.
Sedláčková, K.
Vichta, T.
600.
DisP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF2 / 2 Balková, M.
Volánek, J.
601.
DisP
Volné téma
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
--
--
AFprohlížet2 / --
602.
DisP
Volné téma
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
0 / ----
603.
DisP
Volné téma
Žalud, Z.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--AF
1 / --
604.
DisP
Volné téma
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPD-TP-ZZM
--
AF
0 / --
--
605.DisP
Volné téma
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TP
--
--AFprohlížet1 / --
606.
DisP
Volné téma
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-RL
D-FYTO
D-RL-RL
D-FYTO-OPR
--
--
AF
2 / --
607.
DisPVolné témaKlem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-GPP
--
--
AF
2 / --
Opoku, E.
Montagová, H.
608.
DisP
Volné téma
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
prohlížet0 / ----
609.
DisPVolné témaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOP
D-EOP-AKE
--AF
2 / --
Urbanová, M.
Procházka, V.
610.
DisP
Volné téma
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK</