Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
SpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Obecné téma
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI----LDF0 / --
--
2.
DisP
OBECNÉ TÉMA
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI----
LDF
0 / 2
--
3.
DisPObecné téma pro D-SIDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
4.DisPobecné téma pro studenta programu Ekonomika a managementStávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM--
--
PEFprohlížet
3 / --
Adamišinová, A.
Kedroň, M.
Karas, J.
5.
DP
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrských
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
6.
DP
Obnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF0 / --
--
7.
BPObnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------ZFprohlížet0 / 1
--
8.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1 Burská, V.
9.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
0 / 3
--
10.
DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3--
11.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / 3
--
12.
DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
13.DisP
Obnova lesa v odbobí sucha
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
prohlížet1 / 1 Bezdíček, J.
14.
BP
Obnova narušené krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
15.BP
Obnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1 Vašínová, K.
16.
BP
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
--
--
ZF
0 / 1--
17.
DP
Obnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Kania, A.
18.
DP
Obnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML Křtiny
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
19.DP
Obnova soukromé historické zahrady
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFprohlížet0 / 1
--
20.BPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA----
ZF
0 / 2
--
21.
DP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 2
--
22.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
prohlížet0 / 2--
23.
DP
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----
ZF
prohlížet0 / 1--
24.
DP
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkovaÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS--
--
AF
1 / 2
Elischerová, V.
25.
DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU0 / ----
26.
DP
Obora SokolniceDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
----LDF
1 / 1
27.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS0 / 2--
28.DPObraz sídla a krajinyDohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF0 / 1
--
29.DPObsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
30.BP
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAVZFprohlížet
0 / 1
--
31.DPObsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
1 / 1
32.DP
Obvyklé náklady a ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 3
--
33.DP
Obvyklé náklady a ceny těžebních prací
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 3--
34.
BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architekturyŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF1 / 2
35.
DPObytný prostorMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----
LDF
prohlížet0 / ----
36.
DPOceňení podniku Lucas Varity s.r.o.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
37.
BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
38.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP--ICV0 / 1--
39.
BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZP--ICV
0 / 1
--
40.
DisPOdezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyŠenfeldr, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
--
--
LDF1 / 1 Horák, P.
41.DisP
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--AFprohlížet0 / ----
42.DisPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet
0 / --
--
43.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
44.
BPOdhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledků
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
45.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
46.DisPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadůDrápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL--
--
LDF
prohlížet0 / ----
47.
DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
48.
BP
Odměny a tresty na SOŠKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----
ICV
1 / 3
49.
BP
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------
AF
0 / 2
--
50.
DisP
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----ZFprohlížet1 / 1
51.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
52.DisP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet0 / 1
--
53.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet1 / --
54.BP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF0 / --
--
55.
DP
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / ----
56.
DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
0 / 3
--
57.
DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 3
--
58.
DP
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet
1 / --
Šarman, R.
59.
DP
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
60.
DisP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
61.
BP
Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
62.
BP
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--MENDELU0 / ----
63.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
64.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
65.
BP
ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-PUO
--
AF
prohlížet0 / 1
--
66.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
67.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
68.
DPOchrana dřevin v prostředí sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
prohlížet1 / 1 Dlasková, J.
69.
DisP
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
70.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU0 / --
--
71.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
72.
BP
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoruÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
----
ZF
prohlížet
0 / 3
--
73.
BP
Ochrana nehmotných věcí v praxi obchodního závodu
Kelblová, H.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFprohlížet0 / 2
--
74.BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Šafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / --
--
75.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
1 / 2
76.
BPOchrana přírody v NěmeckuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
77.
BP
Ochrana přírody v Rakousku
Býčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
78.
BP
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
79.
BP
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Ústav práva a humanitních věd (PEF)B-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
80.
DP
Ochrana spotřebitele
Jurčík, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
----
--
PEFprohlížet1 / 1 Pinďáková, M.
81.
BP
Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
82.
BP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
83.
DP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
84.
DP
Olfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytku
Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-VN
--
LDF
prohlížet0 / 1--
85.
