Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Kachlová kamna - analýza na trhu dostupných materiálů
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
2.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 1
--
3.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AFprohlížet1 / 3
5.
BP
Katalog výrobků
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
6.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDF
0 / 5--
7.BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVprohlížet
0 / 1
--
8.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
MENDELU
0 / --
--
9.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)--
--
--
MENDELU
prohlížet1 / --
10.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 2--
11.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF0 / --
--
12.BPKlima a vztahy na střední odborné školeČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
prohlížet1 / 1 Šíbl, V.
13.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
0 / 1
--
14.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICVprohlížet
0 / 1
--
15.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSÚstav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 2--
16.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
--
--
LDF
0 / 1--
17.
BP
Kombinovaná doprava
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
0 / 1
--
18.
BP
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti, OBSAZENO, Diana Michnová
Grásgruber, M.Ústav účetnictví a daní (PEF)--
--
--
PEF
1 / 1
19.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
MENDELU
0 / 1
--
20.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
2 / -- Machová, D.
Kluchová, M.
21.
DPkomparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
----
FRRMS
0 / 2
--
22.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
0 / 3
--
23.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
----LDF
0 / 2
--
24.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
25.
DPKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
26.
DisP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
27.
BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 1--
28.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
29.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFprohlížet
0 / 2
--
30.
DisP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Balla, J.Ústav biologie rostlin (AF)D-BOTD-BOT-AFR--
AF
prohlížet
0 / --
--
31.
DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
32.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF0 / 1
--
33.
BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet0 / 1--
34.BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF0 / 2--
35.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet0 / 1--
36.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF0 / 1--
37.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
0 / 2--
38.
BP
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
0 / --
--
39.BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
0 / 1
--
40.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Vaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
Mikešová, A.
41.
BPKompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
42.
BP
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Čížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
43.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF0 / 1--
44.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
--ICVprohlížet0 / ----
45.
BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
46.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVprohlížet0 / 1
--
47.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
48.BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
0 / 1
--
49.
DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--LDF
0 / 3
--
50.DP
Koncepce regenerace komponované krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
0 / 2
--
51.
BP
Koncepce rozvoje rodového statku v kontextu krajiny i zemědělské výrobyMedlík, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA--
--
ZF
0 / 1
--
52.
BPKoncepce Střední EvropyŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2--
53.DPKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / ----
54.
DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
1 / 2
55.
DisPkonkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemÚstav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
0 / ----
56.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
57.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
MENDELU
0 / 3--
58.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Sviták, M.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
59.
BP
Konstrukce a design nábytku pro specifické účelyŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
60.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 3
--
61.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / 1--
62.
BP
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
1 / -- Jančíková, T.
63.
DisP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD
--
LDF
0 / --
--
64.
DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
65.
DisP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
----
LDF
prohlížet
0 / 3
--
66.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
67.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3
--
68.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AFprohlížet
0 / 3
--
69.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------
AF
prohlížet
0 / 3
--
70.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3--
71.
BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
72.DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF0 / 3
--
73.
DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
74.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 3
--
75.DPKontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravyBrtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)------AFprohlížet
0 / 3
--
76.
BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AFprohlížet0 / 3
--
77.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
0 / 3
--
78.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
0 / 3
--
79.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AFprohlížet0 / 3
--
80.BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
81.DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM----PEF
0 / 1
--
82.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF0 / 1
--
83.
BP
Konverze železničních brownfields
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF0 / 1--
84.
BP
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuÚstav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
85.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / --
--
86.
DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AF
0 / --
--
87.
DPKrajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA--
--
ZF0 / 1
--
88.BPKrajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR
--
ZF
0 / 1
--
89.BP
Krajinářská podoba novodobých podnikových areálů a sídel
Magni, A.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF
0 / 1
--
90.
BPKrajinářská podoba obytného souboru 21. stoletíMagni, A.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF
0 / 1
--
91.BPKrajinářská řešení hospodaření s dešťovou vodou v prostředí českých městŠevčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
92.
DP
Krajinářská studie modelového území se zaměřením na využití GIS
Martinková Kuchyňková, H.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
93.
BP
Krajinářská studie modelového území se zaměřením na využití GIS
Martinková Kuchyňková, H.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZF
0 / 1
--
94.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreaceÚstav plánování krajiny (ZF)--
--
--ZF
1 / 1
95.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZFprohlížet
0 / 1
--
96.BPKrajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--ZFprohlížet0 / --
--
97.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
98.
DP
Krajinářská studie vybraného území
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
99.
BP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)------ZF0 / ----
100.DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
1 / 1
101.
BP
Krajinářské formy soudobých souborů hromadného bydleníMagni, A.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF
0 / 1
--
102.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republikyŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF0 / 1
--
103.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Zámečník, R.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
104.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet0 / 1--
105.
DP
Krajinný plán modelového územíSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
106.
DP
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Šťastná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
1 / 1
107.BP
Kredibilita online komunikace ve veřejné správě a její vnímání mladší generací Y
Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
108.DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
0 / 1
--
109.BPKritické posouzení platnosti a použitelnosti metody CIC pro hodnocení trofejí muflonaDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / 1--
110.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
111.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-ARBB-ARB-ARB--LDF0 / 2--
112.
DP
Krizový management podniku
Ústav managementu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
113.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
114.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
0 / --
--
115.
BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARBO
B-LES
B-LESN
B-ARB-ARB
--
B-LES-LES
--
--
--
--
LES
LDFprohlížet
0 / --
--
116.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
117.DPKuchyňská studia a používané plánovačeÚstav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
118.
BP
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF0 / 1--
119.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
prohlížet1 / 2 Průchová, S.
120.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZF0 / 2--
121.BPKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
122.BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Votava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / --
--
123.
DisP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
0 / --
--
124.
BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy RegosolyPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------AFprohlížet0 / 2
--
125.BP
Kvalita jablek pro zpracování na alkoholické nápoje
Kožíšková, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIZ
--
ZTKPZFprohlížet
0 / --
--
126.DPKvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--AF
0 / 1
--
127.DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Němcová, A.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ--NZTKP
ZF
prohlížet
0 / 1
--
128.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--LDFprohlížet
0 / 1
--
129.DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
130.
DisP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
131.
BPKvalita služeb vybraného ubytovacího zařízeníÚstav marketingu a obchodu (PEF)----
--
PEFprohlížet1 / 1
132.
DP
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Pluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------AFprohlížet
1 / 1
133.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RLN-RL-RL
--
AFprohlížet
0 / 1
--
134.BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
135.DisP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Král, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
136.
BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
137.
DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
0 / 1
--
138.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Světlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
139.DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
140.
DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
141.BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Klemš, M.
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
--
AF
0 / 1--
142.
BP
Kytice v přírodním stylu
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--ZF
1 / 1