Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DizPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
3.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
4.BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
5.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 3
6.BP
Katalog výrobků
Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
7.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Vahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 5--
8.DP
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TPN-TP-JZP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
9.
BP
Káva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----MENDELU
Podrobnosti témy
1 / -- Petříková, M.
13.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuřeŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2--
14.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
15.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BPKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.
BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
19.
DPKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
20.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Kombinovaná dopravaSedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
DP
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnostiÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti témy
2 / 1
23.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
2 / --
Machová, D.
Kluchová, M.
25.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
27.
BP
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
28.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
DP
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Glosová, H.
31.
DizP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
33.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
34.DizP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Ústav biologie rostlin (AF)D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
37.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
41.BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
42.BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
43.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyAdamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
47.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Růžičková, P.
50.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
51.BP
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
54.
BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
56.
BP
Koncepce Střední EvropyŘehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
57.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekÚstav techniky (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 2
59.
DizP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
61.BPKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
62.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
63.
DP
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
64.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.BPKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
66.
DizP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
67.
DizP
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
68.
DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
69.
DizP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
70.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
71.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
72.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
73.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
74.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
75.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
76.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
77.
BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
78.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
79.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
80.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
81.
BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
82.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
83.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
84.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
85.
DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AFPodrobnosti témy0 / 3
--
86.
DizP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DizP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti témy0 / 1
--
88.
BP
Konverze železničních brownfields
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Kohoutová, B.
89.BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
90.
DizP
Kořenový systém a stabilita stromů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
DPKoupací nádrže a biobazényKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DizP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
DP
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
94.
BP
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Trpáková, L.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
95.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
98.BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
99.
DP
Krajinářská studie vybraného území
Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2 Gottschallová, N.
Lanková, L.
100.BP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
101.
DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Řezanina, Z.
102.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Matějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Krajinný plán modelového území
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
DP
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Nevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
109.
DP
Krizový management podniku
Ústav managementu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
111.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
112.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
113.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
114.
BP
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivemEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
DizP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2 Průchová, S.
116.
DizP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.BP
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
118.
BP
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-FYTO
B-TP
--
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
119.
DP
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ralenovská, M.
120.
BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
121.DizP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
122.
BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
123.
DP
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
124.
DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
126.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DizP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
129.
BP
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Záboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1 Koláčková, Z.
130.
DP
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.DPKvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKRRůžičková, G.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.DizP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Král, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
134.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
135.DizP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
136.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuÚstav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
137.
DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
138.DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
139.BPKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Svozilová, M.
140.
BPKvětinové prvky v městském prostoru.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
142.
BP
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanáková, V.
143.
BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--