Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Palivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Hlavinka, P.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Paropropusrnost tradičních olejových nátěrových hmot
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-SNBD
B-TMZD
B-STAV
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
7.DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
8.DizP
Pařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
9.
BPPařezová výmladnost v nízkém leseÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DPPastva malých přežvýkavců v chráněných oblastechÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
12.
DP
Pastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DizPPatogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochranyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / --
14.
DizP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
15.BP
Patogeny obilnin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 3
Schindler, A.
Sochorová, A.
16.DizP
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DizP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
----AF
Podrobnosti témy
1 / --
18.DizPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BP
Patogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.DizP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--AF
Podrobnosti témy
2 / -- Rumpová, E.
Bartíková, M.
21.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
23.
DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
BP
Péče o krajinné prvky ve vybraném území
Kozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 4--
25.
BP
Péče o památné stromy v CHKO Orlické horyČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-ARB
B-ARBO
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
26.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
27.BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
28.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 3
--
29.
BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
BP
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
DP
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
33.
BP
Peletové automatické kotle - analýza současného trhu
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Percepce spotřebitele na koronavirovou pandemii v oblasti cestovního ruchuVeselá, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
SBMO
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Liškutinová, K.
35.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.BPPermakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
38.
DizP
Personal topicÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.DizPPersonal topicKlimánek, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
40.DizPPersonal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.DPPerspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchemBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
43.
BP
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůVilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
BP
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
45.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictvíBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lacková, P.
47.
BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 2
48.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DPPerspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Arnošt, V.
50.
DP
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
DizP
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Pěstování a využití cenných listnatých dřevin
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
54.BP
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
55.
DizP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / ----
57.DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------AFPodrobnosti témy0 / ----
58.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
59.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
65.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
66.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
67.DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
70.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
71.
BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
75.DPPevnosti lepených spojů exteriérového nábytku ovlivněných extrémním působením tepla.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4--
76.
DP
Pevnostní vlivy konstrukce a mechanických vlastností rohových spojů nábytku
Hlavatý, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
77.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thalianaSaiz Fernandez, I.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separaceKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
79.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AFPodrobnosti témy1 / 1 Ciencialová, L.
80.BP
Písmolijna aneb tvorba fontů programem FontForge
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SI
B-SIA-EIA
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
81.
DP
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 3--
82.
BP
Plánovač spojení na bázi OpenTripPlanneru na platformě iOSHenek Dlabolová, D.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Černá, K.
83.
DizPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics PerspectiveBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
BP
Plasty v odpadních vodách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
DizP
Plnohodnotné bydlení 3. věku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
86.
BP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.
DPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
BP
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
90.DizPPlýtvání potravin v domácnostechKubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DP
Plýtvání potravinami konzumenty v gastro provozech Kubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
SNKK
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
92.DP
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Drexler, D.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
DizP
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Šourková, M.
94.
BP
Pocket park
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
95.BPPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
96.
DP
Podíl lesů s omezením využití dřevní hmoty
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / 5--
97.
DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
98.
BP
Podnik a místní rozvoj
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 5--
99.
DP
Podnikatelský plán na založení drobného podnikuMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / -- Charvát, Z.
100.
BP
Podnikatelský plán na založení, rozvoj, resp. obnovení životaschopnosti hospodářského subjektu s využitím veřejných zdrojů ze Strukturálních a kohezních fondů EUVavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
--
--
--PEF
Podrobnosti témy
1 / --
101.DP
Podnikatelský projekt založení podnikatelského subjektu obchodujícího s komponenty pro výrobu nábytku
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.
BP
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služebŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
103.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
104.BP
Podniková kultura v oblasti staveb na bázi dřeva
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
105.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--ICVPodrobnosti témy1 / 1
106.DizPPodpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
107.BP
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
108.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
109.BP
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Bychkouskaya, K.
110.
BP
Podvozky motorových vozidel.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
BP
Podvozky samojízdných strojůČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
BP
Podzemní biomasa travních porostů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
113.
