Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DisP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----ZF0 / 1
--
2.
DPTatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních strukturMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
3.DPTaxationÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPSA
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
4.
BP
Teatro di verzura a jeho uplatnění v dnešní tvorbě
Šamánek, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-KA
B-ZKA-ZKA
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
5.
BP
Technické nákresy v LaTeXu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
B-ZIN
B-ATE
--
--
--
SBPT
SBZI
SBZSTZ
AFprohlížet
0 / --
--
6.BPTechnické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznůÚstav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
7.BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
8.
BPTechnické prostředky pro údržbu komunikacíÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
9.
BP
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - Natálie Klapková
Gláserová, J.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
--
--PEF1 / 1 Klapková, N.
10.
BP
Technicko-ekonomické aspekty využití textilních lan v LH.
Nevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
11.BP
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIZ--VAVZFprohlížet0 / 1
--
12.
BPTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Pavlačka, R.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / --
--
13.
DP
Technika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
1 / --
Šlajs, Z.
14.
BPTechnika zeleně
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------MENDELUprohlížet0 / --
--
15.
DisPTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF0 / 2--
16.
DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--PEFprohlížet0 / 2
--
17.
DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)D-EAM--
--
PEFprohlížet0 / 1--
18.
DP
Technologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmoty
Ščerbejová, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
19.
DP
Technologie elektronického sběru lesnických dat – využití elektronických verzí pomůcek a návrh racionalizace běžných postupů HÚL s využitím těchto pomůcek
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
20.BP
Technologie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu Náměšťsko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
prohlížet
0 / 1
--
21.
BP
Technologie nanášení nátěrových hmot
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
22.
DisP
Technologie pro manipulaci s odpadem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
--
AF
0 / --
--
23.
BP
Technologie pro úpravu bioplynu
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--
24.BP
Technologie sklizně pícnin
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
25.
DP
Technologie výroby ovocných a bylinných sirupů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKPZF0 / 1
--
26.
DisP
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
27.DisPTechnology of vegetable production with low pesticide residues
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
--
--
ZF0 / 1
--
28.
DisP
Teleworking jako alternativní zaměstnání obyvatel českého venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF0 / ----
29.
DisP
téma bude dohodnuto s uchazeček o PG studiumPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-TP
D-TP-ZZM--
AF
0 / 2
--
30.
DPTéma dle domluvyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
31.
BP
Téma dle domluvy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AFprohlížet
0 / --
--
32.
DisP
Téma dle návrhu studentaBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--
AF
prohlížet0 / ----
33.BPTéma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AFprohlížet0 / ----
34.
DP
Téma dle návrhu studentaKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AFprohlížet
0 / --
--
35.DPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
36.BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--MENDELUprohlížet
1 / --
37.
DP
Téma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
38.DisPTéma na základě domluvy se studentemÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
--
--
AF
3 / --
39.
DisP
téma podle dohody se studentemHavel, L.Ústav biologie rostlin (AF)D-RL
D-RL-RL
--
AF
1 / 3
40.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
1 / --
41.
DisP
Téma podle návrhu studentaMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF2 / -- Mácha, J.
Krajíček, T.
42.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
----
AF
prohlížet
4 / --
Slaný, V.
Rantová, B.
Hromada, R.
Dymchenko, A.
43.
BP
Téma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT
--
AFprohlížet0 / 5
--
44.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TZEIN-TZEI-TZEI
--
ICVprohlížet
0 / 3
--
45.DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--
AF
0 / 3
--
46.
DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MT
--
AFprohlížet
0 / 3
--
47.
BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AF
0 / 5--
48.
DisP
Téma podle návrhu studenta a možnosti pracovištěÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AF6 / --
49.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
50.
BPTéma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH--AF
0 / 2
--
51.BP
Téma týkající se nemocí zvířat a jejich prevence dle výběru studenta.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
1 / --
52.
DisP
Téma volné, tj. téma dle výběru uchazeče
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF1 / --
53.
DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelemPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP----
AF
prohlížet0 / 1--
54.
DisP
Téma zvoleno po dohodě se školitelem
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTO----AFprohlížet3 / -- Klofáč, D.
Antošovský, J.
Školníková, M.
55.DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinu
Szturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AF0 / 3--
56.
DP
Temporální vývoj záborů zemědělské půdy ve vybraném území a jeho dopady na krajinuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
57.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
----
PEF
prohlížet0 / 1
--
58.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
59.DisPTeoretická a experimentální analýza zelených střech dřevostavebSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
0 / 1
--
60.
