Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Suchý, M.
2.DPSamojízdné sklizeče plodin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
3.BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
4.
BPSamoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.DPSamovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architekturyPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-MZKU--ZFPodrobnosti tématu0 / 2
--
6.
BP
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.
BP
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DisP
Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.Suchomel, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AZO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DisP
Scénografie v krajinářské architektuře
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
11.
BPSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DisP
Sekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJ
D-LI
D-KRAJ-EKOLL
D-LI-PEST
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.
DisP
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Uchytilová, T.
14.
BPSelekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéBaránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Selen a metody jeho stanovení v půděÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPSendvičová etapa života učitelů SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DisP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
18.
DisP
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.DPSestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.Vašíček, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.DP
Sestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.BPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůKolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DPSestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLUPřidal, A.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.BP
Silážování cukrovarských řízků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
B-ZOO
B-ZOO-ZO--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.
BP
Silážování pivovarského mláta
Doležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
30.DP
Sítě chráněných území v Evropě
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
31.
BP
Skalický vinný región
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
32.DP
Skeletová dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.BP
Skládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
34.BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpadu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BPSkládka jako centrum komplexního zpracování komunálního odpaduVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.DPSkladování lyoflizovaných jablekSoural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
39.ZPSledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Sledování kvality humusových látek u vybraných subtypů černozemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
43.
BP
Sledování odolnosti rostlin vůči abiotickému stresu u rostlin s modulovanou expresí významných transkripčních faktorů
Novák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Michálková, N.
Čičmanec, P.
44.
DP
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
45.
BP
Sledování reakce ječmene na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
46.BP
Sledování reakce pšenice na stres pomocí exprese Cor/LEA genů.
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Sledování respirační aktivity vybraných lokalit Žďárských vrchůKučerová, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
48.
BP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
50.DisPSledování vlivu abiotických faktorů vnějšího prostředí na životaschopnost vybraných zoonotických patogenů malých přežvýkavců
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-MGZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinicÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
52.
BP
Sledování vlivu stresových faktorů na rostliny
Kryštofová, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.DisP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
54.
DisP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.BP
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
DisP
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
DP
Small terrestrial mammals versus deciduous tree plantations - a real threat?Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
DisP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. stoletíÚstav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Březinová, M.
59.
DPSmart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-SIAN-SIA-EIA--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
62.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
63.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
BP
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
Sociální aspekty práce v leseAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
67.
BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
BPSociální zemědělství a jeho environmentální přesahÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DP
Sociální zemědělství jako jedna z jeho mimoprodukčních funkcí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařstvíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
71.
DP
Socioekonomická studie využití území k rekreaci
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
72.
DisPSocioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcíchHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
73.
DPSoftwarové projekty a jejich odhadyRábová, I.Ústav informatiky (PEF)N-SI--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
74.
DPSoftwarové projekty a jejich odhadyÚstav informatiky (PEF)N-SI
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
75.
DisP
Soil carbon dynamics in floodplain ecosystems
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.DisPSoil Carbon dynamics in floodplain forest ecosystemsZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DisP
Soil Carbon dynamics in floodplain grassland ecosystems
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DP
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and management
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
79.
BP
Soja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
80.DPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
BP
Solární systémy v ČRFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
82.
BP
Solární systémy ve světěÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
BP
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP ValšoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
85.
DP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
87.
BP
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.DPSoučasné možnosti využití torz sakrálních staveb
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
92.BPSoučasné trendy kuchyňského nábytkuKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Současné trendy ve šlechtění letničekSotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Repin, V.
95.
BP
Současný rozvoj konstrukce valivých ložisek
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.BP
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
98.
BPSoudobý městský parkPoláčková, L.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
100.
BPSoundscape - krajina zvukůDohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
101.DP
Soustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
102.BPSoustružení dřeva, stroje a nástrojeRousek, M.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
103.
DPSouvislosti změn na trhu práce a struktury využití územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
105.
DPSpatial data in the Czech Republic and foreign countries in relation to forestry - comparison of their availability and qualityVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
106.
BPSpeciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výrobyÚstav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
107.
DPSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
108.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
109.
ZP
Spektrální analýza hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
110.DPSpiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
DisP
Spojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorů
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
114.
BP
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém JeseníkuKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
115.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspektÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
117.DPSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
118.
BPSpolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
119.
BPSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
120.
BPSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
DP
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
122.
BP
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
123.
DisP
spotřební chování generace Y
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápojiStávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Paríšková, A.
125.
BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
126.
DP
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
127.DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kuchaříková, I.
128.
DP
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
129.
BP
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státechVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BP
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DPSrovnání kvality vybraných trávníkových druhů v aridních podmínkách s omezenou závlahouÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.DP
Srovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických dat
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
133.
BP
Srovnání metod měření půdní vlhkosti pro validaci modelu vodní bilanceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BP
Srovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských států
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
135.DPSrovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrný
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
136.
DP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DP
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
BPSrovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
BP
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DP
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
143.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
DP
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
146.DPSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
147.BP
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.
BP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotekÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
149.DP
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
150.BP
Srovnání různých modelů morfologické křivky kmene
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.
BP
Srovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
152.
DP
Srovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostuAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudůGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
154.BP
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
155.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
156.
BPSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
157.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
158.
DP
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
159.DPSrovnání vlivu biologických odpadů rozdílné kvality na biologickou aktivitu půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.DP
Srovnání vlivu kompostu a anaerobního digestátu na biologickou aktivitu rhizosférní půdy
Hynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DP
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
162.DPSrovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
163.
BPSrovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizace
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BPSrovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
165.
DPSrovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLAÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
BPSrovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
167.DP
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.BPStabilita membrán jako měřítko odolnosti vůči chladovému stresu u kontrastních ekotypů Arabidopsis thalianaSkalák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-BR
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
169.BPStabilizace břehů nádrže v lesní tratiÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
DP
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
171.
DPStabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-IVKP
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
172.BP
Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
173.
BP
Stabilizační prvky v říčním korytě
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
174.BPStabilizovaná dusíkatá hnojiva ve výživě pšenice oziméRyant, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.DPStanovení degradace automobilového motorového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
176.DPStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
177.
DP
Stanovení degradace hydraulického oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
178.DP
Stanovení degradace motocyklového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
179.DP
Stanovení degradace oleje pro komunální a zahradní techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DP
Stanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
181.
DP
Stanovení degradace převodového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.
DP
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných na výrobu nábytku pomocí mikro-klimatizačního zařízení FLEC.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NIN-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
DP
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných pro výrobu nábytku v závislosti na použitém druhu klimatizačního zařízení určeného pro stanovení VOC látek.
Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
184.
DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodinVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
DP
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
186.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty kukuřičné siláže pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
187.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti organické hmoty silážovaného mláta pepsin-celulázovou metodou
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DP
Stanovení in vitro stravitelnosti sušiny a organické hmoty směsných krmných dávek (TMR) s rozdílným zastoupením krmných surovinDoležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.DisPStanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOPD-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
190.
DP
Stanovení intenzity větrné eroze
Mašíček, T.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-RV
N-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1
191.DPStanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu IISebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BP
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.
BP
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4
--
194.
DPStanovení množství poskliňových zbytků v osevním postupu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
195.
DP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
196.BP
Stanovení obsahu oleje pomocí Soxhletova extraktoru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu1 / 1
198.DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
199.
BP
Stanovení obsahu silic pomocí NIR spektrofotometru
Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
200.DPStanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
201.
DP
Stanovení odnosu půdy větrem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
DP
Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území s využitím programu ArcGIS
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AE
N-ZS-RV
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
203.
BP
Stanovení pevnosti meruňkových pecek
Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
204.BPStanovení pokryvnosti půdy pomocí analýzy obrazuNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
205.
BPStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
206.DPStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
207.
BP
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
208.
DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
209.
BP
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 6
Pilař, D.
210.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
211.
DPStanovení škodlivin v životním prostředí.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
212.