BPPodzimní hnojení řepky oziméÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
114.
BP
Pohornická krajina
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.DizPPochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AFPodrobnosti témy
1 / --
Maxianová, A.
116.
DizP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
117.
BPPojištění vkladů jako nástroj ochrany vkladatele ve vybraných zemích EUÚstav financí (PEF)B-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Pokročilé materiály a jejich toxikologický efekt in vitro
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-MBI
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.
DP
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
121.BP
Pokročilý cenový srovnávač
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)B-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 5 Chuprina, O.
122.
DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdyÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
123.
BP
Polarizace na trhu práce
Franc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
124.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti témy1 / 1
126.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MT--AFPodrobnosti témy0 / 2
--
128.DPPolohovací nábytekMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-DSGN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.BP
Polovysoké sezení
Kovařík, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 2
130.
DP
Polymerní nano a mikrosféry jako nosiče pro transdermální aplikace
Hermanová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
131.
BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
132.
DP
Poměr sorpčně vázaných a desorbovaných forem půdního dusíku v porostech různě dřevinné skladby
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LSNI
N-KJNI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Pomologické hodnocení odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Ondrášek, I.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIZ--NZ
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
134.BPPopínavé dřeviny na konstrukcích v městském prostředí
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.
DizP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
136.
BPPopulace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
137.
BP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
138.
DP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
139.DP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
140.
BP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
DP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
142.
BP
Populace kamzíka horského v oblasti Hrubého JeseníkuDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
----LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
143.
DizP
Populační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkova
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
144.
BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
145.
BP
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
146.
DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
147.
DP
Porovnání akustických vlastností výplní vchodových dveří
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DIN-DI-DI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Špinlerová, Z.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
150.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESN
B-ARBO
B-ARB
B-LES
--
--
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
151.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
152.
DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
153.
BP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.DPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
BP
Porovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostaveb
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
156.
BP
Porovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubu
Najbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
157.
DP
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.
DizP
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkcePavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
159.
BP
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.
BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
161.
BP
Porovnání množství rostlinných zbytků u různých plodin
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.
BP
Porovnání nákladů a přínosů jednotlivých výrobních a ekonomických softwarů v LHÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
163.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
164.
DPPorovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíÚstav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
165.DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.DP
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 5--
168.DPPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systémuJurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
169.
BP
Porovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
170.DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
171.BP
Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní Americe
Houšková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
172.
DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
174.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
175.
DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
176.
DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
177.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.
DP
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informacíMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
179.BP
Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Kozlovsky Dufková, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
DP
Porovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrnýKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
181.
BPPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.
DP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
183.
BP
Porovnání technických parametrů při zasklívání na silikon a na suché zasklení
Najbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DPPorovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
185.
BP
Porovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
186.DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
187.
BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
B-STAV
B-SNBD
--
B-DREV-DREV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
188.
BP
Porovnání vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
189.
DPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 4
--
190.
BP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
191.BPPorovnání zastoupení mastných kyselin u přírodních a bio jedlých rostlinných olejů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
192.
BP
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Hajdúchová, M.
193.DPPorovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
194.
DP
Porovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielej
Krajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
195.BP
Portálové řešení pro obce a města
Špendel, Z.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
----PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
196.
BPPoruchy plodnosti prasnic
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
------AFPodrobnosti témy0 / ----
197.
BPPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
198.
DP
Posouzení ekonomických aspektů implementace ekodesignu na vybraném typu nábytku.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
199.BP
Posouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
200.
ZP
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
201.
DP
Posouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
202.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / 2
--
203.
BP
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.
BP
Posouzení ohrožení vybraného lesního porostu erozí půdy v důsledku přírodních i antropických procesů
Balková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy1 / 2 Dostalík, M.
205.
DP
Posouzení plnění cílů Agendy 2030 ve vybraném podniku z odvětví CZ-NACE 31
Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DESGN
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
206.DP
Posouzení plnění implementačního plánu strategického rámce 2030 ve vybraném podniku z odvětví CZ-NACE 16
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-TMZD
N-SNBD
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.
DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
BP
Posouzení trvanlivosti dřeva buku po aplikaci látek na bázi taninu v souvislosti s jeho použitímPaschová, Z.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TVN
B-TMZD
B-STAV
B-SNBD
--
--
B-STAV-STAV
--
VYR
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
209.DP
Posouzení trvanlivosti vybraných druhů dřevin vhodných pro obchodovatelné výrobky
Paschová, Z.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-TMZD
N-STAV
N-SNBD
N-NI
--
N-STAV-STAV
--
N-NI-NI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
210.
DizP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnostiÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
211.
BPPosouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochÚstav zahradnické techniky (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
213.
DizP
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
214.BP
Posouzení vybraných fyziologických ukazatelů organismu při práci stromolezce
Ústav techniky (LDF)
B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
215.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
216.
BP
Posouzení využití Autodesk Civil 3D v územním plánování.
Matějík, M.
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DizP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFPodrobnosti témy0 / --
--
219.
DP
Postavení a produkce olše v porostech na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.
DP
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
221.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
222.
DP
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.BPPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
224.
BP
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivosti
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
225.
BP
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
226.DPPosvátno v krajiněDohnalová, B.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
227.
BP
Poškození dřevin okusem ve výběrném lese na Klepačově
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
228.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
229.
BPPoškození stromů při vyklizování výřezů UKT s navijákem a vyvážecí soupravouZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.
BP
Potenciál brownfields a jejich návaznost na systém zeleně městÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
231.
DizP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti témy
1 / 1
232.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
233.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větrem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
234.
DizP
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holináchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
235.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
236.
BP
Potenciál vodních toků v sídlech
Holán, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
237.
BP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
238.
DP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
239.
BP
Potenciální dopad zrušení superhrubé mzdy na jednotlivé příjmové skupiny zaměstnanců
Bohušová, H.Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bieleszová, A.
240.
BP
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
242.
DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS----MENDELUPodrobnosti témy1 / 2 Bažo, V.
243.DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
244.
DP
Potencionální inhibitory viru Zika
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AFPodrobnosti témy0 / ----
245.BP
Potravní ekologie šelem na okraji Západních Karpat
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
246.
DP
Potravní ekologie velkých šelem a škody způsobené vlkem a rysem v jihozápadních Čechách
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kročil, D.
247.
BP
Potravní preference drobných zemních savců
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ
B-LES
--
--
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
248.
BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Vršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy1 / 1 Krejčiříková, P.
249.
DizPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
250.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
251.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
252.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
253.
BPPoužití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
254.
BP
Použití inertních plynů ve vinařství
Kandourova, A.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.
DP
Použití mulče při produkci dřevin v kontejnerech
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
256.
DizP
Použití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkách
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPPoužití propařovací kolony v lesní školceZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
N-LSNI
--LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
259.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
261.
BPPoužití symbiotických hub v okrasné školkařské produkciSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
262.
DPPoužití vybraných skupin užitkových rostlin v krajinářské architektuřeKuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovařík, L.
263.
DPPovědomí veřejnosti o funkcích lesůSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy0 / 3--
264.
BP
Povinnosti k ochraně veřejného zdraví v ubytovacích zařízeních
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
265.
BP
Povinnosti podnikatele při nakládání s odpady
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
----
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Maráková, L.
266.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
267.
BP
Povolené enologické postupy a ošetření.
Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
268.
DP
Povrchová úprava dřevěných umyvadel
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
269.
DizP
Povrchová úprava starého dřevaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
270.BPPozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajinyPodhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AFPodrobnosti témy2 / 2 Bárek, O.
Hrabinová, V.
271.
DP
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhuZáboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Svobodová, E.
272.BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
273.BP
PPC reklama ako nástroj propagácie v online marketingu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / --
274.
BP
PR v neziskových organizacích
Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
275.
