Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPKachlová kamna - analýza na trhu dostupných materiálůÚstav techniky (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
5.
BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
6.DPKartografické porovnání vývoje land use ve vybraném územíSzturc, J.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 3
Absolín, P.
7.
BP
Katalog výrobkůÚstav dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
9.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyŠafránková, I.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Petříková, M.
12.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.BPKlasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Šíbl, V.
15.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
18.DPKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzděláváníÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Kombinovaná doprava
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti, OBSAZENO, Diana Michnová
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
----PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Michnová, D.
22.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.BPKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
2 / --
Machová, D.
Kluchová, M.
24.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
26.
BP
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
28.DPKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
29.
DisPKomparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredíÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
32.
DisPKompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachuBalla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
33.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
37.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
39.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
BP
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
41.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikešová, A.
43.BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BPKompostování odpadních produktů z vinařstvíÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.DPKompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhlu
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
46.BPKomunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP----
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
47.
BP
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
48.BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
------ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucíÚstav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Komunikace ve středoškolské tříděBendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.DPKoncepce regenerace komponované krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
53.
BP
Koncepce rozvoje rodového statku v kontextu krajiny i zemědělské výroby
Medlík, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BPKoncepce Střední EvropyŘehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
55.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 2
Martinková, S.
57.
DisP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečemPřidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.BPKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 3--
60.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Sviták, M.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
62.
BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.BPKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
64.
DisP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
65.
DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
DisP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
67.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
69.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
70.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
71.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
72.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
73.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
74.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
75.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
76.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
77.
BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
78.DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
79.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
80.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
81.BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
82.
BPKontext jako klíčový ukazatel pro zahájení prostorové tvorby v KA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
83.DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
84.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
85.BPKonverze železničních brownfields
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
86.BP
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
87.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromůÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
DP
Koupací nádrže a biobazény
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evrop슝astná, M.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
90.
DPKrajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
91.
BPKrajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Krajinářská podoba novodobých podnikových areálů a sídel
Magni, A.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Krajinářská podoba obytného souboru 21. století
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
94.BPKrajinářská řešení hospodaření s dešťovou vodou v prostředí českých městÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
95.
DP
Krajinářská studie modelového území se zaměřením na využití GIS
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
BP
Krajinářská studie modelového území se zaměřením na využití GIS
Ústav plánování krajiny (ZF)B-KA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kadlec, D.
98.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového územíÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sýkorová, M.
101.
DP
Krajinářská studie vybraného území
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
2 / 2
102.BPKrajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
103.
DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Řezanina, Z.
104.
BPKrajinářské formy soudobých souborů hromadného bydleníÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.DPKrajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.
BPKrajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
108.
DP
Krajinný plán modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
109.DP
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Králová, L.
110.
DPKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.BPKritické posouzení platnosti a použitelnosti metody CIC pro hodnocení trofejí muflonaDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
112.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůÚstav techniky (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
DP
Krizový management podniku
Ústav managementu (PEF)
N-EM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
117.BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
118.
DP
Kuchyňská studia a používané plánovače
Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
119.BPKultivace a detekce bakterií přenosných osivemEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
120.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 2 Průchová, S.
121.DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
122.
BP
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
123.
BP
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivnění
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
124.BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
125.DisPKvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půdPospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
126.
BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
127.
DP
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DisPKvalita pracovního života v lesnictvíÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.
BP
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Záboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1 Koláčková, Z.
132.
DPKvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometruPluháčková, H.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedláčková, A.
133.DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Růžičková, G.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DisP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
136.BPKvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého JeseníkuŠkarpa, P.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
137.
DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Sujová, A.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
138.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
139.DPKvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
BPKyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
142.BP
Kytice v přírodním stylu
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--