DisP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
0 / 1
--
61.DPTeorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
62.
BPTeorie sítí a její aplikaceLiška, P.Ústav matematiky (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-ARB
--
B-LES-ARB
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF0 / 2--
63.
DisPTepelná analýza složených konstrukcíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
0 / ----
64.
DP
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
2 / --
Přikryl, V.
Šípek, J.
65.
BP
Teplotní poměry pod různě strukturovanou horní etáží porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
66.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
0 / 1
--
67.
BP
Termíny fenologických fází volně rostoucích druhů a řízených ekosystémů (rešerše)Bartošová, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
68.
BPTerroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznůPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
69.DP
Terroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
0 / --
--
70.
DPTest patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
71.
DP
Testing of system for source code plagiarism detection
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----
PEF
prohlížet
0 / --
--
72.
DP
Testování bioplastů v laboratorních a reálných podmínkáchAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
73.
DisP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
74.
DP
Testování kvality soudobých počítačových písem
Hála, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-OI
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
75.BPTestování kvality soudobých počítačových písemÚstav informatiky (PEF)
B-OI
B-SI
B-II
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
76.
BP
Testování techniky detekce spór Cryptostroma corticaleDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
77.
BP
Testování techniky detekce spór Cryptostroma corticaleDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
ZF
0 / 3
--
78.
DPTestování techniky detekce spór Cryptostroma corticaleDvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 3--
79.
DP
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
0 / 1
--
80.
DPTestování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFprohlížet
1 / 1
Martincová, M.
81.
DisP
Těžební úprava strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / 1
--
82.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
83.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / ----
84.
DPThe Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)------
FRRMS
0 / 3--
85.
DP
The Assessment of Socio-economic Functions of European ForestsHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFOR
N-EUFO
N-EUFO-FLM
--
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF
0 / 2--
86.
DP
The business plan for the establishment of small business
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
0 / 5
--
87.
DP
The business plan for the establishment of small business
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 5
--
88.
DP
The City Indentity, Culture and Image
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
0 / --
--
89.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
90.BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet1 / 1 Stolbova, L.
91.
DP
The Corporate Identity, Culture and Image
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
92.
DPThe creditworthiness of a consumerPavelek, O.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
1 / 1
Kriplani, Y. A.
93.BP
The democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
94.BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
95.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1--
96.
DP
The economic aspects of wild cherries silviculture (Prunus avium /L./ L.) in the Czech Republic
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDFprohlížet
0 / 2
--
97.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
98.
DPThe effect of climate and local management on prey composition of spiders from fruit orchardsPurchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / --
--
99.
BP
The effect of climate and local management on prey composition of spiders from fruit orchards
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
100.
BP
The effect of climate on prey preferences of agrobiont spiders
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / --
--
101.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
102.
DP
The effect of Ghanaian International Migration on the Economic Development
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
1 / 1
103.
DP
The effect of reforestation type and age on the function of spiders in leaf-litter decomposition in tropical forestsMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDF
0 / --
--
104.
BP
The effect of reforestation type and succession on the interaction between web-building spiders and their prey
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
105.DP
The effect of reforestation type and succession on the interaction between web-building spiders and their prey
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDFprohlížet0 / ----
106.
DP
The effectiveness of primary production of the forest ecosystem
Janouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDF
0 / 2
--
107.
DP
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
prohlížet1 / 1 Kiplagat, G.
108.
BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
109.BPThe Impact of Migration on the Nigeria Labour MarketDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
110.
BP
The impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMS
0 / --
--
111.
DP
The impacts of historical tree uprooting on the vertical distribution of rock fragments in forest soils
Valtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO
N-EUFOR
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
112.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1--
113.
BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
114.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
----
FRRMS
0 / ----
115.
DisP
The influence of selected factors on dynamic properties of woodTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
0 / 2
--
116.
DisP
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
117.BP
The institutional development of the European Union
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
118.
BP
The IRA and its references in british cinema
Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
119.
DP
The marketing strategy of the companyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF0 / 5--
120.
DP
The marketing strategy of the company
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 5
--
121.
DP
The modeling of stump sprouting in coppice forests by classification and regression trees
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDF0 / 1--
122.
DP
The new approach in the detection of biogenic amines by Lab-on-PCB based on selective peptides
Ústav chemie a biochemie (AF)------AF0 / 2--
123.
