Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPPalivové články pro motorová vozidla
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
2.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AFprohlížet0 / 1--
3.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouHlavinka, P.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--AF
0 / 1
--
4.
BPPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
MENDELU
0 / 2
--
5.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5--
6.DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELU0 / 2
--
7.
BP
Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Šrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
8.
DisPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
9.
DP
Pařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
10.
BP
Pařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
11.
DP
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AF0 / 3
--
12.
DPPastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
13.
DisP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--
--
AF
1 / --
14.
DisP
Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
--
AF
0 / --
--
15.
BP
Patogeny obilninPokorný, R.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
--
--
--
AF
2 / 3
Schindler, A.
Sochorová, A.
16.
DisPPatogeny orchidejí a možnosti ochranyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL--
--
AF
0 / --
--
17.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AFprohlížet
1 / --
Krautsova, A.
18.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
19.
BPPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
20.DisP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL----AFprohlížet2 / -- Rumpová, E.
Bartíková, M.
21.
BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
22.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
23.
DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
24.DPPéče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara KučiŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFprohlížet
1 / --
25.BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíKozlovská, S.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 4
--
26.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
27.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--ICVprohlížet0 / --
--
28.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICV
0 / 3
--
29.BPPedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíkůVlček, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AFprohlížet0 / --
--
30.
BP
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
31.
DP
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
32.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Hybler, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
MENDELU
prohlížet0 / --
--
33.
BP
Percepce spotřebitele na koronavirovou pandemii v oblasti cestovního ruchu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
B-EM
B-EM-MCRSBMO
PEF
0 / 1
--
34.
BPPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíÚstav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1--
35.BP
Periodicita v klíčivosti osiva břízy
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
36.
BP
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1
37.
DisP
Personal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
38.
DisPPersonal topicÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF
0 / --
--
39.
DisP
Personal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFprohlížet0 / --
--
40.
DP
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--ZF
0 / 1
--
41.
BPPerspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
42.BPPerspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA----ZF
0 / --
--
43.BPPerspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
44.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
45.
BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictvíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF1 / 1 Lacková, P.
46.
BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF1 / 2
47.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / 1
--
48.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 1
--
49.DPPerspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
1 / 1
50.
DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
51.DisPPěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkciUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
52.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
0 / 1
--
53.
DPPěstování a využití cenných listnatých dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
54.
BP
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF0 / 3
--
55.
DisP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF0 / 1--
56.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF0 / ----
57.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF0 / --
--
58.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
59.BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF0 / 2--
60.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
1 / 1
61.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 1
--
62.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
63.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
64.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
65.BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
0 / 2--
66.
DPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 1
--
67.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
68.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 1--
69.
DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDF
0 / 2
--
70.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 2
--
71.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
72.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
73.
DP
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)------ZFprohlížet0 / 2--
74.
DP
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / --
--
75.
DP
Pevnosti lepených spojů exteriérového nábytku ovlivněných extrémním působením tepla.
Hlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI--
LDF
0 / 4
--
76.DPPevnostní vlivy konstrukce a mechanických vlastností rohových spojů nábytkuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI-NI
--
LDF
0 / 2--
77.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Saiz Fernandez, I.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)----
--
AF0 / 1--
78.
BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
79.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--AFprohlížet1 / 1
80.
BP
Písmolijna aneb tvorba fontů programem FontForge
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SI
B-SIA-EIA
B-SI-EI
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
81.
DP
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA----ZF0 / 3--
82.
DisP
Plant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
83.BPPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
--
AFprohlížet
0 / --
--
84.
DisPPlnohodnotné bydlení 3. věkuKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
85.BP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
86.
DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
87.
BP
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----MENDELU0 / --
--
88.
BP
Plochy podél železniční trati v intravilánu městaMedlík, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
89.
DisP
Plýtvání potravin v domácnostech
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
90.
DP
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1--
91.DisPPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--AFprohlížet1 / -- Šourková, M.
92.
BP
Pocket parks Brno - Židenice
Ševčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF1 / 1
93.
BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 2
--
94.
DP
Podíl lesů s omezením využití dřevní hmoty
Simon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 5
--
95.
