Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizaceÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
3.
DPTaxationÚstav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSA
--
--PEFPodrobnosti témy0 / --
--
4.BPTechnické nákresy v LaTeXuÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
B-ZIN
B-ATE
--
--
--
SBPT
SBZI
SBZSTZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.BPTechnické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Technické prostředky pro údržbu komunikací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BP
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - Natálie Klapková
Ústav účetnictví a daní (PEF)B-HPS--
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
Klapková, N.
9.
BP
Technicko-ekonomické aspekty využití textilních lan v LH.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
10.BPTechnika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadůZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BPTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Pavlačka, R.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
12.
DP
Technika pro svoz komunálního odpaduÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
13.
BP
Technika zeleně
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
14.
DizPTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DizP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Technologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmotyŠčerbejová, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
18.
BP
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BP
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DP
Technologie elektronického sběru lesnických dat – využití elektronických verzí pomůcek a návrh racionalizace běžných postupů HÚL s využitím těchto pomůcek
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Technologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu NáměšťskoAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BPTechnologie nanášení nátěrových hmot
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DizP
Technologie pro manipulaci s odpadem
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Technologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.BPTechnologie sklizně pícninPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
DizP
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Suská, A.
27.
DizP
Technology of vegetable production with low pesticide residuesKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
28.
DizPTeleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkovaVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
29.
DizP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studium
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DP
Téma dle domluvy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
31.BP
Téma dle domluvy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
32.DizPTéma dle návrhu studentaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Téma dle návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
34.
DP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AF
Podrobnosti témy
0 / ----
35.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----MENDELU
Podrobnosti témy
1 / -- Horník, R.
37.
DP
Téma dle vlastního návrhu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DizP
Téma na základě domluvy se studentemÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOO--
--
AF
Podrobnosti témy3 / --
39.
DizP
téma podle dohody se studentem
Ústav biologie rostlin (AF)
D-RL
D-RL-RL
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
40.DizP
Téma podle návrhu studenta
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
41.
DizP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--AFPodrobnosti témy
2 / --
Mácha, J.
Krajíček, T.
42.
DizP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO--
--
AF
Podrobnosti témy
4 / --
Slaný, V.
Rantová, B.
Hromada, R.
Dymchenko, A.
43.
BP
Téma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
44.
DP
Téma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
45.
DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--
AFPodrobnosti témy0 / 3--
46.
DP
Téma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
--
AFPodrobnosti témy0 / 3--
47.BPTéma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--AF
Podrobnosti témy
0 / 5--
48.DizP
Téma podle návrhu studenta a možnosti pracoviště
Zeman, L.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AF
Podrobnosti témy
6 / -- Venusová, E.
Karásek, F.
Přibilová, M.
Urbánková, L.
Baholet, D.
Gruberová, H. A.
49.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
51.
BP
Téma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / --
52.
DizPTéma volné, tj. téma dle výběru uchazečeČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Dvořáková, J.
53.
DizP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DizP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO--
--
AFPodrobnosti témy
3 / --
55.DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Szturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
56.DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Podhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
57.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomikyFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DizPTeoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostavebSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DizP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.DPTeorie hystereze a její praktické implikace
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.BP
Teorie sítí a její aplikace
Ústav matematiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-ARB
--
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
62.
DizPTepelná analýza složených konstrukcíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.DPTepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavbyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
2 / --
Přikryl, V.
Šípek, J.
64.
BP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
66.
BP
Terapeutická zahrada
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Koláčková, B.
67.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)
Bartošová, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.BPTerroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
DP
Terroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
71.DPTest patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
DP
Testing of system for source code plagiarism detectionFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.DPTestování bioplastů v laboratorních a reálných podmínkáchAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DizP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.
BP
Testování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkách
Palovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.DPTestování kvality soudobých počítačových písemÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-OI
--
--
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
77.
BP
Testování kvality soudobých počítačových písem
Ústav informatiky (PEF)
B-OI
B-SI
B-II
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
79.
BP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicola
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
80.
DP
Testování techniky detekce spór Lecanosticta acicolaDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
81.DPTestování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinnéSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Martincová, M.
83.
DizP
Těžební úprava strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
85.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given IndicatorRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
86.DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
87.
DP
The Assessment of Socio-economic Functions of European Forests
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
88.
DP
The business plan for the establishment of small business
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
89.
DP
The business plan for the establishment of small business
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 5--
90.DPThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy1 / 1
93.
DP
The Corporate Identity, Culture and Image
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
94.
DP
The creditworthiness of a consumer
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ----
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
95.BPThe democratic deficit in the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
96.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
97.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DPThe economic aspects of wild cherries silviculture (Prunus avium /L./ L.) in the Czech RepublicHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
99.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
100.