BPThe nonenzymatic biosensors based on the biomimetic NPs
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
124.DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
125.
BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaÚstav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Nkrumah, K.
126.BP
The role of plant hormones in the local and systemic control of root architecture in response to different growth conditions
Saiz Fernandez, I.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
--
AF0 / 1
--
127.
BP
The role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
128.
BPThe role of women in the socio-economic development of ghana
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSB-MTS-MRS
--
FRRMS
0 / 1
--
129.
DisP
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
130.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 1
--
131.
DisP
Theme by the student proposal
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
0 / 1
--
132.
BP
Time balance of production gains and respiration losses of the forest ecosystem
Janouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 1--
133.DisP
Tolerance pšenice a ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPR
--
AF0 / --
--
134.
DPTopsoil contents of bioelements in logged and unlogged pole-aged monocultures of spruce at low altitudes
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
135.
BPTourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet1 / 1 Šafránková, S.
136.BPTourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
137.
BP
Tourism in Perú Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
138.
DP
Tourism potential identification using GIS tools
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
139.
BP
Toxicita na kadmiu založených pokročilých materiálůÚstav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / --
--
140.
BP
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
141.
DP
Transformace rekreačních funkcí lesa do podoby komerčně poskytovaných rekreačních služeb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
LI
LDF
prohlížet
0 / 2
--
142.
DP
Transformace smrkového hospodářství v oblasti Moravsko-Slezských Beskyd na strukturně a druhově diferencované porostyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
143.
DP
Transformace vybraných půdních vlastností po aplikaci půdních kondicionérů
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1--
144.
BP
Transformace zahraničního obchodu ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
1 / 1
Balogová, P.
145.
BP
Transparentnost veřejné správy v ČR
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
prohlížet0 / 1--
146.DP
Trend tvorby půdy z iniciálních substrátů v kamenolomech.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
N-KJNI
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
147.
DP
Trendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
AF
0 / 2
--
148.
BPTrendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1--
149.
BPTrestné činy a přestupky v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFprohlížet0 / --
--
150.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
151.
BP
Trh s elektrickou energií v ČR
Ústav financí (PEF)--
--
--PEF1 / 1
152.BPTropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
3 / --
153.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS0 / 2--
154.
BPTrvanlivost povrchu masivního dřeva po aplikaci gravírováníČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
--
--
LDF1 / 1 Hodovská, K.
155.BPTrvanlivost povrchu překližovaných materiálů po aplikaci gravírování
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFprohlížet1 / 1 Hubaczová, V.
156.
DP
Tvorba finančního plánu podniku na základe predikcie vývoja vybraných nákladových položiek a finančných ukazovateľov
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
157.
BP
Tvorba datových sad pro výuku a ověřování znalostí v předmětu Databázové systémy a návrh databázíÚstav informatiky (PEF)--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
Hrbáček, P.
158.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP----ICVprohlížet
0 / --
--
159.
BP
Tvorba dřeva jehličnatých dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-DREV
B-ARB
B-KRAJ
--
--
B-ARB-ARB
--
--
--
--
--
LDF
0 / 5--
160.
DP
Tvorba fotomozaiky leteckých snímků s porovnáním různých transformačních operací.Matějík, M.Ústav geoinformačních technologií (LDF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / --
--
161.DPTvorba jednotkových cen u roubených domůLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAV
N-STAV-STAV
--LDFprohlížet
0 / 2
--
162.
DP
Tvorba jednotkových cen u srubových domů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
0 / 2
--
163.
BP
Tvorba kořenů regenerantů in vitroKlemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
0 / 1--
164.
BP
Tvorba modelu historického objektu (stavby) z dat laserového skenování, případně obrazových dat
Cibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-STAV
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
165.DPTvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF1 / 1
166.
DPTvorba návrhu plánu společných zařízení ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet2 / 2 Prachowski, J.
Hubáček, V.
167.
BP
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--
168.
BP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----MENDELUprohlížet0 / ----
169.
DP
Tvorba větví z adventivních pupenů na kmeni výstavků v porostech v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / --
--
170.
BPTvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
171.BPTvorba 3D modelu jeskyně na základě dat získaných ručním skenerem ZEB HorizonÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-KRAJ
--
--LDF0 / ----
172.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
----
ICV
0 / 1
--
173.
BP
Typografický systém ConTeXt: tvorba modulu
Hála, T.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
0 / 3
--
174.
BP
Typologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--