Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BPSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
2.
DP
Samojízdné sklizeče plodinČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
3.
BP
Samojízdne stroje a sklízeče v RV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
4.
BPSamoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BPSdílená ekonomika ve vybraném teritoriu
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-F
--
--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
10.
DP
Seasonal dynamics of topsoil properties in forest stands with different tree-species composition.Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFOR
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BPSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DizP
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
15.
BP
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.BP
Selen a metody jeho stanovení v půdě
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / 1--
17.BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.DizPSENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.DPSestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
21.
DP
Sestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP Křtiny
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
22.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
DP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy1 / --
26.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.BPSeznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Švanda, P.
29.
BP
Sezónní dynamika indexu listové plochy přípravných porostů břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
DP
Sezonní dynamika vlastností svrchních půdních horizontů v porostech různé dřevinné skladby
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.BPSíje břízy na kamamitních holinách BzeneckaMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Silážování cukrovarských řízkůDoležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOOB-ZOO-ZO--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Silážování pivovarského mlátaDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.BPSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
35.DPSítě chráněných území v EvropěJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BPSkalický vinný región Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFPodrobnosti témy1 / -- Janota, J.
37.
DPSkeletová dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
38.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.BPSkladování kulatiny ve vodě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
42.
DP
Skladování kulatiny ve vodě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.DPSkladování lyoflizovaných jablek
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Horák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
46.
ZP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.DPSledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Jezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Sledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Sledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorů
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
2 / 2
Michálková, N.
Čičmanec, P.
51.DPSledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCREichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BPSledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
53.
BP
Sledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BPSledování roční dynamiky růstu jemných kořenůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
56.DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
57.
DizP
Sledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavců
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)D-ZOOD-ZOO-MGZ
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
59.
BP
Sledování vlivu stresových faktorů na rostliny
Ústav chemie a biochemie (AF)------AFPodrobnosti témy
1 / 1
60.
DizP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DizP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DizPSluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouciFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Small terrestrial mammals versus deciduous tree plantations - a real threat?
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
65.
DizP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
66.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2--
67.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 2
--
69.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Sociálně-ekonomická specifika rodinných firem
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 2
71.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
72.
BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BPSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
74.BP
Sociální aspekty práce v lese
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
75.
BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
76.BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahŠťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
DP
Sociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkc튝astná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
79.
DP
Socioekonomická studie využití území k rekreaci
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
80.
DizPSocioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcíchHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
81.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.
DPSoftwarové projekty a jejich odhadyÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.DizP
Soil carbon dynamics in floodplain ecosystems
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.
DizP
Soil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystems
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOPD-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DizPSoil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystems
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
86.
DP
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and management
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
87.
BP
Solární systémy v ČR
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
88.
BP
Solární systémy ve světě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
89.
BP
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.BPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
DP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
92.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Raddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
BP
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.BPSoučasné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--
VAVZFPodrobnosti témy0 / 1
--
96.BPSoučasné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictvíÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Současné trendy kuchyňského nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.
BP
Současné trendy ve šlechtění letniček
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextuÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.
BPSoudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoruFilipi, V.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
102.
BP
Soudobý městský park
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
103.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.BP
Soundscape - krajina zvuků
Dohnalová, B.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
105.BPSoustružení dřeva, stroje a nástrojeRousek, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
106.DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
108.
BP
Speciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výrobyHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
109.
DP
Specifická fluorescenční analýza pesticidůNejdl, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
110.
DPSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Blechová, E.
111.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
ZP
Spektrální analýza hudebního nástrojeTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / ----
113.
DizPSpojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorůAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
114.BPSpokojenost a loajalita zákazníků v gastronomických podnicíchRyglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)B-EAM----
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
BP
Spokojenost návštěvníků v destinaci cestovního ruchu
Ústav managementu (PEF)
B-EM
B-EM-MCR--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 3
116.
BP
Společenská odpovědnost firem a její proměny v dobách pandemieLakomý, M.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
------PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
117.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
118.BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
119.
BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
122.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
123.
BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
124.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
125.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)------ICVPodrobnosti témy0 / --
--
126.
DP
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
127.
BPSpontánní sukcese opuštěných míst na území ČRMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
128.
DP
Spotřebitelské chování, sekundární poptávkové funkce z pozice podnikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)------PEF
Podrobnosti témy
1 / -- Hálová, M.
129.DizPspotřební chování generace YStávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
130.
