Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPRabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia regionPavlík, I.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
Racionalizace systému kultivace půdy v zemědělském podniku Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
2 / --
3.
BP
Radiační bilance lesního porostuMarková, I.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
BPRadioaktivní odpad
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ATE
B-TO-OH
--
--
SBOH
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
5.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Rámcové makroekonomické podmínky v ČR a postavení lesního hospodářství v národním hospodářství od roku 1993 do roku 2002
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
DP
Rámová dřevostavbaHavířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DP
Ratio between exchangeable and dissolved soil nitrogen forms in forest stands with different tree-species composition
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFOR
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
DisPR&D disclosures of pharmaceutical and chemical companies
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-EMA
D-EMA-REPA
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.BPReakce dubového výstavku na uvolnění korunyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Reakce dubového výstavku na uvolnění koruny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DisPReakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DisP
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v KrkonošíchCudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LFM
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2
--
15.BP
Reakce přírůstu na vyvětvování kmene třešně ptačí
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-TROP
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPReakce rostlin na environmentální stres
Ústav biologie rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DisP
Reakce tloušťkového přírůstu výstavků ve fázi převodu na střední les
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BPRealizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
21.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu na vybraných lokalitách
Hybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
22.
BP
Rebonitace zemědělského půdního fondu ve vybrané lokalitě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Slováková, J.
Slezák, V.
Kličková, M.
23.
DP
Recreational potential of the area - for EUFO
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
24.
BP
Recyklace fotovoltaických panelů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuběnová, T.
26.
DP
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálůÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
27.
BP
Recyklace textilu
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
29.
DisP
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Franc, A.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
31.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
32.
DP
Regionální disparity na úrovni okresů a Česka s důrazem na rozvoj venkova
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
DisP
Regulace kotlů na biomasu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOP
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
34.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM--
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Maco, R.
35.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmeneHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu2 / --
36.DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPRegulace plevelů v ekologickém zemědělstvíÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Regulace reklamy v praxi marketingové společnostiPavelek, O.Ústav práva a humanitních věd (PEF)B-EM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
39.BP
Regulační hydraulika traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
40.BP
Regulační nástroje v oblasti ochrany klimatického systému Země
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.
BP
Reklama na InstagramuÚstav marketingu a obchodu (PEF)
B-EM
B-EM-MO
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Wampulová, Š.
42.BP
Rekonstrukce a analýza síťového provozu
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
43.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
44.BPRekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
45.
DisPRekreační program veřejného parku a jeho proměny
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA----ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
46.DPRekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)Rajnoch, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DisP
Relace nominální a efektivní sazby daní z příjmů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
48.
DP
Relation between elasticity limit and ultimate strength in green woodÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.BPRelationship Between Art and Social Hierarchy Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1--
50.
DisP
Relationship of nominal and effective tax rates on income
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.
DPRemittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
52.
DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factorsStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
53.
DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
54.
BP
Reologické vlastnosti moravských vín
Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DP
Reologické vlastnosti rostlinného oleje
Kumbár, V.
Ústav technologie potravin (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
56.
DP
Reologické vlastnosti tekutých vaječných hmot při pasteračních teplotách
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TP
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
DP
Reologické vlastnosti včelího medu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TP----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DP
Reologické vlastnosti včelího medu.
Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
59.
DisP
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
60.DPReprodukční biologie a plodivost dubu zimního (resp. dubu letního, buku lesního)Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
BPReprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
62.
BPReprodukční biologie jasanu ztepilého (js úzkolistého)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DPReprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném saduÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DisP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
65.
BP
Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředíŠorf, M.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Retence půdyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
68.
DP
Retence půdyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
70.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
71.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
72.
DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
DisP
Retrospektivní a scénářová analýza výnosů nosných polních plodin v podmínkách klimatu ČR
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-EOP
--
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
74.
BPRevitalizace veřejných prostranství obytných „panelových“ souborů (1960 -1990)Holán, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.DisP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Mádl, F.
76.
DP
Revitalizace stromořadí ve městě s pomocí aplikace půdních kondicionérů.
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
78.
DP
Revitalizace vodního toku - DPÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
79.DP
Rezistence blýskáčka řepkového k vybraným druhům insekticidů
Hrudová, E.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)N-RLN-RL-RL
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
80.DP
Rezistence populací vybraných houbových patogenů obilnin na území ČR k fungicidům
Pokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-FYTO
N-RL-RL
N-FYTO-BR
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
BPRezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
82.
