Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborSpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DP
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimouÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
6.DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DisP
Pařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
9.BP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.DP
Pařezová výmladnost v nízkém lese
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
12.
DP
Pastva ovcí na chráněných biotopechVeselý, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.DisP
Patogeny bezu černého, jejich škodlivost a možnosti ochrany
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
----AFPodrobnosti tématu
1 / --
14.DisPPatogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochranyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-RL
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
15.BPPatogeny obilninÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
B-RL
B-AGB
B-AGB-FY
B-RL-RL
B-AGB-VS
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
16.
DisPPatogeny orchidejí a možnosti ochranyŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DisP
Patogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DisPPatogeny osiva aromatických, léčivých a kořeninových rostlinŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
19.
BPPatogeny ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.)Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.DisP
Patogeny školařské produkce okrasných rostlin a možnosti ochrany
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-RL
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Nováková, E.
Bartíková, M.
21.BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémech
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.
BP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
23.
DP
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
24.
DP
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara KučiÚstav biotechniky zeleně (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu1 / --
25.
BPPéče o krajinné prvky ve vybraném územíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
26.BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.BPPedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
28.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuHoráčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVPodrobnosti tématu
0 / 3
--
29.
BP
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
30.
BPPedologické téma dle domluvy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
32.
BP
Pedologický výzkum v českém odborném tisku v delším časovém období
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BPPermakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargovčíková, B.
36.
DisP
Personal topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
37.
DisP
Personal topicÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DisP
Personal topicAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DP
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchemBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.BP
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
BP
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
----ZFPodrobnosti tématu0 / ----
43.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
BPPerspektivní stromy pro použití v městské zeleniMiksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 2
46.
DP
Perspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský kras
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DP
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
49.
DP
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
50.
DisPPěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkciÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.DP
Pěstování a využití cenných listnatých dřevin
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
53.BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
54.
DisP
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
55.
BPPěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnostiBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
56.
DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
57.DP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BP
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury systému smíšené kultury s využitím jetelovin a její vliv na půdní vlastnosti
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
BP
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodinSmutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bakeš, M.
61.
DP
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
64.
BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
65.
DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
BP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DP
Pěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
68.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
69.DP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
70.BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
71.BP
Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní části
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
72.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
DP
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DP
Pevnosti lepených spojů exteriérového nábytku ovlivněných extrémním působením tepla.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
76.
DPPevnostní vlivy konstrukce a mechanických vlastností rohových spojů nábytkuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.
BP
Phytohormonal control of the hypocotyl elongation and cytoskeletal organization in Arabidopsis thaliana
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BP
Pigmenty rostlin a jejich analytické separace
Ústav biologie rostlin (AF)
B-Z
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
81.
DisPPlant Responses to Combined Abiotic Stresses – Omics Perspective
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-VOZP
--
D-VOZP-BOMI
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
82.
BP
Plasty v odpadních vodách
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
DisP
Plnohodnotné bydlení 3. věku
Kanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
84.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
85.
DP
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
86.
BP
Plodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
87.
BPPlochy podél železniční trati v intravilánu městaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DisP
Plýtvání potravin v domácnostech
Kubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
89.
DP
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Drexler, D.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
90.DisPPneumatiky a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Šourková, M.
91.
BPPocket parks Brno - ŽideniceÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
92.
BPPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceSmetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
93.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
94.
DP
Podíl lesů s omezením využití dřevní hmoty
Simon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
95.
BP
Podnik a místní rozvojForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 5
--
96.
DP
Podnikatelský plán na založení drobného podniku
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
97.
DP
Podnikatelský projekt založení podnikatelského subjektu obchodujícího s komponenty pro výrobu nábytku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
98.
BPPodnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
100.BPPodniková kultura v oblasti staveb na bázi dřeva
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
DisP
Podpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
103.
BPPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
105.
BP
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bychkouskaya, K.
106.
BP
Podvozky motorových vozidel.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.BP
Podvozky samojízdných strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.BPPodzemní biomasa travních porostůHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
----
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
109.
BP
Podzimní hnojení řepky oziméRyant, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-FYTO
B-AGB
B-ZEI
B-RL
--
--
--
--
--
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
110.
BP
Pohornická krajina
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
111.DisP
Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
112.
