Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.BPSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
1 / 1 Suchý, M.
2.
DP
Samojízdné sklizeče plodin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AF
0 / 5
--
3.
BP
Samojízdne stroje a sklízeče v RVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 5
--
4.BP
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
5.
DP
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
6.
BP
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblasti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-ARB
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
7.BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 1
--
8.
DisP
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-EOP-AZO
--AF0 / --
--
9.
DisP
Scénografie v krajinářské architektuře
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
----
ZF
prohlížet1 / 1 Vrablcová, H.
10.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislostiOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
0 / 2--
11.
BP
Sekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCA
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
12.
DisP
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDF
0 / 1
--
13.
DisP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
1 / 2 Uchytilová, T.
14.
BP
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéBaránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet0 / 1--
15.
BP
Selen a metody jeho stanovení v půděPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AF
0 / 1
--
16.BPSendvičová etapa života učitelů SŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
0 / --
--
17.
DisP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
18.
DisP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
0 / 1
--
19.
DP
Sestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
0 / 2
--
20.
DP
Sestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP Křtiny
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
21.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Kolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
----
LDF
prohlížet0 / 1--
22.BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
23.
DP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
24.BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Přidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
25.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
26.
BP
Sezónní dynamika indexu listové plochy přípravných porostů břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
1 / 1 Prouza, J.
27.
BP
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / --
--
28.
BP
Silážování cukrovarských řízků
Doležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOOB-ZOO-ZO--
AF
prohlížet
0 / 1
--
29.BPSilážování pivovarského mlátaDoležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 1
--
30.
BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
0 / 3
--
31.
DP
Sítě chráněných území v Evropě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
32.
BP
Skalický vinný región Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / -- Janota, J.
33.
DP
Skeletová dřevostavbaHavířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--LDF0 / 2
--
34.
BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 1
--
35.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
36.
BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
37.
DP
Skladování lyoflizovaných jablek
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
1 / 1 Fajgara, D.
38.
DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1--
39.ZP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----AF0 / --
--
40.
BPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajiněHula, V.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
AF
0 / 5
--
41.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninJezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
43.
BPSledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
44.
BP
Sledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorů
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
------
AF
2 / 2
Michálková, N.
Čičmanec, P.
45.
DP
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCREichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
46.
BP
Sledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
47.BPSledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
48.BPSledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
49.
BP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1--
50.
DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
51.
DisP
Sledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavců
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOOD-ZOO-MGZ--AF0 / ----
52.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Pavlačka, R.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
53.
BP
Sledování vlivu stresových faktorů na rostlinyKryštofová, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
54.
DisPSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZF
0 / 1
--
55.
DisPSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíÚstav zahradnické techniky (ZF)D-ZAHR
--
--ZFprohlížet0 / 1--
56.
BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevinTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
57.
DisP
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
58.
DPSmall terrestrial mammals versus deciduous tree plantations - a real threat?Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / 2--
59.
DisP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Ústav plánování krajiny (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
60.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF0 / 2
--
61.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationÚstav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
0 / 2--
62.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 2--
63.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
--
FRRMS0 / 1
--
64.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
65.BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
66.BPSociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejemÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDFprohlížet0 / 1
--
67.
BPSociální aspekty práce v lese
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF0 / --
--
68.
BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
69.
BP
Sociální zemědělství a jeho environmentální přesah
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF0 / 1--
70.
DP
Sociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkcí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
prohlížet
0 / 1
--
71.
BP
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
72.
DP
Socioekonomická studie využití území k rekreaciÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 2--
73.
DisP
Socioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcíchHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
74.DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
75.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 2--
76.
DisP
Soil carbon dynamics in floodplain ecosystems
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
0 / 1
--
77.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystems
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
78.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystemsZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOPD-EOP-AKE
--
AF
prohlížet0 / 1--
79.
DP
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and managementÚstav geologie a pedologie (LDF)N-EUFO
--
--
LDF
0 / 2
--
80.BPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
81.DP
Soja - funkční potravina
Ústav chemie a biochemie (AF)N-TP
N-TP-JZP
--
AF
prohlížet0 / 2--
82.
