Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 6

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 1--
2.BP
Histologické aspekty hojení kožních ran.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
--
----AFprohlížet1 / 1 Mrázová, T.
3.
DP
Histologické aspekty hojení kožních ran.Sládek, Z.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
----
--
AFprohlížet1 / 1
4.
DPHistorická struktura krajiny a její význam v ekologickém urbanismuÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
0 / 2
--
5.
BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
0 / --
--
6.
DP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
7.
DisP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
8.DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3
--
9.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
10.
BP
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF0 / 1
--
11.
BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / --
--
12.BP
Historie, pěstování a využití konopí v českých zemích
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1
13.
BP
Historie, pěstování a využití tabáku v českých zemích
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
0 / 1
--
14.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
15.
DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
16.DPHladkoplodá krajová - podmínky obnovy a péče o genofond rodu Glycyrrhiza L.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF0 / 1
--
17.
DisP
Hlavní faktory podmiňující produkční potenciál půd v podmínkách změny klimatu
Středová, H.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
----AF
1 / --
Stehnová, E.
18.
DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
19.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF0 / 1--
21.
BP
HMI v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
0 / 1--
22.
DP
Hmotnost posečené biomasy u extenzivně ošetřovaného trávníkového porostu
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)--
--
--
MENDELU
0 / 1
--
23.BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--LESLDF0 / 2
--
24.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--LI
LDF
prohlížet
0 / 2
--
25.
BP
Hnojení fosforem "pod patu" u kukuřice
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
0 / --
--
26.
DisPHnojení krytokořenného sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
1 / 1
27.BP
Hodnocení aberace půdy vybraného katastru
Vlček, V.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
----AF
0 / --
--
28.
DPHodnocení aberace vybraných ploch katastru
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
29.
DisP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
30.DisPHodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
31.
DisPHodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE
--
AF0 / ----
32.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraného územíLaštůvka, Z.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)D-EOP
D-EOP-AZO
--
AF
prohlížet
0 / --
--
33.DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 2
--
34.DPHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-PT
--AF
0 / 1
--
35.
BP
Hodnocení designu výrobků
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
36.
DP
Hodnocení destilátů z asijských odrůd peckového ovoce
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
------
ZF
1 / -- Prokopová, L.
37.BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
38.BPHodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEFprohlížet0 / 2
--
39.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
40.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
41.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
42.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
1 / 1
43.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet
0 / --
--
44.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
45.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / --
--
46.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
47.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / ----
48.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
49.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
50.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / ----
51.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / ----
52.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
53.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 1--
54.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDFprohlížet0 / 5
--
55.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
0 / 5
--
56.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
1 / 1
57.
DPHodnocení ekosystémových služeb vybraného územíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
58.
DisP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
0 / 1
--
59.DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)------ZFprohlížet1 / 1
60.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
0 / 2
--
61.
DP
Hodnocení experimentálních linií ječmene z hlediska tolerance k suchu a rezistence vůči padlí
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-RL
N-RL-RL
--
AFprohlížet
0 / --
--
62.
DP
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Ondrášek, I.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
63.
DP
Hodnocení fytotoxicity kompostu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)------AFprohlížet
0 / 1
--
64.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky odpadů
Adamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--
AF
0 / 1
--
65.
DP
Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu KuchyňkyÚstav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
66.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádržeVaverková, M. D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE--AF0 / 2--
67.
DP
Hodnocení fytotoxicity sedimentů výbrané vodní nádrže
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
prohlížet0 / 2
--
68.
DisP
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
----ZF
0 / 1
--
69.
BP
Hodnocení fyziologických parametrů u révyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--VAV
ZF
0 / 1
--
70.
BP
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
71.
BP
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
72.
BP
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
0 / 2
--
73.DPHodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / --
--
74.
DisPHodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podnikuÚstav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
D-FYTO
D-FYTO-OPR
--
AF
0 / 1
--
75.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
76.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF0 / 2
--
77.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
78.
DP
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce tuhého komunálního odpadu Kuchyňky
Adamcová, D.Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)N-ZSN-ZS-AE
--
AFprohlížet
0 / 1
--
79.
DP
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
0 / 2--
80.DP
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
81.DP
Hodnocení kvalitativních parametrů sortimentu rostlinných proteinů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
1 / 1
82.
DPHodnocení kvalitativních parametrů zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
--
----
AF
0 / ----
83.DP
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP
N-TP-TP
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
84.
DP
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
85.
BPHodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
86.
