Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPMacerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Magdalena Jetelová – projekt umělé krajiny pro Jižní město
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Magnetická levitace
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionuVaishar, A.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELUPodrobnosti témy1 / --
5.
DP
Malínský křen - podmínky obnovy a péče o genofond rodu Armoracia L.
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Maloobchod v době koronakrizeMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-MO
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DPMalý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
8.
DP
Management komponované krajinySalašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy0 / 2
--
9.
BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v KroměřížiÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.DPManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPManagement péče o uliční stromořadí města ZnojmaŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DizP
Management péče v objektech památek krajinářské architekturyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šmída, J.
13.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Křen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.BP
Management programu památky zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
Forejtková, L.
15.DPManagement zakládání a údržby květinových prvkůÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
16.BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Managerial simulator
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
20.
DP
Manažerský simulátorÚstav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
21.
DP
Manipulace s materiálem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
22.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
23.DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělstvíNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
24.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
------AF
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DizP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Marketing and Privacy Protection
Pavelek, O.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EMAJ
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RRA----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3--
29.
DP
Marketingová komunikace konkrétního územíÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RR--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 3--
30.DP
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Kormaňáková, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Marketingová strategie firmyMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
1 / --
Pejčochová, P.
32.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
33.
BP
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 3
--
34.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
BP
Marketingový mix společnosti poskytující služby – Czech Virus Gym s.r.o.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BPMarketingový mix v prostřední středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)------ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti témy0 / 12--
38.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / 12
--
39.
DPMasívní dřevostavbaHavířová, Z.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-SNBD
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
BP
Masívní dřevostavba
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-SNBD----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
41.DP
Masivní\dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DP
Matematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Matematika podzemní vody
Mařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
B-LES-TROP
--
--
TROP
--
LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
44.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)----
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
--
ICVPodrobnosti témy
2 / 2
47.DizPMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
48.
BP
Máteriály, ekologie, design nábytku a interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
49.DPMáteriály, ekologie, design nábytku a interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
50.BPMaticové modely populacíHasil, P.Ústav matematiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Srubková, A.
52.BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
53.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.
DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Votava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.
ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
58.
DizP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
59.DizP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BPMechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.BP
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
62.BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Veverka, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
63.
DP
Měrná tepelná kapacita vybraných materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
64.
DPMěření atmosferické radioaktivity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TON-TO-TMO--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.
DP
Měření hlukových emisí ve vybraném prostředíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
67.
DP
Měření hluku ve městě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-AD
N-ZS-MT
N-ZS-PT
N-TO-TMO
--
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
69.
DPMěření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
70.DP
Městská periferie
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Městské zahrady - studie modelových objektů
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
DizP
Městský mobiliář
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
73.
BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
74.
BP
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DP
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stres
Černý, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BPMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
77.
BPMeteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využitíVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
78.
BPMetoda kritické cesty a její aplikaceÚstav matematiky (LDF)
B-STAV
B-KRAJ
B-KRAJN
B-TMZD
B-LES
B-LESN
B-DREV
B-TVN
B-SNBD
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
79.
DizP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
80.
BP
Metódy analýzy genetickej diverzity marhúľ
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
81.BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Fukalová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Čuprová, V.
82.
DizP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
DizPMetody detekce sucha a jeho dopadůTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Hlaváčová, M.
84.BPMetody fuzzy řízeníFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti témy0 / 2--
85.DPMetody fuzzy řízeníÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Metody hodnocení retence a infiltrace půdyPavlačka, R.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
87.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
89.
BP
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
90.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICVPodrobnosti témy
1 / 1
Brudňáková, M.
91.
BPMetody pro detekci prionových proteinůÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
92.
BP
Metody pro dohledatelnost potravin založené na DNA
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-TPB-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
93.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlinStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2
--
94.BP
Metody přípravy vzorků Danio rerio pro proteomickou analýzu
Guráň, R.Ústav chemie a biochemie (AF)
B-MBI
B-ZOT
--
--
--
SBRYB
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
Mezigenerační učení ve školeKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPMezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Mezinárodní obchodní transakce - vybrané právní otázky
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.BP
Mezinárodní politická ekonomie
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBPE
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
99.