BP
Solární systémy v ČRÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF0 / 2--
83.BPSolární systémy ve světěFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
84.
BP
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / --
--
85.BPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / ----
86.
DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / ----
87.BPSoučasná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF0 / ----
88.
BP
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
89.
BPSoučasné drobné sakrální projevy v krajiněÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
90.
BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Jurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZFprohlížet0 / 1--
91.BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet
0 / --
--
92.
DPSoučasné možnosti využití torz sakrálních staveb
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
93.
BP
Současné trendy kuchyňského nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDF0 / 1--
94.
BP
Současné trendy ve šlechtění letniček
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF0 / 1--
95.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
Repin, V.
96.
BP
Současný rozvoj konstrukce valivých ložisek
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
97.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
0 / 1
--
98.
BP
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Stránská, A.
99.
BP
Soudobý městský park
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
100.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS0 / ----
101.
BP
Soundscape - krajina zvuků
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--ZF
0 / 1
--
102.
DP
Soustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
103.
BP
Soustružení dřeva, stroje a nástroje
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1--
104.
DP
Souvislosti změn na trhu práce a struktury využití území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------MENDELU
0 / 1
--
105.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
0 / --
--
106.
DP
Spatial data in the Czech Republic and foreign countries in relation to forestry - comparison of their availability and quality
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
107.
BP
Speciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výroby
Ústav technologie potravin (AF)
B-TPB-TP-TP
--
AF
prohlížet0 / 1
--
108.
DPSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
109.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
110.ZPSpektrální analýza hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF0 / ----
111.
DisP
Spojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorů
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
0 / 2
--
112.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
113.
BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
114.BPSpolečenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém JeseníkuKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
115.
BPSpolečnost a jazyk: genderový aspektKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 1
--
116.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
117.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
118.
BPSpolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
119.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--ICVprohlížet
0 / --
--
120.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICV0 / --
--
121.
DPSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
122.
BP
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
123.DPSpotřebitelské chování, sekundární poptávkové funkce z pozice podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
--
--
--PEFprohlížet1 / -- Hálová, M.
124.DisPspotřební chování generace Y
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF0 / 1--
125.
DP
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápojiStávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-REO
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Paríšková, A.
126.
BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFprohlížet0 / ----
127.
DP
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
128.DPSpravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
1 / 1
Kuchaříková, I.
129.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
1 / 1
130.
BP
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
131.
BPSrovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - lískaNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
132.
DP
Srovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
133.
DPSrovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických datAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / 2
--
134.BPSrovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
135.BPSrovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských státůKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
136.DPSrovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrnýAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
137.
DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
138.
BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
139.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
140.DP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
141.BPSrovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
142.
BP
Srovnání nástrojů pro sazbu vybraných prvků LaTeXem a ConTeXtemÚstav informatiky (PEF)B-SIA
B-SI
B-II
B-SIA-EIA
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
--
PEF
0 / 2
--
143.BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
144.
DPSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
145.
DPSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
146.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
Váňa, F.
147.BPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 3
--
148.
DP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF0 / 3--
149.
BP
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
150.
BP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
151.
DP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotekKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
152.
BP
Srovnání různých modelů morfologické křivky kmene
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
0 / --
--
153.
BPSrovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorechÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 2
--
154.
DP
Srovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1
--
155.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
0 / 2--
156.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF0 / 2--
157.BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími roboty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
158.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
159.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
160.BP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
161.
DP
Srovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
0 / --
--
162.
DP
Srovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
163.
DPSrovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
164.
DP
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
165.
BPSrovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizaceKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF0 / --
--
166.
BP
Srovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
167.
DP
Srovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLA
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
168.
BP
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / ----
169.DPSrovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP HúrkyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--
--
LDF
0 / ----
170.
BPStabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
--
--
AF
0 / 1
--
171.
BP
Stabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
172.DPStabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
173.
DP
Stabilizace břehů nádrží
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-IVKP--LDFprohlížet
0 / 1
--
174.
BP
Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
175.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytěÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2--
176.