DisP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.DPPokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
115.BPPokročilý cenový srovnávač
Ústav informatiky (PEF)
B-SI----
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 5
116.
DP
Pokryvnost půdy posklizňovými zbytky při různém zpracování půdy
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
118.
DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu1 / 1
119.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
3 / 1
121.
DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.
DP
Polohovací nábytek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
123.
BP
Polovysoké sezení
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Mottlová, H.
124.
BP
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DP
Polymorfizmy genů ve vztahu ke hladině skatolu kancůKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.DisP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
BP
Populace introdukovaných druhů zvěře (jelen sika japonský, daněk skvrnitý, muflon, kamzík) v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.BPPopulace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modelu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.
DP
Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.DisPPopulační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkovaÚstav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
133.
BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BP
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
135.
DP
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
136.
DP
Porovnání akustických vlastností výplní vchodových dveříÚstav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-DI-DI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
137.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.
DP
Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
140.
BP
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničíKuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZFPodrobnosti tématu1 / -- Škuláňová, T.
141.
BP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DP
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.
BP
Porovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostaveb
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
144.
BP
Porovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
145.DP
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.DisP
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
147.
DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BPPorovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.BP
Porovnání mineralogického složení vybraných subtypů kambizemí
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
150.BPPorovnání nákladů a přínosů jednotlivých výrobních a ekonomických softwarů v LH
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
151.DPPorovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
152.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DPPorovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DP
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
156.DP
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Lorencová, K.
157.
BP
Porovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
DP
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Smutný, V.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
159.
BP
Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní Americe
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
160.
DPPorovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
161.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
162.
BP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
163.
DP
Porovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
164.
DP
Porovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
DPPorovnání sezónní vodní bilance lokalit ve vybraných výrobních oblastech ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DPPorovnání softwarů pro analýzu genetických informacíMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
167.BPPorovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhemKozlovsky Dufková, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
DP
Porovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrný
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
BP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
170.DP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.
BP
Porovnání technických parametrů při zasklívání na silikon a na suché zaskleníÚstav dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
172.DP
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
173.
DP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
174.
BP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
BP
Porovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / --
Macík, Z.
176.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.BP
Porovnání vlivu metalhalidové a xenonové výbojky na fotodegradaci dřeva
Baar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
DP
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4--
179.
BPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
180.
BPPorovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
181.
DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
182.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejKrajňáková, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
183.
BP
Portálové řešení pro obce a města
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
185.
BP
Posouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
186.
ZP
Posouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
187.
DP
Posouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
BP
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obci
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
189.DPPosouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.Veselý, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
BP
Posouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
191.
DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
192.
DP
Posouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.
Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
193.
DisP
Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Spurný, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
194.
BP
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Skoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-MZKU--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
BP
Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
196.
DisP
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
197.BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
198.
BP
Posouzení využití Autodesk Civil 3D v územním plánování.
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
199.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
200.DisP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
201.
DP
Possibilities of plantation areas expansion monitoring using Sentinel satellite images
Vahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
202.
DP
Postavení a produkce olše v porostech na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
203.
DP
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
205.
DPPostavení jeřábu ptačího v PR Velý Polom
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
207.
BP
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivosti
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Dudová, B.
208.
DP
Posvátno v krajině
Dohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
209.BPPoškození dřevin okusem ve výběrném lese na KlepačověÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJN
B-LESN
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
--
--
LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
210.
BP
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
211.BPPoškození stromů při vyklizování lanem a vyvážecí soupravou (UT)
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
212.
BP
Poškození stromů při vyklizování výřezů UKT s navijákem a vyvážecí soupravou
Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
213.
DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
214.
DPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
215.DisP
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
216.
BPPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
217.BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Šamánek, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Marková, K.
218.
DP
Potenciál ohrožení lesních porostů větrem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
219.
DisP
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holináchPodrázský, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
220.
BP
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
221.BPPotenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
222.
DP
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
223.BPPotencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuNovotná, Ž.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
224.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje tradičního produkčního zemědělského mikroregionu moravských (českých) nížin
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
225.
DP
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na státní hranici
Vaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
226.
DPPotenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferiiÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
227.DP
Potencionální inhibitory viru Zika
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
228.BPPotravní ekologie šelem na okraji Západních KarpatDuľa, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
229.
