Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyTrackIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / 1
--
2.
BT
Histologické aspekty hojení kožních ran.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
----
FA
prohlížet
1 / 1
Mrázová, T.
3.DTHistologické aspekty hojení kožních ran.Sládek, Z.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
--
--
--
FA
prohlížet0 / 1
--
4.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
0 / 1
--
5.DTHistorická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
6.
DT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWTprohlížet
0 / --
--
7.
BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
0 / --
--
8.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--FHprohlížet0 / ----
9.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
10.BT
Historický park jako veřejný prostor
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
11.DTHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTprohlížet0 / 3--
12.BT
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
prohlížet
0 / 1
--
13.DTHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / ----
14.BT
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LR--FH0 / 1
--
15.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
16.
BT
Historie, pěstování a využití konopí v českých zemích
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
17.
BT
Historie, pěstování a využití tabáku v českých zemích
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
18.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWT0 / 1
--
19.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
20.
DisT
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatuStředová, H.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--
FAprohlížet1 / --
21.
DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
0 / 2--
22.
DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
23.
BT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
24.BT
HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FA0 / 1--
25.
DT
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Knot, P.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
26.
DTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----FEFFWTprohlížet
0 / 2
--
27.BTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----FORFFWTprohlížet0 / 2
--
28.
BT
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)--
--
--
FA
0 / ----
29.
DisTHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
prohlížet1 / 1 Bárta, A.
30.
BT
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)------
FA
0 / --
--
31.
DT
Hodnocení aberace vybraných ploch katastruVlček, V.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
------
FA
prohlížet
0 / --
--
32.
DisTHodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
33.
DisT
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----
FH
prohlížet1 / 1 Heinrich, M.
34.DTHodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FHprohlížet
0 / --
--
35.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
0 / --
--
36.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)D-EEP
D-EEP-AZO
--
FA
0 / ----
37.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukceseDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
38.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AM--
FA
0 / 1
--
39.
BT
Hodnocení designu výrobkůKovařík, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWT0 / 2--
40.
BT
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkciKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
41.
BT
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--FH0 / 1--
42.BTHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 3
--
43.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
44.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
45.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
46.
DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet0 / ----
47.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
0 / --
--
48.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / --
--
49.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / --
--
50.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / --
--
51.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT0 / --
--
52.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTprohlížet
0 / --
--
53.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
0 / ----
54.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / --
--
55.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 1
--
56.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT
0 / 1
--
57.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----FORFFWT
0 / 5
--
58.
DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FE
FFWT
0 / 5
--
59.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
Benda, J.
60.
DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
61.
DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
62.
DT
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHprohlížet
1 / 1
Hrnčiříková, K.
63.BT
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA0 / 2--
64.
DT
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
C-PM
C-PM-PM
--
FAprohlížet0 / ----
65.
DT
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Department of Fruit Science (FH)------
FH
prohlížet1 / 1 Zbiták, R.
66.
DTHodnocení fytotoxicity kompostuAdamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
0 / 1
--
67.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadůDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)C-ASC-AS-AE--
FA
prohlížet0 / 1--
68.
DT
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-ASC-AS-AE--FAprohlížet0 / 1--
69.
DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
0 / 2
--
70.DT
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE--FA0 / 2--
71.
DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE--
--
FH
0 / 1
--
72.
BT
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
VAV
FH
prohlížet
0 / 1
--
73.
BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
0 / 1
--
74.
BTHodnocení genetické diverzity u koníUrban, T.
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
B-AGB
B-AGB-MBB
--
FA
prohlížet0 / ----
75.BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Sotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH0 / 1
--
76.
BTHodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH0 / 2--
77.
DT
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
78.
DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinicBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
0 / 1
--
79.
DisT
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
D-PPD-PP-GPP--FAprohlížet0 / 1--
80.DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
0 / 1
--
81.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--FFWT
0 / 2
--
82.BTHodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
83.DT
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
C-AS
C-AS-AE
--FA
0 / 1
--
84.DT
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI--
--
FFWT
0 / 2--
85.
DT
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--FH
0 / 1
--
86.DTHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)--
--
--FAprohlížet0 / ----
87.DT
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Department of Food Technology (FA)
C-FTC-FT-FT--
FA
prohlížet
0 / 2
--
88.
DTHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FAprohlížet1 / 1
89.
BT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
90.
DT
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů Šťastná, P.Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
91.
BT
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Voběrková, S.
Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
--
----
FA
prohlížet0 / 1--
92.
DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA0 / --
--
93.BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH0 / 2
--
94.
DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemkuKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FHprohlížet
2 / 2
Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
95.BTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 2
--
96.
DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
97.
DT
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--FHprohlížet1 / 1 Růžičková, T.
98.
BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorběBukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
99.
DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
100.DT
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Pospíšilová, L.
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
--
--
--FAprohlížet0 / 1
--
101.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 3
--
102.
DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
103.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
104.
DisTHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FAprohlížet0 / --
--
105.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LID-FE-FPROT
--
FFWT
0 / 1
--
106.DisTHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
0 / 2
--
107.
DT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWT0 / --
--
108.
BT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
109.DTHodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoníWolf, J.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
110.
DTHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / --
--
111.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
112.
DT
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice oziméSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)C-PPC-PP-PP--FAprohlížet
0 / --
--
113.
DisT
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG
--
--
FFWT
0 / 1
--
114.DT
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1
--
115.
DT
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
--
----FA0 / 1--
116.
BT
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyVlček, V.Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)----
--
FAprohlížet
0 / --
--
117.
DT
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Zemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
prohlížet0 / 1--
118.
DT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWT0 / --
--
119.
BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Department of Engineering (FFWT)
------FFWT0 / --
--
120.DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
121.
