Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
0 / 1
--
2.
BP
Magdalena Jetelová – projekt umělé krajiny pro Jižní město
Mrázová, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA----ZF0 / 1
--
3.
DPMagnetická levitaceČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZSN-ZS-AD
--
AF
0 / 1
--
4.DPMalé město jako středisko venkovského mikroregionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
--
--
MENDELU
1 / --
Lázničková, V.
5.
DP
Malínský křen - podmínky obnovy a péče o genofond rodu Armoracia L.
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ--NZ
ZF
0 / 1
--
6.
BP
Maloobchod v době koronakrize
Machay, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-MO
--PEFprohlížet
1 / 1
Šípošová, I.
7.
DP
Malý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF0 / --
--
8.
DP
Management komponované krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
9.
BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
10.
DPManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZF0 / 1--
11.
BPManagement péče o uliční stromořadí města ZnojmaÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFprohlížet
0 / --
--
12.
DisP
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZFprohlížet1 / 1 Šmída, J.
13.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------
AF
0 / 1
--
14.
BP
Management programu památky zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
1 / 2
15.
DP
Management zakládání a údržby květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--ZFprohlížet0 / ----
16.
BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)B-KA
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
17.BPManagementová opatření v péči o chráněná území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-RSZ
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
18.DP
Managerial simulator
Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEF
0 / 5
--
19.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----LDFprohlížet0 / 2
--
20.DPManažerský simulátor
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF0 / 5
--
21.
DP
Manipulace s materiálem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AF
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
22.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
------AF
0 / 2
--
23.
DPMapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
24.DPMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
AFprohlížet1 / 1 Martinková, Š.
25.DisPMapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
26.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
27.
BP
Marketing and Privacy Protection
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EMAJ
--
--
PEF
0 / 1
--
28.DPMarketingová komunikace konkrétního podniku Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RRA
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3--
29.
DP
Marketingová komunikace konkrétního území
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
30.
DPMarketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního odděleníKormaňáková, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEFprohlížet1 / 1 Padalíková, S.
31.
BP
Marketingová strategie firmy
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
1 / --
Pejčochová, P.
32.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF0 / 2--
33.BP
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
MENDELU0 / 3--
34.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP----
ICV
0 / 2
--
35.
BP
Marketingový mix společnosti poskytující služby – Czech Virus Gym s.r.o.Záboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--PEF1 / 1
36.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
37.
DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / 12
--
38.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 12
--
39.
DP
Masívní dřevostavbaHavířová, Z.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-SNBD
--
--LDFprohlížet0 / 2--
40.
BP
Masívní dřevostavba
Havířová, Z.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-SNBD
--
--
LDF
0 / 1
--
41.
DPMasivní\dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
42.
DP
Matematický model zemědělského mechanismu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / --
--
43.BP
Matematika podzemní vody
Mařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-LES
B-LESN
B-LES
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
B-LES-LES
--
B-LES-TROP
--
--
TROP
--
LES
--
--
LDF
0 / 2
--
44.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV--ICV
0 / 1
--
45.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
0 / 1
--
46.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--ICV2 / 2
47.DisPMateriálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
48.
BP
Máteriály, ekologie, design nábytku a interiéru
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
49.
DP
Máteriály, ekologie, design nábytku a interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------LDF0 / 3
--
50.
BP
Maticové modely populacíHasil, P.
Ústav matematiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
0 / 1
--
51.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 1
Srubková, A.
52.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
0 / 2
--
53.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
54.
DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet
0 / --
--
55.
DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
56.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
57.
BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
58.DisP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDF
0 / --
--
59.
DisP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AF0 / ----
60.
BP
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
61.BPMechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
62.
BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1--
63.
DP
Měrná tepelná kapacita vybraných materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
64.
DP
Měření atmosferické radioaktivity
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AF
0 / --
--
65.
DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
66.
DP
Měření hlukových emisí ve vybraném prostředí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AFprohlížet1 / 2
67.
DP
Měření hluku ve městěČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-AD
N-ZS-MT
N-ZS-PT
N-TO-TMO
--
--
--
--
AF0 / --
--
68.BPMěření infiltrace půdy na vybrané lokalitěÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
69.
DP
Měření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / 2--
70.
DP
Městská periferie
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
71.BPMěstské zahrady - studie modelových objektů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
----
ZF
0 / 1
--
72.
DisP
Městský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDF1 / 1 Fajkusová, K.
73.
BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
74.BPMetabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
75.DPMetabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 1
--
76.BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Adam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF0 / --
--
77.
BP
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF0 / 1
--
78.BPMetoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)B-STAV
B-KRAJ
B-KRAJN
B-TMZD
B-LES
B-LESN
B-DREV
B-TVN
B-SNBD
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
79.
DisPMetodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 1
--
80.
BP
Metódy analýzy genetickej diverzity marhúľKiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZFprohlížet0 / 1--
81.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
1 / 1
82.
DisP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodinÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--AF
0 / --
--
83.DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
1 / --
Hlaváčová, M.
84.
BP
Metody fuzzy řízení
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / 2
--
85.
DPMetody fuzzy řízeníÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
86.
BP
Metody hodnocení retence a infiltrace půdyPavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
87.
BP
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
88.BPMetody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / 3
--
89.
BP
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
90.
BPMetody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
1 / 1 Brudňáková, M.
91.
BP
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF0 / ----
92.
BP
Metody pro dohledatelnost potravin založené na DNAKnoll, A.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-TP
B-TP-TP
--
AFprohlížet0 / 1--
93.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
--
MENDELU
0 / 2
--
94.
BP
Metody přípravy vzorků Danio rerio pro proteomickou analýzuÚstav chemie a biochemie (AF)B-MBI
B-ZOT
--
--
--
SBRYB
AFprohlížet
0 / 1
--
95.BP
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--ICVprohlížet0 / 1--
96.
DPMezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFprohlížet0 / 1--
97.
BP
Mezinárodní obchodní transakce - vybrané právní otázky
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
98.
BP
Mezinárodní politická ekonomie
Strejček, P.
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBPEPEF0 / 3--
99.DP
Mezoklimatické poměry krajiny
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
100.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
101.
BP
Migranti na trhu práce
Ústav práva a humanitních věd (PEF)------PEF
0 / 1
--
102.
DP
Migrants and EntrepreneurshipÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMS0 / 1
--
103.
DP
Mikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněk
Pumera, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
104.DPMikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředíPumera, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet
0 / --
--
105.
DP
Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikacePumera, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
106.
DisPMikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půděÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
--
--
AF
0 / --
--
107.
BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
108.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AFprohlížet1 / -- Burdová, E.
109.
DisPMikrobiologie mléka a mléčných výrobkůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
prohlížet1 / --
110.
DPMikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
111.BPMikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
prohlížet0 / 2--
112.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1--
113.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
--ICVprohlížet
0 / 1
--
114.BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
115.
BP
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFprohlížet0 / 1
--
116.BPMikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-Z--
--
ZF
0 / 1
--
117.
BP
Mikrořasy – volné téma
Koláčková, M.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
118.
DP
Mikrořasy – volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
119.BPMikrořasy – volné témaKoláčková, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
120.
BP
Mikrořasy jako potravina?Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
1 / 3
Bojanovský, A.
121.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
122.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
123.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setém
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
0 / --
--
124.
DisP
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinamiŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
125.
BP
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky oziméŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
126.BP
Mimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AFprohlížet1 / 2
127.DPMineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostůValtera, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
128.
DP
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LSNI
--
--
LDF0 / 1--
129.
BP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
130.
DPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF
prohlížet0 / ----
131.
DisP
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
132.
DisP
Mining knowledge from texts
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
----
PEF
prohlížet
0 / 3
--
133.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------AF
0 / 3
--
134.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--AF0 / 3--
135.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3
--
136.DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
137.
BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
138.BPMíra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obciStejskal, B.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
139.BPMisie v Amazonii: Historie s současnost
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
140.
DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivěVavrouchová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 2
141.
BP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
142.BPMnožení dřevin bylinnými řízkySalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
143.BPMobbing v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVprohlížet
0 / 1
--
144.DisPMobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elementsBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
--
--
ZF
1 / 1
145.
BP
Mobilní dřevěný prvek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
--
--
LDF
0 / 2
--
146.
DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
147.
DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF0 / --
--
148.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmi
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)------
AF
0 / 1--
149.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 4
--
150.
BP
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MO
B-EM-ME
B-EM-EZP
--
--
--
PEF
0 / 2--
151.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 5--
152.DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)------MENDELU
0 / 5
--
153.
DisP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--AF0 / ----
154.
DisP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI
--
--
LDF
0 / 1--
155.
DisP
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
----
AF
prohlížet0 / ----
156.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
157.
DisP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
0 / --
--
158.
DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AFprohlížet0 / 3--
159.DP
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
160.
BP
Modelování ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.Ústav matematiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-DREV
B-STAV
B-KRAJ
B-SNBD
B-KRAJN
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
161.DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFprohlížet0 / 1--
162.
BP
Modelování výškového přírůstu břízy bělokoré v závislosti na stanovištních podmínkách
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
prohlížet
0 / --
--
163.DPModerné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1 Slepčan, O.
164.BP
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF1 / 1
165.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicíchBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFprohlížet0 / 1
--
166.
DisP
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK--
AF
1 / -- Dížková, P.
167.BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
168.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
169.
BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Adam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFprohlížet
0 / --
--
170.
DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
171.
BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----
MENDELU
0 / 1--
172.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 3
--
173.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
----ICVprohlížet
0 / --
--
174.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
prohlížet
0 / --
--
175.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
176.
BP
Modifikace backendu systému AntonHenek Dlabolová, D.Ústav informatiky (PEF)
--
----
PEF
0 / 1
--
177.
DisP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
178.
DP
Molekulárně-biologická diagnostika Bordetella pertusis/parapertussis
Jansová, E.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
0 / 1--
179.
DP
Molekulárně-genetická analýza variability MHC u kura domácíhoKnoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
--
AF
1 / 1
Ratushna, A.
180.
DP
Molekulárně-genetická detekce škodlivého patogena vlnovníka česnekového
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AFprohlížet0 / 1
--
181.
DisP
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidáz
Brzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
prohlížet
0 / --
--
182.DisP
Molekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýza
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
--AFprohlížet
0 / --
--
183.
DisP
Molekulární podstata klíčení – omická analýza
Brzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--AFprohlížet0 / --
--
184.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
185.
BP
Monetární politika - kroky centrální banky
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
186.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
187.
DP
Monitoring a detekce patogenů v systémech péče o dřevinyBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--
ZFprohlížet0 / ----
188.
DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
0 / 1
--
189.
DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
190.
DP
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
191.
DPMonitoring chemických vlastností černozemí jižní MoravyPospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
192.
DisP
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
1 / --
193.
BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodíOppeltová, P.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AFprohlížet3 / 2
194.
BP
Monitoring jakosti vody vybraného toku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
prohlížet
2 / 2
Veleba, M.
Zálešák, P.
195.DPMonitoring nelegálních singletrailů na polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
196.DP
Monitoring of bark beetle infestation using multispectral data obtained by unmanned aerial vehicle
Patočka, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFOR
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
197.DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
198.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJN
B-KRAJ
B-LES
--
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
--
LDF
0 / --
--
199.
DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
--
LI
--
LDF
0 / --
--
200.
DPMonitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolíKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZF0 / 1
--
201.
BP
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LESN
B-KRAJN
B-LES
--
--
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
202.
DP
Monitoring znečištění vybraného vodního toku odpadními vodami z vinařského průmysluOppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AFprohlížet
1 / 1
Tihlařík, F.
203.
BP
Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Skalák, J.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
--
AF0 / 1--
204.
DisP
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----
ZF
0 / 1--
205.
DP
Mornitoring vodních toků ve vinařských obcích
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-RV--AFprohlížet
1 / 1
Zalubilová, K.
206.BPMotivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
--
ICVprohlížet1 / 1 Vopálenská, L.
207.
BPMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV
1 / --
208.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
0 / 1
--
209.DisP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
0 / --
--
210.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES--
--
LDF0 / --
--
211.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
212.
DisP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Šesták, O.
213.DisPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / 1
--
214.
DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
prohlížet0 / 1--
215.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentaceLicek, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
prohlížet
1 / 1
Černoch, M.
216.
DisP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF0 / 2--
217.DPMožnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF0 / 2--
218.
BPMožnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
219.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Veverka, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
220.BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJN
B-KRAJ-KRAJ
--
--
--
LDF
0 / 2
--
221.
DPMožnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
222.BPMožnosti jímání a využití dešťové vody v zahradáchBukovská, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Slezák, D.
223.
BP
Možnosti konverze agrárních brownfields
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Kršková, V.
224.DPMožnosti konzervárenského zpracování kdoulí
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZF
1 / 1
225.
DisP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK--
LDF
1 / -- Janošíková, L.
226.
DisP
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxiDavid, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--
PEF
prohlížet0 / 1--
227.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
0 / ----
228.
DP
Možnosti nahrazení měření výšek fotogrammetrickým a lidarovým bodovým mračnem
Patočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LSNI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
229.
BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFprohlížet
2 / 2
230.BP
Možnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníků
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
231.
DPMožnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1
232.
DisP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
233.DisPMožnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastechPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
1 / 1
Procházka, V.
234.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
235.BP
Možnosti pěstování trávníků bez použití pesticidů a minerálních hnojiv
Hejduk, S.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--AF0 / --
--
236.
DisP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF0 / 1
--
237.
BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
238.
BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
239.
BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZF0 / 1
--
240.
DPMožnosti použití jetele plazivého v trávnících
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
----MENDELU
1 / 1
241.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
242.
BP
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
243.
DP
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicích
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFprohlížet0 / ----
244.
BP
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
245.BPMožnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCAPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
0 / --
--
246.
DP
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCA
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / --
--
247.
DPMožnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictvíSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 2
Frydrychová, A.
248.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1
--
249.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
250.DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
251.BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
252.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
253.DPMožnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionuÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
0 / 4
--
254.
DP
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
--
AF
prohlížet
1 / 1
255.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS----
AF
0 / --
--
256.
DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
257.
BP
Možnosti snižování siřičitanů z vinných destilátůHíc, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
--
ZF
0 / 1
--
258.DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA
--
--
MENDELU
0 / --
--
259.
BP
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
260.
BP
Možnosti uplatnění keřů v různých funkčních typech městské zeleně
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZKA
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF0 / 2
--
261.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / ----
262.BP
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Čížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
0 / 1
--
263.
DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM--
AF
1 / --
Neřádová, V.
264.
DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
prohlížet0 / --
--
265.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Neudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--MENDELUprohlížet
2 / --
Hlavinka, P.
Strnad, V.
266.
BP
Možnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené reality
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--
AF
prohlížet1 / 1 Veselý, V.
267.DP
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA--
--
ZFprohlížet0 / 1--
268.
DP
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuRex, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AF
1 / 1
269.BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
0 / ----
270.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Fischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
AF
prohlížet
0 / --
--
271.
DPMožnosti využití dálkového snímkování a hodnocení mikroklima vinice v prognóze padlí révy (Erysiphe necator)Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
0 / --
--
272.
BP
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIZ--VAV
ZF
0 / 1
--
273.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půděLukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AFprohlížet1 / 2 Nepustilová, L.
274.
DisP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--
LDF
0 / 1
--
275.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
276.
BP
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
277.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
prohlížet
0 / 3
--
278.BPMožnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuřeMiksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZF
0 / 1--
279.
BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Skoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--MENDELU0 / 1
--
280.
DisP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspiraceŽalud, Z.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
prohlížet1 / -- Ghisi, T.
281.
DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
282.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
283.BPMožnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
284.DP
Možnosti využití metody kritické cesty ve vybraném podniku
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--PEF
0 / 2
--
285.
BP
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
0 / 1--
286.
DP
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
287.
BP
Možnosti využití recyklovaných polymerů pro aditivní technologie
Šustr, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet
1 / 1
Popelka, T.
288.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet1 / 1 Fiodorová, D.
289.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Vaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
prohlížet
1 / 1
290.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--MENDELUprohlížet
1 / --
291.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AF
0 / --
--
292.
DP
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanoluHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP
N-TP-TP
--
AF
0 / 2
--
293.
BPMožnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
prohlížet
0 / 1
--
294.
BP
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / --
--
295.
DP
Možnosti zlepšení výživy zeleniny v režimu ekologického zemědělství
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
296.DPMožnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyNerudová, D.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
0 / 2
--
297.DisPMožnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátůÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
0 / ----
298.
DP
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP
--
--
AF
0 / 2--
299.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
AF
0 / 1--
300.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
301.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
302.
BP
Mrazuvzdornost a adaptabilita révy vinné (Vitis vinifera L.)
Ústav ovocnictví (ZF)
B-ZIZ--VAV
ZF
0 / 1--
303.
BP
Mulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AF0 / --
--
304.
DP
Multigenová fylogenetická analýza variability u včel
Knoll, A.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AFprohlížet
0 / 1
--
305.
BP
Mykotoxiny ve víně.
Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
Osičková, N.
306.
BP
Myslivecká evidence a statistika – rozbor praktické upotřebitelnosti stávajících výkazů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
307.
BP
Mzdový systém podniku v období COVID-19 - Monika Šikolová
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPS
--
--
PEFprohlížet1 / 1 Šikolová, M.