DP
Potravní ekologie velkých šelem a škody způsobené vlkem a rysem v jihozápadních ČecháchKutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
230.
BP
Potravní preference drobných zemních savcůČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
231.
BP
Potřebné parametry elektrických ohradníků pro zabránění migracím prasete divokého
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
232.
DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Ševčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
233.
BPPoužití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmiaÚstav chemie a biochemie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
234.
DisPPoužití fytogenních aditiv ve výživě drůbežeMrkvicová, E.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-ZOO
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Roztočilová, A.
235.
BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
236.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
237.
DP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
238.BP
Použití hydrogelů při výsadbě asdebního materiálu lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
239.BP
Použití inertních plynů ve vinařství
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
240.
DisPPoužití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkáchÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
241.
DPPoužití propařovací kolony v lesní školce
Ústav techniky (LDF)
N-LSNI
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DPPoužití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architekturyPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
245.
DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesůSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 3--
246.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
247.
DP
Povrchová úprava dřevěných umyvadelČech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.
DisPPovrchová úprava starého dřeva
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
249.
BP
Pozemkové úpravy a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Podhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-PUO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
250.
DP
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhuZáboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
251.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 3--
252.
BPPR v neziskových organizacích Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
253.
DPPracovní hodnoty studentů lesnických oborů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
254.
BP
Pracovní migrace cizinců v oblasti lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
255.DPPraktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podnikuŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-TMZD
N-LI
--
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
256.
BP
Právní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodináchPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
257.
DisPPredikce akciových trhů v obdobích krizíKapounek, S.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
258.
DisP
Predikce vlastností dřeva na základě růstu dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
260.
DisP
Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
261.DisPPrevence rizik, kultura bezpečnosti a ergonomie
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
262.BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
263.
BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mančíková, R.
264.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Plevová, M.
265.
BP
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Vančová, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
266.DPProblematika biologického odpadu jako záboru lesní půdyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
267.
DP
Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy, polesí Vranov -
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
268.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
269.BPProblematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezeníČížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
270.
DP
Problematika externalit v kontextu lesního hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
271.DPProblematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
272.
BP
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půdÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
273.
BPProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
274.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
275.
DPProblematika převodních cen z pohledu srovnatelnostiSolilová, V.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 3
276.
BP
Problematika realitního trhu
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-FSBPE
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
277.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
278.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
279.
DP
Problematika výnosového hospodaření ve vybraných příměstských lokalitách Lesů města Brno
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LINM-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
280.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
281.
BPProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
283.
BP
Procesní analýza neziskového subjektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
4 / 5
Gavlíková, E.
Šimková, K.
Činka, J.
Perevozchikova, E.
284.
BP
Procesy tvorby nábytku a jejich vztah k uživateli
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
285.
DisP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicíchÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
286.
BP
Produkce břízy v pařezině
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
287.
BP
Produkce douglaskových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
288.BP
Produkce N2O v rhizosféře různých druhů rostlin
Hynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
289.
DP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenoviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
290.
BP
Produkce pravé a nepravé dubové kmenoviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
291.
DP
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP KřtinyHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
292.
DP
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Hynšt, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
293.
BP
Produkce skleníkových plynů v rhizosféře při organickém a minerálním hnojení rostlin
Hynšt, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
DP
Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
295.
DP
Produkčně - ekonomický model hospodaření v nízkém leseKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
296.DPProdukční potenciál topolu osiky v ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
297.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republiceÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Formánková, D.
298.
DPProduktový design nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
299.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
300.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
301.
DP
Profil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Juráková, E.
302.
BP
Profil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej MoraveÚstav marketingu a obchodu (PEF)------PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Szigetiová, L.
303.
DP
Prognóza lesnictví ČR
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
304.
DP
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.
BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybu
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
306.
BP
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
307.
BPProject to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
308.BP
Projekt návrhu lesnické naučné stezky
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 3
309.DP
Projekt segmentu dřevinné vegetace v krajině
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
310.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
311.
DP
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
312.
BP
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
313.
DP
Projekty Business Intelligence
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
314.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
315.DP
Proline effect on Gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) larval performance
Milanović, S.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
316.