DP
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápoji
Stávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
131.
BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTONÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.
DP
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DPSpravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1 Kuchaříková, I.
134.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jakubcová, V.
135.BP
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státech
Vahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
BP
Srovnání efektivnosti ve vybraném sektoru pro vybrané země EU
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)----
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
137.BP
Srovnání ekonomické úrovně vybraných zemí
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / ----
138.
BP
Srovnání ekonomické úrovně zemí V4Blašková, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Muchaničová, J.
139.BP
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
140.
DP
Srovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
141.DPSrovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických datAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
142.BPSrovnání LiDARu a Time-of-Flight senzoru u mobilních telefonů pro registraci a měření výčetní tlouštěk stromůPatočka, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARBO
B-LESN
B-ARB-ARB
--
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BP
Srovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských státůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
145.
DP
Srovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrnýAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
146.
DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
147.BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
148.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
151.
BP
Srovnání nástrojů pro sazbu vybraných prvků LaTeXem a ConTeXtemÚstav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SI
B-II
B-SIA-EIA
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
152.
BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
DP
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Váňa, F.
155.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
157.DPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
158.BP
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
159.DizP
Srovnání produkce a kvality píce vybraných, planě rostoucích bylin z travních porostů s kulturními druhy trav
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-FYTO----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
160.
BPSrovnání produkce vybraných typologických jednotekÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
161.
DP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
162.BPSrovnání půdních podmínek mezi hynoucími a přežívajícími smrkovými porosty v podhorských povodíchÚstav geologie a pedologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BPSrovnání různých modelů morfologické křivky kmene
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
164.
BP
Srovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorechÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
165.
DP
Srovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostuAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
167.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
168.
BP
Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi bukovými a smrkovými porosty v Hrubém JeseníkuÚstav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ferdinand, J.
169.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími roboty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--AFPodrobnosti témy0 / 1--
170.
BPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
171.DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
172.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
173.
DP
Srovnání vlastností nadložního humusu mezi smrkovými a bukovými porosty v podhorských poloháchVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
N-KJNI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
174.
DP
Srovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
175.DPSrovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdyHynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
176.
DP
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.
DP
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
178.
BP
Srovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizace
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
179.BP
Srovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostu
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
180.
DP
Srovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLAAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
181.
BP
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
182.
DP
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP HúrkyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
183.BP
Stabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thaliana
Skalák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BPStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
185.
DP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
186.
DP
Stabilizace břehů nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-IVKP
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
187.BP
Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
188.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
189.
BPStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
190.DP
Stanovení degradace biologicky šetrného oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
191.
DPStanovení degradace brzdové kapalinyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.DP
Stanovení degradace hydraulického oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
193.DPStanovení degradace oleje pro komunální a zahradní techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
194.
DPStanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
195.
DP
Stanovení degradace převodového olejeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
196.
DPStanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných na výrobu nábytku pomocí mikro-klimatizačního zařízení FLEC.Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
197.
DP
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných pro výrobu nábytku v závislosti na použitém druhu klimatizačního zařízení určeného pro stanovení VOC látek.
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NIN-NI-NI--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
198.
DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
199.
DP
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZIN-ZI-RZT--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodouÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
202.DPStanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Ursová, L.
203.
DizP
Stanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
204.DPStanovení intenzity větrné erozeÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fidler, M.
205.
DP
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IISebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
206.BPStanovení jakosti a rozměrů řeziva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
207.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
208.
DP
Stanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
209.
DP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
210.
BP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Pluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
211.
DPStanovení obsahu plastů v kompostech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Suchý, P.
212.
DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Vítková, M.
213.
BP
Stanovení obsahu silic pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
1 / 1
214.
BPStanovení obvyklého úrokuÚstav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
215.
BPStanovení obvyklého úroku pomocí ratinguÚstav účetnictví a daní (PEF)B-HPS----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.DP
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
DP
Stanovení odnosu půdy větrem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DP
Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGIS
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
219.
BP
Stanovení pevnosti meruňkových pecekBuchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
220.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
221.
BP
Stanovení produkčního potenciálu města Olomouce za pomocí analýzy v GIS
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
222.
BPStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
223.
DPStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
224.BPStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
225.
DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
226.BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti témy1 / 6 Pilař, D.
227.BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
228.
DP
Stanovení statické lomové houževnatosti smrku v módu I
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-TMZD
N-SNBD
N-DI-DI
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
229.