BP
Stanovení škodlivin v životním prostředí. Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
213.DPStanovení teplotní závislosti automobilového motorového olejeÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
214.
DP
Stanovení teplotní závislosti motocyklového olejeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
215.
DP
Stanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
216.DPStanovení teplotní závislosti převodového olejeKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
217.DPStanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
218.
DPStanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
219.BP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
220.
DP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Glovinová, E.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
221.
DP
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetkůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
222.
DP
Stanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefonyAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
223.BPStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitěJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
224.BPStarobylé výmladkové lesyKučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
225.
DP
Statistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesa
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
226.
BPStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
227.
BPStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
228.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Palát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
229.
BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
230.BPStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRÚstav ekonomie (PEF)B-HPS--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
BP
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
232.DPStav agrolesnických systémů ve vybrané oblastiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
233.
DP
Stavba a testování zařízení pro bioanalýzu s využitím 3-D tisku
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Retek, J.
234.
ZP
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
235.ZP
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
236.BP
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.
BPStilbeny v révě vinnéSoural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
238.BPStojan na dechové hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvkyHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
239.
BP
Stojan na noty s lamelovými a překližovanými prvky.
Hlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
240.
BPStojan na strunné hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
241.
DPStrategic plan for municipality or micro-region.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
242.
DPStrategické přístupy regionálního rozvojeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
243.
DP
Strategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
244.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
245.BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 5
--
246.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Mrhačová, M.
247.
BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
248.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti tématu
1 / 2
249.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
250.
BPStravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Paulusová, N.
251.
DisP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevinNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
252.
BP
Stresové odpovědi rostlin na zatížení xenobiotiky
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-RL
B-RL-RL
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
253.
DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
BP
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
255.
DP
Struktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. SoběšiceMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
256.BP
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
257.
DP
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých Karpatech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
258.BP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
259.
DP
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
260.BPStruktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
261.DP
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.
DP
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
263.DisP
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
264.
DP
Středověké hrady v současné krajině
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kříčková, K.
265.BP
Střechy a chyby v jejich realizaci
Koktavá, M.Ústav matematiky (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kucián, K.
266.
BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ošlejšková, K.
267.
DP
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2--
268.BP
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
269.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--ICVPodrobnosti tématu1 / 2 Najkerová, D.
270.
BP
Studie bytového interiéru - předsíň
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
271.
DP
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
272.
DP
Studie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
273.
BP
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
Hubačíková, V.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
274.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
275.
BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
276.BP
Studie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
277.BPStudie nakládání s gastroodpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
278.
DisP
Studie nakládání s gastroodpady se zaměřením na kompostování
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
279.
BP
Studie návrhu revitalizace vybranného toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
280.BP
Studie pramenných vývěrů
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
281.
BP
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitěMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
282.
BP
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Deutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
283.
BP
Studie proveditelnosti reálného projektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
284.DPStudie rekonstrukce lesní cesty
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
BP
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
286.
DP
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.
BP
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Pelikán, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
288.
BP
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
289.
DP
Studie vybudování školkařského provozu
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.DP
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
291.
DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Rajnoch, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
292.
DisP
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
293.
DisP
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Michlovský, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
294.
DisP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sochorová, L.
295.
BP
Studium apikální dominance lodyhy
Ústav biologie rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
296.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
297.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
298.
DisP
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
DP
Studium buněčného oxidativního stresu pomocí SECM
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Fialová, P.
300.
BP
Studium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
301.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
302.
BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
303.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceaeMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
304.
DP
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
305.
DisP
Studium faktorů ovlivňující bachorovou stravitelnost organické hmoty dojnicDoležal, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
306.
BP
Studium faktorů ovlivňujících produkci bioetanolu z obilných a ovocných rmutů.
Ústav technologie potravin (AF)B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
307.
DP
Studium faktorů ovlivňujících úroveň výtěžnosti bioetanolu z obilných rmutů.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
308.
BP
Studium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerů
Hanáček, P.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / -- Valová, R.
309.