DP
Hodnocení kvality prostředí pomocí indikačně významných skupin živočichů a některých synekologických ukazatelů
Šťastná, P.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
87.
BP
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFprohlížet
0 / 1
--
88.
DP
Hodnocení kvality svarových spojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
89.BP
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 2--
90.
BP
Hodnocení mechanických vlastností 3D výtisků
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--AFprohlížet1 / 1
91.
DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemkuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZFprohlížet2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
92.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
93.
DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
94.
DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů chorob spojených s chorobami kmene révy
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZIZ
--
NVAVZFprohlížet0 / 1--
95.DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
1 / 1
Růžičková, T.
96.
BP
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF0 / 1
--
97.
DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukceZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1 Fojtík, T.
98.
DP
Hodnocení nákupního chování spotřebitelů na trhu s nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet
0 / 1
--
99.
DP
Hodnocení obsahu humusových látek u kambizemí po aplikaci exogenní organické hmoty
Pospíšilová, L.Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)--
--
--AF0 / 1--
100.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
101.
DP
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
102.
BP
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
103.
BP
Hodnocení ontogenetického vývinu vybraného druhu dřevinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / 1
--
104.
DisP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AFprohlížet0 / ----
105.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
106.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
0 / 2
--
107.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
108.
DP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
109.
DP
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
110.
DP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
111.
DisP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
112.DP
Hodnocení potenciálních donorů vyšší odolnosti k suchu u pšenice ozimé
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
N-FYTO
N-FYTO-F
--
AF
0 / --
--
113.
DisPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
0 / 1
--
114.
DP
Hodnocení produkční schopnosti čekanky obecné pro pastevní využití
Hejduk, S.
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
------
AF
prohlížet0 / 1--
115.
DP
Hodnocení produkční schopnosti jitrocele kopinatého pro pastevní využití
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
116.
BP
Hodnocení profilové bazální respirace vybrané půdyÚstav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
--
--
--AF0 / ----
117.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1--
118.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / ----
119.DisPHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFprohlížet2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
120.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDF0 / 2
--
121.DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KJNI
N-KI
--
N-KI-KI
--
--
LDF0 / 2
--
122.
BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
123.
DPHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
124.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
125.DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
126.
BPHodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
prohlížet
0 / 1
--
127.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
128.BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZFprohlížet0 / 2--
129.
BP
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
0 / 2
--
130.DPHodnocení rozchodníků typové sekce rodu HylotelephiumUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / --
--
131.
DP
Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostoávní
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
132.
DP
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1
133.
DP
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkáchZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
134.
DP
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
135.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
136.
DPHodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
137.
BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
138.
DPHodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
139.
DP
Hodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinné
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
0 / --
--
140.BPHodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinnéPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZF
0 / --
--
141.
BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
142.
DP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
143.
BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES----LDF
0 / 1
--
144.
BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 1
--
145.DP
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZFprohlížet0 / --
--
146.BP
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
147.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
148.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--ZF0 / ----
149.
BPHodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
0 / --
--
150.BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / -- Peřinová, I.
151.
BPHodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
0 / --
--
152.
BP
Hodnocení souboru odrůd rakytníku řešetlákového
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
153.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
154.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LSNI
--
LILDF0 / 4--
155.
DPHodnocení stavu korun a aktivity kůrovců pozemním monitoringem a jeho srovnání s UAV monitoringem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LSNI
N-LI
--
N-LI-LI
LI
--
LDF
0 / 2
--
156.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
157.BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LESN
B-LES-LES
--
--
LES
LDF
prohlížet0 / 4
--
158.
DPHodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
159.DisP
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Smutný, V.Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)D-FYTOD-FYTO-OPR--AF1 / --
160.
BP
Hodnocení stavu rostlinných společenstev
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LESN
B-KRAJN
B-LES
B-KRAJ
--
--
B-LES-LES
--
LES
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 4
--
161.
DP
Hodnocení stavu rostlinných společenstevFriedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LSNI
N-LI
N-KI
N-KJNI
--
N-LI-LI
N-KI-KI
--
LI
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 4
--
162.
BP
Hodnocení struktury porostu, výnosu a kvality zrna u hybridních a liniových odrůd ječmene/pšenice
Smutná, P.Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
B-AGB
--
--
AF
0 / --
--
163.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF0 / --
--
164.
BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
165.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / --
--
166.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFprohlížet
0 / --
--
167.BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
0 / 1--
168.
