Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborSpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Macerace rostlinných pletiv po napadení Pectobacterium carotovorum.
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-TP
B-TP-TP--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.DPMagnetická levitaceČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-AD
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
3.DP
Malé město jako středisko venkovského mikroregionu
Vaishar, A.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZS
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Malý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
5.BP
Management a leadership v názorech manažerů
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DP
Management komponované krajiny
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.BPManagement květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v KroměřížiVilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.DPManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyVilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DisP
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-KA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Management posklizňových zbytků při pěstování obilninKřen, J.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BPManagement programu památky zahradního uměníKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu1 / 2 Forejtková, L.
12.
BP
Management výživy v průběhu fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
13.DPManagement zakládání a údržby květinových prvkůVilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.
BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu3 / 1 Jurczyga, Š.
Goldman, J.
Oczková, J.
16.DPManagerial simulator
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
17.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
DP
Manažerský simulátorDařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SI--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
19.DPManipulace s materiálemPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
20.
DP
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
21.DP
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DisP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětvíŠácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
26.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3
--
27.
DP
Marketingová komunikace konkrétního území
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RR----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3
--
28.
DP
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Tuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Padalíková, S.
29.
BP
Marketingová strategie firmyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Pejčochová, P.
30.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
31.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
32.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
----ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
33.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)------
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 12
--
35.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 12
--
36.
DP
Masivní\dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV
N-STAV-STAV
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
37.
DP
Matematický model zemědělského mechanismu
Bartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BP
Matematika podzemní vody
Ústav matematiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
39.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)------ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--ICVPodrobnosti tématu2 / 2 Hofman, J.
Musil, M.
42.
DisP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.DP
Mathematical optimization with applications in forestry
Fišnarová, S.
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
BP
Maticové modely populací
Hasil, P.Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Srubková, A.
46.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
48.DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
50.
ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
51.
BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DisP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
53.
DisP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.
BP
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinicVeverka, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Měření atmosferické radioaktivity
Čermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TO
N-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
59.DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
60.
DPMěření hluku ve městě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-AD
N-ZS-MT
N-ZS-PT
N-TO-TMO
--
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
61.
BP
Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě
Urbanová, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-PU
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
DP
Městská periferie
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BP
Městské terasy - krajinářská koncepce modelového objektu
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
65.BP
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
66.
DisP
Městský mobiliářÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1
67.
BP
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
68.
BP
Městský park na zaniklých strukturách
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.BPMetabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
71.
DP
Metabolom rostlin a jeho proměny v reakci na stresČerný, M.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
73.
BP
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.BP
Metoda kritické cesty a její aplikace
Fišnarová, S.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
75.
DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
76.
BP
Metody boje s invazivními druhy živočichů v České Republice
Fukalová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čuprová, V.
77.
DisP
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
78.
DisP
Metody detekce sucha a jeho dopadůÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-EOPD-EOP-ABK--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
79.
BP
Metody fuzzy řízeníÚstav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
80.DPMetody fuzzy řízeníÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
BP
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
BPMetody izolace DNA z potravin
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.BPMetody měření půdní vlhkosti v agrometeorologiiTrnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
84.
BP
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahůÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
85.
BP
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
86.BPMetody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brudňáková, M.
87.
BP
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
BP
Metody pro hodnocení velikosti kořenového systému rostlin
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
89.
BP
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshováÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 McIntoshová, I.
90.
BP
Mezigenerační učení ve školeKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
91.
BP
Mezigenerační zahrada
Magni, A.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nováková, A.
92.
DPMezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Mezinárodní politická ekonomie
Strejček, P.Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-FSBPE
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
94.DP
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architektura
Ambrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
95.DPMezoklimatické poměry krajinyStředová, H.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1--
96.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
97.
DP
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DisP
Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-EOP
D-TP
D-EOP-AKE
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
99.BP
Mikrobiální přeměny dusíku v půdě při zařazení podsevové meziplodiny
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
100.DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
101.
DisP
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
DP
Mikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BPMikroklima kontejnerovnyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
BP
Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Trnka, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
BP
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
BP
Mikropropagace ovocných a okrasných dřevinKlemš, M.Ústav biologie rostlin (AF)B-Z--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
109.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
BP
Mimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
111.
DP
Mimokořenová aplikace síry v máku setémŠkarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
112.
DisP
Mimokořenová výživa hrachu setého vybranými živinami
Škarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
Mimokořenová výživa mikroelementy u řepky ozimé
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.BPMimoprodukční funkce zemědělství – agroekologie a pedagogický potenciál farmy
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Štěpničková, V.
115.
BPMinimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrno
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
116.
DP
Minimalizační technologie zpracování půdy ke kukuřici na zrnoNeudert, L.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
117.DisP
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
118.
DisPMining knowledge from textsDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
119.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
120.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
121.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
122.DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
123.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
124.
BP
Míra nežádoucích příměsí v nádobách pro tříděný sběr vybraných komodit v obci
Stejskal, B.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hanzlíčková, L.
125.DP
Místní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Vavrouchová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFPodrobnosti tématu0 / 2--
126.BPMístní akční skupiny a jejich role v rozvoji území v dlouhodobé perspektivě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3--
127.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
128.
DisP
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
129.
BP
Mobilní dřevěný prvek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
130.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
131.
DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
132.BPModel intraperitoneální aplikace myšiSládek, Z.Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BPModel intraperitoneální aplikace myšiÚstav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOO
B-ZOO-ZO
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
134.
BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)B-ZOOB-ZOO-ZO--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
135.
BP
Model intraperitoneální aplikace potkana
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Model predikce napadení pšenice ozimé listovými skvrnitostmiÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
137.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 4--
138.
DP
Modelování - nástroj poznání a řešení problémůHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
N-EM-EZP
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
140.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 5--
141.
DisP
Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
142.DisP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
143.
DisP
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
144.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
145.
DisP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
146.DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
147.
DP
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.BPModelování ve vědách o živé přírodě
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
149.
DisP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.DPModerné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.
BP
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
152.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DisPModerní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémůTrnka, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
154.
BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stokláska, D.
156.
BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchÚstav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
157.
DP
Moderní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práce
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 3--
160.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
161.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
162.
BP
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Šamánek, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kollárová, J. N.
163.
DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.BPModifikace backendu systému Anton
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
DisPModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.BPModrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studieKopřivová, I.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rosiarová, D.
167.
DisP
Molekulární determinace substrátové specificity u rostlinných beta-glukozidázBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
168.DisPMolekulární podmíněnost rezistence lnu vůči těžkým kovům – proteomická analýzaBrzobohatý, B.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DisP
Molekulární podstata klíčení – omická analýzaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.DisP
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
171.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
172.
DP
Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
173.
BP
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Krejcarová, M.
174.
DP
Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
175.DPMonitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkováníFischer, M.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
176.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Fischer, M.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
177.
DP
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
178.DPMonitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DP
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
BP
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
181.
DisPMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
182.
BP
Monitoring jakosti vody na vybraném povodí
Oppeltová, P.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS
B-ZS
B-ZS-PUO
B-ZS-AE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
183.
BP
Monitoring jakosti vody vybraného toku
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / 2
184.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.BPMonitoring porostního mikroklimatu pro účely predikce napadení pšenice seté významnými patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
186.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
188.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.
DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
190.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
191.BPMorfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světlaSkalák, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
B-AGB
B-AGB
B-AGB
B-AGB-FY
B-AGB-MBB
B-AGB-BR
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
192.
DisP
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1
194.
BPMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
195.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.
DisP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
197.BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
198.
BP
Možnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Klasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
199.DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
200.
DisP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajinySalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šesták, O.
201.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
203.BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Černoch, M.
204.
DisP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
205.
DP
Možnosti aplikace prevenčních nástrojů ve vybraném procesu
Kotovicová, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.
BP
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
207.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
208.BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
209.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
210.
BP
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
211.
BP
Možnosti konverze agrárních brownfieldsÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kršková, V.
212.DisP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Schneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
213.DisPMožnosti měření daňových úniků v teorii a praxiÚstav účetnictví a daní (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
215.
BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
2 / 2
216.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
217.
BPMožnosti omezení spotřeby závlahové vody při pěstování trávníkůÚstav výživy zvířat a pícninářství (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníDokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Lančarič, L.
219.
DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
220.DisPMožnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastechPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Procházka, V.
221.
BPMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
DisP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidůÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
223.BPMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
224.
BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
225.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
226.
DP
Možnosti použití jetele plazivého v trávnících
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Odehnalová, J.
227.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
228.BP
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
229.
DP
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictvíSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 2
Frydrychová, A.
230.
DP
Možnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
BP
Možnosti průmyslového využití sinic a řas
Kopp, R.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
233.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
234.DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
235.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatuÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
236.
BPMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
237.BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
238.
DP
Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve vybraném regionu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
239.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
240.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
241.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
242.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
243.DPMožnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůůNěmcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
244.
DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
245.
BP
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Čížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
246.DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
247.BPMožnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
249.
DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
250.
BP
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
251.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
253.
DPMožnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajinyDohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
DPMožnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuÚstav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
255.
BP
Možnosti využití čekanky obecné pro pícní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
256.BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
257.
BP
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
258.
BP
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Lukas, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 2 Nepustilová, L.
260.
DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
261.
BP
Možnosti využití fytoremediace v ZAKA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
262.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
BP
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
265.
BP
Možnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
266.BPMožnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
267.
BP
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
268.DP
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
270.
DisP
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-EOPD-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
271.
DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
272.
ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
273.
DP
Možnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
274.
BP
Možnosti využití mouk získaných mikromletím.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
275.
DPMožnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenůmEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
277.
BP
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
278.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředíVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
279.
BP
Možnosti využití rostlinných bioindikátorů k určení zátěží životního prostředí
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BP
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
1 / --
281.BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.
DP
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP
N-TP-TP
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
283.BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.
BPMožnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivitZáhora, J.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
B-ZS
B-ZS-AE--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.
DP
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyNerudová, D.Ústav účetnictví a daní (PEF)----
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
286.
BP
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhůNěmcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
287.DisP
Možnosti zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy stimulací produkce kořenových exsudátů
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTOD-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
288.
BPMožnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
DP
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
290.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
293.
BPMulčování jako alternativa údržby trávníkůKnot, P.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
294.
BP
Mykotoxiny ve víně.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
295.
BP
Myslivecká evidence a statistika
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--