DP
Mezoklimatické poměry krajinyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BPMigrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
101.
BPMigranti na trhu práceKlvaňová, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
102.DP
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.DPMikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněk
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFPodrobnosti témy
0 / --
--
104.DPMikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředíPumera, M.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
105.
DP
Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikace
Pumera, M.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
106.DizP
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
--
--
AFPodrobnosti témy0 / ----
107.
BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFPodrobnosti témy0 / 2
--
108.
DizP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPD-TP-ZZM
--
AFPodrobnosti témy1 / -- Burdová, E.
109.
DizP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPOD-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Jiránková, A.
110.
DP
Mikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
Mikroklima kontejnerovnyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-ZS----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Klemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-Z
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Mikrořasy – volné téma
Koláčková, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
118.
DP
Mikrořasy – volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
119.
BPMikrořasy – volné témaKoláčková, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
120.BPMikrořasy jako potravina?Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 3 Bojanovský, A.
121.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
122.BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
123.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
124.DizPMimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.BP
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy0 / --
--
126.
BP
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--AFPodrobnosti témy1 / 2
127.DP
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
128.
DP
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostů
Valtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LSNI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------AFPodrobnosti témy
0 / --
--
130.DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
131.
DizP
Mining and using context-specific knowledge hidden in text dataDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.
DizP
Mining knowledge from texts
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SI----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
133.
BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
134.
BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
135.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
136.
DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
137.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
138.
BP
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hanzlíčková, L.
139.
BPMisie v Amazonii: Historie s současnostHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
140.DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy1 / 2
141.BP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
142.
BP
Množení dřevin bylinnými řízky
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
143.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
DizP
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bajus, M.
145.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN----LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
146.DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
147.
DPModální analýza výřezuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
148.
DPModel predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 4--
150.
BP
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MO
B-EM-ME
B-EM-EZP
--
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 2
--
151.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
152.
DPModelování a optimalizace zpracovatelských procesůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
153.DizP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.
DizP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DizP
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.
BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
157.
DizP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
158.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
159.
DP
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
160.BPModelování ve vědách o živé příroděMařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-DREV
B-STAV
B-KRAJ
B-SNBD
B-KRAJN
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
161.
DizPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
162.
BP
Modelování výškového přírůstu břízy bělokoré v závislosti na stanovištních podmínkáchÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
163.
DP
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Slepčan, O.
164.BP
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
165.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
166.
DizP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
167.
BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Škrabal, J.
168.BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Stokláska, D.
169.
BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Ústav chemie a biochemie (AF)------
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
170.
DP
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
171.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
172.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3
--
173.
BPModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / --
--
174.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
175.
DP
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
176.
BP
Modifikace backendu systému Anton
Ústav informatiky (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
177.
DizP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
178.
DP
Molekulárně-biologická diagnostika Bordetella pertusis/parapertussis
Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DP
Molekulárně-genetická analýza variability MHC u kura domácíhoKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ratushna, A.
180.DPMolekulárně-genetická detekce škodlivého patogena vlnovníka česnekovéhoKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
181.
DizPMolekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.
DizP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--AFPodrobnosti témy0 / --
--
183.
DizP
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
184.
DizP
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
185.
BP
Monetární politika - kroky centrální bankyÚstav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
186.DPMongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / ----
187.DP
Monitoring a detekce patogenů v systémech péče o dřeviny
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
188.
DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
189.DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
190.DP
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
DizPMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--AFPodrobnosti témy1 / --
193.
BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFPodrobnosti témy3 / 2
194.
BPMonitoring jakosti vody vybraného tokuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 2
195.DP
Monitoring nelegálních singletrailů na polesí Vranov
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
196.
DPMonitoring of bark beetle infestation using multispectral data obtained by unmanned aerial vehiclePatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO
N-EUFOR
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
197.DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Rozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
198.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
199.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
--
LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
200.
DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolíKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
BP
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Palovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-KRAJN
B-LES
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
202.DP
Monitoring znečištění vybraného vodního toku odpadními vodami z vinařského průmyslu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
203.
BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
DizPMorfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
DP
Mornitoring vodních toků ve vinařských obcích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-RV
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
206.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOP--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Vopálenská, L.
207.
BPMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
208.
BPMotivace žáků středních odborných škol k učeníOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
DizP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ--AFPodrobnosti témy0 / ----
210.
BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
211.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
212.
DizP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
213.
DizPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
214.
DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
215.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Licek, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Černoch, M.
216.
DizP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
217.
DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
218.
BP
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Veverka, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
220.
BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
221.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
222.
BP
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Slezák, D.
223.
BP
Možnosti konverze agrárních brownfields
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
224.
DP
Možnosti konzervárenského zpracování kdoulíNěmcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vrtalová, N.
225.
DizP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Schneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti témy1 / --
226.
DizP
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxiDavid, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEFPodrobnosti témy0 / 1--
227.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřenímiSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
228.
DP
Možnosti nahrazení měření výšek fotogrammetrickým a lidarovým bodovým mračnem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LSNI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
229.
BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy2 / 2
230.
BP
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
231.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZFPodrobnosti témy1 / 1
232.
DizPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.DizP
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Procházka, V.
234.BPMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BP
Možnosti pěstování trávníků bez použití pesticidů a minerálních hnojiv
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
236.
DizP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidůKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
237.
BPMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
238.BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
240.
DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnícíchHejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 1 Odehnalová, J.
241.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.BPMožnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
DP
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
244.
BP
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicích
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.
BP
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCAÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
246.
DP
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCA
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.
DP
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 2
Frydrychová, A.
248.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
250.
DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
251.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
252.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
DP
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
254.
DP
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuznetsov, E.
255.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
256.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
257.
BP
Možnosti snižování siřičitanů z vinných destilátůÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIZ----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
DPMožnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
259.BPMožnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Možnosti uplatnění keřů v různých funkčních typech městské zeleně
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZKA
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
261.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
262.BP
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
263.
DizPMožnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
264.
DizP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM--AFPodrobnosti témy0 / ----
265.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
2 / --
266.
BP
Možnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené realityÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--AFPodrobnosti témy1 / 1 Veselý, V.
267.
DP
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajinyDohnalová, B.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
268.
DP
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Rex, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kapołková, K.
269.BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
270.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajinyFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
271.DPMožnosti využití dálkového snímkování a hodnocení mikroklima vinice v prognóze padlí révy (Erysiphe necator)
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
272.
BP
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIZ
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
273.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
274.
DizP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
275.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
276.BP
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-MZKU
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
277.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 3
--
278.
BPMožnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuřeMiksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
279.
BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.DizP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Ghisi, T.
281.
DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
282.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
283.BPMožnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
284.
DPMožnosti využití metody kritické cesty ve vybraném podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
285.
BP
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
286.
DPMožnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenůmEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
287.BPMožnosti využití recyklovaných polymerů pro aditivní technologieŠustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1
288.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--AFPodrobnosti témy
1 / 1
289.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
290.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / -- Šmoldas, R.
291.BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
292.
DP
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
293.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZSB-ZS-AE--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
295.
DP
Možnosti zlepšení výživy zeleniny v režimu ekologického zemědělství
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
296.
DP
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomiky
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
297.
DizP
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
298.DPMožnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
299.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
300.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
301.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.
BP
Mrazuvzdornost a adaptabilita révy vinné (Vitis vinifera L.)
Ústav ovocnictví (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
303.
BP
Mulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
304.
DP
Multigenová fylogenetická analýza variability u včelKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.
BP
Mykotoxiny ve víně.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
306.
BPMyslivecká evidence a statistika – rozbor praktické upotřebitelnosti stávajících výkazů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
307.
BP
Mzdový systém podniku v období COVID-19 - Monika Šikolová
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS----PEFPodrobnosti témy
1 / 1
Šikolová, M.