DisP
Hodnocení tolerance ječmene k abiotickým stresům
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
0 / --
--
169.
DisP
Hodnocení tolerance pšenice k suchu pomocí fyziologických a molekulárně genetických metod
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
D-FYTO
D-FYTO-SPR
--
AF
prohlížet2 / -- Frantová, N.
Prokešová, L.
170.
DisPHodnocení toxicity půd vybrané lokalityAdamcová, D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
D-EOP
--
--AF0 / 1--
171.DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
172.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)--
--
--
AF
0 / 2
--
173.
DP
Hodnocení toxicity půd vybrané lokality a možnosti využití fytomanagementu
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
--
--
--
AF
0 / 2--
174.
DPHodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
--
----
AF
prohlížet0 / --
--
175.
DisP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi XanthomonadaceaeEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
176.DPHodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip buddingWolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
177.
BP
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
178.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDF0 / --
--
179.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
180.BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / 2--
181.
BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
182.DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
183.
DisP
Hodnocení vhodnosti trav a dalších bylin pro ozelenění meziřadí sadů a vinohradů
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
D-FYTO
--
--AF0 / ----
184.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
185.DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
186.
DPHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
187.
DisP
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZAHR
--
--
ZFprohlížet1 / 1
188.
DisP
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
----
ZF
prohlížet0 / --
--
189.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEI--
AF
prohlížet
0 / 1
--
190.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
----MENDELUprohlížet
1 / 1
Straka, D.
191.DPHodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFprohlížet0 / ----
192.
DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
0 / --
--
193.BPHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
------
ZF
prohlížet
0 / --
--
194.
DP
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
195.DPHodnocení vlivu porostu Fagus sylvatica na infiltraci srážek do půdy.Juřička, D.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
196.
DP
Hodnocení vlivu porostu Picea abies na infiltraci srážek do půdy.Juřička, D.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
197.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPD-TP-ZZM
--
AF0 / ----
198.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
prohlížet
1 / --
199.DisPHodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.Ústav technologie potravin (AF)D-TP
D-TP-ZZM
--
AF
0 / ----
200.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
201.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 3
--
202.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
203.
DPHodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkámÚstav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF0 / 1
--
204.BP
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
prohlížet
0 / 2
--
205.
DPHodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobámMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
206.
DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZF0 / 1
--
207.
DP
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
1 / 1
208.
DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
209.
DP
Hodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
--
AF
0 / 1
--
210.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
211.BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
MENDELU
0 / --
--
212.
DPHodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
213.DP
Hodnocení změn látkových složek ovoce v průběhu skladování s využitím metody NIR spektroskopie.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZFprohlížet0 / 1
--
214.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
MENDELU
0 / 2
--
215.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
216.DPHodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštuBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
217.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
--
ICV
prohlížet
0 / 1
--
218.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV--ICVprohlížet
0 / 2
--
219.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 1
--
220.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
221.
DisP
Hodnocenní biodiverzity vybraného území nebo krajinného celku
Bezděk, J.Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
D-EOP
D-EOP-AKE--
AF
1 / --
Dokulilová, M.
222.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
1 / 1
Jaroš, J.
223.
ZP
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Procházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
224.
BP
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
225.
BP
Hospodaření příspěvkových organizací z pohledu správce rozpočtu - obsazeno (Bolečková)Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-EM
B-EM-ME
SBDV
PEFprohlížet
1 / 1
226.DisPHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Ústav ekonomie (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--
PEF
0 / 1
--
227.
BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS--
--
PEF
0 / 1
--
228.DisP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--PEFprohlížet
0 / 1
--
229.
DP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
1 / 1 Jeřábková, Z.
230.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF3 / 1
231.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / --
--
232.
BP
Houbové choroby révy vinné.Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
1 / 1
Hrazdilová, M.
233.
BP
Hraboš polní a škody na cukrovce
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
--
--
--
AF
1 / 1
234.
BP
Hranice a rozhraní - DETAIL MĚSTA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-KA
--
--ZFprohlížet0 / 1--
235.DP
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
236.DPHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
0 / 1
--
237.
DisP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Kapounek, S.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
238.DisPHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUKapounek, S.Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEFprohlížet
1 / 1
Pastorek, D.
239.BP
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
240.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / 1--
241.
DP
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
242.
BP
Hydromechanické pohony traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AFprohlížet
0 / 1
--
243.
DP
Hydroponická kultivace révy vinnéÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet0 / --
--
244.
DP
Hygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírou
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
--
AF0 / 1
--