Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramOborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
2.
DisPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-LFM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Frejlichová, L.
4.
DisP
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Ústav plánování krajiny (ZF)D-ZKA--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Fialová, Z.
5.
BP
Identifikace a možnosti regenerace hodnot historické kulturní krajiny.Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
B-RSZ
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
BPIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
8.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DisPIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DP
Identifikace finanční krize podniku
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.
BP
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovySedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Středa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)------AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
13.DisPIdentifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřiceStředa, T.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)D-FYTO--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Identifikace nástupu stresu metodou sap flow u kukuřice
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
DP
Identifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Jedlička, P.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPIdentifikace potenciálních krajinných kompozic
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DPIdentita krajiny a rozvoj venkovaSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA----ZFPodrobnosti tématu
1 / 2
Pangrácová, L.
18.DPIdentita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
19.DPIdentita, kultura a image konkrétního území nebo místaÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
20.BPImaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopyÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
21.
BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Voběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.DisP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hamřík, T.
23.
BP
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EMAJ
B-EM-ME
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
25.
DisP
Impact of institutions on economic indicators.Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Rode, C.
Offer, A.-M.
26.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Stojanov, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
27.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Stojanov, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
30.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluÚstav dřevařských technologií (LDF)N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DisP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
32.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
33.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
34.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
36.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LESN
--
LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.DP
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
39.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.BP
Indikátory kvality/zdraví půdy
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DisP
Individual topic
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
43.
DP
Individuální témaTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DisP
Individuální téma
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
45.
DisP
Industrial heritage in the Czech Republic
Šťastná, M.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ALE
D-EOP-AKE
--
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
46.DPIndustrialization, economic growth and health conditions in GhanaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DisP
Industry and work 4.0
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2
48.BP
Inertní odpad
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
49.DPInertní odpadAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DisP
Inertní odpad a jejich vliv na životní prostředí
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
51.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
DisPInfluence of Brexit on the British economy.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DisP
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
54.
BP
Influencer marketing na českom a slovenskom trhu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.
BP
Informace bez tabulí
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
B-ZKA
B-ZAKA
--
B-ZKA-ZKA
B-ZAKA-ZKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BPInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Pecháčková, M.
57.
DisP
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
58.
DP
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.DisP
Inovace technologie výroby masných výrobků
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
61.
DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Dorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DP
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BP
Inspirace přírodou
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu2 / -- Vobořilová, B.
Jirečková, E.
64.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EAM--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tarasenko, O.
65.
BPInstitucionální vývoj Evropské unieÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BPIntegrace modulu do podnikového informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
DPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
69.
BPIntelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
70.BPIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
71.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
72.
BP
Interakce cytokininů a ɣ-glutamylového cyklu glutathionu při působení abiotických stresů u rostlinPavlů, J.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
73.
DisP
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
CEITEC MENDELU (AF)
D-BOT
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
74.DisPInterakce hormonů ve vývoji Arabidopsis při nízkých intenzitách světla
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOTD-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
75.
BP
Interakce mikroorganismů a lučních rostlin vystavených stresu suchemÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
76.DPInterakce PIN1 proteinů a cytokininůBalla, J.
Ústav biologie rostlin (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sova, P.
77.
DisPInterakce signálních drah světla a cytokininů v růstu hypokotylů Arabidopsis thalianaBrzobohatý, B.Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
D-BOT
D-BOT-AFR
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
78.BP
Interaktivní animace v Maple I
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
79.
BP
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
BP
Interaktivní mapa investičních akcíDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIB-SI-EI--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
81.BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Interaktivní 3D model úřadu
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
83.
DP
Internacionalizace MSP ve vinařském odvětví
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Melišová, D.
84.DP
International Migration and Trade
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.BP
Internet věcí IoT
Ondroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
86.
BP
Internetový prodej nábytku
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DP
Intrinsic Plagiairsm DetectionFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
89.
BPIntrodukované druhy zvěře v ČR z pohledu mysliveckého hospodařeníDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
91.
BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruÚstav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
92.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------MENDELUPodrobnosti tématu1 / 2 Dubravec, M.
93.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Veselý, J.
94.
DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
95.
BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
BP
Inventarizace botanického složení komunálních trávníků v Brně (popř. v jiném městě)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
98.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
99.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
100.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
101.
DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
102.
BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
103.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
105.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
106.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
107.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
109.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
111.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
BP
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
113.DisPIn-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
114.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainability
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DisP
In-vessel composting system for converting foodwaste into soil amendment for enhancing agricultural sustainabilityVaverková, M. D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
D-EOP-ALE
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.BP
Investice do dlužných cenných papír
Ústav financí (PEF)B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BP
Investiční pobídky v České republice
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.BPInvestiční projekty podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Jung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Ďatková, H.
120.
BP
ISO-BUS
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DP
Ivančický chřest - podmínky obnovy a péče o genofond rodu Asparagus L.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--NZ
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--