DP
The effect of climate and local management on prey composition of spiders from fruit orchards
Ústav ekologie lesa (LDF)
------AFPodrobnosti témy
0 / --
--
101.
BP
The effect of climate and local management on prey composition of spiders from fruit orchards
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
102.
BP
The effect of climate on prey preferences of agrobiont spiders
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the SaharaDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
DP
The effect of reforestation type and age on the function of spiders in leaf-litter decomposition in tropical forests
Michalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.
BP
The effect of reforestation type and succession on the interaction between web-building spiders and their prey
Michalko, R.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
106.
DP
The effect of reforestation type and succession on the interaction between web-building spiders and their prey
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
107.
DPThe effectiveness of primary production of the forest ecosystemJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.
DP
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
109.
BPThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
111.BPThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
112.
DP
The impacts of historical tree uprooting on the vertical distribution of rock fragments in forest soilsÚstav geologie a pedologie (LDF)N-EUFO
N-EUFOR
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
113.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
114.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
115.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
DizP
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
117.
DizPThe influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
118.
BP
The institutional development of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
119.
BP
The IRA and its references in british cinema
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
120.
DP
The marketing strategy of the companyMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
121.
DPThe marketing strategy of the companyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
122.
DP
The modeling of stump sprouting in coppice forests by classification and regression trees
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
123.
DP
The new approach in the detection of biogenic amines by Lab-on-PCB based on selective peptides
Milosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
124.
BPThe nonenzymatic biosensors based on the biomimetic NPs
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
125.
DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
126.
BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy
1 / 1
Nkrumah, K.
127.
BPThe role of plant hormones in the local and systemic control of root architecture in response to different growth conditionsSaiz Fernandez, I.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.BP
The role of women in the economic development of Africa.
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
129.BP
The role of women in the socio-economic development of ghana
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSB-MTS-MRS
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
130.DizPThe use of antagonistic microorganisms for biological plant protectionBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
132.
DizP
Theme by the student proposal
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BPTime balance of production gains and respiration losses of the forest ecosystemJanouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DizP
Tolerance pšenice a ječmene k abiotickým stresům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
135.DP
Topsoil contents of bioelements in logged and unlogged pole-aged monocultures of spruce at low altitudes
Valtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
136.
BP
Tourism in Costa Rica Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy1 / 1 Šafránková, S.
137.BPTourism in Nicaragua ReviewÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
138.
BPTourism in Perú ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.DPTourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
140.
BP
Toxicita na kadmiu založených pokročilých materiálů
Adam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
BP
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.
DP
Transformace rekreačních funkcí lesa do podoby komerčně poskytovaných rekreačních služeb
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
143.
DP
Transformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
144.DPTransformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérůPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
BPTransformace zahraničního obchodu ve vybrané zemiMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.BPTransparentnost veřejné správy v ČRFranc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-VS
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
147.
BP
Trávy ve floristické tvorběÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
Šmídová, V.
148.
DP
Trend tvorby půdy z iniciálních substrátů v kamenolomech.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
N-KJNI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DPTrendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
150.
BPTrendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilůDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
152.BP
Trh s elektrickou energií v ČR
Ústav financí (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
153.
BP
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
3 / --
154.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
155.BPTrvanlivost povrchu masivního dřeva po aplikaci gravírováníČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
156.
BP
Trvanlivost povrchu překližovaných materiálů po aplikaci gravírování
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
157.
DPTvorba finančního plánu podniku na základe predikcie vývoja vybraných nákladových položiek a finančných ukazovateľovÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EAM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / --
--
159.
BP
Tvorba dřeva jehličnatých dřevinGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
160.
DP
Tvorba fotomozaiky leteckých snímků s porovnáním různých transformačních operací.
Matějík, M.
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
161.DP
Tvorba jednotkových cen u roubených domů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
162.
DP
Tvorba jednotkových cen u srubových domů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
163.
BP
Tvorba kořenů regenerantů in vitro
Ústav biologie rostlin (AF)B-AGBB-AGB-BR--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
164.BP
Tvorba modelu historického objektu (stavby) z dat laserového skenování, případně obrazových dat
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-STAV--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
165.
DP
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
166.
DP
Tvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AFPodrobnosti témy
2 / 2
167.
BPTvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.Klem, K.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
168.
BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
169.
DP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
170.BPTvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
171.
BP
Tvorba 3D modelu jeskyně na základě dat získaných ručním skenerem ZEB Horizon
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
172.
BPTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
----ICVPodrobnosti témy0 / 1--
173.
BP
Typografický systém ConTeXt: tvorba modulu
Hála, T.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
174.
BPTypologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3--