BP
Proluky v sídelních útvarech
Kokeš, P.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
317.
DisP
Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
DP
Proměny české kulturní krajiny.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / 4
319.
BP
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
320.DP
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Kulhánková, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuchyňková, A.
321.
BP
Propadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problém
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
322.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sedláčková, I.
323.BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janoš, T.
324.
DP
Prostorová analýza variability pozemků z družicových obrazových datLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
325.
BP
Prostorová variabilita zooplanktonu v rybnících
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZOO
B-ZS-AE
B-ZOO-ZO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
326.
DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
327.
BP
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studie
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
328.
BP
Prostup tepla okenním hranolem
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1
329.BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Ústav plánování krajiny (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
330.
DP
Protekcionismus spotřebních daní v zemích EUDavid, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
331.
DisP
Proteomická analýza stresových odpovědí u vybraných plodin
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
332.
DisP
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
333.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
334.
BP
Provozní brzdy motorových vozidel.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
335.
BP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
336.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
337.BPProvozní příčiny změn režimu klimatických prvků na klimatologických stanicích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
338.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)------ICVPodrobnosti tématu2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
339.DisPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
340.
BP
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
341.DPPrůzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcí
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
N-STAV
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
342.BP
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
343.
BP
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
344.
BP
Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
346.
BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
347.
DP
Pružný sedák židleÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
348.
BPPrvky zahradní a krajinné architektury v software SketchUp.Matějík, M.Ústav geoinformačních technologií (LDF)B-ZKA--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
349.
DP
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
350.
BPPrvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusiÚstav chovu a šlechtění zvířat (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
351.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osivaMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
BP
Předosevní příprava buku lesního fermentací osiva
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.
BP
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
355.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
Nemetz, D.
356.
BPPřehled a využití epigeneticky aktivních látekBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
357.DPPřehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesa, dřevin, a škod na nichÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KJNI
N-LI
N-EUFO
--
N-LI-LI
N-EUFO-EUFO
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
DP
Přehled a možnosti využívání internetových databází při oceňování lesních lesa, dřevin, a škod na nich
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-KJNI
N-LI
N-EUFO-EUFO
--
N-LI-LI
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
359.BPPřehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturySkoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
BP
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
361.DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
DPPřeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
363.
BPPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
364.
BP
Příčiny nehod pracovníků dřevařských podniků/ v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
365.BPPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
366.
DP
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
367.
BP
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemiMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chovanec, M.
368.
DisP
Přínos dřevostaveb pro trvale udržitelný rozvoj
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
369.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
370.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
371.BPPříprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
372.
BPPříprava podkladů pro projekt, nebo studii v oblasti projektování a funkcí dřevinné vegetace v krajině, ozeleňování, realiazci ÚSES, rekultivace, udržby zeleně atp.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
373.
DP
Přírodě blízké způsoby hospodaření a iniciace přirozených procesů při obnově lesa
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
374.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti tématu0 / ----
375.
DPPřirozená obnova borovice podrostním způsobem na majetku města DoksyHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
376.
DPPřirozená obnova dřevin v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
377.DisPPřirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
378.
DP
Přirozená obnova modřínu opadavého
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
379.
BP
Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
380.BPPřírůstový potenciál stromů během převodu na les výběrný a les trvale tvořivý na ŠLP KřtinyKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
381.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustotyÚstav technologie potravin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
382.BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
383.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Kumbár, V.Ústav technologie potravin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
384.
BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
385.DP
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
386.
DPPřivlastňování kultury v kontextu exotického turismuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
387.
BP
Psychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
388.BP
Psychosociální specifika práce v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
389.BPPtáci ve městěLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
390.
BP
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitáchÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
391.
DisP
Půdní prostředí porostních mezer v obnově lesa
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
BPPůdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
393.
DisP
Půdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půd
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
394.
DisP
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
395.
BP
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementech
Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
396.
DP
půdní vestavba
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
397.
BP
Půdopokryvné výsadby rostlin
Ústav biotechniky zeleně (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
398.
DPPůdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
399.
BP
Půdy Hranického krasu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
400.BP
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
DisPPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OH--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
402.
DP
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětvíÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
403.
BP
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Melicharová, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MCR
B-HPS-F
B-EM-EZP
B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--