DP
Podíl lesů s omezením využití dřevní hmoty
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 5
--
96.
BP
Podnik a místní rozvoj
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 5
--
97.
DP
Podnikatelský plán na založení drobného podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet1 / --
98.
DPPodnikatelský projekt založení podnikatelského subjektu obchodujícího s komponenty pro výrobu nábytkuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--LDFprohlížet
0 / 2
--
99.
BP
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--PEF
0 / 1
--
100.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 2--
101.BP
Podniková kultura v oblasti staveb na bázi dřeva
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
102.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV--
ICV
prohlížet1 / 1
103.
DisP
Podpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN
--
--LDF
1 / 2
Dřímal, B.
104.
BP
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
105.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
106.
BP
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
prohlížet1 / 1
107.BP
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
108.
BP
Podvozky samojízdných strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
0 / 2
--
109.BPPodzemní biomasa travních porostůÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
110.
BP
Podzimní hnojení řepky ozimé
Ryant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
--
--
--
--
AF
0 / 2
--
111.
BP
Pohornická krajina
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZFprohlížet
0 / 1
--
112.
DisP
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkouVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF
prohlížet
1 / --
Maxianová, A.
113.DisP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
114.
BP
Pojištění vkladů jako nástroj ochrany vkladatele ve vybraných zemích EU
Ústav financí (PEF)
B-HPS
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
115.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
116.
DP
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
117.
BP
Pokročilý cenový srovnávačÚstav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
prohlížet
1 / 5
118.
DPPokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdySmutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AFprohlížet
0 / 1
--
119.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
120.DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEFprohlížet1 / 1 Malůšová, A.
121.
DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
122.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFprohlížet3 / 1
123.
DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS-MT
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
124.DP
Polohovací nábytek
Maňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-DSGN
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
125.
BP
Polovysoké sezeníÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 2 Mottlová, H.
126.
BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasatKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)--
--
--AF
0 / 1
--
127.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
128.
DisP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Syrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
129.
BP
Populace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
130.
BP
Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
131.BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF0 / ----
132.
DP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
133.
DisP
Populační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkova
Marek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP----
AF
prohlížet
0 / --
--
134.
BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
0 / 1
--
135.BPPopulační vývoj vybraného mikroregionuÚstav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 3
--
136.
DP
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
137.DPPorovnání akustických vlastností výplní vchodových dveříNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DIN-DI-DI--
LDF
0 / 1
--
138.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
139.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
140.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
141.
BP
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničíÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR--
ZF
prohlížet1 / -- Škuláňová, T.
142.
BP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
143.
DP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
144.BPPorovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDF
0 / 3
--
145.
BP
Porovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-DREVB-DREV-DREV--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
146.
DP
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
147.
DisP
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
1 / 1
148.
BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
149.
BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemíPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
0 / 1--
150.
BP
Porovnání množství rostlinných zbytků u různých plodin
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
151.
BP
Porovnání nákladů a přínosů jednotlivých výrobních a ekonomických softwarů v LHLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
152.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářstvíZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
153.DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ----
ZF
0 / 1
--
154.DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
155.
DPPorovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
156.
DPPorovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datÚstav informatiky (PEF)N-SI--
--
PEF
prohlížet0 / 5--
157.DPPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systémuJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
158.
BP
Porovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
159.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF
0 / 1--
160.
BP
Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní AmericeHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet
0 / 1
--
161.DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
162.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
0 / 2
--
163.
DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
164.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF0 / 2--
165.
DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1--
166.
DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČRÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------MENDELUprohlížet0 / 1--
167.DPPorovnání softwarů pro analýzu genetických informacíVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFprohlížet
0 / --
--
168.BPPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
169.
DP
Porovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrnýKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
170.
BPPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
171.DPPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
0 / 1
--
172.
BP
Porovnání technických parametrů při zasklívání na silikon a na suché zaskleníNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--LDFprohlížet0 / 1--
173.DP
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Londová, J.
174.
BP
Porovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
1 / --
Macík, Z.
175.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologiePrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZFprohlížet1 / 1 Hlaváčková, T.
176.
BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
177.
BPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 4
--
178.
