Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
TrackIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
2.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WED-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
3.
BTKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 3
--
4.BT
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 3
--
5.
DT
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet1 / 3
6.BTKatalog výrobkůKrontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
7.
DT
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Vahalík, P.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-LE
----FFWTprohlížet
0 / 5
--
8.
DTKáva versus biologicky účinné látky
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
C-FT
C-FT-FQS--FA
0 / 3
--
9.BTKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
B-FT
B-FT-FT
--
FA
0 / 3
--
10.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ILE0 / 1--
11.
BT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / --
--
12.
DT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet1 / --
13.DTKeře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuřeŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
14.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
0 / --
--
15.
BT
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILEprohlížet
1 / 1
16.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILE
0 / 1
--
17.BTKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
--ILE
0 / 1
--
18.
BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Janouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
0 / 2
--
19.
DTKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / --
--
20.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE
--FFWTprohlížet0 / 1--
21.
BT
Kombinovaná doprava
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
0 / 1
--
22.
DTKomparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnostiGrásgruber, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet2 / 1
23.
BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
MENDELUprohlížet
0 / 1
--
24.
BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet
2 / --
25.
DTkomparace kvality života ve vybraných regionech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD--
--
FRDIS
0 / 2
--
26.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----MENDELUprohlížet0 / 3--
27.
BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
28.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
29.
DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
30.
DTKomparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UADSNZAFBE
1 / 1
31.
DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredíDepartment of Business Economics (FBE)D-EAM--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
32.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
33.
DT
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
34.DisT
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Balla, J.Department of Plant Biology (FA)
D-BOT
D-BOT-APP--
FA
0 / --
--
35.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
36.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
37.
BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
0 / 1
--
38.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT0 / 2--
39.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWT0 / 1
--
40.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
0 / 1
--
41.
BTKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
42.BTKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FA
0 / ----
43.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
44.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet1 / 1
45.
BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)--
--
--FAprohlížet
0 / 1
--
46.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Čížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
47.
DT
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------FA0 / 1--
48.
DTKompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA----
FH
prohlížet
0 / 1
--
49.
BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA----
FH
prohlížet1 / 1 Růžičková, P.
50.BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
--
ILEprohlížet0 / --
--
51.BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
52.
BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
----
ILE
0 / 1
--
53.BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR--FRDIS0 / 1--
54.
BT
Komunikace ve středoškolské tříděDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILE
0 / 1
--
55.
DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWT
0 / 3
--
56.BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / 2--
57.DTKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)----
--
FFWT0 / --
--
58.
DT
Konceptualizace strategických dokumentůRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
1 / 2
59.
DisT
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP
--
FA
0 / --
--
60.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
61.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
MENDELU
prohlížet0 / 3
--
62.
DTKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
63.
DT
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT0 / 3--
64.
BTKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB--
FFWT
0 / 1
--
65.
BT
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
1 / -- Jančíková, T.
66.
DisT
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WED-WE-WBT
--
FFWT
0 / --
--
67.
DisT
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----FFWTprohlížet0 / ----
68.DT
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--FFWT0 / --
--
69.
DisTKonstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
0 / 3
--
70.DTKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)--
--
--FFWT
0 / --
--
71.DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
72.
DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 3
--
73.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 3--
74.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3
--
75.DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / 3
--
76.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 3--
77.BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet
0 / 3
--
78.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3--
79.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 3
--
80.DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 3--
81.
BT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 3
--
82.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / 3
--
83.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 3
--
84.
DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3--
85.
DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
0 / 3--
86.
DisT
Konvergence ekonomik zemí Evropské unieAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
87.
DisTKonvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněDepartment of Economics (FBE)D-EAM----
FBE
0 / 1
--
88.
BT
Konverze železničních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
89.
BT
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Balla, J.Department of Plant Biology (FA)B-AGBB-AGB-PB--FAprohlížet0 / 1
--
90.
DisT
Kořenový systém a stabilita stromů
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWT0 / --
--
91.
DT
Koupací nádrže a biobazényDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
0 / 1--
92.DisTKrajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
93.
DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA----
FH
prohlížet
0 / 1
--
94.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LR--
FH
0 / 1--
95.
BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreaceŽallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
96.
BT
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Department of Landscape Planning (FH)B-LSA--
--
FH
0 / 1
--
97.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FHprohlížet0 / --
--
98.
BTKrajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
99.DTKrajinářská studie vybraného územíDepartment of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
100.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Department of Landscape Planning (FH)--
--
--FH
0 / --
--
101.
DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
1 / 1
102.
DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
103.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH0 / 1
--
104.
DTKrajinný plán modelového územíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
105.DTKrátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE
--
FAprohlížet0 / 1
--
106.
DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
0 / 1--
107.
BT
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
108.BTKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.
Department of Engineering (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT0 / 2--
109.
DTKrizový management podnikuZrůst, J.
Department of Management (FBE)
C-EM----FBEprohlížet0 / 1
--
110.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
111.BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT0 / --
--
112.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / --
--
113.DTKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet0 / ----
114.
BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
115.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HED-HE-H--FHprohlížet1 / 2 Průchová, S.
116.DisTKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H
--
FH
0 / 2--
117.BT
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FH1 / 1
118.
BTKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníDepartment of Food Technology (FA)
B-PP
B-FT
--
--
--
--
FAprohlížet
0 / 2
--
119.
DT
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN
--
NZTKPFH1 / 1 Ralenovská, M.
120.BTKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
prohlížet
0 / --
--
121.
DisT
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PPD-PP-GPP
--
FA0 / ----
122.BTKvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / 2
--
123.
DT
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
0 / 1
--
124.
DT
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Němcová, A.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKPFH0 / 1
--
125.
BT
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladováníDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HB-H-JRPZ--
FH
0 / 1
--
126.
DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
127.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
--
--FFWTprohlížet0 / 1--
128.DisT
Kvalita pracovního života v lesnictví
Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTprohlížet0 / 2
--
129.BTKvalita služeb vybraného ubytovacího zařízeníZáboj, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Koláčková, Z.
130.DTKvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
----FAprohlížet
1 / 1
Sedláčková, A.
131.
DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
--
FA
0 / 1
--
132.BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ševelová, L.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----FFWT
0 / 1
--
133.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
134.
BT
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
135.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
136.
BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Světlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
137.DTKvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
138.
DTKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
MENDELU
prohlížet0 / ----
139.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGM--
FH
1 / --
140.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LR--FH
0 / 2
--
141.BTKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-LR
--FHprohlížet
1 / 2
142.
BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------
FH
prohlížet1 / 1
143.
BT
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Department of Plant Biology (FA)
B-PPR
B-PPR-PPR
--
FA0 / 1--