Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Pavlík, I.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
2.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
MENDELU
prohlížet
2 / --
3.BP
Radiační bilance lesního porostu
Marková, I.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
4.
BPRadioaktivní odpadČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ATE
B-TO-OH
--
--
SBOH
AF
0 / --
--
5.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
0 / 1
--
6.
DP
Rámcové makroekonomické podmínky v ČR a postavení lesního hospodářství v národním hospodářství od roku 1993 do roku 2002
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 2--
7.
DP
Rámová dřevostavbaHavířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
8.
DP
Reakce dubového výstavku na uvolnění koruny
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------
LDF
0 / --
--
9.
BPReakce dubového výstavku na uvolnění korunyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / ----
10.
DisP
Reakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
11.DisP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v Krkonoších
Cudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LFM
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
12.
BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
13.
BP
Reakce přírůstu na vyvětvování kmene třešně ptačí
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF0 / ----
14.DP
Reakce rostlin na environmentální stres
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
15.
DisP
Reakce tloušťkového přírůstu výstavků ve fázi převodu na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL--
--
LDF
0 / --
--
16.
BP
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
1 / 1 Durčáková, A.
17.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV0 / 1
--
18.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
0 / 1
--
19.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
20.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitěSzturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
3 / 3 Slováková, J.
Slezák, V.
Kličková, M.
21.
DPRecreational potential of the area - for EUFOFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 3
--
22.
BP
Recyklace fotovoltaických panelůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
23.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AFprohlížet1 / 1
24.
DP
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
0 / 1
--
25.
BPRecyklace textiluVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
0 / 1
--
26.
BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
--
--FRRMSprohlížet0 / 5--
27.DisPReforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.Lacina, L.Ústav financí (PEF)D-HPS
--
--
PEF0 / 1
--
28.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
29.
DP
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
30.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 2
--
31.
DP
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
prohlížet0 / 1--
32.
DisP
Regulace kotlů na biomasuFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP----AF0 / --
--
33.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZM--AFprohlížet2 / -- Šňupíková, N.
Dufková, R.
34.
DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
1 / --
Maco, R.
35.
DisPRegulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
prohlížet0 / ----
36.BPRegulace plevelů v ekologickém zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
0 / 1
--
37.
BP
Regulace reklamy v obchodní činnosti
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EMB-EM-ME--PEFprohlížet0 / 1--
38.
BP
Regulační hydraulika traktorů
Šmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
0 / 1
--
39.BPRegulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému Země
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
----AF0 / 2--
40.
BP
Rekonstrukce a analýza síťového provozu
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
41.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
42.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
43.
DisP
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZF
0 / 1
--
44.
DP
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZF0 / 1--
45.
DisP
Relace nominální a efektivní sazby daní z příjmů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
46.
DPRelation between elasticity limit and ultimate strength in green woodPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet
0 / 2
--
47.
BP
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
48.
DisP
Relationship of nominal and effective tax rates on incomeDavid, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
49.
DP
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
50.DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
51.DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
52.
DP
Reologické vlastnosti čokolády
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TP
--
--
AF
0 / 2
--
53.
DP
Reologické vlastnosti kečupuKumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 2--
54.DPReologické vlastnosti majonézyKumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
55.
BP
Reologické vlastnosti moravských vín
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
0 / --
--
56.DP
Reologické vlastnosti rostlinného oleje
Kumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
----
--
AF
0 / 2
--
57.
DP
Reologické vlastnosti tekutých vaječných hmot při pasteračních teplotách
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TP
--
--AF
0 / 2
--
58.
DP
Reologické vlastnosti včelího medu
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TP
--
--
AFprohlížet0 / ----
59.
DP
Reologické vlastnosti včelího medu.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / ----
60.
DisP
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM--AF
0 / --
--
61.
DP
Reprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
62.
BP
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
63.
BP
Reprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
0 / 1
--
64.
DPReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném saduÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1
--
65.
DisP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressorsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZF0 / 2
--
66.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Šorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
--
--
AF0 / 1
--
67.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------
AF
0 / 1
--
68.
BP
Retence půdyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
69.DP
Retence půdy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
70.
BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AF
0 / 2
--
71.
DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF0 / 2--
72.
DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
73.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDF0 / 2--
74.
DisP
Retrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČRÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-EOP
--
--
--
--
AF
0 / ----
75.
DisP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicíchPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI----
ZF
prohlížet
1 / 1
Mádl, F.
76.
DP
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
77.
DP
Revitalizace stromořadí ve městě s pomocí aplikace půdních kondicionérů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NZ
ZFprohlížet
0 / 1
--
78.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
79.
DP
Revitalizace vodního toku - DP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
80.
DP
Rezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidů
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
0 / 2
--
81.
DP
Rezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidům
Pokorný, R.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-FYTO
N-RL-RL
N-FYTO-BR
--
--
AF
0 / 2
--
82.
BP
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
0 / 1
--
83.
BP
Rizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
prohlížet
2 / 4
Soušková, K.
Jašková, G.
84.
BP
Robotizované dojení
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
MENDELU
0 / --
--
85.
DisP
Robotizované dojení Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / ----
86.
BPRod Hemerocallis.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
87.
BP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
prohlížet0 / ----
88.
DisP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI----
ZF
prohlížet0 / 1--
89.
DisPRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
90.
DP
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
91.BP
Role cytokininů ve stabilitě membrán za různých teplotních podmínek
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AFprohlížet0 / 1--
92.DPRole extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
93.DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
94.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------AF
0 / 1
--
95.DPRole rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
96.
DP
Role sdružování vlastníků lesa ve venkovských oblastech a podpora procesu sdružování
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
97.
BP
Role zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad Odrou
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
98.
BP
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Ústav financí (PEF)
----
--
PEF
0 / 1
--
99.
BP
Roubování zeleninových druhůJezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF0 / 1
--
100.
BP
Rovnice matematické fyziky ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
101.
DisP
Rozbor a návrh optimálního zastoupení smrku v lesích ČR jako základu adaptací na změny klimatu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
102.
BPRozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
103.
DPRozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
104.
BP
Rozbor možností rozvoje technických prostředků pro arboristiku v podmínkách ČR.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
105.
DP
Rozbor možností uplatnění harvestorových technologií lesní těžby v náročných terénních podmínkách.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
106.
BP
Rozbor možností využití mechanizačních prostředků v činnostech tvorby a ochrany krajiny.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
107.DPRozbor parametrů mechanizačních prostředků pro údržbu trvalých travních porostůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
N-KI
--
--LDFprohlížet0 / --
--
108.BP
Rozbor potenciálních možností výtěžnosti nehroubí a možností jejich využití na vybraném lesním majetku.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
109.BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
0 / ----
110.
BP
Rozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / ----
111.DP
Rozbor současné úrovně a návrh perspektivních opatření přípravy a řízení těžební výroby na ŠLP Křtiny.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
112.
BP
Rozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úpravÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
1 / 2
113.
BPRozbor systémů a parametrů zpřístupňovacích linek pro lesní těžbuNeruda, J.Ústav techniky (LDF)B-LES--
--
LDF
0 / --
--
114.
DP
Rozbor technologického řetězce výroby a spotřeby palivového dříví ve vybraném regionu.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
115.
DPRozbor technologií lesní těžby s využitím horských procesorů.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
116.
DP
Rozbor způsobů přejímky dříví v těžebně-dopravním procesu a možností jejich optimalizace.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------
LDF
0 / ----
117.
DP
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
118.
DisP
Rozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanoviště
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO--
--
AF
0 / --
--
119.
DP
Rozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníkůÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
120.
DPRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
121.DPRozkládací jídelní stůl
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDFprohlížet0 / ----
122.
DPRozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
123.
DPRozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCRMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
0 / --
--
124.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
prohlížet
0 / --
--
125.
DPRozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
0 / --
--
126.
BPRozpočet obceJurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)------
PEF
prohlížet5 / 5
127.BP
Rozptýlená zeleň v České republice
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet0 / 1--
128.
BP
Rozsivky indikátory kvality vod.
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)------
AF
prohlížet0 / 1
--
129.DP
Rozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ Židlochovice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI----
LDF
prohlížet0 / 1
--
130.BPRozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP KřtinyTomšovský, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
1 / 1
131.
BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
0 / 3
--
132.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les KřtinyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
0 / 3
--
133.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDF0 / 1
--
134.DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Bobravy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
135.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
0 / 1
--
136.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Chvojnice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
137.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
138.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
139.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
140.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jihlavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
141.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
142.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
143.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
144.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí RokytnéFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
145.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF0 / 1--
146.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ŘíčkyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
147.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
148.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Svitavy
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF0 / 1
--
149.
DisPROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----ZF0 / 1--
150.
BP
Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AFprohlížet1 / 1 Kinc, Z.
151.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
152.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
153.
DP
Rozvoj modelu výhledů těžeb hospodářských lesů České republikyKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LSNI--LI
LDF
prohlížet
0 / 1
--
154.BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
155.DisPRozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlinÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZFprohlížet
1 / --
156.DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
1 / 1 Smrčková, M.
157.
DP
Rozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV--
AF
0 / ----
158.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
159.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--FRRMS
0 / 1
--
160.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--FRRMS
0 / 1
--
161.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
162.
BP
Ruská menšina v České republice
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1--
163.
DisP
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
164.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
165.
DP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 3--
166.
DPRůst buku v podmínkách globální změny klimatuPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF1 / 1
167.
DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KJNI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
168.BPRůst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČRŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF0 / ----
169.
BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
170.DP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
171.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Giagli, K.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
prohlížet
1 / 3
Tsalagkas, D.
172.DisPRůst dřevin na buněčné úrovniGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
173.
BPRůst dřevin na bývalé zemědělské půděÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
174.
BPRůst dřevin ve větrolamu na BřeclavkuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
0 / --
--
175.
BP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
0 / 1
--
176.
DP
Růst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
177.
DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
0 / --
--
178.
DP
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
Kalouš, P.
179.
BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá Hora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / --
--
180.BP
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
181.
DPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
182.
BPRůstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
183.
DP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 3--
184.BP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 3--
185.
DP
Růstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeních
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 3--
186.
DP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
187.
BP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
188.
ZPRůstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP KřtinyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
189.
DP
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
190.BP
Rychle rostoucí dřeviny a jejich využití
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AFprohlížet
0 / 3
--
191.
DP
Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Řezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----
AF
0 / ----