Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
4.
BP
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplní
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TPB-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.DPLandscape structure effect on earwig populations in orchardÚstav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.BPLátkové složky oranžových vín
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIZ
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BPLázeňská a saunová kamna - analýza současného trhuKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
BP
Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
B-ZS
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.
DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlinNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
13.
BP
Lesní cesty a komunikace z pohledu práva
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
14.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DisP
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Machar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.DisP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
18.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DisP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
21.
BP
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Simon, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
22.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
DP
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
BP
Letální a subletální vlivy přípravků na ochranu rostlin na užitečné bezobratlé predátory
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
26.
BP
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
BP
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BP
Lidé s postižením na trhu práce
Porkertová, H.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EAM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DisP
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Likvidita bank v zemích V4
Ústav financí (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
31.
DP
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionechÚstav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kelblerová, M.
32.
BP
Linky pro manipulaci s odpadem
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2--
33.
DP
Lisování odpadu
Čermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
DP
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhůMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DP
Litovel a řeka
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
BP
Logistická rovnice v populačních modelech
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
37.
DP
Lokalizační analýza v GISRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3
--
38.
BP
Lokální produkce potravin a samozásobení jako nástroj k udržitelnostiÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)B-AEG----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
40.
DisP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.
DisP
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forests
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Basu, S.