Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / --
2.
DisP
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
0 / --
--
3.DisP
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-LFM
--
--
LDF1 / 1 Frejlichová, L.
4.
DisP
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péčeSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA--
--
ZF1 / 1 Fialová, Z.
5.
BP
Identifikace a možnosti regenerace hodnot historické kulturní krajiny.Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
B-RSZ
--
--
--
--
ZF0 / 1--
6.
BP
Identifikace a prezentace historických krajinných strukturŽallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
7.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF1 / -- Nogová, S.
8.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
9.
DisP
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
10.DP
Identifikace finanční krize podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
11.BP
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1--
12.
BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------
AF
prohlížet
0 / 2
--
13.DisP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
14.DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
15.DPIdentifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové sítiÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1--
16.BP
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
17.DP
Identita krajiny a rozvoj venkova
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
1 / 2 Pangrácová, L.
18.
DP
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
19.
DP
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místaÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
20.
BP
Image destinace na sociálních sítích
Mokrý, S.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
------PEF0 / 1--
21.
BP
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Ashrafi, A.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF0 / --
--
22.
BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
0 / 1
--
23.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet1 / 1 Hamřík, T.
24.
BP
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EM
B-EMAJ
B-EM-ME
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
0 / 1
--
25.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
26.DisP
Impact of institutions on economic indicators.
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEFprohlížet2 / 2
27.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
28.
DPImpacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPSA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
29.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesÚstav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
30.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
0 / 1
--
31.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
0 / --
--
32.
DisP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
33.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--
LDF0 / 2--
34.
BPImplementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
35.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFprohlížet
0 / 1
--
36.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / 2
--
37.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Badal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LESN--
LES
LDF
0 / 2
--
38.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluÚstav dřevařských technologií (LDF)
N-NI
--
--LDFprohlížet0 / --
--
39.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
prohlížet
1 / 1
40.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
41.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
42.
BP
Indikátory kvality/zdraví půdy
Pospíšilová, L.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
------
AF
0 / 2
--
43.
DisP
Individual topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
44.
DP
Individuální téma
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
45.
DisP
Individuální téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / 2
--
46.
DisP
Industrial heritage in the Czech RepublicÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
--
--
AF
0 / --
--
47.
DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ----
PEF
prohlížet1 / 1
48.DisP
Industry and work 4.0
Rašticová, M.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
PEF
prohlížet2 / 2 Spáčilová, V.
Leitner, I.
49.
BP
Inertní odpad
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AFprohlížet0 / 1--
50.
DP
Inertní odpad
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
----AF
0 / 1
--
51.
DisP
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředíAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AF
0 / --
--
52.
DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF0 / 1
--
53.DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFOR
--
--
LDF
0 / 1
--
54.
DisP
Influence of Brexit on the British economy.
Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--PEF
0 / 1
--
55.DisPInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--LDF0 / 2--
56.BP
Influencer marketing na českom a slovenskom trhu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
1 / 1
Malková, S.
57.
BPInformace bez tabulí
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
B-ZKA
B-ZAKA
--
B-ZKA-ZKA
B-ZAKA-ZKA
--
--
--
ZF
0 / 1
--
58.BPInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--ICVprohlížet1 / 1 Pecháčková, M.
59.
DisPInhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
1 / 1 Štůsková, K.
60.
DP
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF0 / 1--
61.
BP
Inovace ŠVP SOŠBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)------
ICV
0 / 2
--
62.
DisP
Inovace technologie výroby masných výrobků
Jůzl, M.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AFprohlížet2 / -- Slováček, J.
Grossová, L.
63.DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
64.
DPInovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleninyKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF0 / 1
--
65.DPInspection, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-DI
N-SNBD
N-TMZD
--
--
--
--
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
66.
BP
Inspirace přírodouKuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
2 / --
Vobořilová, B.
Jirečková, E.
67.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
--
--
PEF
1 / 1
Tarasenko, O.
68.
BP
Institucionální vývoj Evropské unieMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
69.
BP
Integrace modulu do podnikového informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
70.DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG----
LDF
0 / 2
--
71.
DP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2--
72.
BP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Milosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
73.
BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
1 / 1 Funková, D.
74.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet
0 / 1
--
75.
BP
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlin
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
----
--
AF
prohlížet0 / 1--
76.
DisP
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
Procházka, S.CEITEC MENDELU (AF)D-BOT
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
77.
DisP
Interakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světlaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR--AF
0 / --
--
78.
BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchem
Záhora, J.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF0 / 1--
79.DP
Interakce PIN1 proteinů a cytokininů
Ústav biologie rostlin (AF)
------
AF
prohlížet1 / 1
80.
DisPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaÚstav molekulární biologie a radiobiologie (AF)D-BOTD-BOT-AFR
--
AF
0 / ----
81.BPInteraktivní animace v Maple I
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
82.
BP
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
83.BP
Interaktivní mapa investičních akcí
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-SI-EI
--
PEF
0 / 1
--
84.
BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízeníDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / 1--
85.
BPInteraktivní 3D model úřaduDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
0 / 1--
86.
DPInternacionalizace MSP ve vinařském odvětvíKubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
87.
DPInternational Migration and TradePalát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
88.
BP
Internet věcí IoTOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / --
--
89.BP
Internetový prodej nábytku
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
90.
BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1--
91.
DP
Intrinsic Plagiairsm Detection
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / --
--
92.
BP
Introdukované druhy zvěře v ČR z pohledu mysliveckého hospodařeníDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
----LDFprohlížet0 / 1
--
93.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
1 / 1
Horáková, P.
94.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
1 / 2 Dubravec, M.
95.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
96.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESN
B-KRAJN
B-ARB
B-ARBO
--
--
--
--
LES
--
--
--
LDF
0 / 1
--
97.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-ARB
B-ARBO
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
0 / 1--
98.BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
99.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARBO
B-KRAJN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
100.
DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KJNI----LDF0 / --
--
101.
DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI--
--
LDFprohlížet0 / --
--
102.
BPInventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
------MENDELUprohlížet
0 / --
--
103.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
AF
0 / 3
--
104.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / --
--
105.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet
0 / --
--
106.
DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / --
--
107.
BP
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
108.
BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
109.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
110.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků na ŠLP (památníků, studánek, palouků) a návrhy péče
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
N-KI
--
--
--
--
LDF0 / 1--
111.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF0 / 1--
112.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDF0 / 1--
113.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
114.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
115.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
116.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
117.
BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDF
0 / 2
--
118.DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE--AF0 / ----
119.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AF
0 / --
--
120.
DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)D-EOPD-EOP-ALE--
AF
prohlížet
0 / --
--
121.
BP
Investiční pobídky v České republiceMádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEF
1 / 1
122.
BP
Investiční projekty podniků
Syrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
1 / 1
Vejmělková, E.
123.
DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Jung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Ďatková, H.
124.
BP
ISO-BUS
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF0 / 1--
125.
DPIvančický chřest - podmínky obnovy a péče o genofond rodu Asparagus L.Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ
--
NZ
ZF
prohlížet0 / 1
--
126.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)------AF0 / 1
--