BP
Práce s dešťovovu vodou v silně urbanizovaném prostředíKopřivová, I.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--ZFPodrobnosti témy
2 / --
276.
DP
Pracovní hodnoty studentů lesnických oborů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
277.
BP
Pracovní migrace cizinců v oblasti lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
278.DP
Praktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podniku
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-TMZD
N-LI
--
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
279.
DP
Praktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-TMZD
N-DI
N-LI-LI
--
N-DI-DI
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
280.
BPPrávní odpovědnost v lesnictvíCempírek, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
281.
DizP
Predikce akciových trhů v obdobích krizí
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Balajová, D.
282.
BP
Predikce bankrotu podniků ve vybraném sektoru
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
283.
BP
Predikce bankrotu podniků ve vybraném sektoru
Staňková, M.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
284.
DizP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevinGryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
DizP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
286.DizPPredikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
287.
DizP
Predikce vlivu melioračních dřevin na diverzitu lesních půd při environmentální změně
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
288.BP
Preference spotřebitelů v ubytovacích zařízeních v turistické oblasti Slovácko
Rašovská, I.Ústav managementu (PEF)
B-EM
B-EM-MCR
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
289.
DP
Preprocessing of text data using neural models
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--PEFPodrobnosti témy0 / 2
--
290.
DizPPrevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomieÚstav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
291.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
292.BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
3 / --
Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
293.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Plevová, M.
294.
BP
Problematické oblasti ekonomického růstu podnikatelských subjektů
Basovníková, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 2
295.
DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
296.
DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
297.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
298.BP
Problematika daňových úniků v České republice
Solilová, V.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Chrástová, L.
299.BPProblematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
300.DPProblematika externalit v kontextu lesního hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
301.
DPProblematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / ----
302.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
303.BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVPodrobnosti témy
2 / 2
305.DPProblematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 3 Zajíc, M.
306.BP
Problematika realitního trhu
Strejček, P.Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-FSBPEPEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
307.
BP
Problematika reklamy v české a evropské judikatuře
Kelblová, H.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEFPodrobnosti témy0 / 2
--
308.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
309.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
310.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
311.
BPProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP----ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
312.
BPProces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
313.BPProcesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
3 / 5
314.BP
Procesy tvorby nábytku a jejich vztah k uživateli
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
315.
DizP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
316.DPProdukce biomasy podsevových plodin v kukuřici
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
317.BPProdukce břízy v pařeziněKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
318.
BP
Produkce douglaskových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
319.
DPProdukce kukuřice při pěstování s podsevovýmí meziplodinamiSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.
BP
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Hynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DPProdukce pravé a nepravé dubové kmenovinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti témy0 / --
--
322.
BP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenoviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.DPProdukce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
324.DPProdukce skleníkových plynů v průběhu kompostováníHynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
325.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
327.
DPProdukčně - ekonomický model hospodaření v nízkém leseKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
328.
DP
Produkční potenciál topolu osiky v ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
329.DPProduktový design nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
330.BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
------ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
331.BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
332.
DPProfil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchuÚstav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Juráková, E.
333.
BP
Profil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej Morave
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
----PEFPodrobnosti témy
1 / 1
334.
DP
Prognóza lesnictví ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
335.DPProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
336.
BP
Project to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
337.DP
Projekt interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
338.BPProjekt interiéruÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
339.
BP
Projekt návrhu lesnické naučné stezkyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 3
Lang, J.
340.DP
Projekt segmentu dřevinné vegetace v krajině
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
341.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleněÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
343.BP
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
344.
DP
Projekty Business Intelligence
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 3
--
345.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
346.
DP
Proline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performanceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
347.
BP
Proluky v sídelních útvarech
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
348.
DizP
Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
349.
BP
Proměnlivost půdních vlastností v různě poškozených lesích Východních Sudet.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.
DPProměny české kulturní krajiny.Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFPodrobnosti témy2 / 4 Pecková, N.
Mádr, L.
