Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Obecné téma
Tesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DizP
OBECNÉ TÉMA
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
3.
DizP
Obecné téma pro D-SIDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFPodrobnosti témy0 / ----
4.
DizP
obecné téma pro studenta programu Ekonomika a management
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
3 / --
5.
DP
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrských
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
6.
DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
9.BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
DP
Obnova kalamitních holin podsadbamiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
11.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
12.DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
13.
DizP
Obnova lesa v odbobí sucha
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
14.
BP
Obnova narušené krajinyKozlovská, S.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
15.BPObnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Vašínová, K.
16.
BPObnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DP
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
18.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML Křtiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Obnova soukromé historické zahrady
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
21.
DPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy0 / 2
--
22.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 2
--
23.
DP
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DPObnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2--
25.
DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.DPObora Sokolnice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI----LDFPodrobnosti témy
1 / 1
Tihelka, P.
27.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Obraz sídla a krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
29.
DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.
Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.BPObsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAVZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.DPObsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
33.
DP
Obvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
34.BPObytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy1 / 2
35.
DP
Obytný prostor
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2
--
38.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
40.
DizPOdezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
Horák, P.
41.
DizP
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
42.
DizP
Odhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.BP
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
44.
BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledků
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BPOdhad vodní bilance na experimentální lokalitě ŽabčiceTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
46.
DizP
Odhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
47.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
48.BP
Odměny a tresty na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 3
Husková, M.
49.BPOdolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DizP
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sotolářová, O.
51.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.
DizP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
53.DizP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Komárek, P.
54.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
55.
DP
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / ----
56.DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
57.
DP
Odrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
58.DP
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Otavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UADSNZAPEFPodrobnosti témy
1 / --
Šarman, R.
59.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.DizP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
61.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.BP
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
63.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
65.
BP
ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZSB-ZS-PUO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
67.BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
68.
DPOchrana dřevin v prostředí sídelBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
69.
DizP
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
----ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Jeništová, J.
70.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
DPOchrana krajinného rázu CHKO Pálava
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
72.
BP
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoruÚstav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
73.
BPOchrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknózeÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
74.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2 Die, T.
75.BPOchrana přírody v Německu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.BP
Ochrana přírody v Rakousku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BPOchrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1--
79.
DP
Ochrana spotřebiteleJurčík, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
BP
Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
81.
BP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.
DP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.DP
Olfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytku
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NIN-NI-VN--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
84.
DizP
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
85.
BP
Omická analýza v prostoruČerný, M.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BPOnline marketingová strategie v cestovním ruchu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
----
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / --
87.
DizP
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DizP
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DizP
Open Information Extraction for less researched languages
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
90.
DizP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
91.
BPOpěrné konstrukce vinicZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
DizP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
DizP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
95.
DizP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.DizPOptimalizace aquaponické produkce zeleninyPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR----ZFPodrobnosti témy1 / -- Franková, Š.
97.
DizP
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.
DizP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DizPOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOPD-EOP-ABK--AFPodrobnosti témy0 / --
--
100.
BPOptimalizace izolace genomové DNA z krve ptákůKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-AGBB-AGB-MBB--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
101.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Guráň, R.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 1
103.
DizP
Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
104.
DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
105.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
106.
DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.
DP
Optimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádra
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 1 Tymchenko, V.
109.DP
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
110.DizP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravců
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
DizP
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kadlecová, E.
112.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
113.DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
114.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
Optimalizace přípravy dokumentu v typografickém systému ConTeXt
Hála, T.
Ústav informatiky (PEF)
------
PEF
Podrobnosti témy
0 / ----
116.
ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
117.
BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
118.
DP
Optimalizace sběru osiva břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
119.
DizP
Optimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustiky
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
120.
DizP
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíÚstav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
121.
DizP
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročností
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
122.
ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
123.
DizP
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změnySalašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
BP
Optimalizace struktury výroby podniku
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
125.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevinBurgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 2
Vařejková, T.
127.
DizP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
128.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
129.
DPOptimalizace uspořádání krajiny modelového území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
130.
DPOptimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.DizP
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
DizPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
134.BP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.
DizP
Optimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.DizPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
137.DizPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
138.
BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
139.BP
Organizace provedení technické kontroly
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceŠimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
BP
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2--
142.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityPavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
143.BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
144.
DizP
Ostrovní fotovoltaické systémy – nové trendy
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPOvěření kvality seče robotizovaného žacího strojeMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
146.
BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
147.
BP
Ověření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologie
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
148.
DizPOvěření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
149.
DP
Ověření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizace
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
150.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxi
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
151.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
152.
DPOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
153.DPOvěření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
155.
BP
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
156.DPOvěření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
157.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhůÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
159.
BP
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
160.
DizP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
161.DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
162.
DP
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Oxidativní výroba vín
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1