DP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
BP
Stanovení škodlivin v životním prostředí. Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
231.DPStanovení teplotní závislosti automobilového motorového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AFPodrobnosti témy0 / 2--
232.
DP
Stanovení teplotní závislosti motocyklového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.
DP
Stanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou techniku
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.
DPStanovení teplotní závislosti převodového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
235.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
236.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
237.
BP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Glovinová, E.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
238.DP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Glovinová, E.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
239.
DP
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetkůŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
240.
DPStanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefonyAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.
BP
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
242.
BP
Starobylé výmladkové lesy
Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
243.DPStatistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesaKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
244.
BPStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
246.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
247.BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.BPStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRÚstav ekonomie (PEF)B-HPS--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
249.
BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
250.
DPStav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.
BP
Stav lesních půd po kalamitním rozpadu mladých porostů smrku středních poloh
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
252.DP
Stavba a testování zařízení pro bioanalýzu s využitím 3-D tisku
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1
253.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
254.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
255.
BP
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
BP
Stilbeny v révě vinné
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.
BP
Stojan na dechové hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
258.
BP
Stojan na noty s lamelovými a překližovanými prvky.
Hlavatý, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
259.
BP
Stojan na strunné hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
260.
DP
Strategic managementJaniš, V.
Ústav managementu (PEF)
N-EMAJ
----PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
261.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
262.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
263.
DP
Strategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
264.
BP
Strategický plán konkrétní organizace
Janiš, V.
Ústav managementu (PEF)
B-EM--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1--
265.DPStrategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
266.
BPStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
267.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Mrhačová, M.
268.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
269.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Mošaťová, T.
270.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
271.
BPStravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
Paulusová, N.
272.
DizP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
273.
BP
Stresové odpovědi rostlin na zatížení xenobiotiky
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-RL
B-RL-RL
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Všetička, E.
274.DPStroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikSalajka, L.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
275.
BPStruktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
276.DPStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
277.
BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
278.
DP
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
279.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
280.
DP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
281.
BP
Struktura výdajů domácností ve vybraných zemích EU
Blašková, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Habiňáková, N.
282.
BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využitíŠrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
283.
DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
284.
DP
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
285.
DizP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.
DP
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kříčková, K.
287.BPStřechy a chyby v jejich realizaciÚstav matematiky (LDF)B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kucián, K.
288.BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
289.DPStřety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
290.
BP
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
291.BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
292.
BP
Studie bytového interiéru - předsíň
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
293.
DPStudie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
294.
DP
Studie hydrologického režimu v k. ú. Trojanovice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AFPodrobnosti témy1 / 1
295.
DP
Studie malé vodní nádrže v oboře SokolniceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kilián, V.
296.
BP
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy1 / 3 Pokorný, Š.
297.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
298.
BP
Studie nakládání s gastroodpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
300.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
301.DizP
Studie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostování
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
302.BPStudie návrhu revitalizace vybranného tokuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
303.
BP
Studie pramenných vývěrů
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
304.
BPStudie protipovodňových opatření na vybrané lokalitěMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
305.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Deutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Martinek, P.
306.
BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 5--
307.
DPStudie rekonstrukce lesní cestyPelikán, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
309.
DP
Studie revitalizace vybraného vodního tokuMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
310.
BP
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Pelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
311.
BPStudie rozvoje rekreačního využití modelového území.Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZFPodrobnosti témy1 / 1
312.
DP
Studie vybudování školkařského provozu
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
313.
DPStudie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
314.
DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zezulová, T.
315.DizPStudium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.DizPStudium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keřeMichlovský, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.
DizP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
318.BPStudium apikální dominance lodyhyÚstav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štaffa, F.
319.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
320.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
321.DizPStudium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.DP
Studium buněčného oxidativního stresu pomocí SECM
Hynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFPodrobnosti témy
1 / --
323.
BP
Studium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředíÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
324.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
325.
BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Raddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
326.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Mráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
327.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu CarexMráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
328.DizP
Studium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnic
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
329.
BPStudium faktorů ovlivňujících produkci bioetanolu z obilných a ovocných rmutů.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP--AFPodrobnosti témy0 / 2--
330.DPStudium faktorů ovlivňujících úroveň výtěžnosti bioetanolu z obilných rmutů. Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP
N-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
331.
BP
Studium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerů
Hanáček, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
3 / -- Mityagina, M.
