Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
SpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
3.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
4.
BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
5.
BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
6.DP
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
7.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
9.
BP
Káva versus biologicky účinné látky
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
10.
DP
Káva versus biologicky účinné látkyÚstav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
11.BPKázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
12.
BPKdouloň (Cydonia L.) a její patogenyÚstav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)----
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
13.
DP
Kdouloň (Cydonia L.) a její patogeny
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Petříková, M.
14.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
16.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.
BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.DPKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzděláváníÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / -- Semrádová, A.
21.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LIN
M-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Kombinovaná doprava
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
DPKomparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnostiGrásgruber, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD--PEFPodrobnosti tématu2 / 1 Suchý, D.
Hojačová, E.
24.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BPKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu2 / --
26.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
28.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
30.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
31.DPKomparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)Otavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UADSNZAPEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Glosová, H.
32.
DisP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
33.
BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
35.
DisP
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Ústav biologie rostlin (AF)
D-BOTD-BOT-AFR--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
36.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
40.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
43.
BPKompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnostiHybler, V.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpadyVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Mikešová, A.
46.
BP
Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
47.
BPKompostování odpadních produktů z vinařstvíÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DP
Kompostování směsi biologicky rozložitelného odpadu a biouhluZáhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
50.
BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BP
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BPKomunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
56.
DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
57.BP
Koncepce Střední Evropy
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DP
Konceptualizace strategických dokumentůÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--FRRMSPodrobnosti tématu
1 / 2
60.
DisP
konkrétní téma bude stanoveno po projednání s uchazečem
Přidal, A.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
61.
BPKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
62.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
63.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
64.
DP
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
65.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Jančíková, T.
67.
DisP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemÚstav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
68.
DisPKonstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
70.DisP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
71.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
73.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
74.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
75.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
76.DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
77.BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
78.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
79.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
80.
BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
81.
DP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
82.BP
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Brtnický, M.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
83.DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
84.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
85.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
86.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
87.DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
89.
BP
Konverze železničních brownfields
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kohoutová, B.
90.
BPKoordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachuBalla, J.Ústav biologie rostlin (AF)
B-AGB
B-AGB-BR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.
DP
Koupací nádrže a biobazényÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.DisP
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
94.
DP
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kadlec, D.
97.BPKrajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
99.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
100.
DP
Krajinářská studie vybraného územíSedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
101.BP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
102.DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.DPKrajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republikyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DP
Krajinný plán modelového územíSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
108.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.
DP
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.BPKultivace a detekce bakterií přenosných osivemEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
115.
DisPKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.BPKvalita a zpracování plodů rybízuÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.
BP
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníÚstav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
118.
DP
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladováníÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
119.
BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
120.DisP
Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.BP
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.
DP
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TPN-TP-TP
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
125.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
126.
DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
DisP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
BP
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
129.
DP
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DP
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
131.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
DisP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Král, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.BP
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Škarpa, P.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
134.DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Sujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
135.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
136.
DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)------
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
138.BPKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-SZ--ZFPodrobnosti tématu1 / -- Svozilová, M.
139.BPKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Škorpíková, E.
140.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
141.BP
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hanáková, V.
142.
BP
Kyselina abscisová ve streu sucehm a osmotiky
Ústav biologie rostlin (AF)
B-RL
B-RL-RL
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--