Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DisPObecné témaTesařová, D.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-DI
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
2.
DisP
OBECNÉ TÉMA
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
3.DisP
Obecné téma pro D-SI
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DisP
obecné téma pro studenta programu Ekonomika a management
Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DP
Obnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
7.BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
8.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Burská, V.
9.
DP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
10.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbami
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
11.
BP
Obnova kalamitních holin podsadbamiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
12.
DP
Obnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanu
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DisP
Obnova lesa v odbobí sucha
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BPObnova narušené krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
15.
BPObnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
16.
DP
Obnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kania, A.
17.
BP
Obnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
DP
Obnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML Křtiny
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Obnova soukromé historické zahradyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2--
22.
BPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
23.DPObnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.
DP
Obnovitelné zdroje energie a rozvoj venkova
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
DP
Obnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacích
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DP
Obora Sokolnice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tihelka, P.
27.BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
28.
DP
Obraz sídla a krajiny
Dohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
DP
Obsah organických látek v recirkulačních systémech pro chov ryb.Kopp, R.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
BP
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechSoural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
DP
Obvyklé náklady a ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
33.
DP
Obvyklé náklady a ceny těžebních prací
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
34.
BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 2 Špindlerová, A.
35.
DP
Obytný prostor
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
37.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
39.BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DisP
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
41.DisP
Odezva na teplotní stres a její modulace cytokininy u rostlin – proteomická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
42.DisP
Odhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
43.
BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.
BP
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledků
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Odhad vodní bilance na experimentální lokalitě Žabčice
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DisP
Odhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadů
Drápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
------ICVPodrobnosti tématu
1 / 3
Husková, M.
49.BP
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
DisPOdrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu HylotelephiumUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sotolářová, O.
51.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / -- Komárek, P.
54.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DPOdrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
DP
Odrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemků
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
57.
DP
Odrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
58.DPOdvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchoduÚstav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti tématu
1 / --
Šarman, R.
59.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
DisP
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republiceFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
62.
BP
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
63.
DPOchota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
64.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
65.
BP
ochrana a organizace vybraného povodíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZSB-ZS-PUO--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
66.
BP
Ochrana a organizace vybraného povodí
Podhrázská, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
67.BPOchrana a organizace vybraného povodíPodhrázská, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
--
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
68.DP
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Dlasková, J.
69.
DisP
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
70.
DP
Ochrana hlohyně (Pyracantha J. M. Roemer) proti strupovitosti (Venturia inaequalis f.sp. pyracanthae)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
72.BPOchrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 3
--
73.BP
Ochrana pámelníku (Symphoricarpos Duhan.) proti antrraknóze
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
74.
DP
Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Die, T.
75.
BP
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
76.BP
Ochrana přírody v Rakousku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
77.
BP
Ochrana přírody ve ŠvýcarskuBýčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BP
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Ústav práva a humanitních věd (PEF)B-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
79.
DP
Ochrana spotřebitele
Jurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pinďáková, M.
80.
BP
Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
81.
BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
82.
DP
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
83.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-VN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DisP
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BP
Omická analýza v prostoru
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DisP
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
87.
DisP
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územích
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Prouza, M.
88.
DisP
Open Information Extraction for less researched languages
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
89.
DisP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazykyDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
90.
BP
Opěrné konstrukce vinic
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
91.DisPOptimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.
DisP
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
93.DisPOptimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DisP
Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodařeníKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
95.
DisP
Optimalizace aquaponické produkce zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.DisPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
97.
DisP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělstvíDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
98.
DisP
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.BP
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
100.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSIGuráň, R.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Koudelková, Ž.
101.
DisP
Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesíchÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
DP
Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
103.
DP
Optimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
104.
DP
Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetku
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
105.
DP
Optimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
106.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
107.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tymchenko, V.
108.DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
109.
DisP
Optimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravců
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
110.DisP
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
111.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Sobotka, P.
113.
DP
Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
114.ZP
Optimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiálu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
115.
BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
DP
Optimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
117.
DisP
Optimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Musil, T.
118.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
119.DisP
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročností
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
120.
ZP
Optimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
DisP
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)D-ZKAD-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
122.
DPOptimalizace struktury výroby podnikuHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
123.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Vařejková, T.
125.
DisP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
126.
DP
Optimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
127.DP
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DP
Optimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
129.
DP
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
130.
DisP
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřePokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZID-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
131.DisP
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
132.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.DP
Optimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
134.
DisP
Optimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DP
Optimalizace zásob konkrétního podnikuŠácha, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
136.DisPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DisP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
138.
BP
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.
BP
Organizace provedení technické kontroly
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
140.
BP
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Šimečková, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
BPOsobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 stoletíŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
142.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityPavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
143.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
144.
DisP
Ostrovní fotovoltaické systémy – nové trendy
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
145.DP
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
146.BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
147.
BP
Ověření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
148.
DisP
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorováníHabrová, H.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Ověření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizace
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BP
Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxi
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB
B-ZS
B-AGB-VS
B-AGB-FY
B-ZS-AE
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Jedlička, J.
151.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
152.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechyMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / -- Sklenář, S.
155.
BP
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
DP
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
157.
DPOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
158.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.BPOvěření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / ----
160.
DisP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Zatloukal, P.
161.
DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
162.DPOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyÚstav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
BP
Oxidativní výroba vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1