BP
Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice ozimé
Ryant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 1
--
177.
DPStanovení degradace automobilového motorového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
0 / 2
--
178.
DP
Stanovení degradace biologicky šetrného oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF0 / 2
--
179.DPStanovení degradace hydraulického oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
180.
DPStanovení degradace motocyklového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
181.
DP
Stanovení degradace oleje pro komunální a zahradní techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AFprohlížet0 / 2
--
182.
DP
Stanovení degradace oleje pro zemědělskou techniku
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF0 / 2--
183.
DP
Stanovení degradace převodového olejeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
184.
DP
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných na výrobu nábytku pomocí mikro-klimatizačního zařízení FLEC.Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
0 / --
--
185.DPStanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných pro výrobu nábytku v závislosti na použitém druhu klimatizačního zařízení určeného pro stanovení VOC látek.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDFprohlížet0 / --
--
186.DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFprohlížet0 / 1
--
187.
DP
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFprohlížet0 / 1--
188.DPStanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
189.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodou
Doležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
--
AF
0 / --
--
190.DPStanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
191.
DisPStanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--AFprohlížet0 / ----
192.DP
Stanovení intenzity větrné eroze
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet1 / 1 Fidler, M.
193.
DPStanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
194.BP
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
195.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 4--
196.
DP
Stanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF0 / ----
197.DP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
198.BP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
199.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFprohlížet1 / 1
200.DPStanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
prohlížet
1 / --
201.
BP
Stanovení obsahu silic pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
AF
1 / 1
Sedlaříková, E.
202.
DP
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
203.
DP
Stanovení odnosu půdy větrem
Kozlovsky Dufková, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--
--
AF
0 / 1
--
204.
DP
Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGISMašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AFprohlížet0 / 2
--
205.BP
Stanovení pevnosti meruňkových pecek
Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
0 / --
--
206.
BP
Stanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
207.BP
Stanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
0 / 6
--
208.DPStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDrápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------LDF
0 / 2
--
209.BPStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
210.
DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF0 / 1--
211.
BPStanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
1 / 6
212.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Štefl, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZFprohlížet
0 / --
--
213.DPStanovení statické lomové houževnatosti smrku v módu I
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-TMZD
N-SNBD
N-DI-DI
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
214.DP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
215.
BP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 2--
216.DP
Stanovení teplotní závislosti automobilového motorového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
217.
DPStanovení teplotní závislosti motocyklového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
0 / 2
--
218.DP
Stanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
219.DPStanovení teplotní závislosti převodového olejeÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
0 / 2
--
220.DPStanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 5
--
221.
DP
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--MENDELU
0 / 5
--
222.
BP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
0 / 2
--
223.
DPStanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředíÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
224.
DP
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetkůŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
225.
DP
Stanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefonyAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
226.BP
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
--
--
MENDELU
0 / 2
--
227.
BP
Starobylé výmladkové lesyKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
------
ZF
prohlížet
0 / --
--
228.
DP
Statistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
229.
BPStatistické zpracování kvalitativních dat
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
230.
BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
231.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3--
232.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet0 / 1
--
233.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS--
--
PEF0 / 1
--
234.BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
235.DPStav agrolesnických systémů ve vybrané oblastiMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
236.
BP
Stav lesních půd po kalamitním rozpadu mladých porostů smrku středních poloh
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
237.
DPStavba a testování zařízení pro bioanalýzu s využitím 3-D tiskuZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
1 / 1
Retek, J.
238.ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / --
--
239.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřevaGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDFprohlížet0 / ----
240.
BP
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFprohlížet
0 / 1
--
241.BP
Stilbeny v révě vinné
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
242.
BP
Stojan na dechové hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
243.
BPStojan na noty s lamelovými a překližovanými prvky.Hlavatý, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
0 / 2
--
244.
BPStojan na strunné hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
245.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
246.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
247.DPStrategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
248.DPStrategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
249.
BPStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 5
--
250.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVprohlížet1 / 1 Mrhačová, M.
251.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
252.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVprohlížet
1 / 2
Mošaťová, T.