351.
BP
Propadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problém
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
352.
BP
Propagace venkovské turistiky Mikroregionu Chvojnice
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
353.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
354.BPPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Janoš, T.
355.DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
356.BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
357.
DP
Prostorové analýzy environmentálních aspektů a šíření karanténních druhů lesních škůdců a chorobVahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
358.DizPProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti témy1 / --
359.
BP
Prostup tepla okenním hranolem
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
360.
BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
361.
DizP
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
362.
DizP
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
363.BPProvozní brzdy motorových vozidel.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
364.
BP
Provozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
366.
BP
Provozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2
--
367.
BPPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV
Podrobnosti témy
2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
368.
DizP
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
369.
BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Hunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-SNBD
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
370.DPPrůzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcíHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-SNBD
N-STAV
N-TMZD
N-DI
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
371.
BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
372.
BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
373.
BPPrůzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
374.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
375.
BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiÚstav ovocnictví (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / 2--
376.
DPPružný sedák židleKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
377.BP
Prvky zahradní a krajinné architektury v software SketchUp.
Matějík, M.Ústav geoinformačních technologií (LDF)
B-ZKA
----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
378.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
379.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
380.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
381.
BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabraMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
382.BPPředstavy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
383.
DP
Předzpracování textových dat při použití neurálních modelů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
384.
BP
Přehled a využití epigeneticky aktivních látekBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
385.
DP
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesa, dřevin, a škod na nich
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KJNI
N-LI
N-EUFO
--
N-LI-LI
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
386.BPPřehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturySkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
387.
BP
Přechod mezi typy evidence podnikatelské činnosti fyzických osob
Kedroň, M.Ústav účetnictví a daní (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
388.BP
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Svoboda, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)----
--
PEFPodrobnosti témy1 / 1 Kozová, M.
389.
BP
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / -- Dvořáčková, M.
390.DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
391.DP
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
392.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3
--
393.DP
Převedení položek genofondu rodu Achillea L. (řebříček) z polní do semenné kolekce genetických zdrojů léčivých rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ--NZZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
394.
BP
Příčiny nehod pracovníků dřevařských podniků/ v lesnictvíÚstav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
395.
BP
Přihaneč sklízecích mlátiček
Červinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
396.DP
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti témy
1 / 1
397.
BPPřímé administrativní náklady environmentální silniční daněAndrlík, B.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBUDPEFPodrobnosti témy0 / 1--
398.
DizP
Přínos dřevostaveb pro trvale udržitelný rozvoj
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
399.
DizPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
400.
DizPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
401.
BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
402.
DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
403.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
404.
DP
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
405.
DP
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
406.DizP
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
407.
DP
Přirozená obnova modřínu opadavého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
408.
BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratléŘezníčková, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
409.BP
Přírůstový potenciál stromů během převodu na les výběrný a les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
410.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
411.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
412.BP
Přístup k procesu digitalizace v rámci age managementu pracoviště
Lakomý, M.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 1
--
413.
BP
Přístupy tvůrců hospodářské politiky k řešení koronavirové krize ve vybraných zemích
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
414.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
415.
BP
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – krajinářská studie nemocničního areálu
Mrázová, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
416.BPPsychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.
BP
Psychosociální specifika práce v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
418.
BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy2 / -- Rozanova, N.
Plhalová, V.-K.
419.
DPPublic FinanceÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
420.
BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
421.
DP
Půdní poměry na srovnávacích plochách po kalamitním rozpadu mladých porostů smrkuÚstav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
422.DizPPůdní prostředí porostních mezer v obnově lesaÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
423.
BP
Půdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
424.DizP
Půdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půd
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.DizP
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
426.
BP
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementech
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
427.
DP
půdní vestavba
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
428.
BP
Půdopokryvné výsadby rostlinBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
429.
DP
Půdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
430.BP
Půdy Hranického krasu
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
431.
BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
432.
DizP
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OH
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
433.
DP
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Melicharová, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--