DP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
179.
BP
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / --
Hajdúchová, M.
180.
DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
1 / 1
181.
DP
Porovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejKrajňáková, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
182.
BP
Portálové řešení pro obce a města
Špendel, Z.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI----PEF0 / 1--
183.
BP
Poruchy plodnosti prasnic
Nevrkla, P.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
----AF
0 / --
--
184.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
185.
BP
Posouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
186.ZP
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
187.
DP
Posouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
188.BPPosouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obciStejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
0 / 2--
189.
DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--AF0 / 2
--
190.
BP
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
191.DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
192.
DP
Posouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
193.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOOD-ZOO-SZ
--
AFprohlížet
0 / --
--
194.
BP
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
prohlížet0 / 1--
195.
BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatuPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 1
--
196.
DisP
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-ISLK--
LDF
0 / 2
--
197.BPPosouzení vybraných fyziologických ukazatelů organismu při práci stromolezceStaněk, L.Ústav techniky (LDF)
B-ARBO
B-ARB
--
B-ARB-ARB
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
198.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
199.
BP
Posouzení využití Autodesk Civil 3D v územním plánování.
Ústav geoinformačních technologií (LDF)------
LDF
0 / ----
200.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------AF0 / 1--
201.
DisP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--AF
0 / --
--
202.
DP
Possibilities of plantation areas expansion monitoring using Sentinel satellite imagesÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
203.
DP
Postavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
204.
DPPostavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
205.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
206.DP
Postavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1--
207.BPPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
208.
BP
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivostiAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2--
209.
BP
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICVprohlížet0 / 1--
210.DP
Posvátno v krajině
Dohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
prohlížet0 / 1--
211.BPPoškození dřevin okusem ve výběrném lese na Klepačově
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDFprohlížet
0 / --
--
212.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
213.
BP
Poškození stromů při vyklizování lanem a vyvážecí soupravou (UT)Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
0 / --
--
214.
BPPoškození stromů při vyklizování výřezů UKT s navijákem a vyvážecí soupravouZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1
--
215.DPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
216.
DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDF
prohlížet1 / 1
217.
DisP
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvkyKuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-KA----
ZF
prohlížet
1 / 1
218.BPPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF1 / 1 Lashkevich, H.
219.
BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
220.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větrem
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
221.
DisP
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holinách
Podrázský, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDFprohlížet0 / 2--
222.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
223.BPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / ----
224.
DP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
225.BPPotencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuNovotná, Ž.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--ZFprohlížet0 / ----
226.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížinVaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
227.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hraniciÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
228.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--MENDELU0 / 2--
229.
DP
Potencionální inhibitory viru Zika
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
--
AFprohlížet
0 / --
--
230.BP
Potravní ekologie šelem na okraji Západních Karpat
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
0 / 1
--
231.
DP
Potravní ekologie velkých šelem a škody způsobené vlkem a rysem v jihozápadních Čechách
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDF
1 / 1
Kročil, D.
232.
BPPotravní preference drobných zemních savcůÚstav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
233.BP
Potřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokého
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
234.
DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
235.
BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
0 / 1
--
236.
DisP
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Mrkvicová, E.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
--AFprohlížet1 / --
237.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
238.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 2
--
239.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
240.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFprohlížet
0 / 2
--
241.
BP
Použití inertních plynů ve vinařství
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet
0 / 1
--
242.
DP
Použití mulče při produkci dřevin v kontejnerechSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / --
--
243.
DisP
Použití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkáchZemánek, T.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
0 / 1--
244.
DP
Použití propařovací kolony v lesní školce
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
N-LSNI
--
LILDFprohlížet
0 / 1
--
245.
DP
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
246.
BPPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--
ZF
0 / 1--
247.BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
248.
BP
Použití symbiotických hub v okrasné školkařské produkci
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF0 / ----
249.DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 3--
250.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 2--
251.
DP
Povrchová úprava dřevěných umyvadelČech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
252.DisPPovrchová úprava starého dřevaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI--
--
LDF
0 / 1--
253.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AFprohlížet
0 / 2
--
254.
DP
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Záboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet1 / 1
255.
BPPozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3
--
256.BPPR v neziskových organizacích
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 1--
257.
DPPracovní hodnoty studentů lesnických oborůAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1
--
258.
BP
Pracovní migrace cizinců v oblasti lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Erban, S.
259.DP
Praktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-TMZD
N-LI
--
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
260.
BPPrávní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodináchPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
261.
DisP
Predikce akciových trhů v obdobích krizí
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--
PEF
prohlížet
1 / 1
Balajová, D.
262.
DisP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevin
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID--
--
LDF
0 / 1
--
263.DisPPredikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testováníTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
264.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF0 / 2--
265.
DisP
Prevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomie
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
0 / 2
--
266.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
267.BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------
AF
1 / --
268.BPPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
--
ICV
1 / 1
Plevová, M.
269.
BP
Problematické oblasti ekonomického růstu vybraného podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-EM
B-EM-ME
B-EM-MO
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
270.DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
271.DPProblematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
272.
DPProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 2
--
273.
BP
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
prohlížet0 / 1--
274.
DP
Problematika externalit v kontextu lesního hospodářství
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF0 / 2--
275.
DP
Problematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
276.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / ----
277.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
0 / 1--
278.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
2 / 2
Baďurová, T.
Ghisi, K.
279.
DP
Problematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
1 / 3 Zajíc, M.
280.
BP
Problematika realitního trhu
Strejček, P.Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-FSBPEPEFprohlížet0 / 3
--
281.BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
282.
BPProblematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vodySalaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFprohlížet
0 / --
--
283.
DP
Problematika výnosového hospodaření ve vybraných příměstských lokalitách Lesů města Brno
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / --
--
284.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / ----
285.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICV
prohlížet
0 / 1
--
286.
BPProces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
287.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Rajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
3 / 5
Gavlíková, E.
Šimková, K.
Perevozchikova, E.
288.
BPProcesy tvorby nábytku a jejich vztah k uživateliÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU0 / 3
--
289.
DisPProdukce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicíchSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
----ZF1 / 1
290.DPProdukce biomasy podsevových plodin v kukuřici
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
291.BPProdukce břízy v pařeziněKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
292.
BPProdukce douglaskových porostů na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
293.
DP
Produkce kukuřice při pěstování s podsevovýmí meziplodinamiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
AF
prohlížet0 / 1
--
294.
BP
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
295.BP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenoviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
296.DPProdukce pravé a nepravé dubové kmenovinyKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
297.
DP
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP Křtiny
Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
298.
DP
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
0 / ----
299.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Hynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
300.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
0 / --
--
301.
DP
Produkčně - ekonomický model hospodaření v nízkém lese
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
302.
DP
Produkční potenciál topolu osiky v ČRÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
303.DPProduktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--
PEF
1 / 1
Formánková, D.
304.
DPProduktový design nábytkuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)----
--
LDF
0 / 3
--
305.
BPProfesní étos učitele odborných předmětůAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
306.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
0 / --
--
307.
DP
Profil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu
Ryglová, K.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--PEF
1 / 1
308.BPProfil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej Morave
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
----
--
PEFprohlížet
1 / 1
Szigetiová, L.
309.DP
Prognóza lesnictví ČR
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
----
LDF
0 / 2
--
310.
DP
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
311.
BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
312.
BP
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
313.
BP
Project to finance company's technological development from EU funds.
Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
314.BPProjekt návrhu lesnické naučné stezkyLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF
1 / 3
315.
DP
Projekt segmentu dřevinné vegetace v krajině
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
316.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
317.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
318.BP
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZF0 / 1
--
319.
DP
Projekty Business IntelligenceÚstav informatiky (PEF)N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
0 / 3
--
320.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
321.
DP
Proline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performance
Milanović, S.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
322.
BP
Proluky v sídelních útvarech
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
323.
DisP
Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
324.
DP
Proměny české kulturní krajiny.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
2 / 4
325.
BP
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF0 / 1
--
326.DP
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
1 / 1
Kuchyňková, A.
327.
BP
Propadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problémJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / ----
328.
BPPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
------
ICV
prohlížet1 / 1 Sedláčková, I.
329.
BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV1 / 1
330.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových dat
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
0 / 2
--
331.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
--
--
AF
0 / 1
--
332.DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Zítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
prohlížet1 / --
333.
BPProstory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studieÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
334.
BP
Prostup tepla okenním hranolemÚstav dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--LDFprohlížet1 / 1
335.BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
1 / 2
Bazalová, S.
336.DisP
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
0 / --
--
337.
DisP
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--
AF
0 / --
--
338.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
339.
BP
Provozní brzdy motorových vozidel.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / ----
340.
BP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
0 / 2
--
341.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
--
--
AF
0 / 2
--
342.
BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicíchStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
0 / 2
--
343.BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVprohlížet
2 / --
344.
DisPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
1 / --
Pospíšil, J.
345.
BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3--
346.
DP
Průzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcí
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-STAV
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
347.
BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDFprohlížet0 / 1--
348.
BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
349.
BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP KřtinyJelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
350.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
351.BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
0 / 2
--
352.
DP
Pružný sedák židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
353.
BP
Prvky zahradní a krajinné architektury v software SketchUp.Matějík, M.
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
B-ZKA
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
354.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF0 / 1
--
355.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1--
356.BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFprohlížet0 / 1--
357.
BPPředosevní příprava semen Ulmus glabraMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
358.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICVprohlížet1 / -- Nemetz, D.
359.BP
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
0 / 1
--
360.
DP
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesa, dřevin, a škod na nichHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KJNI
N-LI
N-EUFO
--
N-LI-LI
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF
0 / 1
--
361.DPPřehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesních lesa, dřevin, a škod na nich
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-KJNI
N-LI
N-EUFO-EUFO
--
N-LI-LI
--
--
--
LDF
0 / 1
--
362.
BP
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturyÚstav zahradnické techniky (ZF)B-ZAKA--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
363.
BP
Přeměny obchodních společnostíVítek, B.Ústav práva a humanitních věd (PEF)B-EMB-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
364.
BPPřemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
365.DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Zítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / 1
--
366.
DP
Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF0 / 3
--
367.BPPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
368.
BP
Příčiny nehod pracovníků dřevařských podniků/ v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
369.BPPřihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
prohlížet0 / 3
--
370.
DP
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet1 / 1 Řišicová, A.
371.
DisP
Přínos dřevostaveb pro trvale udržitelný rozvoj
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
372.DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Živělová, I.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
373.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
374.
BP
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
375.
BP
Příprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------
LDF
prohlížet0 / ----
376.
DPPřírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesaHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / ----
377.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
0 / --
--
378.
DP
Přirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města Doksy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
379.
DP
Přirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
380.
DisP
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDF
0 / --
--
381.
DPPřirozená obnova modřínu opadavého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
382.
BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / --
--
383.
BP
Přírůstový potenciál stromů během převodu na les výběrný a les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
0 / 3--
384.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
385.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / 2--
386.
DP
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF0 / --
--
387.DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Horák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
388.BP
Psychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
389.
BP
Psychosociální specifika práce v lesnictví
Ústav techniky (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
390.BP
Ptáci ve městě
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZSB-ZS-AE--AFprohlížet0 / --
--
391.BPPůdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
392.
DP
Půdní poměry na srovnávacích plochách po kalamitním rozpadu mladých porostů smrku
Ústav geologie a pedologie (LDF)N-EUFO
N-LI
N-EUFOR
N-LSNI
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
393.
DisP
Půdní prostředí porostních mezer v obnově lesaKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1--
394.
BP
Půdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------
LDF
0 / 2
--
395.
DisP
Půdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půd
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet0 / 1--
396.
DisP
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
397.
BP
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementech
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / 2
--
398.
DP
půdní vestavbaKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
399.
BP
Půdopokryvné výsadby rostlin
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
1 / 1
400.
DPPůdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
401.
BP
Půdy Hranického krasu
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
402.BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1--
403.
DisP
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OH
--AFprohlížet
0 / --
--
404.
DP
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětvíMelicharová, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
PEF
0 / 2
--
405.BP
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MCR
B-HPS-F
B-EM-EZP
B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--