253.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
254.BPStravovací návyky žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
1 / 1
Paulusová, N.
255.
DisP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR----ZFprohlížet
0 / --
--
256.
BP
Stresové odpovědi rostlin na zatížení xenobiotiky
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL--
AF
0 / 1
--
257.DPStroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
258.
BP
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / --
--
259.
DP
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
260.BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
261.DPStruktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
262.
BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
263.
DP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
264.
BP
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
265.
DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
266.
DP
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
267.
DisP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----LDF0 / 1--
268.DP
Středověké hrady v současné krajině
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZFprohlížet1 / 1
269.
BP
Střechy a chyby v jejich realizaciKoktavá, M.Ústav matematiky (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Kucián, K.
270.
BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet
1 / 1
Ošlejšková, K.
271.
DPStřety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA--
--
ZF
0 / 2--
272.BPStřevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2--
273.
BPStudenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--ICV
1 / 2
Najkerová, D.
274.
BPStudie bytového interiéru - předsíň
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
0 / 1
--
275.
DP
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
276.
DP
Studie malé vodní nádrže v oboře SokolnicePelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
1 / 1
277.
BPStudie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodíHubačíková, V.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet0 / 3
--
278.BPStudie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1 Havran, L.
279.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
280.BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
281.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
0 / 1
--
282.
DisP
Studie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostováníVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
prohlížet
0 / --
--
283.
BP
Studie návrhu revitalizace vybranného toku
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
0 / 2
--
284.
BP
Studie pramenných vývěrů
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
285.BPStudie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
286.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceDeutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 2 Martinek, P.
287.
BPStudie proveditelnosti reálného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / 5
--
288.
DP
Studie rekonstrukce lesní cesty
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
289.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
290.
DP
Studie revitalizace vybraného vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
291.
BP
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 1--
292.
BP
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----
ZF
1 / 1
Menšíková, T.
293.
DP
Studie vybudování školkařského provozu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
294.
DPStudie výmladkové schopnosti dřevinMatula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
295.DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
296.
DisP
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI----ZF
0 / 1
--
297.
DisP
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keřeMichlovský, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
298.
DisP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
299.
BPStudium apikální dominance lodyhyKalousek, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
300.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
301.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
302.
DisP
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZF0 / 1
--
303.
DP
Studium buněčného oxidativního stresu pomocí SECM
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
1 / --
Fialová, P.
304.
BP
Studium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF0 / 1
--
305.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
306.
BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metodRaddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
307.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
308.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Mráček, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
309.
DisP
Studium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnic
Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--AFprohlížet
0 / --
--
310.BP
Studium faktorů ovlivňujících produkci bioetanolu z obilných a ovocných rmutů.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
0 / 2
--
311.DPStudium faktorů ovlivňujících úroveň výtěžnosti bioetanolu z obilných rmutů. Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AF
0 / 1
--
312.
DP
Studium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerů
Ústav biologie rostlin (AF)--
--
--
AF
2 / --
313.BPStudium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerůÚstav biologie rostlin (AF)--
--
--
AF
1 / -- Valová, R.
314.
DisP
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
0 / 2
--
315.BPStudium hluku ve městěČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
B-ATE
--
--
SBPT
SBOH
AF
prohlížet
0 / --
--
316.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
317.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
318.BPStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 2
--
319.DP
Studium interakcí kovových iontů s proteiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
0 / --
--
320.DisP
Studium kombinovaného vlivu sucha a teploty u vybraných druhů horského lučního porostu
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOTD-BOT-AFR--AFprohlížet1 / -- Bystřická, L.
321.
BP
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
322.
DisP
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
1 / 1
323.
DisP
Studium kvality vybraných odrůd ječmene jarního
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
--
AFprohlížet1 / --
324.DisP
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Baroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Kulhánková, M.
325.DisPStudium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
326.
DisP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AFprohlížet
0 / --
--
327.
DPStudium mikrobiomu u zdravých a mastitidních kravŠmerková, K.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
328.
DisP
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet1 / 1
329.DisP
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFprohlížet
1 / 1
330.
DisP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkcePokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
331.