DP
Studium genetické diverzity rostlin pomocí DNA markerů
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Petrová, S.
Sobotková, J.
310.
DisP
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
311.
BP
Studium hluku ve městěČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ATE
B-ATE
--
--
SBPT
SBOH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
312.DPStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
313.BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
314.DPStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
315.
DP
Studium interakcí kovových iontů s proteiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
316.
DisP
Studium kombinovaného vlivu sucha a teploty u vybraných druhů horského lučního porostuMarek, M. V.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bystřická, L.
317.
BP
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
DisP
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
319.
DisPStudium kvality vybraných odrůd ječmene jarníhoÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
320.DisPStudium kyslíku v různých technologických fázích výroby vínaBaroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
321.
DisP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
DP
Studium mechanismů internalizace bionanomateriálů na bázi rekombinantních feritinových klecí
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
323.
DisP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních kravAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
324.
DP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
Šmerková, K.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.
DisPStudium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZID-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
326.
DisPStudium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
DisP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
BPStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivo
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
329.
BP
Studium polymorfizmu DNA u rostlin - praktické aplikaceVyhnánek, T.Ústav biologie rostlin (AF)
B-FYT
B-MBI
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
330.
BPStudium produkce lakázy vybranými druhy hubVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jemelíková, V.
331.
DisP
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
332.
DisP
Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřiceÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO
D-FYTO-OPR
D-FYTO-OPR
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
333.
DisP
Studium rozdílných adaptačních mechanismů ječmene na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší odolností k suchu.
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTOD-FYTO-SPR
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
334.
BPStudium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
335.
BP
Studium stability nanomateriálů pomocí skenovací elektronové mikroskopie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
336.DP
Studium stability nanomateriálů s aplikačním potenciálem v agroprůmyslu pomocí skenovací elektronové mikroskopie
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
337.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
BP
Studium šíření semen a plodů vybraných rostlinných druhůZdražílková, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
339.DisPStudium účinku probiotik na užitkovost telatDoležal, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)D-ZOOD-ZOO-OZ
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
340.
DP
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestrisBaránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
341.
DPStudium variability mikrosatelitových markerů u koní se sarkoidem
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
342.
DisP
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
343.
DP
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.BP
Studium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UV
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
345.
BP
Studium vlivu Resveratrolu na životnost buněk obranného systému
Sládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
346.
DP
Studium vlivu různého vegetačního stadia na chemické složení a stravielnost organické hmoty Safloru
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
347.
DP
Studium vlivu různých nanočástic na Danio rerio pomocí MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
348.
DP
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRÚstav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
349.
BPStudium změn frakcí bílkovin zrna pšenice a ječmene po vybraných agrotechnických zásazích Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TP--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
350.DisPStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
351.DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
352.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
353.
DisP
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
354.
DisP
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
355.
DisP
Study of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Raco, M.
356.BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
357.
DP
Subkultury v České republice
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu2 / 1
358.
BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
359.
DPSucho jako bezpečností rizikoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
360.
BPSucho jako bezpečností rizikoStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
BP
Sukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
DP
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
363.DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
364.BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Bečvářová, K.
365.
BP
Světelné znečištění kulturní krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Fajkus, Z.
366.
BP
Světlostálost povrchových úprav
Tesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
367.
BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
368.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
369.
BP
Synantropní flóra města Brna
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
Navrátilová, E.
370.
BP
Synantropní habitaty - skrytá biodiverzita našich domácností
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
371.BPSyndrom vyhoření u učitelů středních školOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 4
372.
BP
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
373.
DP
Synergické a kumulativní vztahy v území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
374.
DisPSynergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálůDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
375.
DP
Syntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčiv
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
376.
DisPSynthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
377.
DPSystém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
378.
BP
Systém hnojení kukuřice v aridních podmínkáchŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
379.DPSystém hnojení kukuřice v aridních podmínkách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
380.BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.DisPSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácnostíSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
382.
DP
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektechRábová, I.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
384.
DisPSystém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
385.DisP
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
386.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
387.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
388.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
389.
BP
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--