BP
Rizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu
2 / 4
Soušková, K.
Jašková, G.
83.
BP
Rizikový a rozvojový kapitál (venture capital)
Toman, P.Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
BP
Robotizace v oblasti zahradnické produkceBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
85.
BPRobotizované dojeníFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu1 / --
86.DisP
Robotizované dojení
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
BP
Rod Hemerocallis.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.
BP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšířeníÚstav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
89.
DisP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
DisP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM
D-EM-ŘEP
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DPRole a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
92.
DP
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládky
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
94.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DP
Role rostlinných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí v okolí skládkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DP
Role sdružování vlastníků lesa ve venkovských oblastech a podpora procesu sdružováníMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
97.
BPRole zemědělského podniku v krajině - případová studie Suchdol nad OdrouÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kireeva, K.
98.
BP
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstuÚstav financí (PEF)------
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
99.
BP
Roubování zeleninových druhů
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
100.
BP
Rovnice matematické fyziky ve vědách o živé přírodě
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
101.
DisP
Rozbor a návrh optimálního zastoupení smrku v lesích ČR jako základu adaptací na změny klimatu
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
102.
BP
Rozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
103.DP
Rozbor možností použití vybraných druhů herbicidů při ochraně lesa proti buřeni na plochách kalamitních holin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
DP
Rozbor možností uplatnění harvestorových technologií lesní těžby v náročných terénních podmínkách.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
105.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
106.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.
BP
Rozbor současného stavu vybraného území v procesu Pozemkových úprav
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 2
108.DPRozdělení příjmů domácností v ČR
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
DisP
Rozdíly mezi kořenovým systémem trav rodů Lolium a Festuca a jejich hybridů xFestulolium sp. a mezi jejich schopností měnit hydropedologické vlastnosti stanoviště
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
----AFPodrobnosti tématu0 / --
--
110.
DP
Rozdíly ve vybraných trávníkových znacích sečených a mulčovaných krajinných trávníků
Knot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
111.
DP
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentechÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DP
Rozkládací jídelní stůlÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
115.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Raddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
116.
BP
Rozpočet obceJurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
5 / 5
Olšarová, B.
Ošmerová, K.
Prudíková, Z.
Sýkorová, J.
Pospíchalová, M.
117.BPRozptýlená zeleň v České republiceÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Rozsivky indikátory kvality vod.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
120.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
121.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
122.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí BobravyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí ChvojniceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
125.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
127.BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí JihlavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
129.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí OslavyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
131.
BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
132.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Rokytné
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.BP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
134.
DP
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
BPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DPRozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí SvitavyFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DisP
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
138.
BP
Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
139.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.BPRozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
------
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
BP
Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu JablůnkovskoRašovská, I.
Ústav managementu (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.
DP
Rozvoj modelu výhledů těžeb hospodářských lesů České republiky
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LSNI
--LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
143.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
144.DisP
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
145.
DisP
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1
146.
DPRozvojové možnosti příhraničního venkovského mikroregionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
147.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
150.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.BPRuská menšina v České republiceKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.DisPRůst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostechČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
BP
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
154.
DPRůst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území SlovenskaŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
155.
DP
Růst buku v podmínkách globální změny klimatuÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
156.
BP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
157.
DP
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KJNI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
DP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Matula, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
BP
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovni
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
DisP
Růst dřevin na buněčné úrovniGiagli, K.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu
1 / 3
Tsalagkas, D.
162.
BP
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
163.
BP
Růst dřevin ve větrolamu na Břeclavku
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BPRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesíchŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
165.
DPRůst dubu letního a jasanu úzkolistého v jihomoravských lužních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DP
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.DP
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
168.
BP
Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá Hora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.BP
Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
DP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změněŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
171.BP
Růstová odezva borovice kleče vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
172.
BP
Růstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
173.DPRůstová odezva douglasky tisolisté vůči měnícímu se klimatu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
174.
DP
Růstová odezva jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na uvolnění a její uplatnění v pěstebních opatřeních
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
175.
BP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
176.
DP
Růstová odezva smrku ztepilého vůči klimatické změně
Šenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.
ZP
Růstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
178.
DP
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Šrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
179.
BP
Rychle rostoucí dřeviny a jejich využití
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
180.
DP
Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--