BP
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivo
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
332.BPStudium polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikaceVyhnánek, T.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-FYT
B-MBI
--
--
--
--
AF
0 / 2--
333.
BPStudium produkce lakázy vybranými druhy hub
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF1 / 1 Jemelíková, V.
334.
DisP
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR----
ZF
1 / 1 Seriš, D.
335.
DisP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
336.
DisPStudium rozdílných adaptačních mechanismů ječmene na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší odolností k suchu.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
0 / --
--
337.BPStudium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--ZFprohlížet
0 / 2
--
338.
BPStudium stability nanomateriálů pomocí skenovací elektronové mikroskopieŠvec, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
0 / --
--
339.
DP
Studium stability nanomateriálů s aplikačním potenciálem v agroprůmyslu pomocí skenovací elektronové mikroskopieÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
340.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZFprohlížet
0 / 1
--
341.BP
Studium šíření semen a plodů vybraných rostlinných druhů
Zdražílková, M.Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
342.DisPStudium účinku probiotik na užitkovost telat
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOOD-ZOO-OZ--
AF
0 / --
--
343.
DP
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
Baránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
0 / 1
--
344.DisP
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / --
--
345.DPStudium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
0 / 1
--
346.BPStudium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UV
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
347.DP
Studium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty Safloru
Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
348.
DPStudium vlivu různých nanočástic na Danio rerio pomocí MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
349.
DPStudium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
350.
BP
Studium změn frakcí bílkovin zrna pšenice a ječmene po vybraných agrotechnických zásazích Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--AF0 / 2
--
351.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFprohlížet
0 / --
--
352.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-EUHO
--
--
ZF
1 / --
Saleem, S.
353.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-HORT--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
354.
DisP
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
355.DisP
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI--
--
ZF0 / 1
--
356.
BP
Study of the plant protection products resistance on generalist predators (spiders, earwigs and ladybirds)
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / --
--
357.
DP
Study of the plant protection products resistance on generalist predators (spiders, earwigs and ladybirds)Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
AF0 / ----
358.
DisP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
0 / 1
--
359.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3--
360.
DPSubkultury v České republiceHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS
2 / 1
361.
BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
362.
BP
Sucho jako bezpečností riziko
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
363.DP
Sucho jako bezpečností riziko
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1--
364.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Maděra, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
365.DPSukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
366.
DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 10
--
367.
BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFprohlížet
1 / 1
368.
BP
Světelné znečištění kulturní krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFprohlížet1 / 1 Fajkus, Z.
369.
BP
Světlostálost povrchových úprav
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
prohlížet0 / 3--
370.BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
371.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / 2
--
372.BPSynantropní flóra města BrnaJiroušek, M.Ústav biologie rostlin (AF)----
--
AF
1 / 3
373.BP
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Hula, V.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 5
--
374.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
prohlížet1 / 4 Dang, A. T.
375.
BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
LDF
0 / 1--
376.
DP
Synergické a kumulativní vztahy v území
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 1
--
377.
DisP
Synergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS--
--
AF1 / -- Rozlivka, J.
378.
DP
Syntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčivÚstav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 2
--
379.DisPSynthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--
AF
prohlížet
0 / --
--
380.
BP
Synusie drobných savců na Děčínském Sněžníku ve vztahu k porostu a dostupnosti potravy
Čepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
381.
DP
Synusie drobných savců na Děčínském Sněžníku ve vztahu k porostu a dostupnosti potravy
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 2
--
382.DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AF
0 / --
--
383.
BPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
prohlížet0 / --
--
384.
DP
Systém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
385.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
386.
DisP
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Syrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM----PEFprohlížet
0 / 1
--
387.DP
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Rábová, I.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----PEF0 / 1
--
388.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Ústav informatiky (PEF)
N-SI--
--
PEFprohlížet0 / 5
--
389.
DisP
Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFprohlížet
1 / --
Kucín, M.
390.
DisP
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
0 / 2--
391.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
392.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
MENDELU0 / 2
--
393.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
----
ICV
prohlížet0 / 2--
394.
BP
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--