DT
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
122.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT0 / 2
--
123.BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
124.DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
prohlížet1 / 1
125.DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEN----FHprohlížet0 / 1--
126.
DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinicBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
127.BTHodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
prohlížet0 / 1
--
128.BTHodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
129.
BTHodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
0 / 2
--
130.
BT
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
131.
DT
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------MENDELU0 / --
--
132.
DT
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávníDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
----
FA
0 / 1
--
133.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Wallová, V.
134.
DT
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
1 / 1
135.DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Klusáček, P.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS0 / 2--
136.
BT
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
137.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
138.
BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FHprohlížet
0 / 1
--
139.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
140.
BT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / ----
141.DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------
FFWT
0 / --
--
142.
BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
143.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
144.
DTHodnocení smyvu půdy v meziřadí vinicMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
145.
BT
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
0 / 1--
146.
BT
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
147.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
0 / --
--
148.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FHprohlížet
0 / --
--
149.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
1 / --
150.
BTHodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytikaDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
0 / --
--
151.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 4--
152.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 4
--
153.
DTHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měřeníDepartment of Agrosystems and Bioclimatology (FA)----
--
FA
prohlížet0 / 2--
154.
DisT
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodařeníSmutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)D-PPD-PP-GPP--FAprohlížet
1 / --
Mezera, J.
155.
BT
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšenice
Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
B-AGB
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
156.DT
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--
FFWT
prohlížet0 / ----
157.
BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA0 / 1
--
158.DTHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / ----
159.DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--
FFWT
0 / --
--
160.
BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
0 / 1
--
161.
DisT
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Smutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-PP-SPP
--FAprohlížet
0 / --
--
162.
DisTHodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metodSmutná, P.Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)D-PP
D-PP-SPP
--
FA
2 / --
Frantová, N.
Prokešová, L.
163.
DisT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
D-EEP
--
--FA
0 / 1
--
164.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Adamcová, D.Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FAprohlížet0 / 1--
165.
DT
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 2
--
166.
DTHodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementuDepartment of Applied and Landscape Ecology (FA)----
--
FA0 / 2--
167.DTHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.Smutný, V.Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
168.DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet1 / 1
169.
DT
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Wolf, J.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH0 / 1
--
170.
BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestekNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1
--
171.
DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
172.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
173.
BT
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
prohlížet0 / 2
--
174.
BTHodnocení veřejně prospěšného projektu.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FBE
0 / --
--
175.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
176.
DisT
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Hejduk, S.Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)D-PP
--
--FAprohlížet
0 / --
--
177.
BT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
178.DTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet0 / 1--
179.DT
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
180.
DisT
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Šinková, A.
181.DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----
FH
prohlížet
0 / --
--
182.DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
0 / 1
--
183.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
184.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FH0 / --
--
185.
DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
186.BTHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)----
--
FH
0 / --
--
187.
DTHodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
188.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.Department of Food Technology (FA)D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
1 / --
189.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP--FA
0 / --
--
190.
DisT
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Department of Food Technology (FA)
D-FT
D-FT-PAP
--
FA
prohlížet0 / ----
191.
BT
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH1 / -- Vozdecká, M.
192.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Plhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
1 / --
Pancner, J.
193.
DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1--
194.
DT
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / 3--
195.BTHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
196.
DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHprohlížet0 / 1
--
197.
DTHodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.Department of Fruit Science (FH)C-HE
C-HE-H
--FHprohlížet0 / --
--
198.
BT
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněkNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------
FH
prohlížet0 / 2--
199.DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
200.
BT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------
FH
1 / 1
Bednář, J.
201.
DT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
1 / 1
Březinová, Z.
202.
BT
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
1 / --
203.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
--
--FH1 / --
204.DT
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
205.
DT
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
1 / 1
Ambrosová, L.
206.
DT
Hodnocení výkonnosti podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS0 / --
--
207.
DT
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírouDepartment of Food Technology (FA)
M-AE
M-AE-AP
--
FA
0 / 1
--
208.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / ----
209.BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
210.
DT
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
211.
BT
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
212.
BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT0 / 2
--
213.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH1 / 1
214.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ILE
prohlížet0 / 1
--
215.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
--
ILE0 / 2
--
216.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 1--
217.DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 1
--
218.
DisT
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
D-EEP
D-EEP-AEL
--
FA
1 / --
Dokulilová, M.
219.
DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWT1 / 1
220.
Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Department of Geology and Pedology (FFWT)------
FA
0 / 2
--
221.BTHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
222.
DisT
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Fuchs, K.Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBE
0 / 1--
223.
BT
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Department of Economics (FBE)
B-EPA
----FBE
0 / 1
--
224.DisT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Department of Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
0 / 1
--
225.
BT
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Kouba, L.Department of Economics (FBE)
B-EM
--
--FBE0 / 1
--
226.
BTHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
0 / --
--
227.
BTHoubové choroby révy vinné.Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
1 / 1
228.
BT
Hraboš polní a škody na cukrovce
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
------FA
1 / 1
229.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1
230.DTHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUKapounek, S.Department of Finance (FBE)C-EPAC-EPA-FIM--
FBE
0 / 1
--
231.DisTHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUKapounek, S.Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
232.DisTHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUKapounek, S.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
1 / 1
Pastorek, D.
233.
BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
234.
BTHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FFWT
0 / 1--
235.
DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
236.BT
Hydromechanické pohony traktorů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FAprohlížet0 / 1
--
237.
DT
Hydroponická kultivace révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
238.
DT
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouHřivna, L.Department of Food Technology (FA)C-FTC-FT-FT
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
239.DisTHyperoxidace moštů při výrobě vínBaroň, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FHprohlížet
1 / 1
Řihák, Z.