Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / --
--
2.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
prohlížet
0 / --
--
3.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
0 / --
--
4.
BP
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplní
Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP--AFprohlížet0 / 2--
5.
DP
Landscape structure effect on earwig populations in orchard
Ústav ekologie lesa (LDF)------AFprohlížet
0 / --
--
6.
BP
Látkové složky oranžových vín
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
7.BP
Lázeňská a saunová kamna - analýza současného trhu
Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
8.
BPLegislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotekStředová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-ZS----
AF
0 / 2
--
9.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AF
0 / 2
--
10.
BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
0 / 1
--
11.
DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlinNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ--
NZ
ZF0 / 1--
12.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
13.
BP
Lesní cesty a komunikace z pohledu právaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
14.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF0 / 1
--
15.DPLesní porosty významná součást systému zeleně zastavěném území města
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
0 / --
--
16.
DisP
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Machar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
17.
DisP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFprohlížet
0 / 1
--
18.
BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
19.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 2
--
20.
DisP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
21.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
22.
BP
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / --
--
23.DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
24.DP
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
25.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
26.
BP
Letální a subletální vlivy přípravků na ochranu rostlin na užitečné bezobratlé predátoryPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
AF
0 / --
--
27.
BP
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
AF
0 / --
--
28.
BP
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
29.
BP
Lidé s postižením na trhu práce
Porkertová, H.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
30.
DisP
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Brunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
----LDFprohlížet0 / 1--
31.
DP
Likvidita bank v zemích V4
Laštůvková, J.Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
0 / --
--
32.
DP
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionech
Ryglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--PEFprohlížet
1 / 2
33.
BP
Linky pro manipulaci s odpademÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
34.
DP
Lisování odpaduČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AF1 / --
35.
DP
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
prohlížet0 / 1--
36.
DP
Litovel a řekaMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
0 / 1
--
37.
BP
Logistická rovnice v populačních modelechÚstav matematiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJN
B-LESN
B-LES
--
--
--
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
38.
BP
Logistická rovnice v populačních modelechÚstav matematiky (LDF)B-LESN
B-LES
B-LESN
B-LES
B-KRAJ
B-KRAJN
--
B-LES-LES
--
B-LES-TROP
B-KRAJ-KRAJ
--
LES
--
TROP
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
39.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 3--
40.
BP
Lokální produkce potravin a samozásobení jako nástroj k udržitelnosti
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-AEG
--
--AF0 / 1--
41.
DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet
0 / 1
--
42.DisP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----LDFprohlížet0 / 1--