Gurzhina, V.
Valová, R.
332.
DP
Studium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerů
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
3 / -- Petrová, S.
Sobotková, J.
Tomeková, J.
333.
DizP
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
334.BPStudium hluku ve městěČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
B-ATE
--
--
SBPT
SBOH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
335.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
336.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
337.
DP
Studium interakcí kovových iontů s proteiny
Richtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / ----
338.
DizP
Studium kombinovaného vlivu sucha a teploty u vybraných druhů horského lučního porostu
Marek, M. V.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
339.
BP
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
340.
DizP
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Ryšavý, D.
341.
DizPStudium kvality vybraných odrůd ječmene jarníhoSmutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
342.
DizP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dočekalová, H.
343.DizP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
344.
DizP
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZID-ZI-Z--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
345.
DizP
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Omastová, P.
346.
DizP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
347.
BPStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
348.
BP
Studium polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikaceVyhnánek, T.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-FYT
B-MBI
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
349.BP
Studium produkce lakázy vybranými druhy hub
Voběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
350.
DizP
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Seriš, D.
351.
DizP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřiceSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
352.
DizP
Studium rozdílných adaptačních mechanismů ječmene na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší odolností k suchu.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
353.
BP
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 2--
354.DP
Studium sekretomu mutantů v genech vakuolárního transportu
Zouhar, J.
CEITEC MENDELU (AF)
N-FYTO
N-FYTO-BR
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
355.
BP
Studium stability nanomateriálů pomocí skenovací elektronové mikroskopieŠvec, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
1 / --
356.
DP
Studium stability nanomateriálů s aplikačním potenciálem v agroprůmyslu pomocí skenovací elektronové mikroskopieŠvec, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
357.DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZIN-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
358.
BP
Studium šíření semen a plodů vybraných rostlinných druhůÚstav biologie rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
359.DizP
Studium účinku probiotik na užitkovost telat
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
360.
DP
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
Baránková, K.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
361.
DizP
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
362.
BP
Studium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UVAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
363.
DP
Studium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty Safloru
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
364.
DP
Studium vlivu různých nanočástic na Danio rerio pomocí MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.
DP
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIN-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
366.
BP
Studium změn frakcí bílkovin zrna pšenice a ječmene po vybraných agrotechnických zásazích
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
367.DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
368.
DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-EUHO--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
Saleem, S.
369.DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
370.
DizP
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
371.
DizP
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
372.
DP
Study of the plant protection products resistance on generalist predators (spiders, earwigs and ladybirds)
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
373.
DizP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
374.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
375.DPSubkultury v České republiceHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
2 / 1
376.
BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
377.
DP
Sucho jako bezpečností riziko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
378.BP
Sucho jako bezpečností riziko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
379.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
380.DP
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
381.
DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 10--
382.
BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
383.
BP
Světelné znečištění kulturní krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fajkus, Z.
384.
BP
Světlostálost povrchových úprav
Tesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
385.BPSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
386.BPSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
387.
BP
Synantropní flóra města Brna
Jiroušek, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
Navrátilová, E.
388.
BP
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
------AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
389.
BPSyndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 4
390.
BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Suchomel, J.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
391.DPSynergické a kumulativní vztahy v území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
392.
DizP
Synergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
393.BPSyntéza a toxicita nanočástic kovůÚstav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
394.BPSyntéza nanočástic oxidu titaničitého pro využití v potravinářstvíBytešníková, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
395.
DP
Syntéza nanočástic pro využití v potravinářských obalových materiálechÚstav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
396.
DP
Syntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčiv
Kopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
397.
DP
Syntéza zlatých nanočástic s důrazem na tvar a velikost pro biomedicínské aplikace
Bytešníková, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
398.
DizP
Synthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
399.BP
Synusie drobných savců na Děčínském Sněžníku ve vztahu k porostu a dostupnosti potravy
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
400.
DPSynusie drobných savců na Děčínském Sněžníku ve vztahu k porostu a dostupnosti potravy
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
401.
DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / -- Petr, O.
402.
BP
Systém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
403.DPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
404.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
405.
DizP
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
406.
DP
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Ústav informatiky (PEF)
N-SI--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
407.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----PEFPodrobnosti témy0 / 5--
408.
DizP
Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Kucín, M.
409.
DizP
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
410.BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
411.BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
412.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2--
413.BPSytém zeleně v obcích Bohdalice a PavloviceKučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--