DisP
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet0 / 1
--
86.
BP
Omická analýza v prostoruÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
87.
BP
Online marketingová strategie v cestovním ruchu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
1 / --
Šnajdrová, P.
88.
DisPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--LDF0 / ----
89.
DisP
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územích
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDF
0 / 1
--
90.
DisP
Open Information Extraction for less researched languagesÚstav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA--PEFprohlížet0 / 2
--
91.DisP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / 2
--
92.
BP
Opěrné konstrukce vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
0 / 1--
93.DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFprohlížet0 / --
--
94.DisPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicíKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AFprohlížet0 / 1--
95.
DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR--AF
0 / --
--
96.
DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
0 / 1
--
97.
DisP
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR----ZF
1 / --
Franková, Š.
98.DisPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AFprohlížet0 / ----
99.
DisP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
prohlížet
0 / --
--
100.
DisP
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
0 / ----
101.
BP
Optimalizace izolace genomové DNA z krve ptáků
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AF
0 / 1
--
102.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
103.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Guráň, R.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet
1 / 1
Koudelková, Ž.
104.
DisP
Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFprohlížet0 / --
--
105.
DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
106.
DP
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLP
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDFprohlížet0 / ----
107.
DP
Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetku
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 2--
108.
DP
Optimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 2--
109.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Michálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
prohlížet1 / 1 Tymchenko, V.
110.DP
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------AF
0 / 2
--
111.
DisP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravců
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
112.DisPOptimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet1 / 1 Kadlecová, E.
113.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
--
ICV
prohlížet0 / 1
--
114.
DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / -- Sobotka, P.
115.DP
Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno Chrlice
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
0 / 1
--
116.
BP
Optimalizace přípravy dokumentu v typografickém systému ConTeXt
Ústav informatiky (PEF)--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
117.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
118.BPOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
119.
DP
Optimalizace sběru osiva břízy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
120.
DisPOptimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
Musil, T.
121.DisP
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročností
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 1
--
122.
DisP
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročností
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF0 / 2
--
123.
ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
124.
DisP
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
125.
BP
Optimalizace struktury výroby podnikuHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
----
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
126.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevinÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
127.
DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA----ZFprohlížet
1 / 2
128.
DisP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
0 / --
--
129.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDF0 / --
--
130.
DP
Optimalizace uspořádání krajiny modelového územíÚstav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZF0 / 1--
131.
DP
Optimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
132.DisPOptimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřePokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
0 / 1--
133.DisPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
prohlížet0 / 1--
134.
DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
135.
BP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 1--
136.
DisP
Optimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDFprohlížet
0 / 1
--
137.
DisP
Optimalizce klíčových procesů v podnicích DZPÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ
--
LDF
0 / 1
--
138.
DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / --
--
139.
BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
140.BP
Organizace provedení technické kontroly
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AF0 / 1
--
141.
BPOsevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové staniceÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
--
--
AF
0 / --
--
142.
BP
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
0 / 2--
143.BPOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
0 / 2
--
144.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVprohlížet0 / 2--
145.
DisP
Ostrovní fotovoltaické systémy – nové trendy
Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDFprohlížet0 / 1--
146.
DP
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
147.BP
Ověření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / --
--
148.
BP
Ověření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologie
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF0 / 2--
149.
DisP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-FYTO
----
LDF
prohlížet
1 / 1
150.
DP
Ověření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
151.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxi
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
--
--
--
AF
1 / --
Jedlička, J.
152.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIN-ZI-Z--ZF0 / 1
--
153.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
0 / 1
--
154.
DP
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
155.
DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / --
156.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF0 / --
--
157.DPOvěření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZF
0 / 1
--
158.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
159.
DPOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhůBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF0 / 1
--
160.
BP
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
161.
DisP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
1 / 1 Zatloukal, P.
162.
DP
Ověření vlivu mikrobiálního přípravku na kvalitativní parametry dřevinÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
163.
DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomikyÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
164.
DPOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
165.
BP
Oxidativní výroba vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
1 / 1