Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTKachlová kamna - analýza na trhu dostupných materiálů
Department of Engineering (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / 1--
2.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
3.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FADetails of topic
1 / 3
5.BT
Katalog výrobků
Krontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
6.
DT
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Vahalík, P.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 5
--
7.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ILE
Details of topic0 / 1
--
8.
BT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogenyDepartment of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
9.
DT
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Šafránková, I.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
Petříková, M.
10.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuřeŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FH
Details of topic
0 / 2
--
11.
BTKlasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
12.
BT
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Šíbl, V.
13.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
14.BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV--ILE
Details of topic
0 / 1
--
15.
BTKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSDepartment of Forest Ecology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
16.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LSNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
17.
BTKombinovaná doprava
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti, OBSAZENO, Diana Michnová
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
----
FBE
Details of topic
1 / 1 Michnová, D.
19.BTKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic2 / -- Machová, D.
Kluchová, M.
21.DTkomparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
22.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 3--
23.
BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
24.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
26.
DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM----FBE
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
28.
DTKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
29.DTKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
30.
DisTKompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuDepartment of Plant Biology (FA)D-BOT
D-BOT-APP
--FA
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDepartment of Landscape Management (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
32.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
33.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
35.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Department of Silviculture (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
36.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
37.
BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
38.BT
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Hybler, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------FADetails of topic
0 / --
--
39.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
40.BTKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
41.
BT
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
42.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
43.
DT
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FADetails of topic0 / 1--
44.
BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
--ILEDetails of topic
0 / --
--
45.
BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
46.BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
--
ILEDetails of topic0 / 1--
47.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
48.
BTKomunikace ve středoškolské třídě
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
49.
DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
50.
DTKoncepce regenerace komponované krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
51.BTKoncepce rozvoje rodového statku v kontextu krajiny i zemědělské výrobyMedlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
53.DTKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.DTKonceptualizace strategických dokumentů
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--FRDIS
Details of topic
1 / 2 Martinková, S.
55.
DisTkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemDepartment of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-AP
D-AP-SAP--
FA
Details of topic0 / ----
56.BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Svatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / --
--
57.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----MENDELUDetails of topic
0 / 3
--
58.
DT
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
59.
BT
Konstrukce a design nábytku pro specifické účely
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 3
--
60.
DT
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
61.BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
62.
BTKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyJurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / --
Jančíková, T.
63.
DisTKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WED-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
64.
DT
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / ----
65.
DisT
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
66.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoDepartment of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
68.BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------
FA
Details of topic
0 / 3
--
69.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
70.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
71.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
72.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
73.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 3
--
74.
DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
Details of topic
0 / 3
--
75.
DT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
76.
BT
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
77.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
78.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
79.DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
80.
DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
Details of topic
0 / 3
--
81.
DisT
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
82.DisTKonvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněDepartment of Economics (FBE)
D-EAM
----FBE
Details of topic
0 / 1--
83.
BT
Konverze železničních brownfieldsDepartment of Landscape Planning (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kohoutová, B.
84.
BTKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Department of Plant Biology (FA)
B-AGB
B-AGB-PB
--
FA
Details of topic0 / 1--
85.
DisT
Kořenový systém a stabilita stromůMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
86.
DisT
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ALE
D-EEP-AEL
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
87.
DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LR--
FH
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Krajinářská podoba novodobých podnikových areálů a sídelDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LAA--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
90.
BTKrajinářská podoba obytného souboru 21. stoletíMagni, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LAA----
FH
Details of topic0 / 1
--
91.
BTKrajinářská řešení hospodaření s dešťovou vodou v prostředí českých měst
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LAA
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
92.DT
Krajinářská studie modelového území se zaměřením na využití GIS
Martinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1
--
93.
BT
Krajinářská studie modelového území se zaměřením na využití GIS
Martinková Kuchyňková, H.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
94.
BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Department of Landscape Planning (FH)
------FHDetails of topic
1 / 1
95.
BT
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití územíSmetanová, D.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA----FH
Details of topic
0 / 1
--
96.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / --
--
97.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
98.
DT
Krajinářská studie vybraného území
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
99.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / ----
100.DTKrajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1 Řezanina, Z.
101.
BT
Krajinářské formy soudobých souborů hromadného bydlení
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
102.
DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
103.DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Zámečník, R.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
104.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
105.
DT
Krajinný plán modelového územíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
106.
DT
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Šťastná, M.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--FADetails of topic
1 / 1
107.
BT
Kredibilita online komunikace ve veřejné správě a její vnímání mladší generací Y
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
108.
DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.Department of Economics (FBE)C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
Details of topic
0 / 1
--
109.
BT
Kritické posouzení platnosti a použitelnosti metody CIC pro hodnocení trofejí muflonaDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
110.
BTKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
111.
BT
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůDepartment of Engineering (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
112.
DT
Krizový management podniku
Zrůst, J.
Department of Management (FBE)
C-EM
--
--
FBE
Details of topic0 / 1--
113.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-ARBO
B-FOR
B-LESN
B-ARB-ARB
--
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FOR
FFWT
Details of topic
0 / --
--
114.
DTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / --
--
115.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
117.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
118.BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FHDetails of topic0 / 1
--
119.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
Details of topic
1 / 2
120.DisTKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
121.
BT
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivnění
Department of Food Technology (FA)
B-PP
B-FT
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
122.
BT
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / --
--
123.
DisTKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdDepartment of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)D-PP
D-PP-GPP
--FA
Details of topic
0 / --
--
124.BT
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Pospíšilová, L.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
125.
BTKvalita jablek pro zpracování na alkoholické nápoje
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HEN--ZTKP
FH
Details of topic
0 / --
--
126.
DT
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Hřivna, L.
Department of Food Technology (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FADetails of topic
0 / 1
--
127.
DT
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladováníNěmcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKPFH
Details of topic
0 / 1
--
128.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
129.DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
130.
DisT
Kvalita pracovního života v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
131.
BT
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
----
FBE
Details of topic1 / 1
132.
DT
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Pluháčková, H.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
--
--
--
FADetails of topic1 / 1 Sedláčková, A.
133.DT
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PMC-PM-PM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
134.BTKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / 1
--
135.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Král, K.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Škarpa, P.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
137.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNGD-EMNG-EMRNR--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Světlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
139.
DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
140.
DT
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieDepartment of Chemistry and Biochemistry (FA)--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
141.BT
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Department of Plant Biology (FA)
B-PPRB-PPR-PPR--FA
Details of topic
0 / 1
--
142.
BT
Kytice v přírodním styluDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic1 / 1 Poláková, B.